Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

EN
Rotary Hammer
Перфоратор
UK
Wiertarka udarowa
PL
Ciocan rotopercutor
RO
DE
Bohrhammer
Fúrókalapács
HU
Vŕtacie kladivo
SK
CS
Vrtací a sekací kladivo
HR4003C
HR4013C
HR5202C
HR5212C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
5
10
16
22
27
33
38
43

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4003C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Перфоратор ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vŕtacie kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Vrtací a sekací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.19 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  Work mode : chiselling function with side handle ing to EN60745: Vibration emission (a ) : 10.5 m/s h,CHeq Model HR4003C, HR4013C Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 92 dB (A) Work mode : chiselling function with side grip...
 • Page 6 Designation of Machine: Be sure no one is below when using the tool in Rotary Hammer high locations. Model No./ Type: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Hold the tool firmly with both hands. HR5212C 10. Keep hands away from moving parts. Conforms to the following European Directives: 2006/42/EC Do not leave the tool running.
 • Page 7: Functional Description

  Use a bull point, cold tions/blows per minute. chisel, scaling chisel, etc. For Model HR4003C, HR4013C Hammering mode (Switch button Number on Revolutions per mode)
 • Page 8: Operation

  Torque limiter Installing or removing the bit ► Fig.12: 1. Bit shank 2. Bit grease The torque limiter actuates when torque reaches a cer- tain level. The motor disengages from the output shaft. Clean the bit shank and apply bit grease before install- When this happens, the bit stops turning.
 • Page 9: Maintenance

  Keep the tool in position and prevent it from slipping it has a grease-packed lubrication system. It should be away from the hole. relubricated regularly. Send the complete tool to Makita Do not apply more pressure when the hole becomes Authorized or Factory Service Center for this lubrication clogged with chips or particles.
 • Page 10: Технічні Характеристики

  Похибка (K): 1,5 м/с Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Модель HR5202C визначений відповідно до EN60745: Режим роботи : довбання долотом із боковою Модель HR4003C, HR4013C ручкою Рівень звукового тиску (L ): 92 дБ (A) Вібрація (a ): 10,5 м/с...
 • Page 11 Перед початком роботи обов'язково пере- вірте, щоб полотно було надійно закріплене стандартам ЄС в робочому положенні. При нормальній роботі інструмент вібрує. Компанія Makita наголошує на тому, що Гвинти можуть швидко розбовтатися, що обладнання: призведе до поломки або поранення. Перед Позначення обладнання: початком...
 • Page 12 диску та кількістю обертів/ударів за хвилину - див. Для свердління у бетоні, кладці тощо поверніть та таблицю нижче. встановіть важіль перемикання на символ . Слід використовувати долото з наконечником з карбіду Для моделі HR4003C, HR4013C вольфраму. Н а О а...
 • Page 13 Режим перфоратора (режим кнопки Бокова ручка вмикача) ► Рис.9 ► Рис.6: 1. Важіль перемикання 2. Покажчик Для здійснення безперервних операцій з довбання, ОБЕРЕЖНО: шкребіння або демонтажу поверніть та встановіть • Для операцій довбання, шкребіння або важіль перемикання на символ демонтажу,слід користуватись боковою руч- ►...
 • Page 14: Технічне Обслуговування

  отвору. ванням слід надіслати весь інструмент до авторизованого Не треба збільшувати тиск, коли отвір засмічується або заводського сервісного центру компанії Makita. пилом та уламками. Замість цього слід прокрутити Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та інструмент на холостому ходу, а потім частково...
 • Page 15: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: • Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використову- вати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному...
 • Page 16: H,Cheq

  Poziom hałasu i drgań Model HR5202C Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Tryb pracy: funkcja dłutowania z rękojeścią oparciu o EN60745: boczną Model HR4003C, HR4013C Emisja drgań (a ): 10,5 m/s h,CHeq Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 92 dB (A) Niepewność...
 • Page 17 W związku z tym śruby Oznaczenie maszyny: mogą łatwo ulec poluzowaniu, doprowadzając Wiertarka udarowa do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem Nr modelu / Typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, narzędzia należy skontrolować, czy śruby są HR5212C dobrze dokręcone. Jest zgodne z wymogami określonymi w następują-...
 • Page 18: Opis Działania

  Zależność liczby obrotów/udarów na minutę od pozycji ustawionej na pokrętle podano w tabeli. Tryb wiercenia z użyciem udaru Dla modelu HR4003C, HR4013C ► Rys.4: 1. Dźwignia zmiany trybu pracy 2. Wskaźnik Numer na pokrętle Liczba obrotów na W przypadku wiercenia w betonie lub murze itp.
 • Page 19 Tryb wiercenia (tryb przełącznika) Rękojeść boczna ► Rys.6: 1. Dźwignia zmiany trybu pracy 2. Wskaźnik ► Rys.9 W przypadku wykonywania operacji typu dłutowanie, skuwanie, wyburzanie w trybie ciągłym należy zmienić PRZESTROGA: ustawienie dźwigni zmiany trybu pracy w położenie z • Używać...
 • Page 20 Trzymać narzędzie w jednej pozycji, uważając, sowej należy odesłać kompletne narzędzie do autoryzowa- aby wiertło nie ślizgało się względem otworu. nego lub fabrycznego punktu serwisowego narzędzi Makita. Nie należy zwiększać nacisku, gdy otwór zablokuje się Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i wiórami lub opiłkami.
 • Page 21: Akcesoria Opcjonalne

  PRZESTROGA: • Zaleca się stosowanie wymienionych akceso- riów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 22 Emisie de vibraţii (a ): 10,5 m/s h,CHeq conformitate cu EN60745: Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Model HR4003C, HR4013C Mod de lucru: funcţie de dăltuire cu mâner lateral Nivel de presiune acustică (L ): 92 dB (A) Emisie de vibraţii (a...
 • Page 23 Denumirea maşinii: se pot slăbi uşor, cauzând o defecţiune sau Ciocan rotopercutor un accident. Verificaţi cu atenţie strângerea Model Nr./ Tip: HR4003C, HR4013C, HR5202C, şuruburilor înainte de utilizare. HR5212C În condiţii de temperatură scăzută sau dacă Este în conformitate cu următoarele directive maşina nu a fost utilizată...
 • Page 24: Fig.4

  Consultaţi tabelul de mai jos pentru relaţia dintre numerele de pe rondela de reglare şi numărul de rotaţii/lovituri pe minut. Mod cu percuţie (Mod Buton declanşator) Pentru modelul HR4003C, HR4013C ► Fig.5: 1. Pârghie de schimbare a modului de acţio- nare 2. Indicator Număr pe rondela de...
 • Page 25: Fig.9

  Mâner lateral NOTĂ: • La utilizarea maşinii în modul corespunzător simbolului , funcţionează doar butonul de ATENŢIE: comutare, nu şi butonul declanşator. • Folosiţi întotdeauna mânerul lateral pentru a garanta siguranţa utilizării atunci când găuriţi în Limitator de cuplu beton, zidărie etc. ►...
 • Page 26: Accesorii Opţionale

  Reglaţi pârghia de schimbare a modului de acţionare la viciu de lubrifiere, trimiteţi maşina completă la un service simbolul autorizat al Makita sau la Centrul de service al fabricii. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire dorit, apoi Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, acţionaţi butonul declanşator.
 • Page 27: Technische Daten

  Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Schwingungsbelastung (a ): 10,5 m/s h,CHeq gemäß EN60745: Abweichung (K): 1,5 m/s Modell HR4003C, HR4013C Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff Schalldruckpegel (L ): 92 dB (A) Schwingungsbelastung (a ): 10,5 m/s h,CHeq...
 • Page 28 Bezeichnung der Maschine(n): Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug Bohrhammer längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie Modellnr./ -typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, das Gerät eine Zeit lang ohne Last warm HR5212C laufen. Hierdurch wird die Schmierung gelo- Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: ckert.
 • Page 29 ► Abb.4: 1. Hebel zum Ändern der Betriebsart Umdrehungen/Schlägen pro Minute angegeben. 2. Zeiger Zum Bohren in Beton, Mauerwerk usw. drehen Für Modell HR4003C, HR4013C Sie den Hebel zum Ändern der Betriebsart auf Umdrehungen -Symbol. Verwenden Sie einen Einsatz mit einer Zahl am Stellrad Schläge pro Minute...
 • Page 30: Montage

  Schlag-Betriebsart (Ein/ MONTAGE Aus-Schalter-Betriebsart) ► Abb.5: 1. Hebel zum Ändern der Betriebsart VORSICHT: 2. Zeiger • Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten Zum Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, drehen Sie den Hebel zum Ändern der Betriebsart auf dass es abgeschaltet und der Stecker aus der -Symbol.
 • Page 31: Wartung

  Druck ausüben. Halten Sie das Werkzeug in Position und ßig geschmiert werden. Senden Sie für diesen achten Sie darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht. Schmierdienst das Werkzeug an ein von Makita autori- Verstärken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung siertes oder an ein Werks-Servicecenter.
 • Page 32 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: • Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir fol- gende Zubehörteile und Aufsätze zu verwen- den. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.
 • Page 33: Részletes Leírás

  A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint Működési mód: vésés funkció oldalsó fogantyúval meghatározva: Rezgéskibocsátás (a ): 10,5 m/s h,CHeq Típus HR4003C, HR4013C Tűrés (K): 1,5 m/s Hangnyomásszint (L ): 92 dB (A) Működési mód: vésés funkció oldalsó markolattal Hangteljesítményszint (L ): 103 dB (A) Rezgéskibocsátás (a...
 • Page 34 A szerszám úgy lett tervezve, hogy normál EK Megfelelőségi nyilatkozat működés rezegésbe jön. A csavarok köny- nyen meglazulhatnak, meghibásodást, vagy A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): balesetet okozva. A használat előtt gondosan Gép megnevezése: ellenőrizze a csavarok szorosságát. Fúrókalapács Hideg időben, vagy ha hosszabb ideig nem...
 • Page 35: Működési Leírás

  Beton, kőfal stb. fúrásához forgassa el a váltókart csán beállított szám és a percenkénti fordulatszám/ jelöléshez. Wolfram-karbid hegyű szerszámot lökésszám közötti összefüggésről. használjon. A modellhez HR4003C, HR4013C Ütvefúrás mód (Kioldókapcsoló mód) Szám a szabályozótárcsán Fordulat percenként Lökés percenként ► Ábra5: 1. Váltókar 2. Mutató...
 • Page 36 Oldalsó markolat MEGJEGYZÉS: • Amikor a szerszámot a jelölésnek megfelelő módban használja, a kioldókapcsoló nem műkö- VIGYÁZAT: dik, csak a kapcsológomb használható. • A biztonságos használat érdekében mindig használja az oldalsó markolatot beton, falak, Nyomatékhatároló stb. fúrásakor. ► Ábra11: 1. Oldalmarkolat A nyomatékhatároló...
 • Page 37 ► Ábra19 VIGYÁZAT: Állítsa a váltókart a jelöléshez. • Ezt a karbantartást csak a Makita hivatalos Állítsa a szerszám hegyét a furat tervezett helyére és szervizközpontjaiban végezhetik el. húzza meg a kioldókapcsolót. Ne erőltesse a szerszámot. Az enyhe nyomás adja a A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti...
 • Page 38: Technické Údaje

  Hluk Model HR5202C Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená Pracovný režim: funkcia sekania s bočnou podľa EN60745: rukoväťou Model HR4003C, HR4013C Emisie vibrácií (a ): 10,5 m/s h,Cheq Hladina akustického tlaku (L ): 92 dB (A) Odchýlka (K): 1,5 m/s Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 39 V chladnom počasí, alebo keď sa nástroj Označenie strojného zariadenia: dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte nástroj Vŕtacie kladivo chvíľu zahriať pri prevádzke bez záťaže. Tým Číslo modelu/Typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, sa uvoľní mazivo. Bez správneho predhriatia HR5212C bude príklep prebiehať ťažko. Je v zhode s nasledujúcimi európskymi Dbajte, abyste vždy mali pevnú...
 • Page 40: Popis Funkcie

  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vzťahy medzi nasta- Režim kladiva (režim spúšte) veniami čísla a otáčkami/príklepom za minútu. ► Obr.5: 1. Meniaca páka 2. Ukazovateľ Pro Model HR4003C, HR4013C Na dlabanie, oddeľovanie alebo demolačné práce otočte páčku na zmenu režimu na symbol . Použite Počet na nastavovacom...
 • Page 41 Obmedzovač krútiaceho momentu Bočné držadlo (bezpečnostná spojka) POZOR: Obmedzovač krútiaceho momentu sa zaktivuje, len ak • Náradie pri vŕtaní do betónu, muriva, atď. vždy krútiaci moment dosiahne určitú hodnotu. Otáčanie sa používajte z bezpečnostných dôvodov s prídav- preruší vyradením motora. Keď k tomu dôjde, vrták sa nou rukoväťou.
 • Page 42: Voliteľné Príslušenstvo

  účely pre ne stanovené. príslušenstvo) Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušen- ► Obr.20: 1. Ofukovací balónik stva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. Ofukovací balónik slúži na vyčistenie vyvŕtaného otvoru • Vrtáky s karbidovým hrotom SDS-MAX od prachu.
 • Page 43 Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Emise vibrací (a ): 10,5 m/s h,Cheq EN60745: Nejistota (K): 1,5 m/s Model HR4003C, HR4013C Pracovní režim: funkce drážkování s boční rukojetí Hladina akustického tlaku (L ): 92 dB (A) Emise vibrací (a ): 10,5 m/s h,Cheq Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 44 Prohlášení ES o shodě zahřívat provozováním bez zatížení. Tímto dojde k zahřátí maziva. Bez řádného zahřátí je Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení: použití funkce kladiva obtížné. Popis zařízení: Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou.
 • Page 45: Popis Funkce

  Při provádění sekání, otloukání a bourání otočte volič režimů k symbolu . Použijte špičatý sekáč, plochý Pro Model HR4003C, HR4013C sekáč, široký sekáč apod. Číslo na regulačním knoflíku Otáček za minutu Příklepů za minutu Režim s příklepem (režim spínacího...
 • Page 46 Omezovač točivého momentu Boční rukojeť Omezovač točivého momentu se aktivuje ve chvíli, kdy UPOZORNĚNÍ: točivý moment dosáhne určité úrovně. Motor přestane • Z důvodu bezpečnosti práce při vrtání do pohánět výstupní hřídel. Jestliže k tomu dojde, pracovní betonu, zdiva a podobných materiálů vždy nástroj se zastaví.
 • Page 47: Volitelné Příslušenství

  účely. ► Obr.20: 1. Vyfukovací nástroj Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita. vyfukovací nástroj. • Nástroje s karbidovým břitem SDS-MAX Sekání...
 • Page 48 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885355A975 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS 20170214 www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c