Download  Print this page

Instalace 2: Připojte Audio Přívod; Instalace 3: Připojte Napájecí Kabel - Sony SDM-X73 Owner's Manual

Tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

x Připojení k počítači Macintosh
k výstupnímu
konektoru
počítače
Macintosh
Při připojování k počítači Macintosh použijte v případě nutnosti
adaptér (není dodán). Adaptér připojte k počítači před
připojením kabelu videosignálu.
Instalace 2: Připojte audio přívod
Připojte dodaný audio přívod k odpovídajícímu
vstupnímu audio konektoru monitoru.
Pomocí reproduktorů monitoru nebo sluchátek můžete
poslouchat zvuky z počítače nebo z jiného audio zařízení
připojeného ke vstupním audio konektorům monitoru.
Další informace viz „Ovládání hlasitosti" na straně 18.
k audio vstupu
k audio výstupu
počítače nebo jiného
audio zařízení
audio přívod (dodaný)
8
ke vstupnímu konektoru
HD 15 (analogový signál
RGB)
Kabel videosignálu
HD15-HD15 (analogový
signál RGB) (dodaný)
Instalace 3: Připojte napájecí
kabel
1 Připojte dodaný napájecí kabel pevně ke konektoru
AC IN monitoru.
2 Zapojte druhý konec pevně do elektrické zásuvky.
do elektrické zásuvky
2
napájecí kabel (dodaný)
1
do zdířky
AC IN

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-X73

This manual is also suitable for:

Sdm-x53Sdm-x93

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: