Kenwood CCC20 Instructions Manual
Hide thumbs Also See for CCC20:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Kenwood CCC20

 • Page 1 instructions...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 2 - 17 Nederlands 18 - 33 Français 34 - 50 Deutsch 51 - 67 Italiano 68 - 84 Português 85 - 101 Español 102 - 117 Dansk 118 - 133 Svenska 134 - 149 Norsk 150 - 165 Suomi 166 - 181 Türkçe...
 • Page 3 cq cr...
 • Page 5 safety Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. Switch off and unplug the appliance before fitting or removing tools/attachments, after use and before cleaning. Keep body parts, jewellery and loose clothing away from moving parts and fitted tools/attachments.
 • Page 6 • Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 7 before plugging in using your cooking food Make sure your electricity supply is the same as processor the one shown on the underside of your appliance. WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE 1 Switch on by pressing the power on switch on EARTHED.
 • Page 8 Standby Mode After cooking If no selection is made within 5 minutes the unit will Be careful when handling or touching any part of - -- go into standby mode and will be displayed the appliance when being used in the cook mode on the screen.
 • Page 9 Display screen symbols explained Shows temperature selected = 65°C = 92°C = 100°C The red warning triangle appears on the display screen if the lid is removed or not locked into position. This is the time selected in hours and minutes. The time will count down once the Start/Pause button is pressed.
 • Page 10 Manual Mode Manually select the required temperature, time, stirring or chopping function. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Hints & Tips Once the timer has counted down to 0:00 the unit will beep and go into the Keep Warm cycle for 30 minutes.
 • Page 11 Manual Mode continued Cold Ingredients Operate in short bursts for chopping or hold down for longer burst to puree and blend food down. Note: The chop function does not operate continuously when the unit or ingredients are cold. If the button is manually held down the display will countdown from 2 minutes.
 • Page 12 Programme Display Default Setting Temperature Time Range Stirring Stage Range Options Available 1 min – 30 mins = 65°C = 92°C = 100°C 1 min – 30 mins = 65°C = 92°C = 100°C 1 min – 2hrs = 65°C = 92°C 1 min –...
 • Page 13 Once stage 4 has been set and the button has been pressed the display will return to stage 1 and show the selected temperature, time and stir function. Press the Start/Pause button to commence cooking. Note: If you do not press the after stage 4 the programme will return to the default settings.
 • Page 14 One Pot programme Recipe idea for guidance – adapt to personal taste and preference. Recipe/ Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Ingredients Beef Stew Oil & Beef Add Veg Add Liquid Additional Ingredients Stir 2 Stir 1 Stir 1 Stir 3 10 minutes 15 minutes...
 • Page 15 Sauce/Soups programme Use this setting for cooking a range of sauces and soups. Programme Stages Stage 1 – recommended for softening vegetables and other ingredients before cooking. Stage 2 – adding liquid and bring ingredients up to the boil and simmering. Set the programme Press the programme button and set up each stage as required.
 • Page 16 Sauce/Soups programme Recipe idea for guidance – adapt to personal taste and preference. Recipe/ingredients Stage 1 Stage 2 Blade or Stirring Paddle Stock based soup Blade Soften Vegetables Add Liquid & Simmer 1.5litres Stir 1 Stir 1 To Puree 10 minutes 15 - 45 minutes End of cooking puree for 100°C...
 • Page 17 Steaming programme Use this setting for steaming vegetables, chicken and fish. Programme Display Default Setting Temperature Time Range Stirring Options Stage Range Available Stage 1 = 100°C 1 min – 30 mins None Steaming 1 Fill the bowl with water up to the 300ml mark.
 • Page 18: Care And Cleaning

  Steaming guidelines Food Preparation Recommended cooking time (minutes) Beans Trim and thinly slice 5 – 10 Green or Runner Broccoli 100g Cut into florets 10 – 15 Carrots 120g Thinly slice 10 - 15 Cauliflower 100g Cut into florets 10 – 15 New Potatoes 270g Wash and cut larger ones...
 • Page 19 If you experience any problems with the operation of the machine or attachments, before calling for assistance refer to the troubleshooting guide. For hints/tips and recipe ideas visit the Kenwood website: www.kenwoodworld.com If you need help with: using your appliance...
 • Page 20: Troubleshooting Guide

  troubleshooting guide Problem Cause Solution No power to appliance /display Appliance not plugged in. Check appliance plugged in. screen not coming on. Press the Power ON switch Power ON switch not operated. the On position. Appliance not operating. Bowl not located correctly. Check bowl is located to power unit correctly.
 • Page 21: Nederlands

  Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit veiligheid Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder alle verpakking en labels. Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken bevestigt of verwijdert, na elk gebruik en voordat u de machine schoonmaakt.
 • Page 22 Pas op voor de hete stoom uit de kom, vooral wanneer u het deksel of de vuldop verwijdert. U mag het deksel en de vuldop niet verwijderen wanneer de vloeistof kookt. Bevestig altijd de vuldop wanneer u de snijfunctie gebruikt. Gebruik alleen de kom en de hulpstukken die met deze machine zijn meegeleverd.
 • Page 23 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld als het apparaat niet correct wordt gebruikt of als deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 24 5 Bevestig het deksel en de vuldop – de vuldop Na het koken Wees voorzichtig wanneer u onderdelen van de bevindt zich in de hoek rechts voor. Draai hem naar machine verplaatst of aanraakt gedurende of na rechts totdat de vergrendelingslipjes uitgelijnd zijn het koken.
 • Page 25 Uitleg over de weergegeven symbolen De ingestelde temperatuur = 65°C = 92°C = 100°C De rode waarschuwingsdriehoek verschijnt op het display als het deksel verwijderd of niet goed vergrendeld is. Dit is de ingestelde tijd in uren en minuten. De tijd begint af te tellen zodra op Start/Pauze wordt gedrukt. Dit geeft aan welke roerfunctie is ingesteld - continu roeren –...
 • Page 26 Handmatige stand Kies de gewenste temperatuur, tijd, roer- en snijfunctie met de hand. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Hits & tips Zodra de timer is afgeteld tot 0:00, gaat de machine piepen en 30 minuten op de Warmhoudcyclus staan. Na 30 minuten gaat het display op stand-by staan, tot de volgende selectie.
 • Page 27 Handmatige stand (vervolg) Koude ingrediënten Druk met korte stoten op de knop om te snijden of houd de knop langer ingedrukt om de ingrediënten te pureren of te vermengen. Opmerking: de snijfunctie functioneert niet continu wanneer de machine of de ingrediënten koud zijn.
 • Page 28 Eenpansmaaltijd-programma Gebruik deze instelling voor het koken van stoof- en braadschotels, kerriegerechten, risotto en gelijkaardige eenpansmaaltijden. Programmafasen Fase 1 – aanbevolen voor het zacht maken van groente en vlees voorafgaand aan het koken. Fase 2-3 – de ingrediënten aan de kook brengen en laten sudderen. Fase 4 –...
 • Page 29 Zodra fase 4 is ingesteld en op de knop is gedrukt, keert het display terug naar fase 1 en worden de ingestelde temperatuur, tijd en roerfunctie weergegeven. Druk op Start/Pauze om met koken te beginnen. Opmerking: als u niet op drukt na fase 4, dan keert het programma terug naar de standaard instellingen.
 • Page 30 Eenpansmaaltijd-programma De recepten dienen alleen als richtlijn – pas ze aan uw persoonlijke smaak en voorkeuren aan. Recept / Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 ingrediënten Rundvleesstoofpot Olie en Groente Vloeistof Extra rundvlees toevoegen toevoegen ingrediënten Roeren 2 Roeren 1 Roeren 1 Roeren 3...
 • Page 31 Saus- of soepprogramma Gebruik deze instelling voor sauzen en soepen. Programmafasen Fase 1 – aanbevolen voor het zacht maken van groente en andere ingrediënten voorafgaand aan het koken. Fase 2 – vloeistof toevoegen, de ingrediënten aan de kook brengen en laten sudderen. Het programma instellen Druk op de programmaknop en stel elke fase in, zoals benodigd.
 • Page 32 Saus- of soepprogramma De recepten dienen alleen als richtlijn – pas ze aan uw persoonlijke smaak en voorkeuren aan. Recept / Fase 1 Fase 2 Mes of schoep ingrediënten Bouillonsoep, 1,5 liter Vloeistof toevoegen Groente zacht maken en laten sudderen Roeren 1 Roeren 1 Pureren: na het koken...
 • Page 33 Stoomprogramma Gebruik deze instelling voor het stomen van groente, kip en vis. Programma Standaard Temperatuur Tijdbereik Beschikbare fase displayinstelling bereik roerfuncties Fase 1 = 100°C 1 min – 30 min Geen Stomen 1 Vul de kom met water tot aan de markering voor 300 ml 2.
 • Page 34 Aanwijzingen voor het stomen Voedingsmiddel Hoeveelheid Voorbereiding Aanbevolen kooktijd (minuten) Groene of platte bonen 50 g Boven- en onderkant 5 – 10 verwijderen en in dunne plakjes snijden Broccoli 100 g In roosjes snijden 10 – 15 Wortelen 120 g In dunne plakjes snijden 10 - 15 Bloemkool...
 • Page 35 Kenwood: www.kenwoodworld.com Als u hulp nodig hebt met: het gebruik van uw apparaat of onderhoud en reparatie kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt. Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK. Vervaardigd in China.
 • Page 36 problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing Geen stroom naar de machine / De stekker zit niet in het Controleer of de stekker in het het scherm gaat niet aan. stopcontact. stopcontact zit. Zet de stroomschakelaar De machine is niet ingeschakeld. Aan. De machine functioneert niet.
 • Page 37: Français

  Français Veuillez déplier les illustrations de la première page sécurité Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. Éteignez et débranchez l'appareil avant d'installer ou de retirer toute pièce / tout accessoire, après l'utilisation et avant le nettoyage.
 • Page 38 La partie inférieure du bol reste toujours chaude bien après l'arrêt de la fonction de maintien au chaud. Faites attention lorsque vous manipulez l'appareil et utilisez toujours un dessous de plat pour protéger la surface de travail lorsque vous posez le bol sur des surfaces sensibles à la chaleur. Faites attention à...
 • Page 39 Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu’un enfant puisse s’en saisir. N’employez l’appareil qu’à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne...
 • Page 40 avant de brancher votre appareil Symboles de l'écran d'affichage Assurez-vous que votre alimentation électrique température sélectionnée correspond à celle qui est indiquée sur la partie couvercle retiré inférieure de votre appareil. temps programmé AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT vitesse sélectionnée ÊTRE RELIÉ...
 • Page 41 Mode pause Après la cuisson Si aucune sélection n'est effectuée dans les 5 Faites attention lorsque vous manipulez ou touchez - -- minutes, l'appareil passe en mode pause et une partie de l'appareil alors qu'il est en mode de s'affiche à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle cuisson ou après la cuisson, ET PLUS fonction pour réactiver le robot.
 • Page 42 Explication des symboles apparaissant à l'écran d'affichage Indique la température sélectionnée = 65° C = 92° C = 100° C Le triangle d'avertissement rouge apparaît à l'écran d'affichage si le couvercle est retiré ou en position non verrouillée. Il s'agit de l'heure sélectionnée en heures et en minutes. Le décompte débute une fois la touche Démarrer / Pause appuyé.
 • Page 43 Mode manuel Sélectionnez manuellement la température souhaitée, la durée, la vitesse. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Astuces & conseils Une fois le minuteur ayant décompté jusqu'à 0:00, l'unité émet un bip et passe sur le cycle Maintien au chaud pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'affichage passe en mode pause jusqu'à ce qu'une nouvelle sélection soit effectuée.
 • Page 44 Mode manuel - suite Ingrédients froids Opérez par de courtes impulsions pour émincer ou maintenez enfoncé pour des impulsions plus longues, pour réduire en purée et mélanger entièrement les aliments. Remarque : La fonction émincer ne fonctionne pas en continu lorsque l'unité ou les ingrédients sont froids.
 • Page 45 Phase du Affichage du réglage Éventail de Éventail de Options programme par défaut températures durées disponibles pour mélanger 1 min – = 65° C 30 minutes = 92° C = 100° C 1 min – = 65° C 30 minutes = 92°...
 • Page 46 Une fois la phase 4 réglée et la touche appuyé, l'affichage repasse à la phase 1 et indique la température sélectionnée, l'heure et le type de mélange. Remarque : si nous n'appuyez pas sur le après la phase 4, le programme repasse sur les paramètres par défaut. Remarque: À...
 • Page 47 Programme Plats Mijotés Idées de recettes – à adapter selon vos goûts personnels et préférences. Recette / Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Ingrédients Ragoût de bœuf Huile & Ajouter les Ajouter du Supplémentaires Bœuf légumes liquide Ingrédients Vitesse 2 Vitesse 1 Vitesse 1...
 • Page 48 Programme sauces / soupes Utilisez ce réglage pour cuisiner toute une variété de sauces et de soupes. Phases du programme Phase 1 – recommandée pour attendrir les légumes et d'autres ingrédients avant la cuisson. Phase 2 – ajoutez du liquide et faites monter les ingrédients à ébullition, jusqu'à ce qu'ils mijotent. Régler le programme Appuyez sur la touche du programme et réglez chaque phase telle comme il se doit.
 • Page 49 Programme sauces / soupes Idées de recettes – à adapter selon vos goûts personnels et préférences. Recettes / Phase 1 Phase 2 Couteau hachoir ingrédients ou mélangeur Couteau hachoir Soupe à base de bouillon Attendrir les Ajouter le liquide 1,5 litres légumes et faire mijoter Pour réduire en purée...
 • Page 50 Programme vapeur Utilisez ce réglage pour cuire à la vapeur les légumes, le poulet ou le poisson. Phase du Affichage du réglage Éventail de Éventail des Options Programme par défaut températures durées de vitesse Phase 1 = 100° C 1 min – Aucune 30 minutes Vapeur...
 • Page 51 Lignes directives pour cuire à la vapeur Aliments Quantité Préparation Temps de cuisson recommandé (en minutes) Haricots 50 g Pelez et émincez 5 – 10 verts ou d'Espagne finement Broccoli 100 g Découpez en bouquets 10 – 15 Carottes 120 g Émincez finement 10 - 15 Chou-fleur...
 • Page 52 Pour rappeler Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, l'obligation d'éliminer séparément les appareils pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par électroménagers, le produit porte le symbole d'un un réparateur agréé Kenwood.
 • Page 53 Guide de dépannage Problème Cause Solution Absence d'alimentation / l'écran L'appareil n'est pas branché. Vérifiez si l'appareil est branché. d'affichage ne s'affiche pas. La commande d'allumage ON Appuyez sur la commande ne fonctionne pas. d'allumage ON sur la position On. L'appareil ne fonctionne pas.
 • Page 54: Deutsch

  Deutsch Bitte die Titelseite mit den Abbildungen aufklappen. Sicherheit Bitte diese Anleitungen sorgfältig durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Sämtliche Verpackungen und Aufkleber bitte entfernen. Das Gerät vor dem Anbringen/Abnehmen von Zubehörteilen/Aufsätzen, nach Gebrauch und vor dem Reinigen ausschalten und den Netzstecker ziehen. Körperteile, Schmuck und lockere Kleidung von beweglichen Teilen und angebrachten Aufsätzen/Zubehörteilen fernhalten.
 • Page 55 Vorsicht mit heißem Dampf, der aus der Schüssel austreten kann, insbesondere beim Entfernen des Deckels oder der Einfüllkappe. Den Deckel oder die Einfüllkappe nicht abnehmen, während Flüssigkeit kocht. Bei Verwendung der Zerkleinerungsfunktion stets die Einfüllkappe aufsetzen. Nur die Schüssel und Zubehörteile benutzen, die zum Lieferumfang dieses Geräts gehören.
 • Page 56 Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein. Niemals das Kabel so herabhängen lassen, dass ein Kind danach greifen könnte. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
 • Page 57 Vor dem Netzanschluss Display-Symbole Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Temperaturauswahl Angaben auf der Unterseite des Geräts Deckel entfernt übereinstimmt. Zeitauswahl WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS Rührauswahl GEERDET SEIN. Achtung - heiße Temperatur Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV- Programmphase Richtlinie 2004/108/EG sowie der EG-Verordnung Kochmodus Nr.
 • Page 58 Standby-Modus Nach dem Kochen Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Auswahl Vorsicht beim Berühren irgendwelcher Teile des getroffen wird, geht das Gerät in den Standby- Geräts im Kochmodus oder nach dem Kochen. - -- Modus über und auf dem Display erscheint Dies gilt INSBESONDERE FÜR DIE SCHÜSSEL Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste, um das UND ZUBEHÖRTEILE, da diese noch lange nach...
 • Page 59 Erläuterung der Display-Symbole Zeigt die ausgewählte Temperatur an = 65°C = 92°C = 100°C Das rote Warndreieck erscheint auf dem Display, wenn der Deckel entfernt wurde oder nicht richtig verriegelt ist. Dies ist die ausgewählte Zeit in Stunden und Minuten. Der Timer startet, sobald die Start/Pause-Taste gedrückt wird.
 • Page 60 Manueller Modus Die erforderliche Temperatur, Zeit, Rühr- und Zerkleinerungsfunktion von Hand auswählen. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Tipps und Hinweise Nachdem der Timer auf 0:00 heruntergezählt hat, piept das Gerät und schaltet in den 30-minütigen Warmhaltevorgang um. Nach 30 Minuten geht das Display in den Standby-Modus über, bis eine andere Auswahl getroffen wird.
 • Page 61 Manueller Modus – Fortsetzung Kalte Zutaten Zum Zerkleinern von Zutaten das Gerät stoßweise betreiben, zum Pürieren und Mischen die Taste länger gedrückt halten. Hinweis: Die Zerkleinerungsfunktion funktioniert nicht fortlaufend, wenn das Gerät oder die Zutaten kalt sind. Wird die Taste von Hand gedrückt, zählt das Display von 2 Minuten herunter.
 • Page 62 Programm- Display-Standard- Temperatur- Zeit Verfügbare phase einstellung bereich Rühr- optionen = 65°C 1 Min. – 30 Min. = 92°C = 100°C 1 Min. – 30 Min. = 65°C = 92°C = 100°C 1 Min. – 2 Std. = 65°C = 92°C 1 Min.
 • Page 63 Nachdem Phase 4 eingestellt und die Taste gedrückt wurde, kehrt das Display zurück zu Phase 1 und zeigt die gewählte Temperatur, Zeit und Rührfunktion an. Zum Starten des Kochvorgangs die Start/Pause-Taste drücken. Hinweis: Wird nach Phase 4 die Taste nicht gedrückt, kehrt das Programm zurück zu den Standardeinstellungen.
 • Page 64 "Eintopf+"-Programm Rezeptvorschläge dienen lediglich zur Orientierung – bitte nach eigenem Geschmack und Bedarf ändern Rezept/Zutaten Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rindereintopf Öl und Gemüse Flüssigkeit Weitere Rindfleisch hinzugeben hinzugeben Zutaten Rührf. 2 Rührf. 1 Rührf. 1 Rührf. 3 10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten...
 • Page 65 Soßen/Suppen-Programm Verwenden Sie diese Funktion zum Zubereiten verschiedener Soßen und Suppen. Programmphasen Phase 1 – empfiehlt sich zum Vorgaren von Gemüse und anderen Zutaten vor dem Kochen. Phase 2 – zum Hinzugeben von Flüssigkeit und Kochen/Köcheln der Zutaten. Einstellen des Programms Die Programmtaste drücken und jede Phase wie gewünscht einstellen.
 • Page 66 Soßen/Suppen-Programm Rezeptvorschläge dienen lediglich zur Orientierung – bitte nach eigenem Geschmack und Bedarf ändern. Rezept/Zutaten Phase 1 Phase 2 Messereinsatz oder Rührelement Suppen mit Brühe als Gemüse Flüssigkeit Messereinsatz Grundlage vorgaren hinzugeben, köcheln 1,5 Liter Pürieren: Rührf. 1 Rührf. 1 Nach Kochvorgang 10 Minuten 15 - 45 Minuten...
 • Page 67 Dampfgar-Programm Diese Funktion zum Dämpfen von Gemüse, Huhn und Fisch verwenden. Programm- Display-Standard- Temperatur- Zeit Verfügbare phase einstellung bereich Rühroptionen Phase 1 = 100°C 1 Min. – 30 Min. Keine Dämpfen 1 Füllen Sie die Schüssel mit Wasser bis zur 300-ml-Markierung 2.
 • Page 68 Richtlinien zum Dämpfen Zutaten Menge Vorbereitung Empfohlene Garzeit (Minuten) Grüne 50 g Putzen und in feine 5 – 10 Bohnen oder Brechbohnen Streifen schneiden Broccoli 100 g In Röschen teilen 10 – 15 Karotten 120 g In dünne Scheiben 10 - 15 schneiden Blumenkohl 100 g...
 • Page 69 Ihrer Küchenmaschine oder den Aufsätzen haben, ziehen Sie die Fehlerbehebung zu Rate, bevor Sie um technische Hilfe bitten. Hinweise, Tipps und Rezeptvorschläge finden Sie auf der Website von Kenwood unter: www.kenwoodworld.com Für Hilfe hinsichtlich: Verwendung Ihres Kenwood Gerätes Wartung oder Reparatur Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in...
 • Page 70 Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Gerät/Display schaltet sich nicht Gerät nicht angeschlossen. Prüfen, ob Gerät angeschlossen ist. ein. Betriebsschalter nicht bedient. Betriebsschalter einschalten. Gerät funktioniert nicht. Schüssel nicht richtig eingesetzt. Überprüfen, dass die Schüssel richtig auf der Antriebseinheit sitzt. Start/Pause-Taste nicht gedrückt. Die Start/Pause-Taste drücken, um den Kochvorgang zu starten.
 • Page 71: Italiano

  Italiano Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni sicurezza Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento. Rimuovere la confezione e le etichette. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica prima di montare o smontare utensili/accessori, dopo l'uso e prima della pulizia.
 • Page 72 Fare attenzione al vapore che fuoriesce dalla ciotola, specie quando si rimuove il coperchio o il tappo di riempimento. Non rimuovere coperchio o tappo di riempimento se i liquidi stanno ancora bollendo. Montare sempre il tappo di riempimento prima di utilizzare la funzione "tritare".
 • Page 73 Non lasciare mai srotolato il cavo elettrico, c'è il rischio che che possa essere tirato da un bambino. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
 • Page 74 prima di collegare il cavo elettrico Simboli sul display Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la temperatura selezionata stessa di quella indicata sulla base coperchio non montato correttamente dell’apparecchio. tempo selezionato AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE velocità di mescolamento selezionato ESSERE MESSO A TERRA.
 • Page 75 Modalità standby Dopo la cottura Se non si seleziona alcun programma entro 5 Fare attenzione nel toccare o utilizzare qualsiasi minuti, l'apparecchio andrà in modalità standby e parte dell'apparecchio quando lo si usa in modalità - -- sul display appariranno i simboli .
 • Page 76 Simboli sul display Il display mostra la temperatura selezionata = 65°C = 92°C = 100°C Sul display compare un triangolo rosso se il coperchio è stato rimosso, o se non è stato bloccato in posizione. Tempo di lavorazione selezionato in ore e minuti. Il conto alla rovescia si attiva non appena viene premuto il pulsante Avvio/Pausa.
 • Page 77 Modalità manuale Selezionare manualmente temperatura, tempo di cottura, modalità di mescolamento o funzione per tritare. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Consigli e suggerimenti Quando il timer ha raggiunto 0:00, l'apparecchio emette un segnale acustico e avvia automaticamente la fase "Mantenimento in caldo" per 30 minuti. Dopo 30 minuti, il display va in modalità standby finché non viene premuto un pulsante.
 • Page 78 Modalità manuale (continua) Ingredienti freddi Premere a intermittenza per tritare o tenere premuto più a lungo per sminuzzare e frullare. NB: Questa funzione può essere usata solo in modo intermittente quando si lavorano ingredienti freddi. Tenendo premuto il pulsante, il display inizierà un conto alla rovescia di 2 minuti.
 • Page 79 Programma Cottura tradizionale Utilizzare questa funzione per preparare stufati, curry, risotti e altri piatti unici. E' possibile memorizzare le varianti preferite. Fasi del programma Fase 1 – consigliata per stufare verdure e carne prima della cottura. Fase 2-3 – porta gli ingredienti a ebollizione e cuoce lentamente. Fase 4 –...
 • Page 80 Dopo aver impostato la fase 4 e premuto il pulsante , il display torna alla fase 1 e mostra la temperatura, il tempo e il mescolamento selezionati. Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare la cottura. NB: È necessario premere il pulsante dopo aver impostato la fase 4, o il programma tornerà...
 • Page 81 Programma Cottura tradizionale Ricette puramente indicative, adattare a seconda del gusto personale Ricetta/ Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Ingredienti Stufato di manzo Passare il Aggiungere Aggiungere Ingredienti manzo nell'olio la verdura i liquidi extra Stir 2 Stir 1 Stir 1 Stir 3 10 minuti...
 • Page 82 Programma "Salse / minestre" Utilizzare questa impostazione per preparare salse e minestre di vario tipo. E' possibile memorizzare le varianti preferite. Fasi del programma Fase 1 – consigliata per stufare verdure e altri ingredienti prima della cottura. Fase 2 – aggiungere liquidi, portare gli ingredienti a ebollizione e lasciar cuocere lentamente. Utilizzare il programma Premere il pulsante programma per programmare le varie fasi.
 • Page 83 Programma "Salse / minestre" Ricette puramente indicative, adattare a seconda del gusto personale Ricetta/ingredienti Fase 1 Fase 2 Gruppo lame o braccio miscelatore Minestre a base di dado Stufare Aggiungere liquidi Lama 1,5 litri verdure e lasciar bollire Per schiacciare Stir 1 Stir 1 A fine cottura, lavorare...
 • Page 84 Programma "Cottura a vapore" Usare questa impostazione per cuocere a vapore verdure, pollo e pesce. E' possibile memorizzare le varianti preferite. Programma Impostazioni predefinite Temperature Tempi di Modalità Fase del display cottura di mescolamento Fase 1 = 100°C 1 minuto – Nessuna 30 minuti Cottura a...
 • Page 85 Guida per la "Cottura a vapore" Cibo Quantità Preparazione Tempo Raccomandato (mins) Fagioli e fagiolini 50 g Fagiolini tagliati 5 – 10 Broccoli 100 g In cimette 10 – 15 Carote 120 g A rondelle sottili 10 - 15 Cavolfiore 100 g In cimette 10 –...
 • Page 86 In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni. In caso di problemi con il funzionamento dell'apparecchio o degli accessori, si...
 • Page 87 Guida alla risoluzione problemi Problema Causa Soluzione Non c'è corrente/il display non si L'apparecchio non è collegato alla Controllare che la spina sia inserita illumina. nella presa di corrente. corrente. Premere l'interruttore di L'interruttore di accensione non è accensione stato premuto. L'apparecchio non funziona.
 • Page 88: Português

  Português Por favor desdobre as ilustrações da primeira página. segurança Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas. Desligue o aparelho e retire-o da tomada antes de o levantar ou de retirar quaisquer utensílios/acessórios, depois de utilizar e antes de limpar.
 • Page 89 Tenha cuidado com o vapor que sai da taça especialmente quando retira a tampa ou a tampa de enchimento. Não retire a tampa ou a tampa de enchimento enquanto o líquido estiver a borbulhar. Coloque a tampa de enchimento quando utilizar a função picar.
 • Page 90 Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 91 antes de ligar à corrente eléctrica Símbolos do ecrã Certifique-se de que a fonte de alimentação selecção de temperatura eléctrica é a mesma que a indicada na parte sem tampa inferior do equipamento. selecção de tempo AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO selecção de mexer A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À...
 • Page 92 Modo de Espera Depois de cozinhar Se não seleccionar nenhum botão de programa no Tenha cuidado ao manusear ou tocar em qualquer prazo de 5 minutos, a unidade passa para modo parte do aparelho, quando este está a ser usado - -- de espera e o ecrã...
 • Page 93 Explicação dos Símbolos do Ecrã Mostra a temperatura seleccionada = 65°C = 92°C = 100°C O triângulo vermelho de aviso aparece no ecrã se a tampa for retirada ou não estiver bem colocada. Este é o tempo seleccionado em horas e minutos. O temporizador faz uma contagem decrescente quando o botão “start-pause”...
 • Page 94 Modo Manual Seleccionar manualmente a temperatura, o tempo, a função mexer ou picar. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Sugestões e Conselhos Práticos Uma vez o temporizador regressado ao 0:00, a unidade emite um bipe e passa para o ciclo Manter Quente durante 30 minutos.
 • Page 95 Modo Manual (continuação) Ingredientes Frios Faça funcionar em pequenos accionamentos para picar ou mantenha o botão em baixo para accionamentos mais longos e obter puré ou liquidificar alimentos. Nota: A função picar não funciona continuamente quando a unidade ou os alimentos estão frios.
 • Page 96 Etapa do Regulação Padrão do Ecrã Gama de Intervalo de Opções de Programa Temperaturas Tempo Mexer Possível Disponíveis = 65°C 1 min. a 30 min. = 92°C = 100°C 1 min. a 30 min. = 65°C = 92°C = 100°C 1 min.
 • Page 97 Uma vez a etapa 4 ter sido configurada e o botão ter sido premido o ecrã volta à etapa 1 e mostra a temperatura, o tempo e a função mexer seleccionados. Pressione o botão “start-pause” (iniciar-pausar) para começar a cozedura. Nota: Se não premir o botão depois da etapa 4 ter sido configurada, o programa volta à...
 • Page 98 Programa Tudo Numa Só Panela Ideia de receitas – apenas para sua orientação, podendo ser adaptadas ao seu gosto e preferências pessoais. Receita/ Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Ingredientes Guisado de Novilho Azeite e Adicionar os Adicionar o Ingredientes novilho vegetais...
 • Page 99 Programa Molhos/Sopas Utilize este programa para fazer molhos e sopas. Fases dos Programas Etapa 1 – recomendada para suar vegetais e outros ingredientes antes de cozinhar. Etapa 2 – adicionar líquido, ferver os ingredientes e cozinhá-los. Configurar o programa Pressione o botão do programa e configure cada etapa de acordo com o que deseja.
 • Page 100 Programa Molhos/Sopas Ideia de receitas – apenas para sua orientação, podendo ser adaptadas ao seu gosto e preferências pessoais. Receita/Ingredientes Etapa 1 Etapa 2 Lâmina ou Pá de Mexer Sopa à base de carne Suar Adicionar o líquido e Lâmina 1,5 litros vegetais cozer lentamente...
 • Page 101 Programa Vapor Use este programa para cozer a vapor vegetais, aves e peixe. Etapa do Regulação Padrão Gama de Intervalo de Opções de Mexer Programa do ecrã Temperaturas Tempo Disponíveis possível Etapa 1 = 100°C 1 min. a 30 min. Nenhuma Cozinhar a vapor...
 • Page 102 Linhas de orientação para cozer a vapor Alimento Quantidade Preparação Tempo de cozedura recomendado (minutos) Feijão verde ou Feijoca 50 g Limpo e fatiado 5 – 10 Brócolos 100 g Separados em florões 10 – 15 Cenouras 120 g Fatiadas 10 - 15 Couve-flor 100 g...
 • Page 103 “guia de avarias”. Para mais sugestões, conselhos práticos e ideias de receitas, visite o website da Kenwood: www.kenwoodworld.com Caso necessite de assistência para: utilizar o seu electrodoméstico ou assistência ou reparações...
 • Page 104 guia de avarias Problema Causa Solução Aparelho sem corrente / o ecrã O aparelho não está ligado à Confirme que o aparelho está não acende. corrente eléctrica. ligado à tomada eléctrica. O botão ligar/desligar não está Ponha o botão ligar/desligar accionado.
 • Page 105: Español

  Español Por favor, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones seguridad Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro. Quite todo el embalaje y las etiquetas. Desconecte y desenchufe el aparato antes de colocar o quitar utensilios/accesorios, después de su uso y antes de limpiarlo.
 • Page 106 No quite la tapa ni el tapón de llenado mientras el líquido esté hirviendo. Acople siempre el tapón de llenado al utilizar la función cortar. Utilice solamente el bol y los utensilios que se facilitan con este aparato. Nunca utilice el bol con ninguna otra fuente de calor. Nunca ponga el aparato en marcha en el modo cocción con el bol vacío.
 • Page 107 • Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 108 4 Añada los ingredientes importantes que vaya a Después de cocinar Tenga cuidado al manipular o tocar cualquier pieza procesar o cocinar. del aparato cuando se esté utilizando en el modo 5 Coloque la tapa y el tapón de llenado; el tapón de cocción o después de cocinar, EN ESPECIAL, EL llenado debe colocarse hacia la esquina frontal BOL Y LOS UTENSILIOS ya que permanecen...
 • Page 109 Explicación de los símbolos de la pantalla Muestra la temperatura seleccionada = 65 °C = 92 °C = 100 °C El triángulo de advertencia rojo aparece en la pantalla si la tapa se quita o no está bien fijada en su posición. Este es el tiempo seleccionado en horas y minutos.
 • Page 110 Modo manual Seleccione manualmente la temperatura, el tiempo, la función remover o cortar que necesite. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Consejos y sugerencias Cuando el temporizador haya contado hacia atrás hasta 0:00, la unidad emitirá un pitido y entrará en el ciclo “Mantener caliente”...
 • Page 111 Modo manual, continuación Ingredientes fríos Pulse el botón durante períodos breves para cortar los alimentos o manténgalo pulsado durante más tiempo para hacer puré y mezclar los alimentos. Nota: la función cortar no funciona de manera continua cuando la unidad o los ingredientes están fríos.
 • Page 112 Fase del Ajuste predeterminado Intervalo de Intervalo de Opciones programa de la pantalla temperatura tiempo disponibles para remover = 65 °C 1 min – 30 min = 92 °C = 100 °C 1 min – 30 min = 65 °C = 92 °C = 100 °C 1 min –...
 • Page 113 Una vez que se haya ajustado la fase 4 y que se haya pulsado el botón , la pantalla volverá a la fase 1 y mostrará la temperatura, el tiempo y la función remover seleccionados. Pulse el botón inicio/pausa para iniciar la cocción. Nota: si no pulsa después de la fase 4, el programa volverá...
 • Page 114 Programa “una sola olla” Ideas para recetas a modo de guía – adáptelas a su gusto y preferencias personales. Receta/ Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 ingredientes Estofado de ternera Aceite y Añadir Añadir Ingredientes ternera hortal/verdu. líquido adicionales Remover 2 Remover 1...
 • Page 115 Programa para salsa/sopas Utilice este ajuste para cocinar diferentes tipos de salsas y sopas Fases del programa Fase 1 – recomendada para ablandar hortalizas/verduras y otros ingredientes antes de cocinarlos. Fase 2 – añadir líquido y llevar los ingredientes a ebullición y cocer a fuego lento. Ajustar el programa Pulse el botón del programa y ajuste cada fase según sea necesario.
 • Page 116 Programa para salsa/sopas Ideas para recetas a modo de guía – adáptelas a su gusto y preferencias personales. Receta/ingredientes Fase 1 Fase 2 Cuchilla o paleta de remover Sopa a base de caldo Ablandar las Añadir líquido y Cuchilla 1,5 litros hortalizas/verduras cocer a fuego lento Remover 1...
 • Page 117 Programa de cocción al vapor Utilice este ajuste para cocer al vapor hortalizas/verduras, pollo y pescado. Fase del Ajuste predeterminado Intervalo de Intervalo de Opciones programa de la pantalla temperatura tiempo disponibles para remover Fase 1 = 100 °C 1 min – 30 min Ninguna Cocción al vapor...
 • Page 118 Pautas para cocer al vapor Alimento Cantidad Preparación Tiempo de cocción recomendado (minutos) Judías 50 g Despúntelas y córtelas en 5 – 10 verdes o pintas trocitos Brócoli 100 g Córtelo en cabezuelas 10 – 15 Zanahorias 120 g Córtelas en rodajas finas 10 - 15 Coliflor 100 g...
 • Page 119 Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood. Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato o los utensilios, antes de llamar para solicitar ayuda, consulte la guía de solución de problemas.
 • Page 120 guía de solución de problemas Problema Causa Solución No llega corriente eléctrica al El aparato no está enchufado. Compruebe que el aparato esté aparato / la pantalla no se enchufado. enciende. No se ha accionado el interruptor Pulse el interruptor hacia la de encendido.
 • Page 121: Dansk

  Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. sikkerhed Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den. Fjern al emballage og evt. mærkater. Sluk for apparatet, og træk stikket ud før påsætning eller aftagning af redskaber/tilbehør, efter brug og før rengøring.
 • Page 122 Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn. Lad aldrig ledningen hænge ned, så et barn kan gribe fat i den. Anvend kun maskinen til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt, eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 123 før stikket sættes i betjening af din koge- Sørg for at elforsyningen svarer til den, der står på foodprocessor undersiden af motorenheden. ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE 1 Tænd ved at trykke på tænd/slukknappen på FORBUNDET TIL JORD. motorenhedens venstre side. Enheden bipper, Denne anordning er i overensstemmelse med EU- programlamperne tændes, og display- skærmen direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk...
 • Page 124 Standby-tilstand Efter kogning Hvis der ikke foretages noget valg inden for 5 Vær forsigtig ved håndtering eller berøring af - -- minutter, går enheden i standby-tilstand, og enhver del af apparatet, når det bruges i vises på skærmen. Tryk på enhver funktion for at kogetilstand eller efter kogning, NAVNLIG SKÅLEN reaktivere enheden OG REDSKABERNE, da de forbliver VARME,...
 • Page 125 Forklaring til symboler på displayskærm Viser valgt temperatur = 65° C = 92° C = 100° C Den røde advarselstrekant ses på displayskærmen, hvis låget er taget af eller ikke låst på plads. Dette er den valgte tid i timer og minutter. Der tælles ned, når der trykkes på...
 • Page 126 Manuel tilstand Vælg manuelt den ønskede funktion for temperatur, tid, røring eller hakning. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Vink & tip Når timeren har talt ned til 0:00, bipper enheden og går i holde varm-cyklus i 30 minutter. Efter 30 minutter er gået, går displayet i standby-tilstand, indtil et andet valg er foretaget.
 • Page 127 Manuel tilstand – fortsat Kolde ingredienser Kør med korte stød til hakning, eller hold den nede for længere stød for at purere og finblende mad. Bemærk: Hakkefunktionen fungerer ikke kontinuerligt, når enheden eller ingredienserne er kolde. Hvis knappen holdes nede manuelt, tæller displayet ned fra 2 minutter.
 • Page 128 Program- Displayets Temperatur- Tidsinterval Omrørings- stadie standardindstilling område valgmulighe tilgængelige 1-30 min. = 65° C = 92° C = 100° C 1-30 min. = 65° C = 92° C = 100° C 1 min. til 2 t. = 65° C = 92°...
 • Page 129 Når 4. stadie er blevet indstillet, og der er blevet trykket på knappen, vender displayet tilbage til 1. stadie og viser valgt funktion for temperatur, tid og omrøring. Tryk på start/pauseknappen for at starte kogning. Bemærk: Hvis du ikke trykker på efter 4.
 • Page 130 Program for én gryde Opskriftside til vejledning – tilpasses personlig smag og præference. Opskrift/ 1. stadie 2. stadie 3. stadie 4. stadie ingredienser Oksegryde Olie og Tilføj Tilføj Resterende oksekød grønt væske ingredienser Omrøring 2 Omrøring 1 Omrøring 1 Omrøring 3 10 minutes 15 minutes 20 minutes...
 • Page 131 Program for sauce/supper Brug denne indstilling til tilberedning af en række saucer og supper. Programstadier 1. stadie – anbefalet til blødgøring af grøntsager og andre ingredienser før madlavning. 2. stadie – tilføj væske, bring ingredienserne i kog, og lad det simre. Indstil programmet Tryk på...
 • Page 132 Program for sauce/supper Opskriftside til vejledning – tilpasses personlig smag og præference. Opskrift/ingredienser 1. stadie 2. stadie Kniv eller røre- vinge Fondbaseret suppe Blødgør Tilføj væske, Kniv 1,5 liter grøntsager og lad simre Omrøring 1 Omrøring 1 Purering 10 minutter 15-45 minutter Sidst i kogning, purér i 1 100°...
 • Page 133 Dampprogram Brug denne indstilling til dampning af grøntsager, kylling og fisk. Program- Displayets Temperatur- Tidsinterval Rørefunktioner, stadie standardindstilling område der er tilgængelige 1. stadie = 100° C 1-30 min. Ingen Dampning 1 Fyld vand i skålen op til mærket for 300 ml 2.
 • Page 134 Retningslinjer for dampning Mgd. Tilberedning Anbefalet kogetid (minutter) Bønner 50 g Skær til, og snit fint 5-10 grønne, eller pral- Broccoli 100 g Skær i buketter 10-15 Gulerødder 120 g Snit fint 10-15 Blomkål 100 g Skær i buketter 10-15 Nye kartofler 270 g Vask, og skær de større...
 • Page 135 Angående vink/tip og opskriftsideer kan du gå til Kenwoods websted: www.kenwoodworld.com Hvis du har brug for hjælp med: at bruge maskinen eller servicering eller reparation skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt. Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien. Fremstillet i Kina.
 • Page 136 fejlsøgning Problem Årsag Løsning Ingen strøm på Apparatets stik ikke sat i. Kontroller, at apparatets stik er sat i. apparat/displayskærm tænder ikke. Tryk tænd/slukkontakten Tænd/slukkontakten ikke betjent. On-position. Apparat kører ikke. Skål ikke placeret korrekt. Kontroller, at skål er korrekt påsat motorenhed.
 • Page 137: Svenska

  Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. säkerhet Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Avlägsna allt emballage och alla etiketter. Stäng av och dra ur apparatens stickkontakt innan du monterar eller tar av verktyg/tillbehör, efter användning samt före rengöring.
 • Page 138 Lämna aldrig sladden så att ett barn kan nå den. Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 • Page 139 innan du sätter i stickkontakten användning av matberedare med Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den kokning som visas på apparatens undersida. VARNING! HUSHÅLLSAPPARATEN MÅSTE 1 Sätt på genom att trycka på strömbrytaren till VARA JORDAD! vänster på drivenheten. Enheten piper, Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG programknapparna tänds och displayen lyser upp om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s...
 • Page 140 6 Välj ett av följande alternativ: Efter kokning Var försiktig när du hanterar eller rör vid delar av apparaten när den har använts i kokningsläge. Manuell kokning SÄRSKILT SKÅLEN OCH VERKTYGEN eftersom Program för gryta de förblir VARMA långt efter att apparaten har Program för sås/soppa stängts av.
 • Page 141 Förklaring av displaysymboler Visar vald temperatur = 65°C = 92°C = 100°C Röd varningstriangel tänds på displayen om locket tas av eller inte är låst i position. Vald tid i timmar och minuter. Tiden räknas ner när Start/Pausknappen trycks in. Visar vilken omrörningsfunktion som är vald - kontinuerlig omrörning –...
 • Page 142 Manuellt läge Välj manuellt temperatur, tid, omrörning eller hackfunktion. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Råd & tips När timern har räknat ner till 0:00 piper enheten och går in i varmhållningscykeln i 30 minuter. Efter 30 minuter går displayen över i standby-läge tills ett nytt val har gjorts. 3 olika temperaturer kan väljas.
 • Page 143 Manuellt läge fortsättning Kalla ingredienser Kör i korta stötar för att hacka. Håll nere längre för att purea och blanda ihop råvaror. Obs: Hackfunktionen kör inte kontinuerligt när apparaten eller ingredienserna är kalla Om knappen hålls intryckt manuellt räknar displayen ner från 2 minuter. Varm apparat/ingredienser (Värmevarning på...
 • Page 144 Programsteg Standardinställning Temperatur- Tidsintervall Tillgängliga intervall omrörnings- alternativ = 65°C 1–30 min = 92°C = 100°C 1–30 min = 65°C = 92°C = 100°C 1 min–2 timmar = 65°C = 92°C 1 min–2 timmar = 65°C = 92°C...
 • Page 145 När steg 4 har ställts in och knappen har tryckts ner återgår displayen till steg 1 och visar vald temperatur, tid och omrörningsfunktion. Tryck på Start/Paus för att starta kokning. Obs: Om du inte trycker på efter steg 4 återgår programmet till standardinställningen.
 • Page 146 Program för gryta Receptförslag för vägledning – anpassa efter egen smak. Recept/ Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 ingredienser Kalops Olja & Tillsätt Tillsätt Övriga nötkött grönsaker vätska ingredienser Omrörning 2 Omrörning 1 Omrörning 1 Omrörning 3 10 minuter 15 minuter 20 minuter 2 timmar...
 • Page 147 Program för sås/soppa Använd den här inställningen för att tillaga såser och soppor. Programsteg Steg 1 – rekommenderas för att mjuka upp grönsaker och kött innan kokning. Steg 2 – tillsätt vätska, koka upp och låt sjuda. Ställ in program Tryck på...
 • Page 148 Program för sås/soppa Receptförslag för vägledning – anpassa efter egen smak. Recept/ingredienser Steg 1 Steg 2 Kniv eller omrörningsspatel Buljongbaserad soppa Mjuka upp Tillsätt vätska Kniv 1,5 liter grönsaker & låt sjuda Purea Omrörning 1 Omrörning 1 När kokningen är klar 10 minuter 15 - 45 minuter purea i 1 minut med hjälp...
 • Page 149 Program för ångkokning Använd den här inställningen för grönsaker, kyckling och fisk. Program- Standardinställning Temperatur- Tidsintervall Tillgängliga steg intervall omrörnings- alternativ Steg 1 = 100°C 1–30 min Inga Ångkokning 1 Fyll skålen med vatten till 300 ml markeringen. 2. Sätt i ångkorgen med råvarorna som ska kokas i skålen.
 • Page 150 Riktlinjer för ångkokning Råvara Kvantitet Förberedelser Rekommenderad koktid (minuter) Bönor 50 g Ansa och skiva tunt 5–10 gröna eller rosenböna Broccoli 100 g Skär i buketter 10–15 Morötter 120 g Skiva tunt 10–15 Blomkål 100 g Skär i buketter 10–15 Nypotatis 270 g Tvätta och dela större...
 • Page 151 Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör. Om du har problem med att använda apparaten eller tillbehör läs sektionen om problemsökning innan du ringer...
 • Page 152 problemsökning Problem Orsak Lösning Ingen ström till Stickkontakten har inte satts in i Kontrollera att apparaten är apparaten/displayen tänds inte. ansluten till vägguttag. vägguttaget. Tryck på påslagningsknappen Påslagningsknappen är inte nedtryckt. Apparaten fungerar inte. Skålen har satts i felaktigt. Kontrollera att skålen sitter i ordentligt i drivenheten.
 • Page 153: Norsk

  Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner sikkerhet Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere. Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler. Slå av apparatet og trekk ut støpselet før du setter på eller tar av redskaper/tilbehør, etter bruk og før rengjøring.
 • Page 154 Du må aldri la ledningen henge ned slik at et barn kan ta tak i den. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom...
 • Page 155 før du setter inn støpselet slik bruker du varmmatmikseren Pass på at strømforsyningen stemmer overens med den som er oppgitt på undersiden av 1 Slå på ved å trykke på strøm på-bryteren på hurtigmikseren. venstre side av motordelen. Apparatet piper, ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ...
 • Page 156 Standby-modus Etter koking Hvis du ikke velger noe innen 5 minutter, går Vær forsiktig med håndtering eller berøring av alle - -- enheten i standby-modus, og vises på deler av apparatet når det brukes i kokemodus eller skjermen. Trykk på en hvilken som helst funksjon etter koking.
 • Page 157 Forklaring av symbolene på displayskjermen Viser temperaturen som er valgt = 65 °C = 92 °C = 100 °C Den røde varseltrekanten vises på skjermen hvis lokket er av eller ikke er låst på plass. Dette er tiden du har valgt i timer og minutter. Tiden begynner å...
 • Page 158 Manuell modus Velg ønsket temperatur, tid og røre- eller hakkefunksjon manuelt. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Hint og tips Når timeren har telt ned til 0:00, piper apparatet og starter hold varm-syklusen, som kjører i 30 minutter. Når det har gått 30 minutter, går skjermen i standby-modus til du velger noe igjen. Du kan velge mellom tre 3 innstillinger = 65 °C...
 • Page 159 Manuell modus forts. Kalde ingredienser Kjør i korte støt for hakking, eller hold nede for lengre kjøreperioder hvis du vil mose matvarene. Merk: Hakkefunksjonen kjører ikke kontinuerlig når apparatet eller ingrediensene er kalde. Hvis du holder knappen nede manuelt, teller skjermen ned fra 2 minutter. Varmt apparat / varme ingredienser (varsel om høy temperatur vises på...
 • Page 160 Én kjele-program Bruk denne innstillingen til å lage stuinger, gryteretter, karrigryter, risotto og lignende oppskrifter som kan lages i én kjele. Programstadier Stadium 1 – anbefales for mykning av grønnsaker og kjøtt før koking. Stadium 2 og 3 – kok opp ingrediensene og la dem småkoke. Stadium 4 –...
 • Page 161 Når stadium 4 er stilt inn og du har trykket på -knappen, går skjermen tilbake til stadium 1 og viser valgt temperatur, tid og rørefunksjon. Trykk på start/pause-knappen for å begynne kokingen. Merk: Hvis du ikke trykker på etter stadium 4, går programmet tilbake til standardinnstillingene.
 • Page 162 Én kjele-program Oppskriftsforslag til veiledning – tilpass etter smak og behag. Oppskrift/ Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 ingredienser Storfegryte Olje og Ha i Ha i væske Ekstra storfekjøtt grønnsaker ingredienser Rør 2 Rør 1 Rør 1 Rør 3 10 minutter 15 minutter 20 minutter...
 • Page 163 Saus/suppe-program Bruk denne innstillingen til å lage sauser og supper. Programstadier Stadium 1 – anbefales til å mykne grønnsaker og andre ingredienser før koking. Stadium 2 – legge til væske, koke opp ingrediensene og småkoke. Still inn programmet Trykk på -programknappen og still inn hvert av stadiene etter ønske.
 • Page 164 Saus/suppe-program Oppskriftsforslag til veiledning – tilpass etter smak og behag. Oppskrift/ Stadium 1 Stadium 2 Knivblad eller ingredienser røreskovl Suppe med kraft Mykne Ha i væske Knivblad 1,5 liter grønnsaker og småkoke Jevning: Rør 1 Rør 1 Ved ferdig koking, 10 minutter 15–45 minutter jevn i 1 minutt med...
 • Page 165 Dampkokeprogram Bruk denne innstillingen til å dampkoke grønnsaker, kylling og fisk. Program- Standardinnstilling Temperaturer Tider Røremuligheter stadium på skjermen Stadium 1 = 100 °C 1 min. – 30 min. Ingen Dampkoking 1 Fyll vann i bollen til 300 ml-merket 2. Sett dampkokekurven med maten som skal kokes oppi, i bollen.
 • Page 166 Veiledning for dampkoking Matvare Mengde Forberedelser Anbefalt koketid (minutter) Bønner 50 g Trim og skjær i tynne 5–10 grønne eller prydbønner strimler Brokkoli 100 g Skjær i buketter 10–15 Gulrøtter 120 g Skjær i tynne skiver 10-15 Blomkål 100 g Skjær i buketter 10–15 Nypoteter...
 • Page 167 Du finner hint, tips og oppskriftsforslag på Kenwoods nettsted: www.kenwoodworld.com Hvis du trenger hjelp med: å bruke apparatet eller service eller reparasjoner kontakter du butikken du kjøpte apparatet i. Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia. Laget i Kina.
 • Page 168 feilsøkingsveiledning Problem Årsak Løsning Ingen strøm til apparatet / Apparatet står ikke i kontakten. Sjekk at støpselet står i kontakten. skjermen slår seg ikke på. Trykk på strøm på-bryteren Strøm på-bryteren ikke slått på. slik at den står stilt til On (på). Apparatet kjører ikke.
 • Page 169: Suomi

  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset turvallisuus Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat. Katkaise virta ja irrota laitteen pistoke sähköpistorasiasta ennen lisälaitteen tai työvälineen kiinnittämistä tai irrottamista, käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Pidä...
 • Page 170 Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä anna johdon roikkua siten, että lapsi voi tarttua siihen. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
 • Page 171 ennen yhdistämistä verkkovirtaan Näyttö Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjaan lämpötilan valinta merkittyjä tietoja. kansi irrotettu VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON ajan valinta MAADOITETTAVA. sekoitusvalinta Tämä laite täyttää sähkömagneettista varoitus kuumuudesta yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin ohjelman vaihe 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun kypsennystila elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelevän EU-määräyksen 1935/2004 kypsentävän monitoimikoneen...
 • Page 172 Valmiustila Ruoan valmistamisen jälkeen Jos mitään valintaa ei tehdä 5 minuutin kuluessa, Toimi varovaisesti, kun käsittelet tai kosket laitteen - -- laite siirtyy valmiustilaan ja näytössä näkyy osia, kun sen avulla on äskettäin kuumennettu Voit aktivoida laitteen painamalla mitä tahansa ruokaa.
 • Page 173 Näytössä näkyvät symbolit Näyttää valitun lämpötilan = 65 °C = 92 °C = 100 °C Jos kansi irrotetaan tai sitä ei ole lukittu paikalleen, näyttöön tulee punainen varoituskolmio. Valittu aika tunteina ja minuutteina. Laskuri laskee alaspäin, kun Start/Pause-painiketta on painettu. Ilmaisee valitun hämmennystoiminnon.
 • Page 174 Manuaalinen tila Valitse lämpötila, aika, hämmentäminen tai pilkkominen käsin. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Vihjeitä Kun ajastimessa näkyy 0:00, laitteesta kuuluu äänimerkki ja se siirtyy pitämään lämpimänä 30 minuutin ajan. 30 minuutin kuluttua näyttö siirtyy valmiustilaan ellei jotain muuta valintaa tehdä. Lämpötilavaihtoehtoja on 3.
 • Page 175 Manuaalinen tila, jatkoa Kylmät aineosat Voit pilkkoa käyttämällä lyhyinä jaksoina ja sekoittaa tai soseuttaa käyttämällä pitkinä jaksoina. Huomautus: Jos laite tai aineosat ovat kylmiä, pilkkominen ei toimi jatkuvana toimintoja. Jos painiketta pidetään painettuna, näytössä näkyy laskenta 2 minuutista alaspäin. Kuuma laite tai aineosat (näytössä näkyy varoitus kuumuudesta) Huomautus: Roiskumisen välttämiseksi nopeutta rajoitetaan kuumentamisen jälkeen tai kun kulho tai aineosat ovat kuumia.
 • Page 176 Ohjelman Näytössä näkyvä Lämpötila- Aika-alue Hämmennys vaihe oletusasetus alue vaihtoehdot = 65 °C 1 minuutti – = 92 °C 30 minuuttia = 100 °C 1 minuutti – = 65 °C 30 minuuttia = 92 °C = 100 °C 1 minuutti - = 65 °C 2 tuntia = 92 °C...
 • Page 177 Kun vaihe 4 on otettu käyttöön ja -painiketta on painettu, näyttöön palaa vaihe 1 ja siinä näkyy valittu lämpötila, aika ja hämmennystoiminto. Voit aloittaa ruoanvalmistuksen painamalla Start/Pause-painiketta. Huomautus: Jos et paina -painiketta vaiheen 4 jälkeen, ohjelmassa otetaan käyttöön oletusasetukset. Huomautus: Kunkin vaiheen jälkeen laitteesta kuuluu äänimerkki ja se siirtyy pitämään lämpimänä...
 • Page 178 Yhden keittoastian ohjelma Nämä ruokaohjeet ovat vain viitteellisiä. Muuntele niitä omien mieltymystesi ja makusi mukaan. Ruokaohje/ Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 aineosat Lihapata Öljy ja Lisää Lisää Muut naudanliha vihannekset neste aineosat Hämmentäminen 2 Hämmentäminen 1 Hämmentäminen 1 Hämmentäminen 3 10 minuuttia 15 minuuttia...
 • Page 179 Kastike/keitto-ohjelma Tämän asetukset avulla voit valmistaa erilaisia keittoja ja kastikkeita. Ohjelman vaiheet Vaihe 1 – suositellaan vihannesten ja muiden aineosien pehmentämiseen ennen kypsennystä. Vaihe 2 – nesteen lisääminen, aineosien kiehauttaminen ja hauduttaminen. Ohjelman valitseminen Paina -ohjelmapainiketta ja määritä vaiheet. Kun vaihe on määritetty, paina -painiketta uudelleen tai tekemäsi muutokset menetetään.
 • Page 180 Kastike/keitto-ohjelma Nämä ruokaohjeet ovat vain viitteellisiä. Muuntele niitä omien mieltymystesi ja makusi mukaan. Ruokaohje/aineosat Vaihe 1 Vaihe 2 Terä tai hämmennin Liemipohjainen keitto Vihannesten Lisää neste Terä 1,5 litraa pehmentäminen ja hauduta Soseuttaminen Hämmentäminen 1 Hämmentäminen 1 Kun keitto on kypsää, 10 minuuttia 15 - 45 minuuttia pidä...
 • Page 181 Höyrytysohjelma Tämän asetuksen avulla voit höyryttää vihanneksia, broileria ja kalaa. Ohjelman Näytössä näkyvä Lämpötila- Aika-alue Hämmennys- vaihe oletusasetus alue vaihtoehdot Vaihe 1 = 100 °C 1 minuutti – – 30 minuuttia Höyrytys 1 Täytä kulho vedellä 300 ml:n merkkiin saakka. 2.
 • Page 182: Suomi

  Höyrytysohjeita Ruoka-aine Valmistelu Kypsennysaikasuo- situs (minuutteina) Pavut 50 g Siisti ja viipaloi ohuelti. 5 – 10 Vihreät tai ruusupavut Parsakaali 100 g Leikkaa nuput erilleen. 10 – 15 Porkkanat 120 g Viipaloi ohuelti. 10 - 15 Kukkakaali 100 g Leikkaa nuput erilleen. 10 –...
 • Page 183 Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet KENWOODIN valtuuttama huoltoliike. on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.
 • Page 184 ongelmanratkaisu Ongelma Ratkaisu Laitteeseen ei syötetä virtaa / Pistoketta ei ole työnnetty Tarkista, onko pistoke näyttö on pimeä. pistorasiaan. pistorasiassa. Paina virtakytkin ON-asentoon. Virtakytkin ei ole ON-asennossa. Laite ei toimi. Kulhoa ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista, että kulho on kiinnitetty moottoriyksikköön kunnolla.
 • Page 185: Türkçe

  Türkçe Ön kapaòı açın ve açıklayıcı resimlere bakın güvenlik Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın. Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın. Alet/ek parça takmadan veya çıkartmadan önce, kullanımdan sonra ve temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin. Uzuvları, takı ve bol elbiseleri hareket eden takılı araçlar/eklentilerden uzak tutun.
 • Page 186 Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Kabloyu çocukların erişebileceği bir yerde asla bırakmayın. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 • Page 187 fişe takmadan önce yemek pişirme robotunuzu Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle kullanma aynı olduğundan emin olun. UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR. 1 Güç ünitesinin sol tarafındanki güç açık tuşuna Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili AT basarak üniteyi açın. Ünite bip sesi çıkaracaktır ve direktifi 2004/108/AT ve gıda ile temas eden bir an için program ışıkları...
 • Page 188 Bekleme Modu Pişirme sonrası Eğer 5 dakika içerisinde herhangi bir seçim Pişirme modunda veya pişirdikten sonra cihazın yapılmazsa, ünite bekleme moduna girecektir ve herhangi bir parçasına dokunurken veya taşırken - -- ekranda görüntülenecektir. Üniteyi tekrar aktif dikkatli olun; cihaz kapatıldıktan sonra uzun bir süre hale getirmek için herhangi bir fonksiyona basın SICAK kalacağı...
 • Page 189 Gösterge ekranı sembollerinin açıklaması Seçilen sıcaklığı gösterir = 65°C = 92°C = 100°C Eğer kapak çıkarılmış veya yerinde kilitlenmediyse görüntüleme ekranında kırmızı üçgen uyarı işareti görünür. Bu, zaman ve dakika olarak seçilmiş süredir. Başlat/Duraklat tuşuna basıldığında bu süre geri sayıma geçecektir. Hangi karıştırma fonksiyonunun seçildiğini gösterir.
 • Page 190 Manuel Mod Gerekli sıcaklığı, süreyi, karıştırmayı veya doğrama fonksiyonunu manuel olarak seçin. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C İpuçları ve Püf Noktaları Zamanlayıcı 0:00'a geri saydığında, ünite bip sesi çıkaracak ve 30 dakika boyunca Sıcak Tut aşamasına geçecektir. 30 dakika geçtikten sonra herhangi bir seçim yapılana kadar ekran bekleme moduna geçecektir. 3 farklı...
 • Page 191 Manuel Mod devamı Soğuk Malzemeler Doğramak için kısa çalıştırma veya malzemeleri püre yapmak veya karıştırmak için uzun süre çalıştırın. Not: Birim veya malzemeler soğukken doğrama fonksiyonu sürekli olarak çalışmaz. Eğer tuşa manuel olarak basılı tutulursa, ekran 2 dakikadan geriye sayacaktır. Sıcak Ünite/Malzemeler (Ekranda Yüksek Sıcaklık Uyarısı) Not: Aşırı...
 • Page 192 Tek Kap Programı Güveçler, köri, risotto ve benzer tek kap tarifleri için bu ayarı kullanın. Program Aşamaları Aşama 1 – pişirilmeden evvel sebzelerin ve etlerin yumuşatılması için önerilir. Aşama 2-3 – malzemeleri kaynatma ve yavaş kaynatmaya getirir. Aşama 4 – fazladan pişirme süresinin gerektiğinde veya daha kısa pişirme süreleri gerektiren hassas malzemeleri eklemek için.
 • Page 193 Aşama 4 ayarlandığında ve tuşuna basıldığında, ekran aşama 1'e dönecek ve seçilen sıcaklık, süre ve karıştırma fonksiyonunu gösterecektir. Pişirmeye başlamak için Başlat/Duraklat tuşuna basın. Not: Aşama 4'den sonra tuşuna basmazsanız, program varsayılan ayarlara dönecektir. Not: Bir sonraki aşama seçilene veya pişirme devam edene kadar, her aşamanın sonunda ünite bip sesi çıkaracak ve 30 dakikalığına Sıcak Tut aşamasına geçecektir.
 • Page 194 Tek Kap programı Yönlendirme için tarif fikirleri – kişisel tercih ve zevklere uyarlayın Tarif/Malzemeler Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 Aşama 4 Dana Yahni Yağ ve Dana Eti Sebze Ekleyin Sıvı Ekleyin İlave Malzemeler Karıştırma 2 Karıştırma 1 Karıştırma 1 Karıştırma 3 10 dakika 15 dakika...
 • Page 195 Sos/Çorba programı Biz dizi sos ve çorba pişirmek için bu ayarı kullanın. Program Aşamaları Aşama 1 – pişirmeden evvel sebzelerin ve diğer malzemelerin yumuşatılması için önerilir. Aşama 2 – sıvı ekleme ve malzemeleri kaynama ve ağır kaynatmaya getirme. Program Ayarlama program tuşuna basın ve gerekli her aşamayı...
 • Page 196 Sos/Çorba programı Yönlendirme için tarif fikirleri – kişisel tercih ve zevklere uyarlayın Tarif/malzemeler Aşama 1 Aşama 2 Bıçak veya Karıştırma Çubuğu Et suyu çorba 1.5 litre Sebzeleri Sıvı Ekleyin ve Bıçak Yumuşatın Kaynatın Püre pişirmesinin sonu Karıştırma 1 Karıştırma 1 için Doğrama tuşunun 10 dakika 15 - 45 dakika...
 • Page 197 Buhar programı Sebze, tavuk ve balık buharda pişirmek için bu ayarı kullanın. Program Varsayılan Ayar Sıcaklık Süre Aralığı Karıştırma Aşaması Görüntüsü AralığıRange Seçenekleri Mevcut Aşama 1 = 100°C 1 dk. – 30 dk. Hiçbiri Buharla Pişirme 1 300ml. işaretine kadar kaseyi su ile doldurun. 2.
 • Page 198 Buğulama yönergeleri Yiyecek Miktar Hazırlanma Önerilen pişirme süresi (dakika) Taze veya Yeşil Fasulye İnce ince dilimleyin 5 – 10 Brokoli 100g Çiçekleri kesin 10 – 15 Havuçlar 120g İnce doğrayın 10 - 15 Karnabahar 100g Çiçekleri kesin 10 – 15 Yeni Patatesler 270g Büyük olanları, yıkayın ve...
 • Page 199 üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır. s rvis v müşt ri hizm tl ri Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Makine veya parçaların çalışması ile herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için aramadan evvel sorun giderme kılavuzuna bakın.
 • Page 200 sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Cihazda güç yok/görüntü Cihaz fişi takılı değil. Cihazın takılı olduğunu kontrol edin. ekranı çalışmıyor. Güç AÇIK anahtarını , Açık Güç AÇIK anahtarı çalıştırılmadı. konuma getirin. Cihaz çalışmıyor. Kase doğru şekilde Kasenin, güç ünitesine doğru yerleştirilmemiş.
 • Page 201 Ïesky Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením bezpečnost Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Před nasazením a sundáním nástrojů/příslušenství, po použití a před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
 • Page 202 Nesundávejte víko ani víčko plnicího otvoru, když je uvnitř tekutina ve varu. Při používání funkce sekání mějte vždy nasazené víčko plnicího otvoru. Používejte pouze nádobu a nástroje dodané se spotřebičem. Nepoužívejte nádobu s jiným zdrojem ohřívání. Nepoužívejte spotřebič v režimu vaření, když je nádoba prázdná.
 • Page 203 Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny. před zapojením Symboly na displeji Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě zvolená teplota odpovídají...
 • Page 204 6 Zvolte některou z následujících možností: Po vaření Při manipulaci se spotřebičem v režimu vaření nebo po vaření buďte opatrní. To platí ZEJMÉNA PRO ruční vaření NÁDOBU A NÁSTROJE, protože dlouho po vypnutí program V jednom hrnci spotřebiče zůstávají HORKÉ. program Omáčky/polévky K vyjmutí...
 • Page 205 Vysvětlení symbolů na displeji Zobrazuje zvolenou teplotu = 65 °C = 92 °C = 100 °C Červený varovný trojúhelník se na displeji zobrazí, pokud je sundané víko nebo není správně zajištěné. Zvolený čas v hodinách a minutách. Po zmáčknutí tlačítka Spustit/Pozastavit se čas začne odpočítávat. Ukazuje, která...
 • Page 206 Ruční režim Ručně vyberte požadovanou teplotu, čas a funkci míchání nebo sekání. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Rady a tipy Když časovač odpočítá do stavu 0:00, jednotka pípne a přepne se do cyklu Udržení teploty, který trvá 30 minut. Po uplynutí 30 minut se displej přepne do pohotovostního režimu, dokud neprovedete další volbu. Umožňuje zvolit 3 různá...
 • Page 207 Ruční režim – pokračování Studené ingredience Krátkými přerušovanými impulzy obsah nasekáte a podržením tlačítka na delší dobu obsah rozmixujete. Poznámka: Pokud jsou jednotka nebo ingredience studené, funkce sekání nefunguje nepřetržitě. Když tlačítko držíte zmáčknuté, na displeji se budou odpočítávat 2 minuty. Teplá...
 • Page 208 Fáze Výchozí nastavení na displeji Rozsah teplot Doba Dostupné programu možnosti míchání = 65 °C 1 min – 30 min = 92 °C = 100 °C 1 min – 30 min = 65 °C = 92 °C = 100 °C 1 min –...
 • Page 209 Po nastavení fáze 4 a zmáčknutí tlačítka se displej vrátí na fázi 1 a zobrazí zvolenou teplotu, dobu a funkci míchání. Vaření zahájíte zmáčknutím tlačítka Spustit/Pozastavit. Poznámka: Když po fázi 4 nezmáčknete tlačítko , vrátí se program na výchozí nastavení. Poznámka: Na konci každé...
 • Page 210 program jednom hrnci Recepty k inspiraci – přizpůsobte osobním chutím a preferencím. Recept/ Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 ingredience Dušené hovězí Olej a hovězí Přidání zeleniny Přidání tekutiny Další se zeleninou ingredience Míchání 2 Míchání 1 Míchání 1 Míchání...
 • Page 211 program Omáčky/polévky Pomocí tohoto nastavení můžete připravovat celou škálu omáček a polévek. Fáze programu Fáze 1 – doporučeno pro změknutí zeleniny a dalších ingrediencí před vařením. Fáze 2 – přidání tekutiny a přivedení ingrediencí k varu a mírné vaření/dušení. Nastavení programu Zmáčkněte tlačítko programu a nastavte jednotlivé...
 • Page 212 program Omáčky/polévky Recepty k inspiraci – přizpůsobte osobním chutím a preferencím. Recept/ingredience Fáze 1 Fáze 2 Nožová jednotka nebo míchací lopatka Vývar Změknutí zeleniny Přidání tekutiny a Nožová jednotka 1,5 litru mírné vaření K rozmixování Míchání 1 Míchání 1 Na konci vaření obsah 10 minut 15 - 45 minut 1 minutu mixujte pomocí...
 • Page 213 program Vaření v páře Pomocí tohoto nastavení můžete vařit zeleninu, kuřecí maso a ryby v páře. Fáze Výchozí nastavení Rozsah teplot Doba Dostupné možnosti programu na displeji míchání Fáze 1 = 100 °C 1 min – 30 min Žádné Vaření v páře 1 Naplňte nádobu vodou po značku 300 ml 2 Do nádoby vložte košík pro vaření...
 • Page 214 Příklady vaření v páře Potraviny Množství Příprava Doporučená doba vaření (minuty) Fazole 50 g Ořízněte a tence 5 – 10 (zelené nebo šarlatové) nakrájejte Brokolice 100 g Nakrájejte na růžičky 10 – 15 Mrkev 120 g Tence nakrájejte 10 – 15 Květák 100 g Nakrájejte na růžičky...
 • Page 215 Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí materiálů při dosažení významné úspory energií a kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od surovin. autorizovaného servisního technika firmy Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu KENWOOD.
 • Page 216 průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Spotřebič není napájený / displej Spotřebič není zapojený do Zkontrolujte zapojení spotřebiče. se nerozsvítí. elektrické zásuvky. Nezmáčkli jste hlavní vypínač. Přepněte vypínač do polohy On (Zapnuto). Spotřebič nefunguje. Nádoba není správně umístěná. Zkontrolujte správné umístění nádoby.
 • Page 217: Agyar

  agyar A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek. első a biztonság Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra! Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét! A különféle tartozékok fel- és leszerelése előtt, használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 • Page 218 Legyen óvatos, mert gőz csaphat ki az edényből, elsősorban a fedél felemelésekor vagy a töltőnyílás kupakjának a levételekor. Ne vegye le a fedelet vagy a töltőnyílás kupakját, amíg a folyadék forrásban van. Az aprítási funkció használatakor mindig helyezze fel a töltőnyílás kupakját.
 • Page 219 A hálózati vezetéket ne hagyja lelógni olyan helyen, ahol gyermekek elérhetik. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
 • Page 220 5 Helyezze fel a fedelet a töltőnyílás kupakjával úgy, Főzés után Ha a készüléket főzés üzemmódban használja vagy hogy a töltőnyílás kupakja elöl, jobb felé legyen. főzött vele, akkor mindig legyen óvatos, amikor Fordítsa el jobbra a fedelet úgy, hogy a rögzítőfülek megfogja.
 • Page 221 A kijelző szimbólumainak jelentése Jelzi a beállított hőmérsékletet = 65 °C = 92 °C = 100 °C A piros figyelmeztető háromszög akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a fedelet levették, vagy nincs megfelelően rögzítve a helyén. A beállított időt mutatja órában és percben. A Start/Pause (Indítás/Szünet) gomb lenyomása után elindul a visszaszámlálás.
 • Page 222 Kézi üzemmód Kézzel válassza ki a kívánt hőmérsékletet, időt, keverési és aprítási funkciót. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Tanácsok és tippek Amikor az időzítő eléri a „0:00” értéket, a készülék hangjelzést ad, és a 30 perces melegen tartási ciklusra vált.
 • Page 223 Kézi üzemmód – folytatás Hideg hozzávalók Működtesse többször rövid ideig, ha aprítani szeretne, vagy tartsa lenyomva hosszabb ideig, ha pürésíteni vagy összekeverni szeretné az ételt. Megjegyzés: Az aprítási funkció nem üzemel folyamatosan, ha az egység vagy a hozzávalók hidegek. Ha a gombot kézzel lenyomva tartja, a kijelző 2 perctől indítva visszaszámlál.
 • Page 224 Egytálétel program Ez a program pörköltek, raguk, currys ételek, rizottók és hasonló egytálételek főzésére használható. Programszakaszok 1. szakasz – zöldségek és húsok főzés előtti dinsztelésére ajánlott. 2-3. szakasz – hozzávalók felmelegítése forrásig és párolásuk. 4. szakasz – ha extra főzési idő szükséges, vagy rövidebb főzési időt igénylő hozzávalók hozzáadásához. A program beállítása Nyomja meg a programgombot, és az igényeknek megfelelően állítsa be az egyes szakaszokat.
 • Page 225 A 4. szakasz beállítása és a gomb lenyomása után a kijelző visszatér az 1. szakaszhoz, és a beállított hőmérsékletet, időt és keverési funkciót mutatja. A főzés megkezdéséhez nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot. Megjegyzés: Ha nem nyomja meg a gombot a 4. szakasz után, a program visszatér az alapértelmezés szerinti beállításhoz.
 • Page 226 Egytálétel program Receptjavaslatok – ízlés szerint módosíthatók. Recept/ 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz hozzávalók Marhapörkölt Olaj és Zöldség Folyadék További marhahús hozzáadása hozzáadása hozzávalók 2. keverés 1. keverés 1. keverés 3. keverés 10 perc 15 perc 20 perc 2 óra 100 °C 100 °C...
 • Page 227 Szósz/leves program Ez a program különféle szószok és levesek főzésére használható. Programszakaszok 1. szakasz – zöldségek és egyéb hozzávalók főzés előtti dinsztelésére ajánlott. 2. szakasz – folyadék hozzáadása és hozzávalók felmelegítése forrásig és párolásuk. A program beállítása Nyomja meg a programgombot és az igényeknek megfelelően állítsa be az egyes szakaszokat.
 • Page 228 Szósz/leves program Receptjavaslatok – ízlés szerint módosíthatók. Recept/hozzávalók 1. szakasz 2. szakasz Aprítókés vagy keverőlapát Húsléből készült leves Zöldségek Folyadék hozzáadása Aprítókés 1,5 liter dinsztelése és párolás Pürésítés 1. keverés 1. keverés A főzés végén 1 percig 10 perc 15–45 perc pürésítse a Chop (Aprítás) 100 °C 92 °C...
 • Page 229 Párolás program Ez a program zöldségek, csirke és hal párolására használható. Program- Alapértelmezett beállítások Hőmérsékleti Időtartomány Elérhető keverési szakasz kijelzése tartomány beállítások 1. szakasz = 100 °C 1 perc – 30 perc Nincs Párolás 1 Töltse meg az edényt vízzel a 300 ml jelzésig.
 • Page 230 Párolási útmutató Élelmiszer Mennyiség Előkészítés Javasolt főzési idő (perc) 50 g A végét vágja le és 5–10 Zöldbab vagy futóbab aprítsa vékony szeletekre Brokkoli 100 g Vágja rózsáira 10–15 Sárgarépa 120 g Aprítsa vékony szeletekre 10–15 Karfiol 100 g Vágja rózsáira 10–15 Újburgonya 270 g...
 • Page 231 újrahasznosítását melynek révén jelentős energia- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a kerekes kuka szimbólum emlékeztet az elektromos KENWOOD által jóváhagyott szerviz háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szakemberével.
 • Page 232 hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás Nincs áram a készülékben / a A hálózati csatlakozó nincs Dugja be a hálózati csatlakozót a kijelző sötét marad. bedugva a konnektorba. konnektorba. A főkapcsoló nincs bekapcsolva. Nyomja meg a főkapcsolót hogy az „On” állásban legyen. A készülék nem működik.
 • Page 233: Polski

  polski Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie bezpieczeństwo obsługi Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości. Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadek i przyborów, po zakończeniu pracy oraz przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć...
 • Page 234 Spód miski pozostaje gorący długo po wyłączeniu się funkcji gotowania. Dotykając miski, należy zachować ostrożność, a stawiając ją, używać podkładki ochronnej, by chronić nieodporne na ciepło powierzchnie i blaty. Należy uważać na wydostającą się z miski parę, szczególnie podczas zdejmowania pokrywy lub zakrywki wlewu. Nie zdejmować...
 • Page 235 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 • Page 236 przed podłączeniem do sieci Symbole wyświetlane na ekranie Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wyświetlacza danym znamionowym podanym na spodzie wybór temperatury obudowy urządzenia. zdjęta pokrywa OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE wybór czasu trwania MUSI BYĆ UZIEMIONE. wybór funkcji mieszania Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty ostrzeżenie przed wysoką...
 • Page 237 6 Wybrać jedną z następujących opcji: Po zakończeniu gotowania Podczas obsługi bądź dotykania pracujących w trybie gotowania części urządzenia – W gotowanie ręczne SZCZEGÓLNOŚCI MISKI ORAZ PRZYBORÓW – program do dań jednogarnkowych oraz po zakończeniu gotowania należy zachować program do sosów/zup ostrożność, ponieważ...
 • Page 238 Objaśnienie symboli wyświetlacza Wskazuje wybraną temperaturę = 65°C = 92°C = 100°C Czerwony trójkąt ostrzegawczy pojawia się na ekranie wyświetlacza, jeżeli pokrywa zostanie zdjęta lub nie zostanie zablokowana we właściwym płożeniu Wybrany czas gotowania (podany jako godziny i minuty). Odmierzanie czasu rozpocznie się po naciśnięciu przycisku „Start/Pause”.
 • Page 239 Tryb ręczny Ręcznie wybrać żądaną temperaturę, długość czasu trwania, funkcję siekania lub mieszania. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Porady i wskazówki Gdy minutnik dojdzie do wartości 0:00 (zakończy odliczanie), urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i na 30 minut przejdzie w tryb utrzymywania w ciepłej temperaturze. Po 30 minutach wyświetlacz przejdzie w tryb czuwania do momentu, aż...
 • Page 240 Tryb ręczny – c.d. Składniki zimne Używać w trybie pracy przerywanej do siekania składników lub przytrzymywać przycisk dłużej, aby przetrzeć i zblendować składniki. Uwaga: funkcja siekania nie działa nieprzerwanie, gdy urządzenie lub składniki są zimne. Gdy przycisk zostanie przytrzymany ręcznie, na wyświetlaczu odliczany będzie czas, począwszy od 2 minut.
 • Page 241 Program do dań jednogarnkowych Ustawienie to służy do przygotowywania potrawek, potraw duszonych na małym ogniu, curry, risotto i podobnych dań jednogarnkowych. Etapy programów Etap 1 – zalecany do zmiękczania warzyw i mięs przed gotowaniem. Etap 2-3 – doprowadzanie składników do wrzenia i gotowanie na wolnym ogniu. Etap 4 –...
 • Page 242 Po ustawieniu etapu 4 i naciśnięciu przycisku wyświetlacz powróci do ekranu etapu 1 i pokazywać będzie wybraną temperaturę, czas gotowania i funkcję mieszania. Nacisnąć przycisk „Start/Pause”, aby rozpocząć gotowanie. Uwaga: jeżeli po etapie 4 nie zostanie naciśnięty przycisk program powróci do ustawień domyślnych. Uwaga Po zakończeniu każdego etapu urządzenie przejdzie na 30 minut do trybu utrzymywania w ciepłej temperaturze do momentu wybrania następnego etapu lub wznowienia procesu gotowania.
 • Page 243 Program do dań jednogarnkowych Przykładowe przepisy – przepisy można modyfikować zgodnie z osobistymi preferencjami. Przepis/ składniki Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Potrawka wołowa Olej i Dodać Dodać składniki Składniki wołowina warzywa płynne dodatkowe Mieszanie 2 Mieszanie 1 Mieszanie 1 Mieszanie 3 10 minut...
 • Page 244 Program do sosów/zup Program ten służy do przygotowywania różnych sosów i zup. Etapy programów Etap 1 – zalecany do zmiękczania warzyw i innych składników przed gotowaniem. Etap 2 – dodawanie składników płynnych oraz doprowadzanie składników do wrzenia i gotowanie na wolnym ogniu. Ustawianie programu Nacisnąć...
 • Page 245 Program do sosów/zup Przykładowe przepisy – przepisy można modyfikować zgodnie z osobistymi preferencjami. Przepis/ składniki Etap 1 Etap 2 Noże lub mieszadło Zupy na wywarze Zmiękczanie Dodać składniki Noże 1,5 litra warzyw płynne i gotować na Przecieranie Mieszanie 1 Mieszanie 1 Po zakończeniu 10 minut 15–45 minut...
 • Page 246 Program do gotowania na parze Program ten służy do gotowania na parze warzyw, kurczaka i ryb. Etap Ustawienie domyślne Zakres Zakres czasu Dostępne opcje programu wyświetlacza temperatury trwania mieszania Etap 1 = 100°C 1-30 min Nie dot. Gotowanie na parze 1 Miskę...
 • Page 247 Gotowanie na parze – wskazówki Składniki Ilość Sposób przygotowania Zalecany czas gotowania (w minutach) Fasola 50 g Przyciąć i cienko pokroić 5-10 np. szparagowa Brokuły 100 g Podzielić na różyczki 10-15 Marchew 120 g Pokroić w plasterki 10-15 Kalafior 100 g Podzielić...
 • Page 248 „rozwiązywanie problemów”. Wskazówki i przykładowe przepisy można znaleźć na stronie firmy Kenwood: www.kenwoodworld.com Pomocy w zakresie: użytkowania urządzenia lub czynności serwisowych bądź naprawczych udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie. Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii. Wyprodukowano w Chinach.
 • Page 249 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dopływu zasilania do Urządzenie nie jest podłączone do Sprawdzić, czy wtyczka jest urządzenia/wyświetlacz nie włącza podłączona do prądu prądu się Nacisnąć włącznik , tak aby Nie naciśnięto włącznika znalazł się w pozycji „włączony” Urządzenie nie działa Miska nie została prawidłowo Sprawdzić, czy miska jest założona...
 • Page 250: Kkgmij

  Ekkgmij iab rse pqorejsij ats y siy jai utk nse siy cia amauoq . Auaiq rse sg jai siy esij sey. « ». (1,5...
 • Page 252 Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται ώστε να μπορεί να το πιάσει ένα παιδί. sg rtrjet l mo cia sgm oijiaj Kenwood de u qei opoiadgpose eth mg am g rtrjet le kamharl mo sq po...
 • Page 253 προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ. 2004/108/ ’ a 1935/2004 27/10/2004 . « ». - -- –...
 • Page 254 - -- 65 °C. 0:00 , . .
 • Page 255 = 65 °C = 92 °C = 100 °C – – 60 °C. 92 °C 65 °C...
 • Page 256 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C 0:00, = 65 °C = 92 °C = 100 °C –...
 • Page 258 – = 65 °C = 92 °C = 100 °C – = 65 °C = 92 °C = 100 °C – 2 = 65 °C = 92 °C – 2 = 65 °C = 92 °C...
 • Page 260 – 100 °C 100 °C 92 °C 92 °C (400 100 °C 100 °C 92 °C 20 – 30 100 °C 100 °C 92 °C 92 °C 15-20 100 °C 100 °C 92 °C (900 ml 100 °C 100 °C 92 °C 100 °C 100 °C...
 • Page 261 1 – 2 – = 65 °C – 30 = 92 °C = 100 °C = 65 °C – 2 = 92 °C = 100 °C...
 • Page 262 – 15 - 45 100 °C 92 °C (400 100 °C 100 °C 100 °C 92 °C 100 °C 100 °C...
 • Page 263 – = 100 °C 300 ml 100 °C, (100 °C). 100 °C...
 • Page 264 5 – 10 10 – 15 10 - 15 10 – 15 10 – 15 – 15 – 20 (330 – 10 – 15 (230 –...
 • Page 265 50 °C). 2002/96/ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ a , a a a a a Kenwood Kenwood. Kenwood: www kenwoodworld com Kenwood...
 • Page 266 «On». « » E01, E02, E04. « ». 300 ml...
 • Page 267 Slovenčina Otvorte ilustrácie z titulnej strany bezpečnosť Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcnosť. Odstráňte všetky obaly a štítky. Toto zariadenie pred zakladaním a vyberaním nástrojov/príslušenstva, po použití a pred čistením vypínajte a odpájajte z elektrickej siete. Časti tela, bižutéria a voľný...
 • Page 268 Spodok nádoby ešte zostáva horúci dlhý čas po skončení jej ohrievania. Pri kladení nádoby na povrchy citlivé na teplo postupujte veľmi opatrne a používajte ochrannú podložku. Dávajte si pozor na paru vychádzajúcu z nádoby, a to najmä pri skladaní veka z nádoby a vyberaní plniacej zátky z veka. Neskladajte veko z nádoby a nevyberajte plniacu zátku z veka, keď...
 • Page 269 šnúru držte mimo dosahu detí. Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa. Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky jeho nesprávneho používania, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 • Page 270 pred zapojením do elektrickej siete používanie tohto zariadenia Overte si, či má elektrická sieť také isté parametre, na varenie potravín aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia. UPOZORNENIE: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ 1 Zariadenie zapnite stlačením tlačidla UZEMNENÉ. zapínania/vypínania zariadenia nachádzajúceho Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej sa na ľavej strane pohonnej jednotky.
 • Page 271 Pohotovostný režim Po varení Ak do 5 minút nevyberiete žiadnu voľbu, jednotka Pri používaní tohto zariadenia v režime varenia prejde do pohotovostného režimu a na displeji sa alebo po varení postupujte pri manipulácii s ním - -- zobrazí toto . Na opätovnú aktiváciu jednotky alebo s ktoroukoľvek jeho súčasťou veľmi opatrne.
 • Page 272 Opis symbolov zobrazovaných na displeji Ukazuje zvolenú teplotu. = 65 °C = 92 °C = 100 °C Červený výstražný trojuholník sa zobrazuje na displeji vtedy, keď je veko zložené z nádoby alebo keď nie je správne zaistené v potrebnej pozícii. Toto je časová...
 • Page 273 Manuálny režim Manuálne nastavte požadovanú teplotu, časovú dĺžku varenia a funkciu miešania alebo sekania. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Rady a tipy Keď časovač odpočíta nastavenú časovú dĺžku varenia a objaví sa na ňom 0:00, jednotka pípne a prejde do režimu udržiavania teploty trvajúceho 30 minút.
 • Page 274 Manuálny režim – pokračovanie Studené zložky Túto funkciu možno používať na sekanie zložiek krátkymi intervalmi väčšej rýchlosti alebo na rozmixovanie zložiek na pyré dlhšími intervalmi väčšej rýchlosti, ktoré možno dosiahnuť stlačením a podržaním tohto tlačidla. Poznámka: Chod tejto funkcie nie je nepretržitý, keď sú zložky alebo jednotka studené. Po manuálnom stlačení...
 • Page 275 Program varenia kastrólových jedál Je určený na varenie dusených jedál, jedál typu karí, rizota a ďalších podobných kastrólových pokrmov. Štádia programu 1. štádium – je určené na zmäkčovanie zeleniny a mäsa pred varením. 2. až 3. štádium – obsah privádza až po bod varu a potom ho mierne varí. 4.
 • Page 276 Po nastavení 4. štádia a stlačení tlačidla sa displej vráti na 1. štádium a zobrazí zvolenú teplotu, časovú dĺžku varenia a funkciu miešania. Stlačte tlačidlo spúšťania/pozastavovania chodu, aby ste spustili proces varenia. Poznámka: Ak po 4. štádiu nestlačíte tlačidlo , jednotka sa vráti na predvolené...
 • Page 277 Program varenia kastrólových jedál Orientačné recepty – prispôsobte si ich podľa vlastnej chuti a uprednostňovanej úpravy. Jedlo/zložky 1. štádium 2. štádium 3. štádium 4. štádium dusené hovädzie olej a hovädzie pridať pridať ďalšie mäso mäso zeleninu tekutinu prísady miešanie č. 2 miešanie č.
 • Page 278 Program varenia omáčok/polievok Je určený na varenie širokej škály omáčok a polievok. Štádia programu 1. štádium – je určené na zmäkčovanie zeleniny a iných zložiek pred varením. 2. štádium – pridáva sa v ňom tekutina a obsah privádza až po bod varu a potom ho mierne varí. Nastavovanie programu Stlačte tlačidlo programu a podľa potreby nastavte všetky štádia.
 • Page 279 Program varenia omáčok/polievok Orientačné recepty – prispôsobte si ich podľa vlastnej chuti a uprednostňovanej úpravy. Jedlo/zložky 1. štádium 2. štádium Nožová jednotka alebo miešacia lopatka polievka z bujónu nožová jednotka zmäknutie pridať tekutinu 1,5 litra zeleniny a mierne variť rozmixovanie miešanie č.
 • Page 280 Program varenia parou Je určený na varenie zeleniny a kuracieho a rybacieho mäsa parou. Štádium Predvolené nastavenie Rozsah Časová dĺžka Možnosti programu na displeji teploty varenia miešania 1. štádium = 100 °C 1 minúta žiadne až 30 minút varenie parou 1 Naplňte nádobu vodou –...
 • Page 281 Orientačné tipy na varenie parou Potravina Množstvo Príprava Odporúčaná časová dĺžka varenia (v minútach) fazuľa zelená, 50 g Odrezať konce 5 – 10 fazuľa šarlátová a nakrájať natenko. brokolica 100 g Rozobrať na ružice. 10 – 15 mrkva 120 g Nakrájať...
 • Page 282 Rady/tipy a recepty možno nájsť aj na webovej stránke spoločnosti Kenwood: www.kenwoodworld.com Ak budete potrebovať pomoc pri týchto problémoch: používanie vášho zariadenia, servis alebo opravy, kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili. Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve. Vyrobené v Číne.
 • Page 283 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Zariadenie nie je Zariadenie nie je zapojené do Zariadenie zapojte do elektrickej napájané/nerozsvecuje sa displej. elektrickej siete. siete. Nie je zapnuté tlačidlo Stlačte toto tlačidlo do pozície ZAPÍNANIA/VYPÍNANIA zariadenia. ZAPNUTIA (On). Zariadenie nefunguje. Nie je správne založená nádoba. Skontrolujte založenie nádoby do pohonnej jednotky.
 • Page 284 Українська Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками Безпечне використання Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Зніміть упаковку та всі етикетки. Перш, ніж піднімати або знімати інструменти/насадки, а також після використання і перед очищенням, обов'язково вимикайте пристрій і від'єднуйте мережевий шнур...
 • Page 285 Дно ємності залишається гарячим тривалий час після припинення нагрівання. Будьте обережні та використовуйте захисні килимки, встановлюючи ємність на нетермостійку робочу поверхню. Остерігайтеся виходу пари, особливо при зніманні кришки або кришку заливного отвору. Не знімайте кришку або кришку заливного отвору, поки рідина...
 • Page 286 Тримайте прилад і шнур подалі від дітей. Не допускайте звисання шнура у місцях, де його може схопити дитина. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
 • Page 287 перед підключенням до мережі Позначення на екрані електропостачання поле температури Переконайтеся, що напруга електромережі у відкрита кришка вашому домі відповідає показникам, вказаним вибір часу на зворотній частині приладу. вибір помішування УВАГА! ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ. попередження про високу температуру Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС етап...
 • Page 288 6 Виберіть один з наступних варіантів: Після приготування Будьте обережності, торкаючись будь-якої з Приготування вручну частин приладу під час роботи в режимі приготування або відразу після нього. Особливо Програма «одна каструля» це стосується ЄМНОСТІ та НАСАДОК, оскільки Програма «соус/суп» вони залишаються гарячому тривалий час після вимкнення...
 • Page 289 Значення символів на екрані дисплея Відображення вибраної температури = 65 °C = 92 °C = 100 °C Червоний трикутник відображається на екрані в тому випадку, коли кришка знята або не заблокована. Вибраний час в годинах і хвилинах. Після натискання кнопки «Пуск/Пауза» почнеться зворотний...
 • Page 290 Ручний режим Виберіть вручну температуру, час готування, функцію помішування або шинкування. 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C Корисні поради Коли зворотний відлік на лічильнику в ручному режимі завершиться (0:00), прилад видасть звуковий сигнал і автоматично перейде до режиму «Підігрів» на 30 хвилин. Через 30 хвилин дисплей...
 • Page 291 Ручний режим (продовження) Холодні інгредієнти Короткими переривчастими натисканнями можна нашаткувати інгредієнти, а довгим натисканням з утриманням - перетворити їх на пюре і ретельно перемішати. Примітка: функція шинкування не працює в безперервному режимі, якщо прилад і інгредієнти холодні. При натисканні й утриманні цієї кнопки вручну прилад...
 • Page 292 Етапи Індикація за замовчуванням Діапазон Діапазон часу Доступні програми температур варіанти помішування = 65 °C 1 хв. - 30 хв. = 92 °C = 100 °C 1 хв. - 30 хв. = 65 °C = 92 °C = 100 °C 1 хв.
 • Page 293 Після програмування етапу 4 і натиснення кнопки , екран повернеться до етапу 1. На ньому будуть відображені обрана температура, час і функція помішування. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб розпочати приготування. Примітка: якщо не натиснути кнопку після програмування етапу 4, відбудеться скидання налаштувань режиму. Увага: Після...
 • Page 294 Програма «одна каструля» Приклад рецепта. Ви можете змінити рецепт за власним смаком. Рецепт / Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 інгредієнти Яловиче рагу Росл. олиія і Додати Додати Додаткові яловичина овочі рідину інгредієнти Поміш. 2 Поміш. 1 Поміш. 1 Поміш.
 • Page 295 Програма «соус/суп» За допомогою цієї програми можна готувати різні соуси і супи. Етапи програми Етап 1 - рекомендується для пом'якшення овочів та інших інгредієнтів перед приготуванням. Етап 2 - додавання рідини та доведення страви до кипіння, а також варіння на повільному вогні. Вибір...
 • Page 296 Програма «соус/суп» Приклад рецепта. Ви можете змінити рецепт за власним смаком. Рецепт / інгредієнти Етап 1 Етап 2 Лопатка для поішування або ніж Супові напівфабрикати Пасирування Додати рідину і Ніж 1,5 літра овочів варити на повільн. вогні Пюре Поміш. 1 Поміш.
 • Page 297 Програма «пар» Ця програма використовується для приготування овочів, курки і риби на пару. Етапи Індикація за Діапазон Діапазон часу Доступні варіанти програми замовчуванням температур помішування Етап 1 1 хв. - 30 хв. — = 100 °C Пропарювання 1 Залийте в чашу воду до позначки 300 мл. 2.
 • Page 298 Рекомендацій щодо приготування на пару Продукт Кількість Приготування Рекомендований час приготування (хвилин). Боби 50 гр Обрізати край і нарізати 5 – 10 Зелень або пагони тонкими скибочками Броколлі 100 гр Розрізати на гілочки 10 – 15 Морква 120 гр Тонко порізати 10 - 15 Цвітна...
 • Page 299 зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про Пошкоджений шнур живлення із метою необхідність відокремленої утилізації побутових безпеки підлягає заміні на підприємствах приладів наraдyє спеціальна позначка на фірми KENWOOD або в авторизованому продукті у вигляді перекресленого смітнику на сервісному центрі KENWOOD. колесах. Якщо в роботі приладу виникають...
 • Page 300 таблиця пошуку та усунення несправностей Проблема Причина Рішення На прилад не подається Прилад не підключений до Перевірте, чи увімкнений прилад. живлення/ екран не світиться. мережі. Переведіть перемикач Перемикач живлення не живлення у включений стан. включений. Пристрій не працює. Неправильно встановлена Перевірте, чи...
 • Page 302 .( ) Start ( ) Start « » .E02 E04 .« »...
 • Page 303 EC/2002/96 KENWOOD .KENWOOD Kenwood www.kenwoodworld.com Kenwood...
 • Page 304 – – – – – – – – – –...
 • Page 305 – 100°C = / ) Start/Pause...
 • Page 306 – ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 2 ) Stir 1 ) Stir 2 ) Stir 1 ) Stir 2...
 • Page 307 – – ) 65°C = – ) 92°C = ) 100°C = ) 65°C = – ) 92°C = ) 100°C = / ) Start/Pause (Keep Warm) / ) Start/Pause (Keep Warm) / ) Start/Pause (Keep Warm) ) Cancel / ) Start/Pause...
 • Page 308 – ) Stir 3 ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 2 ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 2 ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 2 – ) Stir 1 ) Stir 1 ) Stir 2 –...
 • Page 309 / ) Start/Pause (Keep Warm) / ) Start/Pause (Keep Warm) / ) Start/Pause / ) Start/Pause (Keep Warm)
 • Page 310 65°C = – 92°C = 100°C = – 65°C = 92°C = 100°C = – 65°C = 92°C = – 65°C = 92°C =...
 • Page 311 – ) Cancel ) Chop / ) Start/Pause / ) Start/Pause...
 • Page 312 0:00 - 3:00hr 65˚C 92˚C 100˚C 75˚C 92˚C 100˚C (Keep Warm) 0:00 ) 65°C = ) 92°C = ) 100°C = (+) (-) – .(start) –...
 • Page 313 ) 65°C = ) 92°C = ) 100°C = / ) Start/Pause – –...
 • Page 314 - -- / ) Start/Pause (Keep Warm) / ) Start/Pause Start/ (Keep Warm) / ) Pause / ) Start/Pause ) Cancel (Keep Warm) 0:00 (Keep Warm) (Keep Warm) ١...
 • Page 315 ¸ “ ° π « « ∞ ≥ c Å ¢ u ¥ π c ¥ ¢ ∫...
 • Page 316 ) Cancel / ) Start/Pause Kenwood ١...
 • Page 317 .“ ” « »...
 • Page 318 HE D OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 127921/1...

Table of Contents