Download  Print this page

Vullen Met Water - Honeywell CL25AE User Manual

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

GEBRUIK EN WERKING (VERVOLG)
FUNCTIE TOETSEN (VERVOLG)
Gebruik geen verschillende soorten batterijen zoals alkaline, koolstof-zink, of oplaadbare
batterijen gelijktijdig.
mix geen oude en nieuwe batterijen
bevat niet oplaadbare batterijen, laad batterij niet op.
Lege batterijen zijn uit het product worden verwijderd en veilig afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.
Gooi geen batterijen in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lekken.
WAARSCHUWING: Pas op voor de inname van de kleine batterij. Weg te houden van
kinderen en dieren.
LOCATIE AIRCOOLER
Zorg ervoor dat de lucht koeler op een juiste en veilige positie staat voordat u het het product in gebruik
gaat nemen. Wij verwijzen wij u hiervoor naar hoofdstuk " locatie van uw luchtkoeler" (Belangrijk om te
lezen) deel van de Handleiding voor veiligheid en onderhoud.

VULLEN MET WATER

Let op!
Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank leeg maakt of
vult met water.
Open de Water Vul lade gelegen aan de achterzijde van het toestel.
Open de Water Vul lade gelegen aan de achterzijde van het toestel. De
waterniveau indicator bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat. Vul niet tot
boven de "Max." waterpeil merom waterdruppels op de lamellen te voorkomen.
Controleer het waterpeil in de tank voordat u de cool functie aan zet. Zorg er
altijd voor dat het waterniveau in de tank boven het minimum ligt om zo
problemen met de waterpomp te voorkomen
Opmerking: Het water capaciteit verwijst naar de totale hoeveelheid water die
kan worden opgenomen in de watertank en water distributiesysteem. De
watercapaciteit in de tank op de "Max." Indicator niveau kan lager zijn dan de
werkelijke waterinhoud van de lucht koeler.
LET OP! Als u ijs tot uw beschikking heeft kunt u deze in de bovenste bak doen
om zo nog beter te kunnen koelen
Laag water alarm
dit apparaat is uitgerust met een water sensor om water niveau te bepalen. In de koel stand als het
waterniveau op een minimum is zult u een piep horen en het @@ zal blijven knipperen. Het apparaat zal
automatisch in de pauze stand schakelen
Vul de watertank om deze piep te deactiveren. Eerst zet u het apparaat uit door in de OFF positie te
zetten en haalt u de stekker uit stopcontact. Vul de watertank minimaal boven het minimum niveau en
niet boven het maximum niveau. Doe de stekker weer in het stopcontact en druk op de knop ON.
Om het alarm uit te schakelen en alleen de ventilator functie te gebruiken (zonder ionisatie functie) zet u
het apparaat in de OFF stand en daarna direct weer in de ON stand. Het alarm zal dan niet meer af gaan
en het apparaat zal alleen de ventilator functie gebruiken. Als u de Cool stand weer inschakelt en de
watertank is op minimaal niveau dan zal het alarm weer af gaan.
NL
3
Water Fill Door
Ice Compartment

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell CL25AE

  Related Manuals for Honeywell CL25AE