Download  Print this page

Instalace 4: Připojte Audio Přívody; Instalace 5: Připojte Napájecí Kabel; Instalace 6: Zabezpečte Kabely A Zavřete Kryt Konektorů - Sony SDM-X75FB Operating Instructions (English starts on page 25) Operating Instructions Manual

Tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Instalace 4: Připojte audio přívody
Použitím dodávaného audio kabelu propojte vstupní
audio konektor displeje a audio výstupní konektor
počítače nebo jiného audio zařízení.
k audio výstupu
počítače nebo
jiného audio
zařízení
audio přívod (dodaný)
x Když posloucháte zvuk sluchátky
Připojte audio kabel (nedodaný) bezpečně ke
konektoru sluchátek displeje.
Jakmile je propojení audio vstupu a výstupu dokončeno,
audio výstup bude změněn.*
Použitím sluchátek nebo reproduktorů displeje můžete též
poslouchat zvuk z vašeho počítače nebo jiného audio
zařízení připojeného k audio vstupním konektorům displeje.
Pro podrobnosti, viz „Ovládání hlasitosti" na straně 16.
k audio vstupu
ke konektoru sluchátek
audio kabel
(nedodaný)
9
Instalace 5: Připojte napájecí kabel
1
Bezpečně připojte dodaný napájecí kabel ke
konektoru AC IN displeje.
2
Zapojte druhý konec pevně do elektrické zásuvky.
2
do elektrické zásuvky
napájecí kabel (dodaný)
Instalace 6: Zabezpečte kabely a
zavřete kryt konektorů
1
Protáhněte šňůry a kabely skrz držák kabelu, jak je
znázorněno na obrázku.
2
Zavřete kryt konektorů.
Poznámka
Při upínání šňůr a kabelů do držáku se ujistěte, že jsou trochu
uvolněné. Pokud by byly silně přitaženy, mohou se vysunout z
konektorů/zástrček, když budete nastavovat úhel obrazovky. Když
napnete šňůry a kabely příliš, může to vést k jejich poškození.
1
k AC IN
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-X75FB Operating Instructions (English starts on page 25)

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: