Download  Print this page

Instalace; Instalace 1: Připojte Kabely Videosignálu - Sony SDM-S74 Owner's Manual

Tft lcd color cimputer display.
Hide thumbs

Advertisement

SDM-S74
SDM-S94
7 Konektor střídavého napájení AC IN (strana 7)
Pomocí tohoto konektoru připojte napájecí kabel
(dodaný).
8 Vstupní konektor DVI-D (digitální signál RGB)
(strana 7)
Pomocí tohoto konektoru vstupuje digitální videosignál
RGB vyhovující DVI Rev.1.0.
9 Vstupní konektor HD15 (analogový signál RGB)
(strana 7)
Tento konektor slouží pro vstup analogového
videosignálu RGB (0,700 Vp-p, pozitivní) a signálů
SYNC.
0 Držák kabelu (strana 8)
Tento díl zajišt'uje kabely a přívody k monitoru.
6

Instalace

Než začnete monitor používat, zkontrolujte, zda balení
obsahuje následující položky:
• Displej LCD
• Napájecí kabel
• Kabel videosignálu HD15-HD15 (analogový signál RGB)
• Kabel videosignálu DVI-D (digitální signál RGB)
• Disk CD-ROM (obslužný program pro Windows/
Macintosh, Provozní pokyny apod.)
• Záruční list
• Průvodce rychlým nastavením
Instalace 1: Připojte kabely
videosignálu
• Monitor i počítač před připojením vypněte.
• Při připojování počítače ke vstupnímu konektoru
monitoru HD15 (analogový signál RGB), viz také
„Připojte počítač vybavený výstupním konektorem
HD15 (analogový signál RGB)" (strana 7).
Poznámky
• Nedotýkejte se kolíků konektoru kabelu videosignálu, mohlo
by dojít k jejich ohnutí.
• Zkontrolujte orientaci konektoru HD15, předejdete tak
nebezpečí ohnutí kolíků konektoru kabelu videosignálu.
1 Vysuňte nahoru zadní kryt.
2 Nakloňte displej dopředu.
zadní kryt

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-S74

This manual is also suitable for:

Sdm-s94

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: