Download  Print this page

En60745, En55014, En61000 - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ezek az értékek a EN60745 szabvánnyal összhangban
lettek mérve.
Típus; 4340T,4340CT,4340FCT
Az Európai Közösség (EC) el írásainak való
megfelelési nyilatkozat
A kizárólagos felel sségünkre kijelentjük, hogy ezen
termék megfelel a következ szabványok el írásainak;
EN60745, EN55014, EN61000 összhangban a tanács
irányelveivel, 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND
Felel s gyártó:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
Különleges biztonsági szabályok
NE
HAGYJA,
hogy
használatából ered ) kényelem és megszokás váltsa
fel a szúróf rész biztonsági el írásainak szigorú
betartását. Ha ezt a szerszámot felel tlenül és
helytelenül
használja,
sérüléseket szenvedhet.
1.
Tartsa
az
elektromos
szigetelt
markolófelületeinél
m veletet végez amikor a vágószerszám
rejtett vezetékekkel vagy a szerszám saját
vezetékével érintkezhet. Az "él " vezetékekkel
való érintkezés a szerszám nem szigetelt,
hozzáférhet fém részeit is "él vé" teszi és így a
kezel áramütést szenvedhet.
2.
Szorítókkal
vagy
rögzítse és támassza meg a munkadarabot
egy szilárd padozaton. A munkadarab a kezével
vagy a testével való megtartás esetén instabil
lehet és az uralom elvesztéséhez vezethet.
3.
Mindig
viseljen
szemvéd t. A normál szemüvegek vagy a
napszemüvegek NEM véd szemüvegek.
4.
Kerülje
a
szegek
megkezdése el tt ellen rizze a munkadarabot,
és húzza ki bel le a szegeket.
5.
Ne vágjon túlméretes munkadarabokat.
6.
Ellen rizze a megfelel hézagot a munkadarab
mögött a vágás el tt, nehogy a vágószerszám
a padlóba, munkapadba, stb. ütközzön.
7.
Tartsa a szerszámot szilárdan.
8.
Ellen rizze, hogy a f részlap nem ér a
munkadarabhoz,
szerszámot.
9.
Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészekt l.
Igazgató
(a
termék
többszöri
akkor
komoly
szerszámot
ha
más
praktikus
véd szemüveget
átvágását.
A m velet
miel tt
bekapcsolja
10. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak
kézben tartva használja a szerszámot.
ENH101-5
11.
A f részlap eltávolítása el tt a munkadarabból
mindig kapcsolja ki a szerszámot és várja meg,
amíg a f részlap teljesen megáll.
12. Ne
munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést
követ en; azok rendkívül forrók lehetnek és
megégethetik a b rét.
13. Ne m ködtesse a szerszámot terhelés nélkül
fölöslegesen.
14. Némelyik
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemr l. Kövesse az
anyag szállítójának biztonsági utasításait.
15. Mindig
alkalmazásnak
pormaszkot/gázálarcot használja.
RIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
GEB016-1
FIGYELMEZTETÉS:
Az ebben a használati utasításban közölt szabályok
ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi
sérülést eredményezhet.
személyi
annak
olyan
módon
vagy
a
33
érjen
a
f részlaphoz
anyag
mérgez
a
megmunkált
vagy
a
vegyületet
anyagnak
és
az
megfelel

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Makita 4340T

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct