Download  Print this page

Xerox Phaser 8560MFP Quick Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Use Guide

EN
Краткое руководство по эксплуатации
RU
Příručka rychlého použití
CZ
Skrócona instrukcja obsługi
PO
Gyorsismertető
HU
Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης
EL
8560MFP/8860MFP EN RU CZ PO HU EL Rev A
Copyright © 2007 Xerox Corporation. All rights reserved.
Phaser
8560MFP/8860MFP
®
multifunction printer
www.xerox.com/support

Advertisement

loading

  Also See for Xerox Phaser 8560MFP

  Summary of Contents for Xerox Phaser 8560MFP

 • Page 1: Quick Use Guide

  Phaser 8560MFP/8860MFP ® multifunction printer Quick Use Guide Краткое руководство по эксплуатации Příručka rychlého použití Skrócona instrukcja obsługi Gyorsismertető Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης 8560MFP/8860MFP EN RU CZ PO HU EL Rev A Copyright © 2007 Xerox Corporation. All rights reserved. www.xerox.com/support...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Configurations Содержание Конфигурации Obsah Konfigurace Spis treści System Basics Konfiguracje Tartalom Konfigurációk Основные сведения о системе Základní funkce systému Περιεχόμενα Επιλογές διαμόρφωσης Podstawowe informacje o systemie A rendszer bemutatása Βασικές πληροφορίες συστήματος Printing Печать Tisk Drukowanie Nyomtatás 8560MFP/N 8560MFP/D 8560MFP/T 8560MFP/X 8860MFP/D...
 • Page 3: System Tour

  Souprava na údržbu Zásuvka 2 Odpadní zásuvka Podajniki opcjonalne Pokrywa przednia Zestaw przyborów do konserwacji Podajnik 2 Taca na odpady Külön megvásárolható tálcák Elülső burkolat 2. tálca Karbantartó készlet Hulladéktálca Προαιρετικοί δίσκοι Μπροστινό κάλυμμα Κιτ συντήρησης Δίσκος 2 Δίσκος υπολειμμάτων www.xerox.com/support...
 • Page 4: Control Panel Buttons

  Az adott üzenettel vagy menüvel Τρέχουσες ρυθμίσεις Πλοήγηση Информационные страницы kapcsolatos további tudnivalók megtekintéséhez nyomja meg ezt a gombot. ( EL ) Κουμπί Βοήθεια: Πατήστε το για να εμφανιστούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον μήνυμα ή το μενού. www.xerox.com/support...
 • Page 5: Printing

  Εκτυπώστε τη σελίδα Paper Tips για περισσότερες zawiera więcej szczegółów odnośnie obsługiwanych πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα είδη typów papieru oraz konfiguracji podajników. χαρτιού και τη ρύθμιση δίσκων. • • Patrz rozdział Printing w dokumencie „User Guide”. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εκτύπωση στο Εγχειρίδιο χρήστη. www.xerox.com/support...
 • Page 6: Basic Printing

  Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις. jednostronne Egyoldalas 1 όψης Select special features in the Xerox printer driver. Выберите специальные функции в драйвере принтера Xerox. V ovladači tiskárny Xerox vyberte speciální funkce. Adjust guides to paper size. Press to click in place.
 • Page 7: Copying

  Εκτυπώστε το Copying Guide για τις διαδικασίες aby otrzymać podstawowe procedury kopiowania. Вложите оригинал. βασικής αντιγραφής. • Patrz rozdział Copying w dokumencie „User Guide”. Vložte předlohu. • Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιγραφή στο Εγχειρίδιο χρήστη. Załaduj oryginał. Töltse be az eredetit. Τοποθετήστε το πρωτότυπο. www.xerox.com/support...
 • Page 8 Projděte nabídky a zvolte speciální funkce či papír. Stop: Pauza (1x)/Anuluj (2x) Przejdź do menu, aby użyć specjalnych funkcji lub papieru. Leállítás: Szünetelés (1x)/Megszakítás (2x) A menükben navigálva válasszon speciális beállításokat vagy papírt. Διακοπή: Παύση (1x)/Ακύρωση (2x) Περιηγηθείτε στα μενού για ειδικές λειτουργίες ή επιλογή χαρτιού. www.xerox.com/support...
 • Page 9: Scanning

  Aby dowiedzieć się więcej o zaawansowanych τεχνικές σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα technikach skanowania, zobacz rozdział Нажмите кнопку «Сканирование». Σάρωση στο Εγχειρίδιο χρήστη . Scanning w podręczniku User Guide. Stiskněte tlačítko Scan. Naciśnij przycisk Scan. Nyomja meg a Scan gombot. Πατήστε το κουμπί Scan. www.xerox.com/support...
 • Page 10 Szerezze be a berendezés IP-címét. Εντοπίστε τη διεύθυνση IP του συστήματος. Information System Identification Системная идентификация Press Start button. Press Start button. Нажмите кнопку «Старт». Stiskněte tlačítko Start. Naciśnij przycisk Start. Nyomja meg a Start gombot. Πατήστε το κουμπί έναρξης. www.xerox.com/support...
 • Page 11 Válasszon fájltípust, majd kattintson a Go gombra. Επιλέξτε είδος αρχείου και μετά πατήστε Go. Scans CentreWare Internet Services Phaser 8560MFP Reloads page for new scans. Загружает страницу с новыми файлами сканирования. Znovu vloží stranu pro nové snímané úlohy. Scans Phaser 8560MFP Powoduje to odświeżenie strony w celu przeglądania nowych...
 • Page 12: Faxing

  Press Fax button. Press Fax button. • Patrz rozdział Faxing w dokumencie „User Guide”. • στο Εγχειρίδιο χρήστη. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Φαξ Нажмите кнопку «Факс». Stiskněte tlačítko Fax. Naciśnij przycisk „Fax”. Nyomja meg a Fax gombot. Πατήστε το κουμπί Fax. www.xerox.com/support...
 • Page 13: Adding Speed Dial Entries

  Стоп: приостановка (1x)/Отмена (2x) Выберите незанятый номер. Stop: Pozastavit (1x)/Zrušit (2x) Vyberte prázdné číslo. Stop: Pauza (1x)/Anuluj (2x) Wybierz pusty numer. Leállítás: Szünetelés (1x)/Megszakítás (2x) Válasszon ki egy olyan számot, amely még nem foglalt. Διακοπή: Παύση (1x)/Ακύρωση (2x) Επιλέξτε έναν κενό αριθμό. www.xerox.com/support...
 • Page 14 Введите фамилию и номер факса. Cursor advances after 1 second. Properties Properties Zadejte jméno a faxové číslo. Phaser 8560MFP При нажатиях знаки чередуются по кругу. Wprowadź nazwę i numer faksu. About System Курсор передвигается через 1 секунду. Írja be a nevet és a faxszámot.
 • Page 15 • Перейдите в меню Проблемы с качеством печати и ( RU ) распечатайте страницу «Поиск и устранение проблем Для чистки стекла для документов: качества печати». www.xerox.com/support Используйте чистую, не оставляющую ворса ткань, • См. главу Качество печати в Руководстве пользователя...
 • Page 16: Paper Jams

  Αφαιρέστε τα κομμάτια χαρτιού. LE > 297 mm (11.7 in.) Custom US Folio LE + Legal Verify guide positions. Verify guide positions. Проверьте правильность положений ограничителей. Ověřte polohu vodítek. Sprawdź położenie prowadnic. Ellenőrizze a vezetők helyzetét. Επαληθεύστε τη θέση των οδηγών. www.xerox.com/support...
 • Page 17: Troubleshooting

  οδήγησης εκτυπωτή, ή μεταβείτε στη διεύθυνση Poklepejte na ikonu na ploše systému Windows nebo v www.xerox.com/support. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο doku systému Mac OS X. στην επιφάνεια εργασίας των Windows ή του Mac OS X.

This manual is also suitable for:

Phaser 8860mfp