Download Print this page

Makita HR4001C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rotary Hammer
GB
Перфоратор
UA
Młot udarowo-obrotowy
PL
Ciocan rotopercutor
RO
Bohrhammer
DE
Fúrókalapács
HU
Vŕtacie kladivo
SK
Vrtací a sekací kladivo
CZ
HR4001C
HR4010C
HR4011C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4001C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Перфоратор ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Młot udarowo-obrotowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vŕtacie kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Vrtací a sekací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HR4001C HR4010C HR4011C...
 • Page 2 006334 006307 006308 HR4001C /HR4010C HR4001C HR4011C HR4010C 006309 006310 006311 HR4011C HR4001C HR4010C 006313 006312 006314 003139 006315 006316 006318 006333 003150...
 • Page 3 HR4001C HR4001C HR4011C HR4010C HR4010C 006319 006320 006321 HR4011C 006322 006323 006324 006325 006326 002449 006327 006328 006329 006330 006331 006332...
 • Page 4 The vibration total value (tri-axial vector sum) determined Noise according to EN60745: The typical A-weighted noise level determined according to EN60745: Model HR4001C Model HR4001C Work mode : chiselling Vibration emission (a ) : 10.5 m/s Sound pressure level (L...
 • Page 5: Enh101

  ) : 10.0 m/s EC Declaration of Conformity h,CHeq Uncertainty (K) : 2.5 m/s Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita Work mode : hammer drilling into concrete machine(s): Vibration emission (a ) : 12.5 m/s h,HD Designation of Machine: Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 6: Functional Description

  To start the tool, simply pull the switch trigger. Release warm-up, hammering operation is difficult. the switch trigger to stop. Always be sure you have a firm footing. FOR MODELS HR4010C/ HR4001C Be sure no one is below when using the tool in Trigger switch high locations.
 • Page 7 Use a bull point, cold CAUTION: chisel, scaling chisel, etc. Always be sure that the tool is switched off and • For long time hammering (FOR MODELS HR4001C unplugged before carrying out any work on the tool. AND HR4010C ONLY) Side handle Fig.7 Fig.10...
 • Page 8 Fig.28 Wipe out the old grease inside and replace with a fresh CAUTION: grease (60 g). Use only Makita genuine hammer grease When the bit begins to break through concrete or if • (optional accessory). Filling with more than the specified the bit strikes reinforcing rods embedded in amount of grease (approx.
 • Page 9: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Max Carbide-tipped bits • SDS-Max bull point • SDS-MAX cold chisel •...
 • Page 10 без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE044-1 Призначення Модель HR4001C Інструмент призначено для ударного свердління Рівень звукового тиску (L ): 92 дБ(A) цегли, бетону та каміння, а також довбання.
 • Page 11 обладнання Makita: Позначення обладнання: Режим роботи: свердління бетону Перфоратор Вібрація (a ) : 12,5 м/с h,HD № моделі/ тип: HR4001C,HR4010C,HR4011C Похибка (К): 1,5 м/с є серійним виробництвом та Модель HR4010C Відповідає таким Європейським Директивам: 2006/42/EC Режим роботи: довбання Та вироблені у відповідності до таких стандартів та...
 • Page 12 натиснути на курок вмикача. Для зупинення роботи Під час холодної погоди або якщо курок слід відпустити. інструмент не використовувався довгий час, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4010C/ HR4001C його слід розігріти, давши попрацювати Курок вмикача якийсь час на холостому ході. Це розм'якшить мастило. Якщо не провести...
 • Page 13 індикаторна лампа горить, але інструмент не ДЛЯ МОДЕЛІ HR4001C ТА HR4010C запускається, навіть якщо він увімкнений, то це може Fig.6 означати, що зношені графітові щітки, є дефект в Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, контролері, моторі або у вмикачеві.
 • Page 14 Бокова ручка блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на мітку . Поверніть Fig.10 долото на необхідний кут. ОБЕРЕЖНО: Натисніть на кнопку блокування та поверніть важіль Для операцій довбання, шкребіння або перемикання, щоб покажчик вказував на мітку •...
 • Page 15 • • тільки уповноваженими сервісними центрами для використання з інструментами "Макіта", що Makita або заводськими сервісними центрами. описані в інструкції з експлуатації. Використання Інструмент не потребує щоденного або щоденного якогось іншого оснащення або приладдя може змащування, тому що він обладнаний заповненою...
 • Page 16 • Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju. • Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003 ENE044-1 Przeznaczenie Model HR4001C Narzędzie to jest przeznaczone do wiercenia udarowego Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 92 dB(A) w cegle, betonie i kamieniu, a także do dłutowania.
 • Page 17 Makita: Opis maszyny: Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie Młot udarowo-obrotowy Emisja drgań (a ) : 12,5 m/s h,HD Model nr/ Typ: HR4001C,HR4010C,HR4011C Niepewność (K) : 1,5 m/s jest produkowane seryjnie oraz jest zgodne wymogami określonymi Model HR4010C następujących dyrektywach europejskich:...
 • Page 18 W celu zatrzymania urządzenia narzędzie nie było używane przez dłuższy czas, wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika. należy najpierw rozgrzać narzędzie Dla modelów HR4010C/ HR4001C uruchamiając je na chwilę bez obciążenia. W Język spustowy przełącznika sposób gęstość smaru ulegnie zmniejszeniu.
 • Page 19 Tylko udar czynienia z zużyciem szczotek bądź uszkodzeniem DLA MODELU HR4001C AND HR4010C silnika, przełącznika lub regulatora. Rys.6 Czerwona kontrolka przegląd świeci, gdy szczotki są na Aby dłutować, obciosywać, wyburzać, itp., należy granicy zużycia, aby zasygnalizować, że narzędzie...
 • Page 20 trzymać za rękojeść boczną w trakcie takiego Ogranicznik głębokości wiercenia wiercenia. Rys.20 Rękojeść boczną można obrócić o 360° w osi pionowej i Ogranicznik głębokości wiercenia jest wygodny podczas zamocować w każdej wymaganej pozycji. Można ją wiercenia otworów o jednakowej głębokości. Należy również...
 • Page 21 Smarowanie przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. UWAGA: AKCESORIA OPCJONALNE Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko • fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita centra serwisowe. UWAGA: Narzędzie nie wymaga smarowania co godzinę lub Zaleca się...
 • Page 22 ENF002-2 conformitate cu EN60745: Sursă de alimentare Unealta trebuie conectată doar la o sursă de alimentare Model HR4001C cu aceeaşi tensiune precum cea indicată pe plăcuţa Nivel de presiune acustică (L ): 92 dB(A) indicatoare a caracteristicilor tehnice şi poate fi operată...
 • Page 23 EN60745: ENH101-15 Numai pentru ţările europene Model HR4001C Declaraţie de conformitate CE Mod de funcţionare: dăltuire Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Nivel de vibraţii (a ): 10,5 m/s h,CHeq declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Incertitudine (K): 2,0 m/s Destinaţia utilajului:...
 • Page 24: Fig.15

  Eliberaţi butonul declanşator pentru a opri şuruburilor înainte de utilizare. maşina. În condiţii de temperatură scăzută sau dacă PENTRU MODELELE HR4010C/ HR4001C maşina nu a fost utilizată o perioadă mai Buton declanşator îndelungată, lăsaţi maşina să se încălzească un ATENŢIE:...
 • Page 25 Dacă lampa Percuţie simplă indicatoare nu se aprinde, cablul de alimentare sau PENTRU MODELELE HR4001C ŞI HR4010C controlerul ar putea fi defecte. Dacă lampa indicatoare este aprinsă dar maşina nu porneşte chiar dacă este în Fig.6...
 • Page 26: Fig.17

  Mâner lateral simbolul . Asiguraţi-vă apoi, printr-o rotire uşoară, că burghiul este fixat ferm în poziţie. Fig.10 Fig.18 ATENŢIE: Fig.19 Folosiţi mânerul lateral numai pentru operaţii de • spargere, curăţare sau demolare. Nu-l folosiţi Profundorul pentru găurirea betonului, zidăriei etc. Maşina nu Fig.20 poate fi ţinută...
 • Page 27 Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la debranşat-o de la reţea înainte de a efectua Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese operaţiuni de verificare sau întreţinere. de schimb Makita. Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant, •...
 • Page 28 • Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE044-1 Verwendungszweck Modell HR4001C Das Werkzeug wurde für Schlagbohren in Ziegel, Beton Schalldruckpegel (L ) : 92 dB(A) und Stein sowie für Meißelarbeiten entwickelt.
 • Page 29 Marke Makita: Bezeichnung des Geräts: Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton Bohrhammer Schwingungsbelastung (a ): 12,5 m/s h,HD Modelnr./ -typ: HR4001C,HR4010C,HR4011C Abweichung (K): 1,5 m/s in Serie gefertigt werden und den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Modell HR4010C 2006/42/EC Arbeitsmodus: Meißeln Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden...
 • Page 30 Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des der Schlagbetrieb schwierig. Werkzeugs den Auslöseschalter los. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen FÜR MODELLE HR4010C/ HR4001C festen Stand haben. Auslöseschalter Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
 • Page 31 Werkzeug Nur Schlag Stromversorgung angeschlossen wird. Wenn FÜR MODELL HR4001C UND HR4010C Anzeigenleuchte nicht aufleuchtet, können Stromkabel oder die Steuerungseinheit defekt sein. Wenn Abb.6 die Anzeigenleuchte leuchtet und das Werkzeug nicht Drücken Sie zum Splittern, Abblättern oder für startet, obwohl es eingeschaltet wird, können die...
 • Page 32 Seitengriff Winkel des Einsatzes (beim Splittern, Abblättern oder Abbruch) Abb.10 Abb.16 ACHTUNG: Verwenden Sie den Seitengriff nur beim Splittern, Abb.17 • Abblättern oder für Abbrucharbeiten. Verwenden Der Einsatz kann in 12 verschiedenen Winkeln Sie ihn nicht für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk festgestellt werden.
 • Page 33 Dieses Werkzeug braucht nicht stündlich oder täglich gefettet zu werden, da es über ein fettgeschmiertes ACHTUNG: Schmiermittelsystem verfügt. Schmieren Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Werkzeug bei jedem Wechsel der Kohlebürsten. beschrieben ist, empfehlen folgende Abb.24...
 • Page 34 Schutzbrille • Transportkoffer • ANMERKUNG: Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind • Werkzeugpaket Standardzubehör beigefügt. Diese können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen.
 • Page 35 Vibráció ENG905-1 A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva: A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva: Típus HR4001C Típus HR4001C Működési mód: vésés Vibráció kibocsátás (a ) : 10,5 m/s angnyomásszint (L ) : 92 dB(A) h,CHeq Bizonytalanság (K): 2,0 m/s...
 • Page 36 Vibráció kibocsátás (a ) : 10,0 m/s EK Megfelelőségi nyilatkozat h,CHeq Bizonytalanság (K): 2,5 m/s Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Munka mód : ütvefúrás betonba gép(ek): Vibrációkibocsátás (a ) : 12,5 m/s h,HD Gép megnevezése:...
 • Page 37 A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a Hideg időben, vagy ha hosszabb ideig nem kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a használta, hagyja, hogy szerszám leállításhoz. bemelegedjen, terhelés nélkül működtetve azt. HR4010C/ HR4001C TÍPUSOK Ezáltal felenged a kenőanyag. A megfelelő Kioldókapcsoló bemelegítés nélkül vésési művelet nehézkes. VIGYÁZAT:...
 • Page 38 Használjon fúrórudat, VIGYÁZAT: bontóvésőt, kaparóvésőt, stb. Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • Hosszabb ideig tartó véséskor (CSAK A HR4001C és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról ÉS HR4010C TÍPUSOK) mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta. Fig.7 Oldalsó fogantyú...
 • Page 39 MEGJEGYZÉS: A mélységmérő nem használható olyan állásban, VIGYÁZAT: • ahol nekiütközik Ezt a karbantartást csak a Makita hivatalos vagy • fogaskerékháznak/motorháznak. gyári szervizközpontjaiban végezhetik el. A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti kenést, mivel az kenőanyaggal feltöltött kenőrendszerrel van ellátva. Kenje meg a szerszámot a szénkefék...
 • Page 40 Ezek országonként eltérőek lehetnek. Fig.28 Törölje le a régi kenőzsírt belülről és rakjon be frisset (60 g-ot). Csak eredeti Makita kalapácszsírt használjon (opcionális kiegészítő). A megjelöltnél (kb. 60 g) nagyobb mennyiségű zsír használata a vésés funkció hibás működést vagy a szerszám meghibásodását okozhatja.
 • Page 41 • Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE044-1 Určené použitie Model HR4001C Tento nástroj je určený na kladivové vŕtanie do tehly, Úroveň akustického tlaku (L ) : 92 dB(A) betónu a kameňa, ako aj na sekacie práce.
 • Page 42 Pracovný režim: funkcia sekania s bočnou rukoväťou Európskeho spoločenstva Vyžarovanie vibrácií (a ) : 10,0 m/s h,CHeq Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Neurčitosť (K) : 2,5 m/s prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita: Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu Označenie zariadenia: Emisie vibrácií...
 • Page 43 Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač. Pred prácou overte, či je vrták zaistený na Zastavíte ho uvoľnením spínača. mieste. Pre MODELY HR4010C/ HR4001C Pri bežnej prevádzke tento nástroj vytvára Tlačidlo vypínača vibrácie. Ľahko môže dôjsť k uvoľneniu skrutiek a následnej poruche alebo nehode.
 • Page 44 ňom smerovala na symbol . Použite vrták s hrotom z ďalšieho používania sa motor automaticky zastaví. tvrdokovu (volfrám-karbid). MONTÁŽ Príklep Pre MODELY HR4001C a HR4010C POZOR: Fig.6 Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, Pre sekanie, osekávanie alebo zbíjanie zatlačte aretačné •...
 • Page 45 Pri samotnom vŕtaní do betónu a najmä ak vrták • Fig.28 narazí na železné spevnenia v betóne, môže dôjsť Mazivo odstráňte a nahraďte ho novým mazivom (60 g). k náhlej reakcii náradia. Náhlym, nebezpečným Používajte iba originálnu vazelínu Makita (zvláštne reakciám predídete pevným uchopením náradia...
 • Page 46 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Page 47 • Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE044-1 Určení nástroje Model HR4001C Nástroj je určen k příklepovému vrtání do cihel, betonu a Hladina akustického tlaku (L ): 92 dB(A) kamene a dále k sekání.
 • Page 48 Pracovní režim: sekání Společnost Makita Corporation jako odpovědný Vibrační emise (a ) : 10,5 m/s h,CHeq výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Nejistota (K): 2,0 m/s popis zařízení: Pracovní režim: funkce drážkování s boční rukojetí Vrtací a sekací kladivo Vibrační emise (a ) : 10,0 m/s č.
 • Page 49 Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho nástroj delší dobu používán nechejte nástroj spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť. na chvíli zahřívat provozováním bez zatížení. MODELY HR4010C / HR4001C Tímto dojde k zahřátí maziva. Bez řádného Spoušť zahřátí je použití funkce kladiva obtížné.
 • Page 50 . Použijte nástroj automaticky vypne. s ostřím z karbidu wolframu. Pouze příklep MONTÁŽ MODEL HR4001C A HR4010C Fig.6 POZOR: Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, •...
 • Page 51 Povolte upínací šroub a nastavte Tuto činnost by měla provádět pouze autorizovaná • hloubkový doraz na požadovanou hloubku. Po seřízení nebo tovární servisní střediska společnosti Makita. upínací šroub opět pevně dotáhněte. Tento nástroj nevyžaduje pravidelné mazání, protože je vybaven uzavřeným systémem mazání. Mazání nástroje POZNÁMKA:...
 • Page 52 Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884611D970...

This manual is also suitable for:

Hr4010cHr4011c