Siemens ADM-QXA12T Installation Manual page 10

Dual motion detector
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
nl
Gebruiksaanwijzing
ADM-Q12T Bwegingsdetector
De detector herkent bewegingen in de
bewaakte ruimte
en genereert alarm.
7
Deze reageert het beste op bewegingen
in pijlrichting
7
B, D. De werking van de
detector is gebaseerd op Dual Technolo-
gie (microgolf en passief infrarood). Door
bewaking van de afdekking (antimask)
wordt manipulatie in de buurt (0,5 meter)
betrouwbaar herkend. De breekbewaking
herkent het bruut verwijderen van de de-
tector.
Voorwaarden
De installatie moet door personen met
vakkennis en met inachtneming van de
geldende voorschriften plaatsvinden.
De detector is uitsluitend voor
binnen bedoeld. Plaatsingsin-
structies
6
respecteren.
Openen van de detector
1. Controleer de leveringsomvang
2. Schuif de schroefafdekking
hoog en maak de schroef
3. Trek het deksel
2
D van de behuizing
van de bodem
2
C.
Monteren van de detector
1. Monteer de detectorbodem
volgt:
- Bevestigingstype
4
A, B bepalen (zie
ook optie montageklem).
- Drie bevestigingsgaten uitbreken.
- Opening voor kabeldoorvoering
uitbreken.
- Detectorbodem op de voorgestelde
hoogte monteren.
De detectorbodem moet met
twee schroeven
breekbewaking met één
schroef
C worden beves-
4
tigd.
2. Maak de aansluitingen voor voeding,
alarm en sabotage volgens de aanwe-
zige opties op het paneel
Let op de End-of-Line ge-
bruiksrichtlijnen voor de ver-
eenvoudigde installatie met
het End-of-Line (EOL) con-
cept
5
E,
9
.
3. Zet het deksel
D weer op de detec-
2
torbodem
2
C en bevestig het met de
schroef
2
B. Schuif de schroefafdek-
king
2
A omlaag.
Programmering
Om de instellingen aan de toepassing
aan te passen, de schakelaars in de be-
treffende posities zetten:
LED aan / uit
* Fabrieksinstelling
PIR gevoeligheid
* Fabrieksinstelling
Onderdrukking kleine dieren
1
.
2
A om-
* Fabrieksinstelling
2
B los.
2
C als
Microgolven gevoeligheid
4
D
* Fabrieksinstelling
4
A, B en de
Gevoeligheidsinstelling
-
*
8
.
* Fabrieksinstelling middelste positie
(gezichtsveld 12 meter)
Looptest
Zet de LED jumper DIP1
zet de alarmcentrale in de modus Loop-
test.
Voer de looptest op het genereren van
alarm in de gehele actieradius
detector uit.
5
A
LED toont alleen bewegingen
in de modus Looptest.
LED brandt bij bewegingsde-
tectie.*
5
A
Lage gevoeligheid, voor on-
rustige omgevingen.
Hoge gevoeligheid, voor rus-
tige omgevingen.*
5
Onderdrukt het alarm voor dieren
met een gewicht tot 30 kg.
Onderdrukt het alarm voor dieren
met een gewicht tot 12 kg.*
Voor de onderdrukking van de
detectie van kleine dieren
moet het plaatje
5
D worden
ingedrukt
5
G. Voor
EN50131-2-4 grade 3 bewa-
king het plaatje weer in de
uitgangspositie
5
Fzetten.
5
A
Hoge gevoeligheid, voor rus-
tige omgevingen.*
Lage gevoeligheid, voor onrus-
tige omgevingen
B,
5
5
Draai de potentiometers
5
B,
5
C in de gewenste
+
positie om de detector
aan de grootte van de
ruimte en het gezichts-
veld aan te passen.
B: passief infrarood signaal
5
C: microgolven signaal
5
5
A op ON of
7
- 10 -
Opties
Witlicht filter AO-WL10k
Het witlicht filter is nodig bij extreme wit-
licht interferenties (> 4000 lux).
Maak de aanwezige lens los van de posi-
tie
5
F en trek deze van de detector af.
Steek de adapter
druk de lens weer vast.
Montageklem wand & plafond
Met de montageklemmen AZ-MBWG2 /
AZ-MBWG3 (wandmontage) en AZ-
MBCG2 / AZ-MBCG3 (plafondmontage)
kan de detector +/-45° worden gedraaid
en +10°/–15° worden gebogen.
Gebruik de G2 typen voor EN grade 2,
resp. G3 typen voor EN grade 3 installa-
ties.
Technische gegevens
A
Actieradius
volumetrisch
7
Aansluitingen
Voedingsspanning
Max. rimpel
Stroomopname
Stroomlimiet
Alarmuitgang
Houdtijd alarm
Sabotagecontact
Antimask
Stuuringang
Zelftest – Storing
Zelftest tijd
Onderdrukking
C
kleine dieren
EMC-stabiliteit tot
2 GHz
Werktemperatuur
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
EN60721
Bescherming be-
huizing
EN 60529
EN 50102
van de
nl
3
B in de detector en
10
12 m
B
Voeding (2x)
Alarm (2x)
Sabotage (2x)
Antimask (2x)
9,6 ... 16 V
DC
(12 V
nominaal)
DC
1 V
SS
Max. 34 mA
Max. 0.9 A
Opent bij alarm
2 ... 3 s
Opent bij alarm
Opent bij alarm
na 30 sec.
Looptest
(in: +12V)
Rood LED: in
Storing relais: opent
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
-10 °C ... +50 °C
-20 °C ... +60 °C
< 85 % rF
niet condenserend
IP41 / IK02

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Adm-qxb12tAdm-qxc12tAdm-qka12t

Table of Contents