Makita DC1414 Instruction Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ – Αυτ
φορτιστή µπαταρίας.
2.
Πριν χρησιµοποιήσετε τον φορτιστή µπαταρίας, διαβάστε λες τις οδηγίες και σηµειώσεις προφύλαξης (1) στον φορτιστή
µπαταρίας, (2) στην µπαταρία και (3) στο προι ν στο οποίο χρησιµοποιείται η µπαταρία.
3.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποφύγετε κίνδυνο τραυµατισµού, φορτίζετε µ νο επαναφορτιζ µενες µπαταρίες ΜΑΚΙΤΑ. Μπαταρίες
άλλου τύπου µπορεί να εκραγούν προκαλώντας προσωπικ τραυµατισµ και ζηµιά.
4.
Μη επαναφορτιζ µενες µπαταρίες δεν µπορούν να φορτιστούν µε αυτ ν το φορτιστή µπαταρίας.
5.
Χρησιµοποιείτε παροχή ρεύµατος µε την ίδια τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του φορτιστή.
6.
Μη φορτίζετε την κασέτα µπαταρίας ταν υπάρχουν γύρω εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
7.
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στην βροχή ή στο χι νι.
8.
Ποτέ µη µεταφέρετε τον φορτιστή απ το κορδ νι ούτε να τραβάτε απ το κορδ νι για να τον αποσυνδέσετε απ την πρίζα.
9.
Μετά την φ ρτιση ή πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθάρισµα, αποσυνδέστε τον φορτιστή απ την παροχή
ρεύµατος. Τραβάτε απ την πρίζα και χι απ το κορδ νι ταν αποσυνδέετε τον φορτιστή.
10. Βεβαιώνεστε τι το κορδ νι είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε δεν θα πατηθεί, παρασυρθεί, ή θα του προκληθεί ζηµιά ή
υπερβολικ τέντωµα.
11. Μη λειτουργείτε τον φορτιστή µε φθαρµένο κορδ νι ή πρίζα - αντικαταστείστε τα αµέσως.
12. Μη λειτουργείστε ή αποσυναρµολογήστε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί ένα απ τοµο χτύπηµα, έχει πέσει κάτω, ή έχει
πάθει οποιαδήποτε ζηµιά. Αποτανθείτε σε ειδικευµένο τεχνικ . Εσφαλµένη χρήση ή επανασυναρµολ γηση µπορεί να έχει
ως αποτέλεσµα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
13. Ο φορτιστής µπαταρίας δεν προορίζεται για χρήση απ παιδιά ή απ ανήµπορα άτοµα χωρίς επίβλεψη.
14. Τα µικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται το τι δεν παίζουν µε τον φορτιστή µπαταρίας.
15. Μη φορτίζετε την κασέτα µπαταρίας ταν η θερµοκρασία είναι ΚΑΤΩ απ 10°C ή ΠΑΝΩ απ 40°C.
16. Μην επιχειρήσετε να χρησιµοποιήσετε µετασχηµατιστή παραγωγής υψηλ τερης τάσης, γεννήτρια µηχανής ή
ρευµατολήπτη συνεχούς ρεύµατος.
Φ ρτιση
1.
Συνδέστε τον φορτιστή µπαταρίας σε κατάλληλη παροχή εναλλασσ µενου ρεύµατος. Το φωτάκι φ ρτισης θα
αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα.
2.
Εισάγετε την κασέτα µπαταρίας έτσι ώστε οι π λοι συν και πλην στην κασέτα µπαταρίας να είναι στις ίδιες πλευρές πως
τα αντίστοιχα σηµεία στον φορτιστή.
3.
Οταν η κασέτα µπαταρίας εισαχθεί πλήρως, το φωτάκι φ ρτισης θα αλλάξει απ πράσινο σε κ κκινο και η φ ρτιση θα
αρχίσει. Το φωτάκι φ ρτισης θα παραµείνει αναµµένο σταθερά κατά την διάρκεια της φ ρτισης.
4.
Οταν το φωτάκι φ ρτισης αλλάζει απ κ κκινο σε πράσινο, ο κύκλος φ ρτισης είναι πλήρης.
5.
Μετά την φ ρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή απ την παροχή ρεύµατος.
Αναφερθείτε στον πίνακα για τον χρ νο φ ρτισης παρακάτω.
Τάση
Τύπος
Αριθµ ς
Μπαταρίας
Κυψελών
Κασέτα µπαταρίας
Νi-Cd
Κασέτα µπαταρίας
Νi-MH
(Σηµείωση)*1...Μπαταρίες 18 V µπορούν να φορτιστούν µ νο µε τον φορτιστή DC1804.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο φορτιστής µπαταρίας είναι για φ ρτιση κασετών µπαταρίας ΜΑΚΙΤΑ. Ποτέ µη τον χρησιµοποιήσετε για µπαταρίες άλλων
κατασκευαστών.
• Οταν φορτίζετε µια κασέτα µπαταρίας που είναι νέα ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για πολύ καιρ , µπορεί να µη δέχεται πλήρη
φ ρτιση µέχρι να αποφορτιστεί εντελώς και να επαναφορτιστεί δύο φορές.
• Εάν φορτίζετε µιά κασέτα µπαταρίας εν ς εργαλείου που µ λις χρησιµοποιήθηκε ή µιά κασέτα µπαταρίας που έχει εκτεθεί
σε απευθείας ηλιακ φως ή θερµ τητα για πολύ καιρ , το φωτάκι φ ρτισης µπορεί να αναβοσβήνει µε κ κκινο χρώµα. Εάν
αυτ συµβεί, περιµένετε για λίγο. Η φ ρτιση θα αρχίσει αφού η κασέτα µπαταρίας κρυώσει.
• Εάν το φωτάκι φ ρτισης αναβοσβήνει εναλλακτικά µε πράσινο και κ κκινο χρώµα, η φ ρτιση δεν είναι δυνατή. Οι π λοι στον
φορτιστή ή στην κασέτα µπαταρίας είναι φραγµένοι απ σκ νη ή η κασέτα µπαταρίας είναι φθαρµένη ή έχει βλάβη.
Στιγµιαία φ ρτιση (Φ ρτιση συντήρησης)
Εάν έχετε αφήσει την κασέτα µπαταρίας στον φορτιστή για να προλάβετε αυθ ρµητη αποφ ρτιση µετά απ πλήρη φ ρτιση, ο
φορτιστής θα αλλάξει στη διαµ ρφωση της "στιγµιαίας φ ρτισης (φ ρτιση συντήρησης)" και θα κρατήσει την κασέτα
µπαταρίας φρέσκια και πλήρως φορτισµένη.
Για την διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του
προι ντος, επισκευές, οποιαδήποτε άλλη συντήρηση ή
ρύθµιση πρέπει να εκτελούνται απ
Κέντρα Εξυπηρέτησης της Μάκιτα, µε χρήση πάντοτε
ανταλλακτικών Μάκιτα.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνουµε υπ την µοναδική µας ευθύνη τι αυτ το προι ν
βρίσκεται
σε
Συµφωνία
τυποποιηµένων εγγράφων, EN60335, EN55014, EN61000
σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου, 73/23/EEC και 89/
336/EEC.
14
το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για τον
7,2 V
9,6 V
6
8
9000, 9100/A, 9120,
7000, 7100
PA09
7001
9001, 9101/A
7002
9002, 9102/A, 9122
7033
9033, 9133
7034
9034, 9134
9135/A
τα Εξουσιοδοτηµένα
ENH005-1
µε
τα
ακ λουθα
12 V
10
1200/A, 1210, 1220,
PA12
1201/A
1202/A, 1222
1233
1234
1235/A/F
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
πρ τυπα
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
14,4 V
18 V *1
Χωρητικ τη
τα
12
15
(Ah)
1420,
1,3
PA14
1,7
1422
1822
2,0
1433
1833
2,2
1434
1834
2,6
1435/F
1835/F
3,0
Yasuhiko Kanzaki
CE 2003
∆ιευθυντής
Χρ νος
φ ρτισης
(Λεπτά)
30
40
45
50
60
70

Advertisement

loading

  Also See for Makita DC1414

  Related Manuals for Makita DC1414

This manual is also suitable for:

Dc1804