Product Description - Whirlpool WBS4345 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazdka lub odłączyć je od zasilania elektrycznego.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić wilgotną gąbką zamoczoną w ciepłej
wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Opłukać i osuszyć.
Nie stosować ściernych środków czyszczących. Nigdy nie czyścić chłodziarki przy pomocy płynów
łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Czyścić wilgotną ściereczką.
Nie stosować past, myjek ściernych, wywabiaczy plam (np. acetonu, trójchloroetylenu) ani octu.
Wytrzeć miękką ściereczką.
• Rozmrażanie obu komór, zarówno chłodziarki jak i zamrażarki, jest w pełni automatyczne (system no-frost).
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej części
urządzenia) za pomocą odkurzacza lub szczotki.
• Utrzymywać uszczelki w czystości.
WAKACJE
Krótkie wakacje
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia od zasilania, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy
tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Zastosować funkcję "Wakacje" (w
zależności od modelu).
Długie wakacje
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka, umyć chłodziarkę, opłukać i wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować plastikowe lub drewniane kliny, aby drzwi pozostały uchylone i
aby powietrze mogło przepływać wewnątrz obu komór. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz
nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej tak,
aby się nie przemieszczały lub nie zgubiły.
• Zamknąć i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować przewód
zasilający do urządzenia.
Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do zakładu energetycznego i dowiedzieć się, jak
długo będzie ona trwała.
1 W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny nie otwierać żadnych drzwi urządzenia.
Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć wszystkie
zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie dysponujecie
Państwo takim zamrażalnikiem ani wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się
zepsuć.
3. Należy pamiętać, że całkowicie wypełniona komora zamrażarki dłużej utrzymuje niską temperaturę niż
komora wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto, zamrażarka wypełniona całkowicie mięsem dłużej utrzymuje niską temperaturę niż wypełniona
potrawami gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie. Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Shelves / Shelf Area
2. Cooler Compartment (*)
3. Crisper Drawer Divider
4. Crisper Drawer
5. Ice Maker (*)
6. Fast Freezing Compartment
7. Freezer Drawers (*)
8. Egg Tray
9. Door Bins
10. Fresh Fruit Crisper (*)
11. Anti-Bacterial Filter (*)
12. Bottle Holder (*)
13. Bottle Bin
14. Freezer Door Bins
(*) Depending on the Model
Attention:
The anti-bacterial filter assures a higher level of hygiene in the refrigerator through continuous purifying
the air of bacteria. Remove it from the box (found in the crisper drawer) and insert into the grille in the
top wall of the refrigerator compartment (item 4).
Replace the filter every 6 months.
1. Remove the filter together with the grille and dispose as a whole.
2. Replace the filter and the grille with the new ones.
3. The replacement procedure is described in the instructions attached to the anti-bacterial filter.
This filter may be purchased from our After-sales Service outlets.
Note: The number of shelves and shape of accessories may vary, depending on the model.
All shelves door trays and racks are removable.
DO NOT obstruct the fan intake area with food.
Important: refrigerator / freezer accessories must not be washed in a dishwasher.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wbs4335

Table of Contents