Download  Print this page

Onderhoud; Het Apparaat Verwijderen; Technische Gegevens - Sony CDX-GT215C Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Onderhoud

Zekeringen vervangen
Vervang een zekering altijd
door een identiek exemplaar.
Als de zekering doorbrandt,
moet u de voedingsaansluiting
controleren en de zekering
vervangen. Brandt de zekering
vervolgens nogmaals door, dan
kan er sprake zijn van een
defect in het apparaat.
Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony-
handelaar.
Aansluitingen schoonmaken
De werking van het apparaat kan worden verstoord
als de aansluitingen tussen het apparaat en het
voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen
door het voorpaneel (pagina 4) los te maken en de
aansluitingen te reinigen met een wattenstaafje.
Gebruik hierbij niet teveel kracht. Anders kunnen de
aansluitingen worden beschadigd.
Hoofdee
Opmerkingen
• Uit veiligheidsoverwegingen moet u de motor
uitschakelen en de sleutel uit het contactslot te
halen voordat u de aansluitingen reinigt.
• Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met
uw vingers of een metalen voorwerp.

Het apparaat verwijderen

1
Verwijder de beschermende rand.
1 Maak het voorpaneel los (pagina 4).
2 Bevestig de ontgrendelingssleutels op de
beschermende rand.
Plaats de ontgrendelingssleutels
zoals wordt aangegeven.
14
Zekering (10A)
Achterkant van
het voorpaneel
3 Trek de ontgrendelingssleutels naar u toe
om de beschermende rand te verwijderen.
2
Verwijder het apparaat.
1 Plaats beide ontgrendelingssleutels
tegelijkertijd en duw hierop tot deze
vastklikken.
2 Trek de ontgrendelingssleutels naar u toe
om het apparaat los te maken.
3 Schuif het apparaat uit de houder.

Technische gegevens

CD-speler
Signaal/ruis-afstand: 95 dB
Frequentiebereik: 10 – 20.000 Hz
Snelheidsfluctuaties: Minder dan meetbare waarden
Tuner
FM
Afstembereik: 87,5 – 108,0 MHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie: 10,7 MHz/450 kHz
Bruikbare gevoeligheid: 9 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-afstand: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonische vervorming bij 1 kHz: 0,5% (stereo),
0,3 % (mono)
Scheiding: 35 dB bij 1 kHz
Frequentiebereik: 30 – 15.000 Hz
Haakje wijst
naar binnen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT215C

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: