Download Print this page
Makita DC1414 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for DC1414:

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

GB Battery Charger
D
Ladegerät
PL Ładowarka akumulatorów
RU Зарядное устройство для батарей
Symbols
The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für das Gerät verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut.
Symbole
Poniższe symbole używane są do opisu urządzenia. Przed użyciem należy upewnić się, że rozumie się ich znaczenie.
Символы
Следующие объяснения показывают символы, используемые для оборудования. Убедитесь перед
использованием, что Вы понимаете их значение.
• Indoor use only
• Nur für trockene Räume
• Tylko do użytku w pomieszczeniach
• Использование только внутри помещения
• Read instruction manual
• Bitte Betriebsanleitung lesen
• Przeczytaj instrukcję obsługi
• Прочитайте инструкцию по эксплуатации
• DOUBLE INSULATION
• DOPPELT SCHUTZISOLIERT
• PODWÓJNA IZOLACJA
• ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
• Ready to charge
• Ladebereit
• Gotowość do ładowania
• Г отово для зарядки
• Charging
• Akku wird geladen
• Ładowanie
• Зарядка
• Charging complete
• Laden beendet
• Ładowanie zakończone
• Зарядка завершена
• Delay charge (too hot battery)
• Ladungsverzögerung (Akku zu heiß)
• Ładowanie opóźnione (zbyt ciepłe akumulatory)
• Задержка зарядки (слишком горячая батарея)
DC1414
DC1804

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DC1414

 • Page 1 DC1414 DC1804 GB Battery Charger Ladegerät PL Ładowarka akumulatorów RU Зарядное устройство для батарей Symbols The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use. Symbole Die folgenden Symbole werden für das Gerät verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.
 • Page 2 • Deffective battery • Akku defekt • Uszkodzony akumulator • Дефектная батарея • Do not short batteries • Schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Brandgefahr! • Nie zwieraj akumulatorów • Не закорачивайте батареи • Always recycle batteries • Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen •...
 • Page 3 (Note)*1...18 V batteries can be charged with the charger DC1804 only. NOTE: • The battery charger is for charging Makita battery cartridge. Never use it for other purposes or for other manufacturer’s batter- ies. • When you charge a battery cartridge which is new or has not been used for a long period of time, it may not accept a full charge until after discharging it completely and recharging a couple of times.
 • Page 4 (Hinweis)*1 ... 18-V-Akkus können nur mit dem Ladegerät DC1804 geladen werden. HINWEIS: • Das Ladegerät ist ausschließlich zum Laden von Makita-Akkus vorgesehen. Verwenden Sie es auf keinen Fall für einen ande- ren Zweck oder zum Laden von Akkus anderer Fabrikate.
 • Page 5 Erhaltungslademodus um, so daß der Akku frisch und voll geladen bleibt. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 6 (Uwaga)* Akumulatory 1...18 V można ładować tylko przy pomocy ładowarki DC1804. UWAGA: • Niniejsza ładowarka akumulatorów służy do ładowania wkładki akumulatorowej Makita. Nie używaj jej nigdy do innych celów ani do akumulatorów innych producentów. • Podczas ładowania nowej wkładki akumulatorowej lub wkładki długo nie używanej, może ona nie dać się naładować całkowicie, aż po jej kilkakrotnym całkowitym rozładowaniu i naładowaniu.
 • Page 7 ładowarka przełączy się w tryb „podładowywania (ładowania ciągłego małym prądem)” i będzie utrzymywać wkładkę akumulatorową świeżo i w pełni naładowaną. W celu zapewnienia BEZPIECZEŃSTAWA pracy i NIEZAWODNOŚCI urządzenia naprawy, konserwacja i regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowane lub fabryczne punkty napraw firmy Makita, wyłącznie z użyciem części zamiennych firmy Makita.
 • Page 8: Русский Язык

  (Примечание)*1...Батареи напряжением 18 В могут быть заряжены только с помощью зарядного устройства DC1804. ПРИМЕЧАНИЕ: • Зарядное устройство для батарей предназначено для зарядки батарейного картриджа Makita. Никогда не используйте его для других целей или для батарей, произведенных другим производителем. • Когда Вы заряжаете батарейный картридж, который является новым или не использовался в течение длительного времени, то...
 • Page 9 зарядки, зарядное устройство переключится в режим “компенсационной зарядки (эксплуатационной зарядки)” и поддерживает батарейный картридж свежим и полностью заряженным. Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия, ремонт, любое другое обслуживание или регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию или заводских центрах Makita, всегда используя запасные части Makita.
 • Page 12 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884523G977...

This manual is also suitable for:

Dc1804