Download Print this page

Makita DC1414 Instruction Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
VARO:
1.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET – Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä akkulataajan turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita.
2.
Lue kaikki (1) akkulataajan, (2) akun ja (3) akkua käyttävän laitteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen akkulataajan käyt-
töä.
3.
VARO – Käytä vain MAKITAn ladattavia akkuja vähentääksesi loukkaantumisvaaraa. Muun tyyppiset akut voivat räjähtää
aiheuttaen loukkaantumisen ja esinevahinkoja.
4.
Tällä akkulataajalla ei voi ladata kertakäyttöisiä akkuja.
5.
Käytä virtalähdettä, jonka jännite vastaa lataajan arvokilvessä mainittua jännitettä.
6.
Älä lataa akkua syttyvien nesteiden tai kaasujen tuntumassa.
7.
Suojaa lataaja sateelta ja lumelta.
8.
Älä koskaan kanna lataajaa johdosta äläkä irrota pistorasiasta johdosta nykäisemällä.
9.
Irrota lataaja virtalähteestä lataamisen jälkeen sekä ennen kaikkia huoltotoimia ja puhdistusta. Irrota pistorasiasta vetä-
mällä pistotulpasta eikä itse johdosta.
10. Sijoita johto siten, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastuta ja ettei sitä muutenkaan vioiteta tai rasiteta.
11. Älä käytä lataajaa viallisella johdolla tai pistotulpalla. Vaihda ne välittömästi.
12. Älä käytä lataajaa tai pura sitä osiinsa, jos siihen on kohdistunut voimakas isku, se on pudonnut tai muutoin vioittunut. Vie
laite ammattilaisen huollettavaksi. Virheellinen käyttö tai kokoonpano voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
13. Pienet lapset ja toimintarajoitteiset henkilöt eivät saa käyttää akkulataajaa ilman valvontaa.
14. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään akkulataajalla.
15. Älä lataa akkua lämpötilan ollessa ALLE 10°C tai YLI 40°C.
16. Älä käytä nostomuuntajaa, moottorigeneraattoria tai vaihtovirtavoimarasiaa.
Lataaminen
1.
Liitä akkulataaja sopivaan vaihtovirtalähteeseen. Latausvalo vilkkuu vihreänä.
2.
Työnnä akku paikalleen siten, että akun plus- ja miinusnavat tulevat samalle puolelle kuin lataajan vastaavat merkinnät.
3.
Kun akku on kokonaan paikallaan, latausvalo vaihtuu vihreästä punaiseksi ja lataus alkaa. Latausvalo palaa tasaisesti
latauksen aikana.
4.
Kun latausvalo vaihtuu punaisesta vihreäksi, lataus on valmis.
5.
Irrota lataaja virtalähteestä latauksen jälkeen.
Katso latausaika alla olevasta taulukosta.
Jännite
Akun
tyyppi
Kennojen
lukumäärä
7000, 7100
Ni-Cd-akku
Ni-MH-akku
(Huomaa)*1: 18 V akkuja voidaan ladata vain lataajalla DC1804.
HUOMAA:
• Akkulataaja on tarkoitettu Makitan akkujen lataamiseen. Älä koskaan käytä sitä muihin tarkoituksiin äläkä muiden valmistajien
akkujen lataamiseen.
• Kun lataat uutta akkua tai pitkään käyttämättömänä ollutta akkua, se ei ehkä vastaanota täyttä latausta ennen kuin sen lataus
on purettu kokonaan ja se on ladattu muutamia kertoja.
• Kun lataat akkua, jolla on juuri käytetty konetta tai akkua, joka on ollut pitkään alttiina suoralle auringonvalolle tai kuumuu-
delle, latausvalo voi vilkkua punaisena. Jos näin käy, odota hetki. Lataus alkaa akun jäähdyttyä.
• Jos latausvalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja punaisena, lataus ei ole mahdollista. Lataajan tai akun liittimet ovat lian pei-
tossa tai akku on kulunut loppuun tai viallinen.
Heikkovirtalataus
Jos jätät akun laturiin estääksesi akun tyhjenemisen itsestään täyteen lataamisen jälkeen, laturi kytkeytyy heikkovirtalataus-
muodolle, joka pitää akun jatkuvasti täydessä latauksessa.
Koneen TURVALLISUUDEN ja KÄYTTÖVARMUUDEN vuoksi korjaukset ja muut kunnossapitotyöt ja säädöt saa suorittaa
ainoastaan Makitan valtuuttama huolto käyttäen vain Makitan varaosia.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on
seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien mukai-
nen, EN60335, EN55014, EN61000 neuvoston direktiivien
73/23/EEC ja 89/336/EEC mukaisesti.
7,2 V
9,6 V
6
8
9000, 9100/A, 9120,
PA09
7001
9001, 9101/A
7002
9002, 9102/A, 9122
7033
9033, 9133
7034
9034, 9134
9135/A
ENH005-1
12 V
14,4 V
10
12
1200/A, 1210, 1220,
1420,
PA12
PA14
1201/A
1202/A, 1222
1422
1233
1433
1234
1434
1235/A/F
1435/F
Yasuhiko Kanzaki
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
18 V *1
Kapasiteetti
Latausaika
(Ah)
(minuuttia)
15
1,3
1,7
1822
2,0
1833
2,2
1834
2,6
1835/F
3,0
CE 2003
Johtaja
30
40
45
50
60
70
13

Advertisement

loading

  Also See for Makita DC1414

  Related Manuals for Makita DC1414

This manual is also suitable for:

Dc1804