Download  Print this page

Geb016-1 - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Model; 4340T,4340CT,4340FCT
CE-DECLARA IE DE CONFORMITATE
Declar m pe propria r spundere c acest produs este în
conformitate cu urm toarele standarde i reglement ri;
EN60745, EN55014, EN61000 conform cu Directivele
Consiliului, 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
Produc tor:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
REGULI SPECIALE DE
SIGURAN
NU permite i comodit ii i familiariz rii cu produsul
(ob inute prin utilizare repetat ) s
respectarea strict a normelor de securitate pentru
fer str ul pendular. Dac
incorect sau f r a respecta normele de securitate,
pute i suferi v t m ri corporale grave.
1.
Sus ine i ma ina de suprafe ele izolate atunci
când efectua i o opera iune în care ma ina de
t iat poate intra în contact cu cabluri ascunse
sau
cu
propriul
Contactul cu un cablu aflat sub tesniune va face
ca piesele de metal s fie parcurse de curent, iar
operatorul se va electrocuta.
2.
Folosi i bride sau alt
fixa
i sprijini piesa de prelucrat pe o
platform
stabil . Fixarea piesei cu mâna sau
strângerea acesteia la corp nu prezint stabilitate
i poate conduce la pierderea controlului.
3.
Folosi i întotdeauna viziere sau ochelari de
protec ie. Ochelarii obi nui i sau ochelarii de
soare NU sunt ochelari de protec ie.
4.
Evita i t ierea cuielor. Inspecta i piesa de
prelucrat i elimina i cuiele din aceasta înainte
de începerea lucr rii.
5.
Nu t ia i piese supradimensionate.
6.
Verifica i distan a corect
prelucrat înainte de t iere, astfel încât pânza
s nu loveasc podeaua, bancul de lucru etc.
7.
ine i bine ma ina
8.
Asigura i-v c pânza nu intr în contact cu
piesa de prelucrat înainte de a conecta
comutatorul.
9.
ine i mâinile la distan
10. Nu l sa i ma ina în func iune. Folosi i ma ina
numai când o ine i cu mâinile
11.
Opri i întotdeauna ma ina
Director
înlocuiasc
folosi i aceast
cablu
de
alimentare.
metod practic de a
sub piesa de
de piesele în mi care.
i a tepta i ca
ENH101-5
pânza s
scoate pânza din piesa prelucrat .
12. Nu atinge i pânza sau piesa prelucrat imediat
dup executarea lucr rii; acestea pot fi extrem
de fierbin i i pot provoca arsuri ale pielii.
13. Nu ac iona i ma ina în gol în mod inutil.
14. Unele materiale con in substan e chimice care
pot fi toxice. Ave i grij s nu inhala i praful i
evita i
instruc iunile de siguran
15. Folosi i întotdeauna masca de protec ie contra
prafului adecvat pentru materialul i aplica ia
la care lucra i.
P STRA I ACESTE
INSTRUC IUNI
AVERTISMENT:

GEB016-1

Utilizarea necorespunz toare sau nerespectarea
regulilor din manualul de instruc iuni poate cauza
v t m ri personale grave
DESCRIERE FUNC IONAL
ATEN IE:
ma in
Asigura i-v
debran at-o de la re ea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de func ionare.
Selectarea modului de t iere
Fig.1
Aceast ma in poate fi utilizat cu un mod de t iere
orbital sau în linie dreapt (sus i jos). Modul de t iere
orbital împinge pânza înainte în timpul cursei de t iere
i spore te foarte mult viteza de t iere.
Pentru a schimba modul de t iere, roti i pur i simplu
pârghia de schimbare a modului de t iere în pozi ia
modului de t iere dorit. Consulta i tabelul pentru a
selecta modul de t iere adecvat.
Poziţie
0
006582
22
se opreasc
complet înainte de a
contactul
cu
c
a i oprit ma ina
Mod de tăiere
Pentru tăiere în oţel moale,
oţel inox şi plastic.
Mod de tăiere
în linie dreaptă
Pentru tăiere curată în lemn
şi placaj.
Mod de tăiere
Pentru tăiere în oţel moale,
cu orbită mică
aluminiu şi lemn de esenţă tare.
Pentru tăiere în lemn şi placaj.
Mod de tăiere
cu orbită medie
Pentru tăiere rapidă în aluminiu
şi oţel moale.
Mod de tăiere
Pentru tăiere rapidă în lemn
cu orbită mare
şi placaj.
pielea.
Respecta i
ale furnizorului
i c
a i
Aplicaţii

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Makita 4340T

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct