Download Table of Contents Print this page

Makita 6934fd Instruction Manual page 9

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6934fd:

Advertisement

Table of Contents
BEDIENING
Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de schroef/bout, het mate-
riaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding
tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd is aange-
geven in de figuren. (Fig. 6 en 7)
Houd het gereedschap stevig vast en zet de sok op de
bout of moer. Schakel het gereedschap in en draai de
bout/moer aan gedurende de geschikte aandraaitijd.
OPMERKING:
• Voor het vastdraaien van M8 (5/16") of kleinere schro-
even, dient u met zorg de druk op de trekschakelaar te
regelen zodat de schroef niet beschadigd wordt.
• Houd het gereedschap altijd recht op de bout of moer.
• Een te groot aandraaimoment kan beschadiging van de
bout/moer of sok tot gevolg hebben. Voer altijd een
proef uit voordat u met het eigenlijke werk begint, om
de juiste aandraaitijd voor de bout of moer te bepalen.
Voer deze proef vooral uit voor bouten die kleiner zijn
dan M8 (5/16") om problemen met de sok of de bout
e.d. te voorkomen.
• Wanneer u het gereedschap doorlopend gebruikt tot-
dat de accu leeg is, moet u het gereedschap 15
minurten laten rusten alvorens met een verse accu ver-
der te werken.
Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimoment
met een momentsleutel.
1.
Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.
2.
Sok
• Het gebruik van een sok van de onjuiste maat zal
resulteren in een te laag aantrekkoppel.
• Een versleten sok (slijtage op het zeskante of vier-
kante uiteinde) zal resulteren in een te laag
aantrekkoppel.
3.
Bout
• Zelfs wanneer het koppelcoëfficiënt overeenkomt
met de boutklasse, hangt het juiste aandraaimo-
ment af van de boutdiameter.
• Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt
het juiste aandraaimoment af van het koppelcoëf-
ficiënt, de boutklasse en de boutlengte.
4.
Het aantrekkoppel is iets lager wanneer een kogel-
gewrichtverbinding of verlengstaaf wordt gebruikt. U
kunt dit verlies aan aantrekkoppel compenseren
door de aantrektijd te verlengen.
5.
De manier van vasthouden van het gereedschap en
de positie waar de schroef in het materiaal wordt
gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimo-
ment.
6.
Bij lagere toerentallen wordt ook het aandraaimo-
ment kleiner.
18
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.
Vervangen van de koolborstels (Fig. 8 en 9)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer ze tot aan de limietmarker-
ing versleten zijn. Houd de koolborstels schoon zodat ze
goed in de houders glijden. Beide koolborstels dienen
tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend
identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de
koolborstelhouders te verwijderen. Haal de versleten bor-
stels eruit, steek de nieuwe erin, en zet de doppen weer
goed vast.
Steek na het vervangen van de koolborstels de accu in
het gereedschap, en laat het gereedschap ongeveer
1 minuut onbelast draaien om de nieuwe koolborstels te
doen wennen. Controleer vervolgens de werking van het
gereedschap en de werking van de elektrische rem bij
het loslaten van de trekschakelaar. Als de elektrische
rem niet goed werkt, moet u deze laten repareren in het
dichtstbijzijnde Makita servicecentrum.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervang-
ingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Diverse types originele Makita accu's en acculaders

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents