Download  Print this page

Honeywell CL25AE User Manual page 11

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

GEBRUIK EN WERKING (VERVOLG)
FUNCTIE TOETSEN (VERVOLG)
TIMER
Druk op de TIMER toets tot de gewenste tijdsduur is gekomen. Als de ingestelde tijd is verstreken, zal
het apparaat automatisch uitschakelen. Met de TIMER functie kunt u het apparaat programmeren voor
maximaal 7,5 uur gebruik.
SWING
Druk op de SWING knop totdat@is verlicht op het display. De lamellen zullen automatisch
gaan bewegen van links naar rechts. Verticale lucht stroom - U kunt handmatig de
verticale lamellen aanpassen aan door de verticale luchtstroom te veranderen.
MODE
Druk op de MODE knop om de KOEL en VENTILATIE Modi te selecteren.Wanneer u de MODE knop
indrukt totdat de Ventilatie modus geselecteerd is, zal het apparaat omschakelen op Enkel Ventilatie
modus zonder verdampingskoeling. De waterpomp zal werken en je zal de koelere lucht voelen nadat
Honeycomb Cooling Media is volledig nat is.
Wanneer u de MODE knop indrukt totdat de Ventilatie modus geselecteerd is, zal het apparaat
omschakelen op Enkel Ventilatie modus zonder verdampingskoeling.
Kamer koeling en bevochtiging
In de koel stand geeft de Honeywell aircooler een vochtige lucht door de
verdamping van water. Er is een handmatige water regulatieknop in het
gedeelte waar de ijsklonten bewaard worden. Dit maakt het mogelijk om de
hoeveelheid water gepomt wordt over de Honeycomb Cooling Media zodat
u het koelen en bevochtigen kan bepalen.
Als de waterregelaar ingesteld op MIN zal de waterpomp een minimale
hoeveelheid water aan de Honeycomb koelmedium toevoegen. Dit resulteert
in minder waterverdamping en vermindert het koeleffect.
Wanneer de Water Regulator is ingesteld op MAX zal de waterpomp de maximale hoeveelheid water
aan de Honingraat Cooling Media toevoegen. Dit resulteert in een maximale water verdamping en het
koelvermogen verbetert.
afstandsbediening
POWER
SPEED
SWING
MODE
TIMER
BELANGRIJK:
De afstandsbediening heeft een batterij nodig van type AAA (2 x 1.5V) of gelijkwaardig.
Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening en plaats een batterij. Zorg ervoor
dat de batterijen met de juiste polariteit (+ / -) markeringen aangegeven in het batterijcompartiment
geplaatst worden.
Richt de afstandsbediening naar het apparaat bij het bedienen. Zorg ervoor dat het signaal pad niet
wordt belemmerd.
Verwijder de batterijen als het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt.
Laat de afstandsbediening niet vallen
UNIT AAN/UIT
: AAN/UIT KNOP
SNELHEID
: Laag/ Medium/Hoog/slaapstand*
MODE
: Reguleert de koeling of ventilatie mogelijkheden
SWING
: regelt de stand van de uitlaat roosters
TIMER
: hiermee kunt u de werkbare tijd automatisch instellen
NL
*alleen van toepassing op modellen met deze functie.
2
LOUVER
MOVEMENT
Afstelknop voor Water
MIN
MAX

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell CL25AE

  Related Manuals for Honeywell CL25AE