Download  Print this page

Între Inere - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.
T ieri circulare
Fig.21
Fig.22
Când t ia i cercuri sau arce cu raz mai mic de
170 mm, instala i rigla de ghidare dup
urmeaz .
Introduce i
rigla
dreptunghiular
ghidajul riglei orientat în sus. Introduce i
ghidajului circular printr-una dintre cele dou g uri
ale ghidajului riglei. În uruba i butonul filetat pe tift
pentru a-l fixa.
Glisa i acum rigla de ghidare în pozi ia razei de
t iere dorite i strânge i bol ul pentru a o fixa. Apoi
deplasa i talpa complet înainte.
NOT :
Folosi i întotdeauna pânzele nr. B-17, B-18, B-26
sau B-27 când t ia i cercuri sau arce.
Set adaptor pentru ina de ghidare
(accesoriu)
Fig.23
Când t ia i paralel i buc i de l ime uniform sau în
linie dreapt , folosirea adaptorului inei de ghidare va
asigura executarea unor t ieri rapide i curate.
Pentru a instala adaptorul inei de ghidare, introduce i
rigla gradat
în gaura dreptunghiular
când se opre te. Fixa i bol ul ferm cu cheia inbus.
Fig.24
Instala i adaptorul inei de ghidare pe ina de ghidare.
Introduce i rigla gradat
adaptorului inei de ghidare. A eza i talpa lateral lâng
ina de ghidare i strânge i ferm bol ul.
Fig.25
ATEN IE:
Folosi i întotdeauna pânzele nr. B-8, B-13, B-16,
B-17 sau 58 când utiliza i
adaptorul inei de ghidare.
Plac de acoperire
Fig.26
Folosi i placa de acoperire atunci când t ia i furniruri
decorative, mase plastice etc. Aceasta protejeaz
suprafe ele sensibile sau delicate împotriva deterior rii.
Monta i-l la spatele t lpii ma inii.
Dispozitiv anti-a chiere
Fig.27
Pentru t ieturi f r
a chii poate fi utilizat dispozitivul
anti-a chiere. Pentru a instala dispozitivul anti-a chiere,
deplasa i talpa ma inii complet înainte
dispozitivul de la spatele t lpii ma inii. Când utiliza i
placa de acoperire, instala i dispozitivul anti-a chiere pe
placa de acoperire.
de
ghidare
în
din partea lateral
a t lpii cu
din talp
în gaura dreptunghiular
ina de ghidare
ATEN IE:
Dispozitivul anti-a chiere nu poate fi utilizat când
se execut t ieri înclinate.
cum
ÎNTRE INERE
gaura
ATEN IE:
Asigura i-v
tiftul
debran at-o de la re ea înainte de a efectua
opera iuni de verificare sau între inere.
Pentru a men ine siguran a
repara iile, schimbarea i verificarea periilor de carbon,
precum i orice alte opera iuni de între inere sau reglare
trebuie s
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
ACCESORII
ATEN IE:
Folosi i
recomandate pentru ma ina dumnavoastr
acest manual. Utilizarea oric ror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza v t m ri. Folosi i
accesoriile pentru opera uinea pentru care au fost
concepute.
Dac ave i nevoie de asisten
pân
referitoare la aceste accesorii, adresa i-v centrului local
de service Makita.
Pânze de fer str u pendular
Cheie inbus de 4
Set rigl de ghidare
a
Set adaptor pentru ina de ghidare
Set in de ghidare
Dispozitiv anti-a chiere
Duz de praf
Plac de acoperire
Furtun (pentru aspirator)
i
i monta i
25
c
a i oprit ma ina
fie efectuate numai la Centrele de service
accesoriile
sau
sau de mai multe detalii
i c
a i
i fiabilitatea ma inii,
piesele
auxiliare
în

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct