Download  Print this page

Makita HR4000C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rotary Hammer
Instruction Manual
Bohrhammer
Betriebsanleitung
Młot obrotowy
Instrukcja obsługi
Бурильный молоток
для вращательного бурения
Инструкция по эксплуатации
HR4000C

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4000C

 • Page 1 Rotary Hammer Instruction Manual Bohrhammer Betriebsanleitung Młot obrotowy Instrukcja obsługi Бурильный молоток для вращательного бурения Инструкция по эксплуатации HR4000C...
 • Page 5 Symbols The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut. Symbole Poniższe symbole używane są...
 • Page 6: Specifications

  30 To handle SPECIFICATIONS Guard against electric shock Prevent body contact with grounded surfaces Model HR4000C (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators). Capacities Keep children away Tungsten-carbide tipped bit ......40 mm Do not let visitors contact tool or extension cord.
 • Page 7: Additional Safety Rules

  14. Maintain tools with care Under normal operation, the tool is designed Keep tools sharp and clean for better and safer to produce vibration. The screws can come performance. Follow instructions for lubricating loose easily, causing a breakdown or acci- and changing accessories.
 • Page 8 Hammering only (Fig. 5 & 7) Speed change (Fig. 12) For chipping, scaling or demolition operations, The revolutions and blows per minute can be depress the lock button and rotate the change lever adjusted just by turning the adjusting dial. The dial is so that the pointer points to the g symbol.
 • Page 9: Maintenance

  These accessories or attachments are recommended for the tool does not start, the carbon brushes may be use with your Makita tool specified in this manual. The worn out, or the electric circuit or the motor may be use of any other accessories or attachments might defective.
 • Page 10: Technische Daten

  11 Feststellmutter abdeckung TECHNISCHE DATEN Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Modell HR4000C Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Vollbohrer Herden, kühlschränken. Einsatzwerkzeug mit Hartmetallspitze ..40 mm Halten Sie Kinder fern! Bohrkronen ..........105 mm...
 • Page 11 12. Sichern Sie das Werkstück 21. Achtung! Benützen Sie Spannvorrichtungen oder einen Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benützen Sie nur Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedie- Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand nungsanleitung angegeben oder vom Werkzeug- und ermöglicht die Bedienung der Maschine mit Hersteller empfohlen oder angegeben werden.
 • Page 12 10. Beim Hammerbohren bzw. Meißeln in Wände, Meißelbetrieb (Abb. 5 u. 7) Fußböden oder sonstige Stellen, an denen Für Meißelbetrieb Entriegelungsknopf drücken und sich stromführende Leitungen befinden Betriebsartenschalter drehen, bis der Pfeil auf das Symbol g zeigt. Verwenden Sie einen spitzmeißel, könnten, nicht die Metallteile der Maschine oder des Einsatzwerkzeuges berühren.
 • Page 13: Wartung

  Drehzahl-/Schlagzahlvorwahl (Abb. 12) Meißelbetrieb (Abb. 14) Die Drehzahl-/Schlagzahlvorwahl der Maschine kann Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf das Symbol g ein. Halten Sie die Maschine sicher mit am Drehzahl-Stellrad vorgewählt werden. Das Dreh- zahl-Stellrad ist von “1” (niedrigste Schlagzahl) bis beiden Händen fest. Schalten Sie die Maschine ein “6”...
 • Page 14: Ce-Konformitätserklärung

  Lösen Sie die sechs Schrauben und entfernen Sie Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- den Griff. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- Schraubengrößen der oberen Schrauben. (Abb. 19) Kundendienststelle. Den Stecker durch Abziehen trennen. (Abb. 20) Entfernen Sie den Kurbelgehäusedeckel mit dem...
 • Page 15: Dane Techniczne

  DANE TECHNICZNE Nie pozwalaj zbliżać się dzieciom pozwalaj wizytującym osobom dotykać Model HR4000C urządzenia lub przedłużacza. Wszystkie wizytujące Zdolność wiercenia osoby nie powinny zbliżać się do miejsca pracy. Wiertło z węglika wolframu ........40 mm Zachowaj nieczynne urządzenia. Koronka rdzeniowa...........105 mm Nieużywane...
 • Page 16 14. Pamiętaj o dobrej konserwacji urządzenia. DODATKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Utrzymuj urządzenie ostre i czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane Zakładaj twardy hełm ochronny, okulary instrukcje celu smarowania wymiany ochronne i/lub osłonę na twarz. Zalecane jest elementów wyposażenia. Regularnie sprawdzaj również...
 • Page 17 Wybór sposobu pracy Działanie przełącznika (Rys. 12) Obroty z uderzaniem (Rys. 5 i 6) OSTRZEŻENIE: W celu wiercenia w betonie, murach itp. naciśnij Przed podłączeniem urządzenia do zasilania zawsze przycisk blokady i obróć dźwignię zmiany tak, aby sprawdź, czy spust włącznika działa poprawnie i wskaźnik pokazywał...
 • Page 18: Ce-Deklaracja Zgodności

  (Nr seryjny: seria produkcyjna) Uruchom urządzenie na kilka minut, aby je rozgrzać. wyprodukowany przez Korporację Makita w Japonii jest Wyłącz je i odłącz od zasilania. zgodny z następującymi standardami lub dokumentami Odkręć sześć śrub i zdejmij uchwyt. Zwróć uwagę, że standaryzacji, górne śruby różnią...
 • Page 19: Русский Язык

  и назад по горизонтали 20 Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Учитывайте рабочую окружающую среду Не подвергайте инструменты с электроприводом Модель HR4000C воздействию дождя. Не используйте инструменты с Функциональные возможности электроприводом в сырых или влажных местах. Вольфрам-карбидное долото ......40 мм Поддерживайте хорошее освещение на рабочем...
 • Page 20 10. Подсоедините пылевсасывающее 20. Проверяйте поврежденные части оборудование Перед дальнейшим использованием Если имеются подсоединения устройств для инструмента, предохранитель или другая часть всасывания и сбора пыли, убедитесь в том, что должны быть тщательно проверены для они подсоединены и используются правильно. определения того, что...
 • Page 21 Не оставляйте инструмент работающим. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управляйте инструментом только удерживая • Не поворачивайте рычаг переключения, когда его руками. инструмент работает под нагрузкой. Возможно Не направляйте инструмент ни на кого, повреждение инструмента. находящегося рядом, во время • Во избежание быстрого износа в механизме эксплуатации.
 • Page 22 Изменение скорости (Рис. 12) Дробление/Отслаивание/Отбой (Рис. 14) Регулировка оборотов и ударов в минуту возможна с Установите рычаг переключения на символ g. помощью простого поворота регулировочного Держите инструмент крепко обеими руками. переключателя. Переключатель промаркирован от 1 Включите инструмент и приложите небольшое (самая...
 • Page 23 техобслуживанию Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Эти принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с Вашим инструментом Makita, указанном в руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может вызвать риск причинения травмы. Используйте принадлежности или приспособления только для указанных целей. Если Вам необходима...
 • Page 24 Makita Corporation 884094C203...