Makita 6934fd Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6934fd:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Opis Działania
 • Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)
 • Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa
 • Technische Daten
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • MűköDési Leírás
 • Technické Údaje
 • Popis Funkcie
 • Popis Funkce

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Impact Wrench
GB
Бездротовий ударний гайковерт
UA
Bezprzewodowy klucz udarowy
PL
Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator
RO
Akku-Schlagschrauber
DE
Akkumulátoros ütve csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Akumulátorový nárazový uťahovač NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Akumulátorový rázový utahovák
CZ
6934FD
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6934fd

 • Page 1 Бездротовий ударний гайковерт ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Bezprzewodowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros ütve csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový nárazový uťahovač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový rázový utahovák NÁVOD K OBSLUZE 6934FD...
 • Page 2 004341 004369 004370 004343 004410 004371 001145 004344...
 • Page 3: Specifications

  EC Declaration of Conformity determined according to EN60745-2-2: Makita Corporation responsible Work mode : impact tightening of fasteners of the manufacturer declare that the following Makita maximum capacity of the tool machine(s): Vibration emission (a ) : 7.0 m/s Designation of Machine: Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 4: Specific Safety Rules

  30th January 2009 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 000230 Tomoyasu Kato FOR BATTERY CARTRIDGE Director Makita Corporation Before using battery cartridge, read all 3-11-8, Sumiyoshi-cho, instructions and cautionary markings on (1) Anjo, Aichi, JAPAN battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 • Page 5: Functional Description

  This tool is equipped with an electric brake. If the tool remove the socket, follow the installation procedures in consistently fails to quickly stop after switch trigger reverse. release, have tool serviced at a Makita service center. Fig.6 Lighting up the front lamp For socket without O-ring and pin Fig.3...
 • Page 6: Maintenance

  If electric brake is not working well, ask cartridge has discharged, allow the tool to rest for your local Makita service center for repair. 15 minutes before proceeding with a fresh battery. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,...
 • Page 7 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Various type of Makita genuine batteries and • chargers...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  обладнання Makita: максимальною потужністю електроприлада Позначення обладнання: Вібрація (a ) : 7,0 м/с год Бездротовий ударний гайковерт Похибка (К): 1,5 м/с № моделі/ тип: 6934FD ENG901-1 Заявлене значення вібрації було виміряно у є серійним виробництвом та • відповідності до стандартних...
 • Page 9 НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, 000230 наведених у цій інструкції з експлуатації, може Томоязу Като призвести до серйозного травмування. Директор ENC004-1 Makita Corporation ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА GEA010-1 Застереження стосовно техніки Перед тим як...
 • Page 10: Інструкція З Використання

  після відпускання курка вмикача, його слід здати на Перезарядження скорочує строк обслуговування в сервісний центр Makita. експлуатації акумулятора. Увімкнення переднього підсвічування Касету з акумулятором слід заряджати при кімнатній температурі 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - Fig.3...
 • Page 11 Вибір вірного ключа Високоміцний болт Слід завжди використовувати ключ вірного розміру для болтів та гайок. Ключ невірного розміру призводить до невірного та нерівномірного моменту Н м (кгс cм) затягування та/або пошкодження болта або гайки. Встановлення або зняття ключа (1428) (1224) Fig.5 Для...
 • Page 12: Технічне Обслуговування

  гальмо не працює належним чином, слід звернутись до місцевого сервісного центра Makita для проведення ремонту. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись вповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.
 • Page 13 Makita: Wytwarzanie drgań (a ) : 7,0 m/s Opis maszyny: Niepewność (K) : 1,5 m/s Bezprzewodowy klucz udarowy ENG901-1 Model nr/ Typ: 6934FD Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została • jest produkowane seryjnie oraz zmierzona zgodnie ze standardową metodą...
 • Page 14 Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez sprawdzaj moment dokręcenia za pomocą naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, klucza dynamometrycznego. którym jest: ZACHOWAĆ INSTRUKCJE Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE 30 stycznia 2009 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa...
 • Page 15: Opis Działania

  Wskazówki dotyczące zachowania po zwolnieniu języka spustowego wyłącznika, należy maksymalnej trwałości akumulatora zlecić naprawę urządzenia w punkcie serwisowym Akumulator należy naładować zanim zostanie narzędzi Makita. do końca rozładowany. Włączanie lampki czołowej Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia, Rys.3 przerwij pracę i naładuj akumulator.
 • Page 16 niewłaściwym rozmiarze prowadzi do niedokładnego i Śruba o wysokiej wytrzymałości nierównomiernego momentu dokręcania i/lub uszkodzenia śruby lub nakrętki. Montaż i demontaż gniazda (kgf cm) Rys.5 (1428) Dla gniazda z pierścieniem O i wtykiem Wysuń pierścień O z rowka w gnieździe i wyjmij z (1224) gniazda wtyk.
 • Page 17: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Jeżeli hamulec elektryczny nie działa prawidłowo, zleć naprawę urządzenia miejscowemu punktowi serwisowemu narzędzi Makita. celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, wszelkie naprawy różnego rodzaju prace konserwacyjne regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita.
 • Page 18 ) : 95 dB (A) ENH101-12 Nivel de putere acustică (L ): 106 dB(A) Declaraţie de conformitate CE Eroare (K): 3 dB(A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Purtaţi mijloace de protecţie a auzului declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): ENG205-1 Vibraţii Destinaţia utilajului: Valoarea totală...
 • Page 19: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea regulilor din manualul de instrucţiuni poate cauza 000230 vătămări personale grave Tomoyasu Kato ENC004-1 Director INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, PRIVIND SIGURANŢA Anjo, Aichi, JAPONIA GEA010-1 PENTRU CARTUŞUL Avertismente generale de ACUMULATORULUI siguranţă pentru unelte electrice Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului,...
 • Page 20 încât orificiul din capul de cheie frontală să fie aliniat cu reparat într-un centru de service Makita. orificiul din soclu. Introduceţi ştiftul prin orificiul din soclu şi capul de cheie frontală. Apoi readuceţi garnitura...
 • Page 21 inelară în poziţia iniţială din canelura capului de cheie de strângere adecvat. frontală pentru a fixa ştiftul. Pentru a demonta capul de NOTĂ: cheie frontală, executaţi în ordine inversă operaţiile de instalare. Când fixaţi şuruburi M8 (5/16") sau mai mici, •...
 • Page 22 Makita. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.
 • Page 23: Technische Daten

  Marke Makita: Abweichung (K): 1,5 m/s Bezeichnung des Geräts: ENG901-1 Akku-Schlagschrauber deklarierte Schwingungsbelastung wurde • Modelnr./ -typ: 6934FD gemäß der Standardtestmethode gemessen und in Serie gefertigt werden und kann für Vergleich Werkzeugen den folgenden EG-Richtlininen entspricht: untereinander verwendet werden. 98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch •...
 • Page 24 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Das richtige Anzugsdrehmoment kann je nach Bevollmächtigten in Europa: Art und Größe des Bolzens abweichen. Prüfen Makita International Europe Ltd, Drehmoment einem Michigan, Drive, Tongwell, Drehmomentschlüssel. Milton Keynes, MK15 8JD, England BEWAHREN SIE DIESE 30.
 • Page 25 Wenn das Werkzeug häufiger nach Laden Sie einen voll geladenen Akkublock Loslassen des Auslöseschalters nicht anhält, lassen Sie nicht noch einmal auf. es von einem Makita-Servicecenter warten. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer Einschalten der vorderen Lampe des Akkus. Abb.3...
 • Page 26: Montage

  MONTAGE Bolzen mit hohem Abschermoment ACHTUNG: Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und • entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten (kgf cm) am Werkzeug ausführen. Auswahl des richtigen Steckeinsatzes (1428) Benutzen Sie für Bolzen und Muttern immer den (1224) Steckeinsatz mit der richtigen Größe.
 • Page 27: Wartung

  • ZUBEHÖR Klasse des Bolzens die gleichen sind, hängt richtige Anzugsdrehmoment Durchmesser des Bolzens ab. ACHTUNG: Obwohl die Durchmesser der Bolzen die • Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • gleichen sind, hängt richtige beschrieben ist, empfehlen folgende Anzugsdrehmoment Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Page 28: Részletes Leírás

  ) : 95 dB (A) ENH101-12 Hangteljesítményszint (L ) : 106 dB(A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Bizonytalanság (K): 3 dB(A) Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita ENG205-1 Vibráció gép(ek): A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az Gép megnevezése:...
 • Page 29 FIGYELMEZTETÉS: Az ebben a használati utasításban közölt szabályok ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi 000230 Tomoyasu Kato sérülést eredményezhet. Igazgató ENC004-1 Makita Corporation FONTOS BIZTONSÁGI 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPÁN SZABÁLYOK GEA010-1 A szerszámgépekre vonatkozó AZ AKKUMULÁTORRA általános biztonsági VONATKOZÓAN...
 • Page 30: Működési Leírás

  Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel azután, hogy kioldókapcsolót felengedte, az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a szervizelni kell egy Makita szervizközpontban. szerszám teljesítménye. Az elülső lámpa bekapcsolása Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött Fig.3 akkumulátort. VIGYÁZAT: túltöltés...
 • Page 31 A dugókulcs felhelyezése és eltávolítása Nagy szakítószilárdságú fejescsavar Fig.5 Tömítőgyűrűvel és csapszeggel felszerelt dugókulcs Mozdítsa ki a tömítőgyűrűt a dugókulcson található (kgf cm) horonyból és távolítsa el a csapszeget a dugókulcsból. Illessze a dugókulcsot a szerszámcsonkra úgy, hogy (1428) hogy a dugókulcsban található furat igazodjon a (1224) csonkon található...
 • Page 32 Makita szervizközpontban. termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.
 • Page 33: Technické Údaje

  ): 106 dB(A) Vyhlásenie o zhode so smernicami Odchýlka (K): 3 dB(A) Európskeho spoločenstva Používajte chrániče sluchu. ENG205-1 Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Vibrácie prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Makita: určený podľa normy EN60745-2-2: Označenie zariadenia:...
 • Page 34 ENC004-1 30. január 2009 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 000230 Tomoyasu Kato PRE JEDNOTKU Riaditeľ Makita Corporation AKUMULÁTORA 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Pred použitím jednotky akumulátora Anjo, Aichi, JAPONSKO prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky nabíjačke akumulátorov, GEA010-1 Všeobecné bezpečnostné akumulátore a (3) produkte používajúcom akumulátor.
 • Page 35: Popis Funkcie

  Tento prístroj má elektrickú brzdu. Ak sa prístroj po Fig.6 uvoľnení prepínača rýchlo nezastaví, nechajte prístroj Pre objímku bez O-krúžku a kolíka opraviť v servise Makita. Ak chcete namontovať objímku, nasuňte ju na nákovu Zapnutie prednej žiarovky nástroja, kým nezapadne na svoje miesto.
 • Page 36 BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, problémom. údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské Ak sa s nástrojom pracuje priebežne, až kým sa • servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné kazeta batérie nevybije, nechajte nástroj odpočívať...
 • Page 37 Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 38 Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový součet) Prohlášení ES o shodě určený v souladu s EN 60745-2-2: Společnost Makita Corporation jako odpovědný Pracovní režim: rázové utahování upevňovacích výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: prvků podle maximální kapacity nástroje popis zařízení: Vibrační emise (a ): 7,0 m/s Akumulátorový...
 • Page 39 ENC004-1 30. ledna 2009 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 000230 Tomoyasu Kato AKUMULÁTOR ředitel Makita Corporation Před použitím akumulátoru přečtěte 3-11-8, Sumiyoshi-cho, všechny pokyny a varovné symboly na (1) Anjo, Aichi, JAPAN nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. GEA010-1 Akumulátor nedemontujte.
 • Page 40: Popis Funkce

  Fig.6 spoušti, zašlete jej do servisního centra společnosti Nástavec bez těsnicího kroužku a čepu Makita k opravě. Při instalaci nástavce jej tlačte do kovadliny nástroje, Rozsvícení předního světla dokud se nezajistí na svém místě.
 • Page 41 šroubu nebo matice. brzda nepracuje správně, svěřte nástroj místnímu Výše zmíněná zkouška je žádoucí zejména u servisnímu středisku společnosti Makita k opravě. šroubů menších než M8 (5/16"), aby nedošlo k K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI problému na nástavci, šroubu, apod.
 • Page 42 PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884510B976...

Table of Contents