Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 6934fd Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6934fd:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Knop
2
Accu
3
Trekschakelaar
4
Lamp
5
Omkeerschakelaar
6
Sok

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Standaardbout
Capaciteiten
Bout met hoge
trekvastheid
Vierkant
Toerental onbelast (min
Slagen per minuut
Maximaal aantrekkoppel
Totale lengte
Netto gewicht
• In verband met ononderbroken research en ontwikkel-
ing behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van schro-
even in hout, metaal en kunststof.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Neem de veiligheidsvoorschriften voor het gereed-
schap altijd strict in acht en laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van gemak of vertrouwdheid
met het product (verworven na herhaald gebruik).
Onveilig of verkeerd gebruik van dit gereedschap
kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
1.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde hand-
greepvlakken vast wanneer u werkt op plaatsen
waar de sok van het gereedschap op verborgen
elektrische bedrading of zijn eigen netsnoer kan
stoten. Door contact met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen
van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
2.
Draag oorbeschermers.
3.
Controleer de sok nauwkeurig op slijtage,
scheuren of beschadiging alvorens deze op het
gereedschap te monteren.
4.
Houd het gereedschap stevig vast.
16
Verklaring van algemene gegevens
7
Draaistuk
8
Standaardbout
9
Aandraaimoment
10 Juist aantrekkoppel
11 Aandraaitijd
12 Bout met hoge trekvastheid
6934FD
M8 – M16
M6 – M12
12,7 mm
–1
)
0 – 2 300
0 – 3 000
140 N•m
173 mm
1,7 kg
13 Limietmarkering
14 Dop van koolborstelhouder
15 Schroevendraaier
5.
Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de
voeten hebt.
Controleer of er niemand beneden u aanwezig is
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gaat gebruiken.
6.
Het juiste aantrekkoppel kan verschillen afhan-
kelijk van de soort of grootte van de bout. Con-
troleer
het
momentsleutel.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
ACCULADER EN ACCU
1.
Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2.
Neem de accu niet uit elkaar.
3.
Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan
onmiddellijk
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4.
Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5.
Bedek de accuklemmen altijd met de accukap
wanneer u de accu niet gebruikt.
6.
Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
7.
Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
8.
Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
9.
Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
aantrekkoppel
met
stopzetten.
Voortgezet
een

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents