Download Print this page

AEG BSS 4806 Instruction Manual: Verwijdering

Bluetooth sound system.
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
16

Verwijdering

Betekenis van het "vuilnisbak"-symbool
Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten
niet weg bij het huishoudafval.
Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar
gemeentelijke inzamelpunten.
Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren door onver-
antwoordelijk wegwerpen te voorkomen.
Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van
oude elektrische en elektronische apparaten.
Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspun-
ten.

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4806

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: