Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rotary Hammer
GB
Перфоратор
UA
Wiertarka udarowa
PL
Ciocan rotopercutor
RO
Bohrhammer
DE
Fúrókalapács
HU
Vŕtacie kladivo
SK
Vrtací a sekací kladivo
CZ
HR4003C
HR4013C
HR5202C
HR5212C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4003C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Перфоратор ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vŕtacie kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Vrtací a sekací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C...
 • Page 2 014028 014880 014029 014022 014024 014023 003139 014880 014032 014034 003150 014027 014878 014879 014090...
 • Page 3 014091 014033 014135 002449 014030 014031 014035 014037 014075 014036 014038 014039 014092 014041 014042...
 • Page 4: Specifications

  Model HR4003C according to EN60745: Work mode : chiselling function with side handle Model HR4003C, HR4013C Vibration emission (a ) : 9.0 m/s h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 92 dB (A)
 • Page 5 ) : 4.5 m/s h,CHeq Designation of Machine: Uncertainty (K) : 1.5 m/s Rotary Hammer Work mode : chiselling function with side grip Model No./ Type: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Vibration emission (a ) : 4.5 m/s HR5212C h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 6 MISUSE or revolutions/blows per minute. failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. For Model HR4003C, HR4013C Number on Revolutions per Blows per minute adjusting dial...
 • Page 7 For model HR4013C, HR5212C only CAUTION: As soon as the torque limiter actuates, switch off • NOTE: the tool immediately. This helps to prevent Blows at no load per minute becomes smaller than • premature wear of the tool. those on load in order to reduce vibration under no Indicator lamp load, but this does not show trouble.
 • Page 8 OPERATION Lubrication CAUTION: CAUTION: This servicing should be performed by Makita Make sure the work material is secured and not • • Authorized Service Centers only. unstable. Flown object may cause personal injury. Do not perform lubrication just after the operation, •...
 • Page 9: Optional Accessories

  OPTIONAL ACCESSORIES Fig.22 (For model HR4003C, HR5202C) Loosen the six screws and remove the handle. CAUTION: Fig.23 These accessories attachments • recommended for use with your Makita tool Fig.24 specified in this manual. The use of any other (For model HR4013C, HR5212C) Loosen the eight accessories or attachments might present a risk of screws.
 • Page 10 Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, ENG900-1 визначений відповідно до EN60745: Вібрація Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) Модель HR4003C, HR4013C визначена згідно з EN60745: Рівень звукового тиску (L ): 92 дБ (A) Рівень акустичної потужності (L ): 103 дБ (A)
 • Page 11 Похибка (K): 1,5 м/с обладнання: Позначення обладнання: Модель HR5202C Перфоратор Режим роботи : довбання долотом із боковою № моделі/тип: HR4003C, HR4013C, HR5202C, ручкою HR5212C Вібрація (a ) : 10,5 м/с Відповідає таким Європейським Директивам: h,CHeq Похибка (K): 1,5 м/с...
 • Page 12 GEA010-1 Завжди майте тверду опору. При виконанні висотних робіт Застереження стосовно техніки переконайтеся, що під Вами нікого немає. безпеки при роботі з Міцно тримай інструмент обома руками. 10. Тримай руки на відстані від рухомих частин. електроприладами Не залишайте інструмент працюючим. УВАГА! Прочитайте...
 • Page 13 мал.4 таблицю нижче. Для свердління у бетоні, кладці тощо поверніть та встановіть важіль перемикання на символ . Слід Для моделі HR4003C, HR4013C використовувати долото з наконечником з карбіду вольфраму. Номер на регулюючому Режим перфоратора (режим курка вмикача) Обертів за хвилину...
 • Page 14 КОМПЛЕКТУВАННЯ Режим перфоратора (режим кнопки вмикача) мал.6 Для здійснення безперервних операцій з довбання, ОБЕРЕЖНО: шкребіння або демонтажу поверніть та встановіть Перед тим, як щось встановлювати на • важіль перемикання на символ інструмент, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі. мал.7 Кнопка...
 • Page 15 Робота в режимі з ударом Цей вид обслуговування повинен виконуватись • тільки уповноваженими сервісними центрами мал.19 Makita. Встановіть важіль перемикання на мітку Не змащуйте інструмент відразу після роботи – • Поставте свердло в місце, де необхідно зробити зачекайте, доки він охолоне. Інакше існує...
 • Page 16 ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ мал.22 (Для моделей HR4003C, HR5202C) Послабте шість гвинтів та зніміть ручку. ОБЕРЕЖНО: мал.23 Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що мал.24 описані в інструкції з експлуатації. (Для моделей HR4013C, HR5212C) Послабте вісім Використання якогось іншого оснащення або...
 • Page 17 Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Drgania oparciu o EN60745: Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745: Model HR4003C, HR4013C Model HR4003C Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 92 dB (A) Poziom mocy akustycznejl (L ): 103 dB (A) Tryb pracy: funkcja dłutowania z rękojeścią...
 • Page 18 Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: Niepewność (K): 1,5 m/s Oznaczenie maszyny: Wiertarka udarowa Tryb pracy: funkcja dłutowania z uchwytem bocznym Nr modelu / Typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Emisja drgań (a ): 4,5 m/s h,CHeq HR5212C Niepewność (K): 1,5 m/s...
 • Page 19 GEB007-7 13. Po zakończeniu pracy nie wolno dotykać końcówki znajdujących się OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE sąsiedztwie elementów. Mogą one być bardzo BEZPIECZEŃSTWA WIERTARKI gorące, grożąc poparzeniem skóry. 14. Niektóre materiały zawierają substancje UDAROWEJ chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać Noś ochraniacze uszy. Hałas może wdychania i kontaktu ze skórą.
 • Page 20 Tryb wiercenia z użyciem udaru Dla modelu HR4003C, HR4013C Rys.4 Numer na pokrętle Liczba obrotów na W przypadku wiercenia w betonie lub murze itp. należy Liczba udarów na minutę...
 • Page 21 Rękojeść boczna Tryb wiercenia (tryb przełącznika) Rys.6 Rys.9 W przypadku wykonywania operacji typu dłutowanie, UWAGA: skuwanie, wyburzanie w trybie ciągłym należy zmienić Używać rękojeści bocznej tylko podczas dłutowania, • ustawienie dźwigni zmiany trybu pracy w położenie z obciosywania wyburzania. stosować symbolem podczas wiercenia w betonie, cegle itp., ponieważ...
 • Page 22 Ustaw wiertło w wybranym miejscu, gdzie ma być Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko wywiercony otwór, a następnie pociągnij za język • fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita spustowy przełącznika. centra serwisowe. Nie przeciążać narzędzia. Lekki nacisk daje najlepsze Nie smarować narzędzia tuż po zakończeniu pracy.
 • Page 23 Wytrzeć stary smar wewnątrz narzędzia, a na jego Gogle ochronne • miejsce zastosować świeży smar. Walizeczka • Dotyczy modelu HR4003C, HR4013C: 30 g Przystawka do usuwania pyłu • Dotyczy modelu HR5202C, HR5212C: 60 g Należy stosować wyłącznie oryginalny smar do młotów UWAGA:...
 • Page 24 Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în ENG900-1 conformitate cu EN60745: Vibraţii Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Model HR4003C, HR4013C determinată conform EN60745: Nivel de presiune acustică (L ): 92 dB (A) Nivel putere sonoră (L ): 103 dB (A)
 • Page 25 Nivel de vibraţii (a ): 4,5 m/s Denumirea maşinii: h,CHeq Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Ciocan rotopercutor Model Nr./ Tip: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Mod de funcţionare: găurire cu percuţie în beton HR5212C Nivel de vibraţii (a ) : 5,0 m/s h,HD Este în conformitate cu următoarele directive...
 • Page 26 GEB007-7 14. Unele materiale conţin substanţe chimice care pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ evitaţi contactul pielea. Respectaţi PRIVIND CIOCANUL instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului. ROTOPERCUTOR PĂSTRAŢI ACESTE Purtaţi mijloace de protecţie a auzului.
 • Page 27 Pentru găurire în beton, zidărie etc., rotiţi pârghia de schimbare la simbolul . Utilizaţi un burghiu cu vârf din Pentru modelul HR4003C, HR4013C carbură de wolfram. Mod cu percuţie (Mod Buton declanşator) Număr pe rondela de Rotaţii pe minut Lovituri pe minut Fig.5...
 • Page 28 Fig.7 poate fi fixat în opt poziţii diferite, înainte şi înapoi, pe orizontală. Slăbiţi pur şi simplu piuliţa de strângere Butonul de comutare se proiectează în afară şi pentru a pivota mânerul lateral în poziţia dorită. Apoi luminează în roşu. strângeţi ferm piuliţa de strângere.
 • Page 29 Nu forţaţi maşina. O presiune mai uşoară oferă cele mai Fig.22 bune rezultate. Ţineţi maşina în poziţie şi preveniţi (Pentru modelul HR4003C, HR5202C) Slăbiţi cele şase alunecarea acesteia din orificiu. şuruburi şi scoateţi mânerul. Nu aplicaţi o presiune mai mare atunci când gaura se înfundă...
 • Page 30 Folosiţi doar vaselină pentru angrenaje originală Makita (accesoriu opţional). Umplerea cu o cantitate de unsoare peste nivelul specificat poate duce la o operaţie de găurire necorespunzătoare sau la defectarea maşinii. Umpleţi doar cu cantitatea specificată de unsoare. Remontaţi toate componentele care au fost demontate.
 • Page 31 Geräuschpegel Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt ENG900-1 gemäß EN60745: Schwingung Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Modell HR4003C, HR4013C Achsen) nach EN60745: Schalldruckpegel (L ) : 92 dB (A) Modell HR4003C Schallleistungspegel (L ) : 103 dB (A) Abweichung (K): 3 dB (A) Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff...
 • Page 32 Abweichung (K): 1,5 m/s Maschine(n): Bezeichnung der Maschine(n): Modell HR5202C Bohrhammer Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff Modellnr./ -typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Schwingungsabgabe (a ) : 10,5 m/s HR5212C h,CHeq Abweichung (K): 1,5 m/s Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: 2006/42/EC Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff Sie werden gemäß...
 • Page 33 GEB007-7 14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass SICHERHEITSREGELN FÜR Sie diese nicht einatmen oder berühren. BOHRHAMMER Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers. Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust BEWAHREN SIE DIESE erleiden.
 • Page 34 Zahleneinstellung Einstellrad Schlagbohr-Betriebsart Umdrehungen/Schlägen pro Minute angegeben. Abb.4 Zum Bohren in Beton, Mauerwerk usw. drehen Sie den Für Modell HR4003C, HR4013C Hebel zum Ändern der Betriebsart auf das -Symbol. Verwenden Sie einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze. Umdrehungen Schlag-Betriebsart (Ein/Aus-Schalter-Betriebsart) Zahl am Stellrad Schläge pro Minute...
 • Page 35 Schlag-Betriebsart (Ein/Aus-Tasten-Betriebsart) Seitengriff Abb.6 Abb.9 Für länger andauerndes Splittern, Abblättern oder ACHTUNG: Abbrucharbeiten drehen Sie den Hebel zum Ändern der Verwenden Sie den Seitengriff nur beim Splittern, • Betriebsart auf das -Symbol. Abblättern oder für Abbrucharbeiten. Verwenden Abb.7 Sie ihn nicht für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk Die Ein/Aus-Taste ragt hervor und leuchtet rot.
 • Page 36 Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug Diese Wartungsarbeit sollte nur von autorisierten aus. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie nur • Makita-Servicecentern durchgeführt werden. leichten Druck ausüben. Halten Sie das Werkzeug in Schmieren Sie unmittelbar nach Abschluss der •...
 • Page 37 Verwendung Ersatzteile Makita des Werkzeugs verlängert wird. durchgeführt werden. Abb.22 SONDERZUBEHÖR (Für die Modelle HR4003C und HR5202C) Lockern Sie die sechs Schrauben und entfernen Sie den Griff. ACHTUNG: Abb.23 Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Abb.24 beschrieben...
 • Page 38 Tűrés (K): 3 dB (A) ENG905-1 Viseljen fülvédőt A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva: ENG900-1 Vibráció Típus HR4003C, HR4013C A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva: Angnyomásszint (L ) : 92 dB (A) Hangteljesítményszint (L ) : 103 dB (A) Típus HR4003C...
 • Page 39 Működési mód: vésés funkció oldalsó fogantyúval EK Megfelelőségi nyilatkozat Vibráció kibocsátás (a ) : 4,5 m/s h,CHeq A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): Tűrés (K): 1,5 m/s Gép megnevezése: Fúrókalapács Működési mód: vésés funkció oldalsó markolattal Típusszám/típus: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Vibráció...
 • Page 40 és percenkénti tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése fordulatszám/lökésszám közötti összefüggésről. elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait. A modellhez HR4003C, HR4013C ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. Szám a szabályozótárcsán Fordulat percenként Lökés percenként 2900 2700 FIGYELMEZTETÉS:...
 • Page 41 A modellhez HR5202C, HR5212C Fig.7 A kapcsológomb kiáll, és pirosan világít. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt stb. Szám a szabályozótárcsán Fordulat percenként Lökés percenként 2250 MEGJEGYZÉS: 2100 1700 Amikor a szerszámot a jelölésnek megfelelő • 1300 módban használja, a kioldókapcsoló nem működik, 1100 csak a kapcsológomb használható.
 • Page 42 Oldalsó markolat MEGJEGYZÉS: A mélységmérő nem használható olyan állásban, • VIGYÁZAT: ahol nekiütközik a fogaskerékháznak/motorháznak. A biztonságos használat érdekében mindig használja • ÜZEMELTETÉS az oldalsó markolatot beton, falak, stb. fúrásakor. Fig.11 Az oldalsó markolat körbeforgatható bármelyik oldalra, VIGYÁZAT: lehetővé téve a szerszám könnyű kezelését bármilyen Ügyeljen arra, hogy a munkadarab rögzítve legyen, •...
 • Page 43 Bármely más tartozék vagy kellék Fig.22 használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja (A HR4003C és HR5202C típusok esetében) Lazítsa csupán annak kifejezett rendeltetésére. meg a hat csavart, és távolítsa el a fogantyút. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van Fig.23...
 • Page 44 Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená Vibrácie podľa EN60745: Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745: Model HR4003C, HR4013C Model HR4003C Úroveň akustického tlaku (L ) : 92 dB (A) Hladina akustického výkonu (L ) : 103 dB (A) Pracovný...
 • Page 45 Vyhlásenie o zhode so smernicami Vyžarovanie vibrácií (a ) : 4,5 m/s h,CHeq Európskeho spoločenstva Odchýlka (K): 1,5 m/s Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné Pracovný režim: funkcia sekania s bočnou rukoväťou zariadenie(a): Vyžarovanie vibrácií (a ) : 4,5 m/s Označenie strojného zariadenia: h,CHeq Odchýlka (K): 1,5 m/s...
 • Page 46 čísla a otáčkami/príklepom za minútu. niekoho vážne poraniť. 13. Nedotýkajte sa vrtáka alebo častí v blízkosti vrtáka hneď po úkone; môžu byť extrémne Pro Model HR4003C, HR4013C horúce a môžu popáliť vašu pokožku. Počet na nastavovacom 14. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré...
 • Page 47 Len pre model HR4013C a HR5212C POZOR: Keď sa aktivuje obmedzovač krútiaceho momentu, • POZNÁMKA: náradie okamžite vypnite. Zabránite tým Údery za minútu pri voľnobehu budú menšie ako • predčasnému opotrebovaniu náradia. údery pri zaťažení, a to s cieľom znížiť vibrácie počas Indikátor voľnobehu;...
 • Page 48 POZOR: PRÁCA doplnenie maziva náradí požiadajte • autorizované servisné stredisko elektrického ručného náradia Makita. POZOR: Mazanie nevykonávajte ihneď skončení • Pracovný materiál musí byť zaistený a nie • činnosti, ale počkajte, kým náradie nevychladne. V nestabilný. Uvoľnené predmety môžu spôsobiť...
 • Page 49 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Fig.22 (Pre model HR4003C a HR5202C) Uvoľnite šesť skrutiek s demontujte rukoväť. POZOR: Fig.23 Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo Fig.24 nástavce. Pri použití iného príslušenstva či (Pre model HR4013C a HR5212C) Uvoľnite osem nástavcov može hroziť...
 • Page 50 Hlučnost Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy ENG900-1 EN60745: Vibrace Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) Model HR4003C, HR4013C určená podle normy EN60745: Hladina akustického tlaku (L ): 92 dB (A) Model HR4003C Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 51 Nejistota (K): 1,5 m/s Popis zařízení: Vrtací a sekací kladivo Pracovní režim: funkce drážkování s boční rukojetí Č. modelu/typ: HR4003C, HR4013C, HR5202C, Vibrační emise (a ) : 4,5 m/s h,CHeq HR5212C Nejistota (K): 1,5 m/s A vyhovuje následujícím evropským směrnicím: Pracovní...
 • Page 52 Pro Model HR4003C, HR4013C 14. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je Otáček za minutu Příklepů za minutu Číslo na regulačním knoflíku nevdechovali...
 • Page 53 Platí pouze pro model HR4013C, HR5212C POZOR: Při aktivaci omezovače točivého momentu nářadí • POZNÁMKA: okamžitě vypněte. Zamezíte tak předčasnému Frekvence úderů za minutu bez zátěže bude nižší než • opotřebení nářadí. při zátěži za účelem omezení vibrací mimo zátěž, avšak Kontrolka tato vlastnost nepředstavuje problém.
 • Page 54 Mazání PRÁCE POZOR: Tuto činnost by měla provádět pouze autorizovaná • POZOR: servisní střediska společnosti Makita. Ujistěte se, zda je zpracovávaný materiál zajištěný • Nářadí nepromazávejte hned po ukončení provozu, • a stabilní. Neupevněné obrobky mohou způsobit ale vyčkejte, až vychladne. V opačném případě si zranění.
 • Page 55 Nářadí nevyžaduje hodinové ani každodenní mazání, neboť je vybaveno mazacím systémem naplněným mazivem. K zajištění dlouhodobé životnosti nářadí je POZOR: však nutné pravidelně vyměňovat mazivo a uhlíky. Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • Fig.22 doporučujeme používat toto příslušenství...
 • Page 56 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885355-975...

This manual is also suitable for:

Hr4013cHr5202cHr5212c