Download  Print this page

Andere Functies; De Geluidsinstellingen Wijzigen; De Balans En Fader Aanpassen - Bal/fad; De Equalizercurve Aanpassen - Sony CDX-GT215C Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Andere functies

De geluidsinstellingen wijzigen

De balans en fader aanpassen
— BAL/FAD
1
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "BAL" of "FAD" wordt
weergegeven.
Het item wordt als volgt gewijzigd:
LOW*
1
t HI*
FAD (voor-achter) t AUX*
*1 Als EQ lite is geactiveerd (pagina 10).
*2 Als de AUX-bron is geactiveerd (pagina 11).
2
Draai de volumeregelaar om het
geselecteerde item aan te passen.
Na 3 seconden is het instellen voltooid en
keert het display terug naar de normale
weergave-/ontvangststand.

De equalizercurve aanpassen

— EQ lite

Met "CUSTOM" bij EQ lite kunt u zelf
equalizerinstellingen opgeven.
1
Selecteer een bron en druk
herhaaldelijk op (EQ) om "CUSTOM"
te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "LOW" of "HI" wordt weergegeven.
3
Draai de volumeregelaar om het
geselecteerde item aan te passen.
Het volume kan worden aangepast in stappen
van 1 dB, van –10 dB tot +10 dB.
Herhaal stap 2 en 3 om de equalizercurve aan
te passen.
Als u de fabrieksinstelling voor de
equalizercurve wilt herstellen, houdt u de
selectietoets ingedrukt voordat het instellen is
voltooid.
Na 3 seconden is het instellen voltooid en
keert het display terug naar de normale
weergave-/ontvangststand.
Tip
Andere equalizertypen kunnen ook worden
aangepast.
10
1
t BAL (links-rechts) t
2
Instelitems aanpassen — SET
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instelvenster wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot het gewenste item wordt
weergegeven.
3
Draai de volumeregelaar om de
instelling (bijvoorbeeld "ON" of "OFF")
te selecteren.
4
Houd de selectietoets ingedrukt.
Als het instellen is voltooid, keert het display
terug naar de normale weergave-/
ontvangststand.
Opmerking
De weergegeven items zijn afhankelijk van de bron en
de instelling.
De volgende instellingen zijn mogelijk (volg de
paginaverwijzing voor meer informatie):
"
" geeft de standaardinstellingen aan.
z
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 4)
CT (kloktijd)
"CT-ON" of "CT-OFF" (
(pagina 8, 9).
BEEP
Instellen op "BEEP-ON" (
AUX-A*
1
(AUX-audio)
Het AUX-brondisplay instellen op "AUX-A-
ON" (
) of "AUX-A-OFF" (pagina 11).
z
A.OFF (automatisch uitschakelen)
Automatisch volledig uitschakelen na de
gewenste tijd wanneer het apparaat is
uitgeschakeld: "A.OFF-NO" (
(seconden)", "A.OFF-30M (minuten)" of
"A.OFF-60M (minuten)".
DEMO*
1
(demonstratie)
Instellen op "DEMO-ON" (
ILM (verlichting)
De verlichtingskleur wijzigen: "ILM-1" (
"ILM-2".
M.DSPL (bewegingsdisplay)
– "M.DSPL-ON" (
): bewegende patronen
z
weergeven.
– "M.DSPL-OFF": de beweging van het display
uitschakelen.
A.SCRL (automatisch rollen)
Lang weergegeven item automatisch laten rollen
als het album/de track wordt gewijzigd.
– "A.SCRL-ON" (
): om items te rollen.
z
– "A.SCRL-OFF": om items niet te rollen.
) instellen
z
) of "BEEP-OFF".
z
), "A.OFF-30S
z
) of "DEMO-OFF".
z
) of
z

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: