Download  Print this page

Instalace 2:připojte Audio Přívod; Instalace 3:připojte Napájecí Kabel - Sony SDM-HX75 Owner's Record

Tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

x Připojení k Macintosh
k počítači
počítače
Macintosh
Při připojování počítače Macintosh použijte adaptér (nedodává
se), pokud je to nezbytné. Adaptér připojte k počítači před
připojením kabelu videosignálu.
Instalace 2:Připojte audio přívod
Připoj dodávanou audio šňůru k odpovídajícímu
vstupnímu audio konektoru monitoru.
S pomocí reproduktorů nebo sluchátek k monitoru můžete
poslouchat zvukové signály z vašeho počítače nebo jiného
zvukového zařízení, připojeného ke zvukovým vstupním
konektorům monitoru.
Další informace viz „Regulace hlasitosti" strana 19.
k audio vstupu
k audio výstupu
počítače nebo jiného
audio zařízení
audio přívod (dodaný)
ke vstupnímu
konektoru HD 15
(analogový signál
RGB)
Kabel videosignálu
HD15-HD15 (analogový
signál RGB) (dodaný)
Instalace 3:Připojte napájecí kabel
1
Bezpečně připojte dodanou napájecí šňůru k
monitorovému konektoru AC IN.
2
Zapojte druhý konec pevně do elektrické zásuvky.
do elektrické zásuvky
2
8
1
do
zdířky
AC IN
napájecí kabel (dodaný)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-HX75

This manual is also suitable for:

Sdm-hx95

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: