Download  Print this page

Advertisement

Cordless Cleaner
GB
Бездротовий очищувач
UA
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Aspirator cu acumulator
RO
Akku-Staubsauger
DE
Akkumulátoros porszívó
HU
Bezdrôtový čistič
SK
Akumulátorový vysavač
CZ
BCL140
BCL180
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Makita BCL140

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Бездротовий очищувач ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Bezdrôtový čistič NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vysavač NÁVOD K OBSLUZE BCL140 BCL180...
 • Page 2 009984 009985 009986 009992 009993 009994 009996 009997 009995 009999 010005 010000 010001 010002 010003...
 • Page 3 010004 010006 010005 009987 009988 009989 010052 009990 009991 010008 010009...
 • Page 4: Specifications

  23-1. Corner nozzle 23-2. Extension wand 7-1. Prefilter 17-1. Filter 7-2. Securing lip 18-1. Groove of cleaner housing 23-3. Cleaner body SPECIFICATIONS Model BCL140 BCL180 Capacity 650 mL Continuous use Approx. 20 min. Overall length 981 mm 999 mm Net weight 1.2 kg...
 • Page 5 Do not expose battery cartridge to water Do not use force when inserting the battery • or rain. cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it A battery short can cause a large current is not being inserted correctly. flow, overheating, possible burns and Switch action even a breakdown.
 • Page 6 Cleaning (Suction) NOTE: Nozzle Make sure filter is put on straight without being • Attach the nozzle to clean off tables, desks, furniture, etc. peeled back. If filter is put on incorrectly as shown Nozzle slips on easily. in diagram, dust will get into motor housing, and cause motor failure.
 • Page 7 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Extension wand (Straight pipe) • Nozzle • Nozzle for carpet •...
 • Page 8 23-1. Кутовий штуцер 7-1. Первинний фільтр 17-1. Фільтр 23-2. Подовжувач 7-2. Кріпильний фланець 18-1. Паз у корпусі очищувача 23-3. Корпус очищувача ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BCL140 BCL180 Потужність 650 мл Безперервне використання Приблизно 20 хв. Загальна довжина 981 мм 999 мм...
 • Page 9 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Якщо електроліт потрапив до очей, слід промити їх чистою водою та негайно звернутися за медичного закладу. Це може ОБЕРЕЖНО: призвести до втрати зору. Завжди перевіряйте, щоб прилад був • Не замкніть касету акумулятора. вимкнений, а касета з акумулятором була знята, Не...
 • Page 10 КОМПЛЕКТУВАННЯ Fig.10 Приєднайте первинний фільтр. Одночасно ОБЕРЕЖНО: переконайтеся, що Ви повернули первинний фільтр Завжди перевіряйте, щоб прилад був таким чином, щоб кріпильний фланець було щільно • вимкнений, а касета з акумулятором була знята, зафіксовано в корпусі очищувача. перед тим, як проводити будь-які роботи на Fig.11 інструменті.
 • Page 11 ЗАСТОСУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Заборонено використовувати бензин, розчинник • або подібні речовини. Це може призвести до ОБЕРЕЖНО: втрати кольору та появи тріщин. Щоб приєднати приладдя, наприклад, штуцер, • вставте його, повертаючи у напрямку, Fig.26 показаному стрілкою, щоб забезпечити надійне Коли фільтр засмічується та потужність очищувача з'єднання...
 • Page 12 до місцевого Сервісного центру "Макіта". Подовжувач (пряма труба) • Штуцер • Штуцер для килима • Щітка для полиць • Кутовий штуцер • Кругла щітка • Гнучкий шланг • Фільтр • Первинний фільтр • Різні типи оригінальних акумуляторів та • зарядних пристроїв виробництва компанії Makita...
 • Page 13 23-1. Dysza narożna 7-1. Filtr wstępny 17-1. Filtr 23-2. Rura przedłużająca 7-2. Zaczep zabezpieczający 18-1. Rowek obudowy odkurzacza 23-3. Korpus odkurzacza SPECYFIAKCJE Model BCL140 BCL180 Wydajność 650 mL Praca ciągła Ok. 20 min. Długość całkowita 981 mm 999 mm Ciężar netto 1,2 kg Napięcie znamionowe...
 • Page 14 OPIS DZIAŁANIA W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Może bowiem UWAGA: spowodować utratę wzroku. Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora: narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i dotykać...
 • Page 15 Usuwanie kurzu Rys.11 Rys.12 UWAGA: Podłączyć kapsułę. Wyrównać symbol O na kapsule z Odkurzacz należy opróżniać zanim się zbytnio symbolem O na uchwycie, po czym obracać do oporu • napełni, Gdyż w przeciwnym razie moc ssania kapsułę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż się będzie obniżona.
 • Page 16 Odkurzanie (ssanie) Dysza Zamontuj tę dyszę, aby odkurzać stoły, biurka, inne meble, itp. Dyszę nasuwa się lekko. Rys.20 Dysza + rura przedłużająca (prosta) Rurę przedłużającą zakłada się pomiędzy dyszę a sam odkurzacz. kombinacja pozwalana wygodne odkurzanie na stojąco podłogi. Rys.21 Dysza narożna Dyszę...
 • Page 17 NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 18 23-1. Duză de colţ 7-1. Prefiltru 17-1. Filtru 23-2. Tub de extensie 7-2. Buză de fixare 18-1. Canelura carcasei aspiratorului 23-3. Corp aspirator SPECIFICAŢII Model BCL140 BCL180 Capacitate 650 ml Utilizare continuă Aprox. 20 min. Lungime totală 981 mm 999 mm Greutate netă...
 • Page 19 Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: Instalarea sau scoaterea cartuşului Nu atingeţi bornele cu niciun material acumulatorului conductor. Fig.2 Evitaţi depozitarea cartuşului Opriţi întotdeauna maşina înainte de a introduce • acumulatorului la un loc cu alte obiecte sau scoate cartuşul acumulatorului. metalice cum ar fi cuie, monede etc. Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, extrageţi-l •...
 • Page 20 În acest moment îndreptaţi intrarea de aspiraţie în jos, Exemple de probleme rotiţi capsula în direcţia săgeţii din imagine şi Exemplul 1: A fost montat doar prefiltrul (fără filtru) deconectaţi capsula lent şi drept. Fig.15 Exemplul 2: A fost montat doar filtrul (fără prefiltru) NOTĂ: La deschiderea capsulei poate să...
 • Page 21 NOTĂ: originale Makita Nu încercaţi să reparaţi singur aspiratorul. • Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi accesoriile...
 • Page 22: Technische Daten

  6-2. Kapsel 16-1. Filter 23-1. Winkeldüse 7-1. Vorfilter 17-1. Filter 23-2. Verlängerungsarm 7-2. Sicherungskante 18-1. Kerbe des Saugergehäuses 23-3. Staubsauger TECHNISCHE DATEN Modell BCL140 BCL180 Kapazität 650 ml Dauerbetrieb ca. 20 min. Gesamtlänge 981 mm 999 mm Netto-Gewicht 1,2 kg...
 • Page 23 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, beenden Betrieb umgehend. Andernfalls besteht Gefahr einer ACHTUNG: Überhitzung sowie das Risiko möglicher Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • Verbrennungen und sogar einer Explosion. entfernen Akkublock, bevor Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des Sie diese mit klarem Wasser aus, und suchen Werkzeugs vornehmen.
 • Page 24 Entsorgen des Staubs Abb.13 Abb.14 ACHTUNG: ANMERKUNG: Leeren Sie den Sauger, bevor dieser zu voll und • Entfernen Sie den Staub stets rechtzeitig, da die • die Ansaugleistung zu schwach wird. Ansaugleistung nachlässt, wenn sich zuviel Staub Entfernen Sie auch den Staub im Innern des •...
 • Page 25 ZUBEHÖR • Vorfilter • Verschiedene Arten von Makita-Originalakkus und • ACHTUNG: -Ladegeräten Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 26 23-1. Saroktisztító fej 7-1. Előszűrő 17-1. Szűrő 23-2. Csőtoldat 7-2. Rögzítőperem 18-1. Vájat a porszívó burkolatában 23-3. Porszívó burkolata RÉSZLETES LEÍRÁS Modell BCL140 BCL180 Teljesítmény 650 ml Folyamatos használat Körülbelül 20 perc Teljes hossz 981 mm 999 mm Tiszta tömeg 1,2 kg Névleges feszültség...
 • Page 27 Ne zárja rövidre az akkumulátort: Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan Fig.2 vezető anyagokkal. Mindig kapcsolja ki az eszközt mielőtt behelyezi • tárolja akkumulátort más vagy eltávolítja az akkumulátort. fémtárgyakkal, mint szegekkel, Az akkumulátor eltávolításához húzza azt ki a •...
 • Page 28 1. példa: Csak az előszűrő van felhelyezve (nincs szűrő) MEGJEGYZÉS: A tartály kinyitásakor por hullhat ki, ezért helyezzen • Fig.16 egy szemetes zsákot a tartály alá. 3. példa: A szűrő visszahajlott Fig.6 Fig.17 Távolítsa el a lerakódott port a tartály belsejéből és az példa: előszűrő...
 • Page 29 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Csőtoldat (egyenes cső) • Szívófej • Szőnyegkefe • Padlókefe •...
 • Page 30 23-1. Rohová dýza 7-1. Predfilter 17-1. Filter 23-2. Predlžovacia tyč 7-2. Zaisťujúci okraj 18-1. Drážka na skrini vysávača 23-3. Hlavná časť vysávača TECHNICKÉ ÚDAJE Model BCL140 BCL180 Kapacita 650 ml Spojité používanie Pribl. 20 min. Celková dĺžka 981 mm 999 mm Hmotnosť...
 • Page 31 neskladujte jednotku akumulátora v obale Blok akumulátora vložíte tak, že zarovnáte jazýček • s inými kovovými predmetmi, napríklad na bloku s drážkou v lôžku a nasuniete ho na klincami, mincami a pod. miesto. Vždy zatlačte úplne, kým s cvaknutím Jednotku akumulátora nevystavujte vode nezapadne na miesto.
 • Page 32 PRÁCA Z predfiltra odstráňte jemný prach. Následne vyberte filter a miernym poklepaním odstráňte prach. Zmontovanie POZOR: Fig.9 Ak chcete pripojiť príslušenstvo, ako je nástavec, • Nasaďte filter tak, aby bol celý v polohe na hlavnej časti otočte a zasuňte príslušenstvo v smere šípky a vysávača.
 • Page 33 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Page 34 23-1. Rohová hubice 7-1. Vstupní filtr 17-1. Filtr 23-2. Prodlužovací nástavec 7-2. Zajišťovací výstupek 18-1. Drážka v plášti vysavače 23-3. Těleso vysavače TECHNICKÉ ÚDAJE Model BCL140 BCL180 Kapacita 650 ml Opakované použití Přibližně 20 min. Celková délka 981 mm 999 mm...
 • Page 35 Nevystavuje akumulátor vodě a dešti. Při vkládání akumulátoru nepoužívejte příliš velkou • Zkrat baterie může způsobit velký průtok sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout, proudu, přehřívání, možné popáleniny a není vkládán správně. poruchu. Zapínání Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, Fig.3 kde může teplota překročit 50 ゚...
 • Page 36 Vysávání POZNÁMKA: Hubice Ujistěte se, zda je filtr nasazen rovně a zda není • Hubici nasaďte při čištění stolů, nábytku atd. Hubice shrnutý. Při nesprávném nasazení filtru (viz snadno klouže. obrázek) pronikne prach do pláště motoru a způsobí poruchu motoru. Fig.20 Hubice a prodlužovací...
 • Page 37 • Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884895-970...

This manual is also suitable for:

Bcl180Cl100dCl070d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: