Download Print this page

AEG BSS 4806 Instruction Manual: Használati Utasítás

Bluetooth sound system.
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
48
Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton
A Bluetooth funkció egymáshoz közel található készülékek
vezeték nélküli rádiós kapcsolaton való összekapcsolására
szolgál. A Bluetooth szabványú eszközök 2,402 és 2,480
GHz között sugároznak az ISM sávban (Industrial, Scientific
and Medical – ipari, tudományos és orvosi). Interferenciát
okozhatnak például a WLAN-hálózatok, DAB rádiók, vezeték
nélküli telefonok vagy mikrohullámú sütők, amelyek ugyan-
azon a frekvenciasávban működnek.
A készülék Bluetooth üzemmódban is használható. A műkö-
dés hatósugara a környezettől és a készüléktől függően kb.
15 méter.
Ha a lejátszó készülék támogatja az A2DP profilt (Advanced
Audio Distribution Profile – fejlett hangsugárzási profil) és van
benne megfelelő zenelejátszó funkció, vezeték nélküli módon
is továbbíthatja a zenét a hangszóróra. Az A2DP profil egy
több gyártó által közösen kidolgozott profil. Az adatfolyam-
ként sugárzott sztereó hangjel vezeték nélkül továbbítódik a
lejátszó eszköz (forrás) és a vevő között. Hogy távolról tudja
vezérelni a forrást, a lejátszó készüléknek támogatnia kell az
AVRCP profilt (Audio Video Remote Control Profile).
A különböző gyártók, készüléktípusok és szoftververziók miatt
a teljes funkcionalitás nem garantálható.
• A készülékek bejelentkeztetése (párosítás)
Ahhoz, hogy hallgathassa a zenét a készüléken, előbb
párosítani kell az eszközöket.
1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a
lejátszón (pl. mobiltelefonon). Ehhez lásd a lejátszó
használati utasítását.
2. Nyomja meg egymás után a BLUETOOTH/LINE
gombot (3), amíg a „bLUEt"felirat meg nem jelenik a
kijelzőn. Futó üzenetként a „NO CONNECT" üzenet
jelenik meg röviden a kijelzőn.
3. Válassza ki a Bluetooth menüt a lejtászón, és regiszt-
rálja az eszközt a lejátszóban. Ehhez lásd a lejátszó
használati utasítását. Az „AEG SS4806" eszköznek kell
megjelennie a lejátszóban.
MEGJEGYZÉS:
A hangszóróhoz csak egy lejátszó egység csatla-
koztatható. Ha a hangszóró már egy másik lejátszó
egységhez csatlakozik, a hangszóró nem jelenik
meg a BT eszközválasztó menüben.
4. Most a készülék gyártmányától és szoftververziójától
függően adja meg a „0000" jelszót a lejátszóban.
Ha a regisztráció sikeres, futó üzenetként a „CONNECT"
üzenet jelenik meg röviden a kijelzőn.További műveletekhez
lásd a lejátszó egység használati útmutatóját. Ha lehetséges
állítsa be a külső készülék hangerejét egy kényelmes szintre.
MEGJEGYZÉS:
• A készülék gyártójától függően előfordulhat, hogy a
készülékek összekapcsolásához meg kell ismételni a
regisztrációt (PAIRING).
• A Bluetooth kompatibilitás a jövőben megjelenő készü-
lékekkel (pl. mobiltelefonokkal) nem garantálható.
• Az optimális kapcsolat érdekében ügyeljen arra, hogy a
lejátszó akkumulátora teljesen fel legyen töltve.
• Egyes mobiltelefonokba energiatakarékos üzemmód
van beépítve Kapcsolja ki az energiatakarékos módot,
mert problémákat okozhat a Bluetooth adatátvitel
során.
• A hangadatok továbbításához a Bluetooth funkciónak
aktiválva kell lennie a lejátszón. Lásd a lejátszó használa-
ti utasítását.
• Ha lejátszóként használt mobiltelefonra bejövő hívás ér-
kezik, a zenelejátszás megszakad. A hangszóróból sem
hallható a zene. Miután befejezte a hívást, a készülék
újra összekapcsolódnak, és a lejátszás folytatódik. A
hangerő lassan növekszik.
USB port (12)
A készülék az USB területén elért legmodernebb műszaki
megoldásokkal összhangban lett kifejlesztve. Ugyanakkor a
piacon kapható különböző USB-tárolóeszközök nagy száma
miatt nem tudjuk garantálni a készülék teljes kompatibilitá-
sát minden USB-tárolóeszközzel. Emiatt ritkán problémák
éphetnek fel a fájlok USB-tárolóeszközökről történő lejátszása
során. Ez nem a készülék meghibásodásának jele.
1. Többször nyomja meg a TUNER/USB gombot (5), amíg a
kijelzőn meg nem jelenik az „NOUSb" felirat.
2. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt. A lejátszás néhány
másodperc után automatikusan elindul. A „ "szimbólum,
az USB felirat és az eltelt idő látható a kijelzőn.
A kezeléshez lásd a „Az kezelőszervek leírása" részt.
MEGJEGYZÉS:
• A működési hibákat elkerülendő mindig közvetlenül
csatlakoztassa az USB tárolóeszközt az USB porthoz.
• Az USB port nem alkalmas a külső készülékek töltésére.
VIGYÁZAT:
Kapcsolja át a készüléket egy másik működési módra,
mielőtt eltávolítaná az USB tárolóeszközt.
Az kezelőszervek leírása
(2)
Szüneteltetheti vagy folytathatja a zene lejátszását. Nyomja
meg újra a lejátszás folytatásához.

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4806

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: