Download  Print this page

Usuwanie - AEG CDP 4226 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
55

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego,
i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwa-
nia odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form
wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych
lub w administracji gminy.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG CDP 4226

  Related Content for AEG CDP 4226