Download  Print this page

Problemen Oplossen - Sony CDX-GT215C Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

MW/LW
Afstembereik:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie: 10,7 MHz/450 kHz
Gevoeligheid: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Versterker
Uitgangen: Luidsprekeruitgangen (sure seal)
Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm
Maximaal uitgangsvermogen: 45 W × 4 (bij 4 ohm)
Algemeen
Uitgang:
Relaisaansluiting elektrische antenne
Ingangen:
Telephone ATT-bedieningsaansluiting
Afstandsbedieningsingang
Antenne-ingang
AUX-ingang (stereomini-aansluiting)
Toonregelingen:
Laag: ±10 dB bij 100 Hz
Hoog: ±10 dB bij 10 kHz
Sterkte:
+9 dB bij 100 Hz
+5 dB bij 10 kHz
Voeding: 12 V gelijkstroom accu (negatieve aarde)
Afmetingen: Ongeveer 178 × 50 × 179 mm (b/h/d)
Montageafmetingen: Ongeveer 182 × 53 × 162 mm
(b/h/d)
Gewicht: Ongeveer 1,2 kg
Bijgeleverd accessoire:
Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)
Optionele accessoires:
Bedieningssatelliet: RM-X4S
Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires
verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. Neem
contact op met uw Sony-handelaar voor meer
informatie.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
• Er werden geen halogene brandvertragende
producten gebruikt in de betreffende
printplaat/printplaten.
• In het omhulsel werden geen halogeen bevattende
brandvertragende producten gebruikt.
• Als beschermings- en opvulmateriaal werd er
papier gebruikt.
• Het karton werd bedrukt met inkt op basis van
plantaardige olie vrij van vluchtige organische
stoffen.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die zich met het apparaat
kunnen voordoen.
Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt,
moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en
gebruik controleren.
Algemeen
Het apparaat wordt niet van stroom voorzien.
Controleer de aansluiting. Controleer de zekering
wanneer alles in orde is.
De elektrische antenne schuift niet uit.
De elektrische antenne heeft geen relaisdoos.
Geen geluid.
• Het volume is te laag.
• De ATT-functie is ingeschakeld of de Telephone
ATT-functie (als de interfacekabel of een
autotelefoon is aangesloten op de ATT-kabel) is
ingeschakeld.
• De positie van de faderregelaar "FAD" is niet
ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.
Geen pieptoon.
De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 10).
De geheugeninhoud is gewist.
• De voedingskabel of de accu is losgekoppeld.
• De voedingskabel is niet goed aangesloten.
Opgeslagen zenders en tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de positie van het
contact wordt gewijzigd.
De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het
weergavevenster.
• Het display verdwijnt als u op (OFF) drukt en deze
toets ingedrukt houdt.
t Druk nogmaals op (OFF) op het apparaat en
houd deze toets ingedrukt tot het display
verschijnt.
• De aansluitingen zijn vuil (pagina 14).
De functie voor automatisch uitschakelen
werkt niet.
Het apparaat is ingeschakeld. De functie voor
automatisch uitschakelen wordt geactiveerd nadat u
het apparaat hebt uitgeschakeld.
t Schakel het apparaat uit.
vervolg op volgende pagina t
15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT215C

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: