Download  Print this page

Honeywell CL25AE User Manual page 13

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

GEBRUIK EN WERKING (VERVOLG)
Reiniger en leegmaken van de watertank
Hieronder vindt u instructies over hoe te reinigen van uw luchtkoeler en deze te onderhouden. Als de
koeler voor een lange periode niet wordt gebruikt verwijzen wij u naar de OPSLAAN & ONDERHOUDS-
RICHTLIJNEN die zich in de afzonderlijke Handleiding voor veiligheid en onderhoud bevind.
WAARSCHUWING:
alvorens het apparaat te reinigen zet u deze in de OFF stand en verwijderd u de stekker uit het
stopcontact.
plaats het apparaat op een plek waar u het water makkelijk kunt verwijderen en verwijder de aftapplug
aan de onderkant van de unit en laat de tank volledig leeg lopen.
hervul nu de watertank in zijn geheel en laat deze weer volledig leeg lopen.
gebruik een vochtige zachte doek om stof en vuil van uw aircooler te verwijderen. Gebruik geen
bijtende schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen met chemicaliën.
Als u de aircooler niet gebruikt berg deze dan op in een droge ruimte en vermijd direct zonlicht.
Reiniging van het koolstof filter en Honeycomb Cooling media
Uw apparaat is voorzien van een koolstof / stof filter en
Honeycomb Cooling Media.
Het koolstoffilter en de Honeycomb Media zijn aan de
binnenkant ten hoogte van de achterzijde bevestigd. Zie
figuur 1 voor instructies om deze los te maken zodat u deze
kunt reinigen en onderhouden.
Gebruik uw aircooler niet in de cool modus als de watertank
vuil is en/of voorzien is van vies en oud water. U laat de
watertank eerst leeglopen en vult deze met vers schoon
water. Vooral als de tank voor langere tijd niet is schoon
gemaakt!
De reinigingsfrequentie voor de Honeycomb cooling media
hangt af van de lokale water kwaliteit. In een omgeving waar
het water veel minerale en kalk bevat kunnen deze zich gaan
opbouwen op de Honeycomb cooling media en wordt de
luchtstroming hier door beperkt. De watertank leeg laten
lopen en vullen met schoon water zal dan zeker 1 x per week
nodig zijn om dit tot een minimum te brengen. Als ze zich
blijven hechten aan de Honeycomb cooling media dient u
ook deze tenminste minimaal 1 maal in de twee maanden te
reinigen.
Voor het beste resultaat laat uw de Honeycomb cooling
media volledig drogen na elk gebruik. U doet dit heel
eenvoudig door de koel functie 15 minuten voordat u het
apparaat uitschakelt uit te zetten.
Figuur 1:
Verwijderen van het koolstof / stof filter en Honeycomb
Cooling Media:
1.
Verwijder al de schroeven van het rooster aan de
achterzijde van de air cooler.
2.
Druk voorzichtig op de linker en de rechterkant van het
rooster aan de achterkant en verwijder van de koeler.
3.
Verwijder het koolstoffilter en maak schoon als
dit nodig is.
4.
Om de Honeycomb Media uit de aircooler te halen
verwijderd u de schroeven van het achterframe en
schuift u de Honeycomb uit het frame.
5.
Vervang of reinig media met water en een vochtige
doek.
WAARSCHUWING: zet de aircooler niet aan als
voor/achter frame verwijderd is of niet helemaal vast zit.
Dit kan tot zeer erenstig letsel leiden en een gevaarlijke
electronische schok veroorzaken.
*Applicable for models with Carbon Dust Filter only.
EN
4
Honeycomb
Cooling Media
Rooster
Rooster
Frame
achterkant
Push
Koolstof /
stof filter
Push
schroeven

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell CL25AE

  Related Manuals for Honeywell CL25AE