Download  Print this page

Siemens Euroset 5005 Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Euroset 5005
8
7
6
5
4
1
Repertory keys
2
Recall key
3
Redial key
4
Handset volume control
key
5
Pause key
6
Speed dial key
7
Set key
8
Mute key
1
Πλήκτρα κλήσης
προορισµού
2
Πλήκτρο παράλληλης
κλήσης
3
Πλήκτρο επανάκλησης
4
Πλήκτρο υψηλής/χαµηλής
έντασης
5
Πλήκτρο παύσης
6
Πλήκτρο ταχείας κλήσης
7
Πλήκτρο αποθήκευσης
8
Πλήκτρο σίγασης (Mute)
1
Tlačítka cílové volby
2
Tlačítko zpětného dotazu
3
Tlačítko opakování volby
4
Tlačítko nahlas/potichu
5
Tlačítko pauzy
6
Tlačítko zkrácené volby
7
Tlačítko uložení
8
Tlačítko vypnutí zvuku
(Mute)
EN / EL / CZ
Connections
Υποδοχές σύνδεσης
Připojeníi
1
2
1
Table top operation
2
Wall mounting
1
Για επιτραπέζια λειτουργία
2
Για επιτοίχια τοποθέτηση
1
Při stolním provozu
2
Při montáži na stěnu
1
2
3

Advertisement

loading

  Also See for Siemens Euroset 5005

  Related Manuals for Siemens Euroset 5005

  Summary of Contents for Siemens Euroset 5005

 • Page 1 EN / EL / CZ Euroset 5005 Connections Repertory keys Recall key Υποδοχές σύνδεσης Redial key Handset volume control Připojeníi Pause key Speed dial key Set key Mute key Πλήκτρα κλήσης προορισµού Πλήκτρο παράλληλης κλήσης Πλήκτρο επανάκλησης Πλήκτρο υψηλής/χαµηλής έντασης...
 • Page 2: Wall Mounting

  Wall mounting countersunk head wood screws with a slight gap to the wall. (see figure) ◆ On underside of tele- Once the connecting leads phone: Lift out handset have been connected, you can bracket with screwdriver. mount the telephone on the ◆...
 • Page 3: Setting Up The Telephone For Use

  Repertory and speed dial recycling of used electrical and electronic equipment. You can save 4 numbers (max. For more detailed information 21 digits) as repertory num- about disposal of your old appli- bers on the 4 repertory keys ance, please contact your city office, waste disposal service or and 10 numbers as the shop where you purchased...
 • Page 4: Adjusting The Telephone

  Dialling pauses (factory default: level 6) or turn it off. One or more dialling pauses Lift the handset, (not at 1st digit) can be press the Set key. < entered using . Pauses Press the hash key. are transferred to the memory Press one of the and are necessary for certain number keys.
 • Page 5 Operation on public If your telephone is not working perfectly telephone systems Lift handset, no dialling Public telephone systems - in tone: Is the connecting lead some cases by special order/ correctly plugged into the tel- request – offer you a range of ephone and the telephone useful additional services (e.g.
 • Page 6: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Επιτοίχια κάποια απόσταση από τον τοίχο. τοποθέτηση ◆ Στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου: Αφαιρέστε (βλ. σχήµα) την ασφάλεια του ακουστικού µε ένα Μετά την εισαγωγή των κατσαβίδι. καλωδίων σύνδεσης, ◆ Στερεώστε την ασφάλεια µπορείτε να στερεώσετε το στην υποδοχή του τηλέφωνο...
 • Page 7 Σε αντίθετη περίπτωση, η Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα τηλεφωνική επικοινωνία πρέπει να ενδέχεται να επηρεαστεί. απορρίπτονται ◆ Μην τοποθετείτε το ξεχωριστά εκτός του δικτύου τηλέφωνο σε χώρους µε δηµοτικών απορριµµάτων, σε σκόνη, διότι κάτι τέτοιο ειδικούς χώρους συλλογής που µειώνει...
 • Page 8 Υποδείξεις για την Αποθήκευση (ή αποθήκευση µε λειτουργία αποθήκευση και τη σηµειωµαταρίου) διαγραφή αριθµών Σηκώστε το κλήσης προορισµού και ακουστικό, (ή µε ταχείας κλήσης λειτουργία και αποθηκεύονται σηµειωµαταρίου, ανεξάρτητα από τον κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας) επιλεγµένο τύπο κλήσης, πατήστε το καλούνται...
 • Page 9 Ρύθµιση τηλεφώνου Λειτουργία σε ιδιωτικά τηλεφωνικά Ρύθµιση έντασης κέντρα ακουστικού Η ρύθµιση της έντασης του Πλήκτρο ειδικών ακουστικού είναι δυνατή σε λειτουργιών/παράλληλης 2 βαθµίδες. κλήσης Πατήστε το πλήκτρο υψηλής/ Κατά τη διάρκεια µίας χαµηλής έντασης. υπηρεσιακής συνοµιλίας µπορείτε να θέσετε σε Σίγαση...
 • Page 10 Πλήκτρο παράλληλης Προσωρινή αλλαγή σε MFV στη θέση “Pulse” του κλήσης διακόπτη Σε ανοικτά τηλεφωνικά Για τη χρήση λειτουργιών, συστήµατα, το πλήκτρο που απαιτούν MFV (π.χ. παράλληλης κλήσης τηλεχειρισµός ενός απαιτείται για τη χρήση αυτόµατου τηλεφωνητή), ορισµένων πρόσθετων έχετε τη δυνατότητα να θέσετε υπηρεσιών, π.χ.
 • Page 11 τηλέφωνο. Συνδεθείτε µε το δίκτυό σας. Επισυναπτόµενες ετικέτες Επισυναπτόµενες ετικέτες χωρίς χαρακτηρισµό για τα πλήκτρα κλήσης προορισµού θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση http:// www.siemens.com/euroset. Συνοµιλητής Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεµένο σύστηµα επικοινωνίας µε αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήµατα, απευθυνθείτε...
 • Page 12: Montáž Na Stěnu

  Montáž na stěnu ponechejte je částečně vyšroubované v přiměřené vzdálenosti od stěny. (viz obrázek) ◆ Na spodní straně telefonu: Po zapojení přívodních kabelů Pomocí šroubováku lze telefon namontovat na vylomte pojistku stěnu. sluchátka. ◆ Vyvrtejte dva otvory na ◆ Pojistku sluchátka vsaďte hmoždinku (5 mm ∅) ve do držáku sluchátka, až...
 • Page 13 Volba a ukládání Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na telefonních čísel produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný Volba telefonního čísla sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními Sejměte důsledky na životní prostředí a sluchátko, volte lidské...
 • Page 14: Nastavení Telefonu

  Nastavení telefonu Volba cílového čísla Zvedněte sluchátko, Nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko sluchátka cílové volby. Případně můžete za číslem Hlasitost sluchátka lze nastavit volit také další jednotlivé ve dvou stupních. číslice. Stiskněte tlačítko nahlas/potichu. Zkrácená volba Vypnutí zvuku Zvedněte sluchátko, Mikrofon telefonu lze kdykoliv stiskněte tlačítko vypnout.
 • Page 15 Přepínání způsobu volby signálu Flash 1 (přepínač impulsní / tónové volby je v Při dodání přístroje je poloze „Tone 1“). Při připojení nastavena tónová volba (Tone k soukromým telefonním 1). Případně je třeba – podle ústředním může být třeba způsobu volby vaší telefonní změnit délku signálu Flash ústředny –...
 • Page 16 Shoda přístroje se základními požadavky směrnice R&TTE je potvrzena znakem CE. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt © Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved.