Silvercrest SHBS 1000 A1 Operation And Safety Notes

Table of Contents
 • Polski

  • Wstęp

   • Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
   • Dostawa
   • Opis CzęśCI
   • Dane Techniczne
  • Bezpieczeństwo

   • Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Przed Uruchomieniem

   • Ładowanie Akumulatora
  • Obsługa

   • Przedłużenie ŻywotnośCI Akumulatorόw
   • Rady
   • Strzyżenie Włosόw
   • Strzyżenie Bez Nasadki
   • Przerzedzanie Włosόw
   • Przycinanie Konturόw Przy Nasadzie Włosόw, Szyi Oraz Bokobrodόw
   • Przystrzyganie Włosόw I Brody
  • Czyszczenie Oraz Pielęgnacja

   • Czyszczenie Obudowy
   • Czyszczenie Maszynki Do Strzyżenia Włosόw / I Brody
  • Usunięcie

  • Gwarancja I Serwis

   • Zgodność
 • Magyar

  • Bevezető

   • Rendeltetésszerű Használat
   • A Szállítmány Tartalma
   • A Részek Megnevezése
   • Műszaki Adatok
  • Biztonság

   • Általános Biztonsági Tudnivalók
  • Az Üzembevétel Előtt

   • Az Akkuk Feltöltése
  • Kezelés

   • Az Akkuk Élettartamának a Megnövelése
   • Tippek
   • Haj Vágása
   • Feltét Nélküli Vágás
   • A Haj Ritkítása
   • A Haj Széle-, a Tarkó- És a Pajesz-Kontúrok Vágása
   • Szakáll Megigazítása És Vágása
  • Tisztítás És Ápolás

   • A Ház Tisztítása
   • A Haj- / Szakállnyíró Tisztítása
  • Mentesítés

  • Garancia És Szerviz

  • Konformitás

 • Slovenščina

  • Uvod

   • Namen Uporabe
   • Obseg Dobave
   • Opis Delov
   • Tehnični Podatki
  • Varnost

   • Splošna Varnostna Opozorila
  • Pred Začetkom Uporabe

   • Polnjenje Akumulatorskih Baterij
  • Uporaba

   • Podaljšanje Življenjske Dobe Akumulatorskih Baterij
   • Nasveti
   • Striženje las
   • Striženje Brez Nastavka
   • Redčenje las
   • Striženje Kontur Na Robu Lasišča, Zatilju in Zalizcih
   • Oblikovanje in Striženje Brade
  • ČIščenje in Nega

   • ČIščenje Ohišja
   • ČIščenje Aparata Za Striženje las / Brade
  • Odstranjevanje

  • Garancija in Servis

  • Skladnost

  • Garancijski List

 • Čeština

  • Úvod

   • Použití Ke Stanovenému Účelu
   • Rozsah Dodávky
   • Popis Dílů
   • Technické Údaje
  • Bezpečnost

   • Všeobecné Bezpečnostní Pokyny
  • Před UvedeníM Do Provozu

   • Nabíjení Akumulátorových Článků
  • Obsluha

   • Prodloužení Životnosti Akumulátorových Článků
   • Tipy
   • Střihání Vlasů
   • Střihání Bez Nástavce
   • Prostřihání Vlasů
   • Střihání Obrysů U Kořínků Vlasů, Na Šíji a Kotletách
   • Trimování a Střihání Vousů
  • Čistění a Ošetřování

   • ČIštění Pouzdra
   • Zastřihovač Vlasů / Vousů
  • Zlikvidování

  • Záruka a Servis

  • Konformita

 • Slovenčina

  • Úvod

   • Používanie Podľa Určenia
   • Obsah Dodávky
   • Opis Dielov
   • Technické Údaje
  • Bezpečnosť

   • Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia
  • Pred UvedeníM Do Prevádzky

   • Nabíjanie Akumulátorov
  • Obsluha

   • Predĺženie Životnosti Akumulátorov
   • Tipy
   • Strihanie Vlasov
   • Strihanie Bez Nadstavca
   • Prerieďovanie Vlasov
   • Strihanie Kontúr Vlasov Nad Čelom, Na Zátylku a Kotletách
   • Zastrihávanie a Strihanie Brady
  • Čistenie a Údržba

   • Čistenie Krytu
   • Čistenie Strojčeka Na Strihanie Vlasov a Brady
  • Likvidácia

  • Záruka a Servis

  • Zhoda

 • Deutsch

  • Einleitung

   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Lieferumfang
   • Teilebeschreibung
   • Technische Daten
  • Sicherheit

   • Allgemeine Sicherheitshinweise
  • Vor der Inbetriebnahme

   • Aufladen der Akkus
  • Bedienung

   • Akku-Lebensdauer Verlängern
   • Tipps
   • Haare Schneiden
   • Schneiden ohne Aufsatz
   • Haare Ausdünnen
   • Schneiden von Konturen an Haaransatz, Nacken und Koteletten
   • Bart Trimmen und Schneiden
  • Reinigung und Pflege

   • Reinigung des Gehäuses
   • Reinigung Haar- / Bartschneider
  • Entsorgung

  • Garantie und Service

  • Konformität

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
PerSOnaL Care
Hair Trimmer SHBS 1000 A1
Hair Trimmer
Operation and Safety Notes
Hajvágógép
Kezelési és biztonsági utalások
Strojek na vlasy
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Haarschneider
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Maszynka do strzyżenia włosów
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Aparat za striženje las
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Strojček na strihanie vlasov
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 1000 A1

 • Page 1 PerSOnaL Care Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hair Trimmer Maszynka do strzyżenia włosów Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Hajvágógép Aparat za striženje las Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Strojek na vlasy Strojček na strihanie vlasov...
 • Page 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction Proper use ................Page 7 Included items ................. Page 8 Description of parts ..............Page 8 Technical data ................. Page 9 Safety ..................Page 9 General safety advice ............Page 10 Before first use Charging the batteries ............Page 13 Prolonging the life of the rechargeable batteries ....
 • Page 6 The following icons / symbols are used in this instruction manual: Read instruction manual! Damaged appliances, power cables and power plugs mean potentially fatal risks from electric shock. Regularly check the condition of the appliance, the power cables and the power plugs. Observe caution and safety notes! Caution –...
 • Page 7: Proper Use

  Introduction Hair Trimmer Introduction Q Dear Customer, We are pleased you chose to purchase this product and hope you enjoy using your new hair and beard clippers. These hair and beard clippers and their easily fitted cutting length comb attachments can be used to cut different hair lengths and shape perfect hair contours.
 • Page 8: Included Items

  Introduction Included items Q 1 Hair and beard clippers 1 Charging station 1 Plug-in adapter 6 Cutting length comb attachments 1 Thinning attachment 1 Cleaning brush 1 Scissors 1 Comb 1 Cutter oil 1 Travel bag 1 Hairdressing cape 1 Instructions for use Description of parts Q Blade set with titanium-coated blade block and ceramic cutting blade...
 • Page 9: Technical Data

  Output: 4.5 V , 1,000 mA Protection class: Ambient conditions: For indoor use only Hair and beard clippers: Model: SHBS 1000 A1 Article No.: 9133711 Rechargeable batteries: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1,000 mAh Input: 4.5 V , 1,000 mA...
 • Page 10: General Safety Advice

  Safety General safety advice J T his device is not intended to be used by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and / or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have received instruction on how to use the device from such a responsible person.
 • Page 11 Safety The device will operate at its best if you observe the following: J T o ensure optimum performance, operate the device only in accordance with the information on the rating plate. J D o not expose the hair clippers to temperatures below +10 °C or above +40 °C.
 • Page 12 Safety c CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! If the device falls into the water, the first thing you must do is pull the mains adapter out of the mains socket before you put your hands into the water. c CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Never touch the mains adapter with wet hands particularly when you insert or pull out the adapter from the mains socket.
 • Page 13: Before First Use

  Safety / Before first use J P ull the mains adapter out of the mains socket - if a fault occurs, - before you clean the device, - if you intend leave the device unused for a long period, - after every use. When doing this, pull directly on the mains adapter and not on the lead.
 • Page 14 Before first use The device is fitted with 2 NiMH rechargeable batteries and an overcharge protection system so that the batteries can be topped up without being overcharged. j C onnect the cable of the plug-in mains adapter to the charging station of the hair and beard clippers.
 • Page 15: Prolonging The Life Of The Rechargeable Batteries

  Before first use / Use j I nsert the connector plug of the plug-in mains adapter into the socket on the underside of the hair and beard clippers. j T o avoid injury and damage to the device, always switch off the device before you connect it to the mains supply.
 • Page 16: Cutting Hair

  Cutting hair Q Tip: Start with a cutting length comb attachment with a longer cutting length than is finally required, then proceed in stages until you achieve the desired length. Cutting length comb attachments j S elect the cutting length comb attachment (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm) to suit the desired cutting length.
 • Page 17: Cutting Without An Attachment

  Cutting length comb Cutting lengths* attachment 6 (mm) with cutting length fine adjustment (mm) 22 - 24 22.0 22.7 23.4 24.0 28 - 30 28.0 28.7 29.4 30.0 * Please note that the actual cutting lengths may deviate from the cutting lengths given here, depending on the cutting angle.
 • Page 18: Thinning Hair

  Use / Cleaning and care Thinning hair Q This attachment allows you to reduce the volume of hair by only picking up and cutting part of the hair. j P ush the thinning attachment on to the blade set from the front to thin out the hair.
 • Page 19: Cleaning The Housing

  Cleaning and care j N ever touch the mains adapter with wet hands when you insert or pull out the adapter from the mains socket. j A lways keep the mains adapter and connection lead dry. WARNING! Do not immerse the hair and beard clippers in water or other liquids for cleaning as the device is not waterproof.
 • Page 20: Disposal

  Cleaning and care / Disposal j A fter cleaning, place the locating lug of the blade set back into the locating hole of the cutter head mount (see Fig. C). j R e-engage the blade set by applying a little light pressure from the rear of the device (see Fig.
 • Page 21: Warranty And Service

  Disposal / Warranty and service When you decide to discard the device, please do not place it (even without batteries) into the household refuse bin. Contact your local council to find out about environmentally friendly and proper disposal of the device as electrical scrap. The packaging is composed of natural materials and can be recycled.
 • Page 22: Conformity

  Warranty and service / Conformity We are furthermore unable to assume liability for the consequences of improper use of the device. Conformity Q The CE marking has been applied to the product in compliance with the following European directives: EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2004 / 108 / EC) The Declaration of Conformity is held by the distributor:...
 • Page 23 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ......Strona 25 Dostawa ................Strona 26 Opis części ................Strona 26 Dane techniczne ..............Strona 27 Bezpieczeństwo ............Strona 27 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ......... Strona 28 Przed uruchomieniem .......... Strona 31 Ładowanie akumulatora ............. Strona 32 Obsługa Przedłużenie żywotności akumulatorόw ......
 • Page 24 W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące znaki / symbole: Przeczytaj instrukcję obsługi! Uszkodzenie urządzenia, kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, kabla sieciowego, wtyczki. Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Niebezpieczne napięcie elektryczne - zagrożenie dla życia! Napięcie przemienne mA /...
 • Page 25: Wstęp

  Wstęp Maszynka do strzyżenia włosów Wstęp Q Szanowna klientko, szanowny kliencie, dziękujemy za państwa zakup oraz życzymy państwu wiele radości z pańską nową maszynką do strzyżenia włosόw / i brody. Z niniejszą maszynką do strzyżenia włosόw / i brody oraz z jej łatwo wymienialnymi nasadkami do rόżnych długości cięć...
 • Page 26: Dostawa

  Wstęp W przypadku zastosowania sprzecznym z przeznaczeniem wygasają roszczenia gwarancyjne. Dostawa Q 1 Maszynka do strzyżenia włosόw / i brody 1 Stacja ładująca 1 Zasilacz 6 Nasadek do rόżnych długości cięcia 1 Nasadka do przerzedzania 1 Szczotka do czyszczenia 1 Nożyczki 1 Grzebień...
 • Page 27: Dane Techniczne

  , 1.000 mA Klasa ochrony: Warunki otoczenia: dopuszczone jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych Maszynka do strzyżenia włosόw- / i brody: Typ: SHBS 1000 A1 Nr artykułu: 9133711 Akumulatory: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1.000 mAh Wejście: 4,5 V , 1.000 mA Dop.
 • Page 28: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo instrukcji tak, aby przez nieuwagę nie spowodować obrażeń czy szkód. Instrukcję należy zachować do ewentualnej późniejszej lektury. W przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim prosimy przekazać również niniejszą instrukcję. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa J U rządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy intelektualnych, a także bez doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że będą...
 • Page 29 Bezpieczeństwo Dla uniknięcia obrażeń należy pamiętać: J P roszę nie stosować urządzenia z wadliwymi nasadkami do cięcia lub wadliwymi nasadkami do przerzedzania , mogą one posiadać ostre obrzeża. Istnieje zagrożenie obrażeniem! Dla zapewnienia właściwej bezawaryjnej eksploatacji należy pamiętać: J D la umożliwienia optymalnego użytkowania stosować się do informacji podanych na tabliczce identyfikacyjnej.
 • Page 30 Bezpieczeństwo J O dłączyć zasilacz z gniazda elektrycznego - w przypadku zakłóceń, - przed czyszczeniem urządzenia, - jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, - po każdym użyciu. Wyciągnąć bezpośrednio zasilacz, nie ciągnąć za kabel. J J eśli na kablu, zasilaczu, na obudowie lub innych częściach stwierdzone zostanie uszkodzenie, wówczas urządzenia nie wolno dalej użytkować.
 • Page 31: Przed Uruchomieniem

  Bezpieczeństwo / Przed uruchomieniem J Zwracać uwagę, aby nie zacisnąć kabla w drzwiach szafy lub nie ciągnąć po gorących powierzchniach. W przeciwnym razie dojść może do uszkodzenia izolacji kabla. Dla uniknięcia pożaru należy pamiętać: J P o użyciu lub do czyszczenia wyciągać zasilacz z sieci. J N igdy nie pozostawiać...
 • Page 32: Ładowanie Akumulatora

  Przed uruchomieniem Ładowanie akumulatora Q Przed pierwszym zastosowaniem cykl ładowania akumulatora maszynki do strzyżenia włosόw / i brody powinien trwać co najmniej 3 godziny. Dla następnych ładowań wystarczający jest okres 90 minut. Przed zastosowaniem urządzenia bez podłączenia do sieci, należy upewnić...
 • Page 33 Przed uruchomieniem j C ałkowicie naładowane akumulatory gwarantują państwu stosowanie niniejszego urządzenia bez podłączenia do sieci elektrycznej przez okres 60 minut. Zastosowanie z zasilaczem: W przypadku zakłόceń w pracy maszynki do strzyżenia włosόw / i brody występujących w trakcie strzyżenia i powstałych na wskutek wyładowanych lub słabych akumulatorόw, mogą...
 • Page 34: Obsługa

  Obsługa Obsługa Q Przedłużenie żywotności akumulatorόw Q W celu uzyskania dłuższej żywotności akumulatorόw zaleca się, aby były one całkowicie wyładowane, zanim rozpocznie się ich ponowne naładowanie. W celu całkowitego wyładowania należy stosować urządzenie, aż do całkowitego jego zatrzymania. Rady Q Strzyżone włosy powinny być...
 • Page 35 Obsługa Wskazόwka: Za pomocą przełącznika przesuwnego mogą państwo stopniować wymaganą długość nasadek do cięcia Proszę wybrać np. nasadkę do cięcia do długości włosόw 22 - 24 mm. Chcą państwo swoje włosy tnąć na długość 22 mm, proszę wtedy przesunąć przełącznik przesuwny do precyzyjnego nastawienia długości całkowicie w gόrę...
 • Page 36: Strzyżenie Bez Nasadki

  Obsługa Strzyżenie bez nasadki Q OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Głowica strzygąca jest bardzo ostra. Bez nasadki do cięcia można przycinać włosy na długość pomiędzy 0,5 mm oraz 2,5 mm. W celu precyzyjnego ustawienia długości cięcia należy przesunąć przełącznik przesuwny na odpowiednią długość. Wskazόwka: W zależności od pozycji trzymania maszynki do strzyżenia włosόw oraz z tym związanym kątem, długości cięcia mogą...
 • Page 37: Przystrzyganie Włosόw I Brody

  Obsługa / Czyszczenie oraz pielęgnacja j P roszę przyłożyć wsad tnący bez nasadki do cięcia wymaganej wysokości nasady włosόw. j P roszę poprowadzić załączoną maszynkę do strzyżenia włosόw / i brody w dόł. Przystrzyganie włosόw i brody Q j P roszę wybrać stopień długości cięcia w zależności od wymaganej długości brody.
 • Page 38: Czyszczenie Obudowy

  Czyszczenie oraz pielęgnacja Czyszczenie obudowy Q j O budowę czyścimy lekko zwilżoną szmatką. Czyszczenie maszynki do strzyżenia Q włosόw / i brody j P roszę wyłączyć maszynkę do strzyżenia włosόw / i brody poprzez naciśnięcie przełącznika ZAŁ / WYŁ j P roszę...
 • Page 39: Usunięcie

  Usunięcie Usunięcie Q Niniejsza maszynka do strzyżenia włosόw / i brody zawiera dwa akumulatory NiMH. Usuwając akumulatory muszą one być całkowicie puste. j P roszę oddzielić urządzenie od zaopatrzenia w energię elektryczną. j P roszę załączyć urządzenie i pozostawić je, aż do samoistnego wyłączenia się.
 • Page 40: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Gwarancja i serwis Q Kompetentna dla twojego kraju gorąca linia serwisowa jest podana w załączonym do urządzenia dokumencie gwarancyjnym. Nasze urządzenie zostało wykonane z największą starannością. Jeżeli mimo to nastąpiłaby jego awaria, to w ramach naszych warunków gwarancyjnych przejmujemy oczywiście gwarancję...
 • Page 41: Zgodność

  Zgodność Zgodność Q Zgodnie z dyrektywami europejskimi na wyrobie umieszczono znak CE: Dyrektywa niskonapięciowa (2006 / 95 / EC) Dyrektywa EMV (2004 / 108 / EC) Oświadczenie zgodności złożono u dystrybutora: LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D-85748 Garching bei München WSKAZÓWKA: W ramach udoskonalania produktu zastrzegamy sobie prawo do technicznych oraz optycznych zmian na artykule oraz wszystkich...
 • Page 43 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat ...........Oldal 45 A szállítmány tartalma ............Oldal 46 A részek megnevezése ............Oldal 46 Műszaki adatok ..............Oldal 47 Biztonság ................Oldal 47 Általános biztonsági tudnivalók ..........Oldal 48 Az üzembevétel előtt ..........Oldal 51 Az akkuk feltöltése ..............Oldal 52 Kezelés Az akkuk élettartamának a megnövelése ......Oldal 53 Tippek ..................Oldal 54 Haj vágása ................Oldal 54 Feltét nélküli vágás ..............Oldal 55...
 • Page 44 A használati útmutatóban az alábbi piktogrammokat / jeleket használjuk: Olvassa el a kezelési útmutatót! A sérült készülék, hálózati vezeték vagy csatlakozó elektromos áramütés okozta veszélyt hordoz magában. Rendszeresen ellenőrizze a készülék, hálózati vezeték és a hálózati csatlakozó állapotát. Vegye figyelembe a figyelmeztető és a biztonsági utasításokat! Vigyázat, elektromos áramütés veszélye! Veszélyes elektromos feszültség –...
 • Page 45: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezető Hajvágógép Bevezető Q Kedves vásárló, a vásárlásáért köszönetet mondunk és kívánjuk, hogy az új haj- / szakállnyírójával sok örömben legyen része. Ezzel a haj- / szakállnyíróval és a könnyen cserélhető vágáshossz -feltétekkel külömböző vágási hosszúságokat és tiszta kontúrokat vághat. Kiegészítőleg a szörzethossz finom beállítására egy toló-kap- csoló...
 • Page 46: A Szállítmány Tartalma

  Bevezető A szállítmány tartalma Q 1 haj- / szakállnyíró 1 feltöltő állomás 1 dugós tápegység 6 vágáshossz-feltét 1 ritkító feltét 1 tisztító kefe 1 olló 1 fésű 1 kenőolaj 1 tartó doboz 1 köpeny 1 használati utasítás A részek megnevezése Q titánbevonatú...
 • Page 47: Műszaki Adatok

  100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz Kimenet: 4,5 V , 1.000 mA Védettségi osztály: Környezeti feltételek: csak belterekre engedélyezett Haj- / szakállnyíró: Modell: SHBS 1000 A1 Árucikk sz.: 9133711 Akkuk: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1.000 mAh Bemenet: 4,5 V , 1.000 mA Megengedett környezeti hőmérséklet:...
 • Page 48: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Biztonság Általános biztonsági tudnivalók Ez a készülék nem arra készült, hogy korlátozott fizikai, szenzórikus vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és / vagy ismeretek nélküli szemé- lyek (gyerekeket beleértve) használják kivéve, ha azt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, vagy ha a készülék használatának a módjáról tőle utasításokban részesülnek.
 • Page 49 Biztonság Kifogástalan üzemelés biztosítása érdekében vegye figyelembe: J O ptimális működés lehetővé tételének az érdekében a készüléket csak a típustábla adatainak megfelelően üzemeltesse. J N e tegye ki a hajvágót +10 °C alatti, vagy +40 °C feletti hőmérsékletek hatásának. J M inden egyes használat előtt tisztítsa meg alaposan a készüléket.
 • Page 50 Biztonság J H a a kábelen, a hálózati adapteren, a készülék házán vagy más részein sérüléseket fedez fel, a készüléket nem szabad tovább használni. J A javításokat csak a szakkereskedővel, vagy a szerviz centerrel (lásd a garancia lapot) végeztesse. c VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Ha a készülék vízbe esik, mielőtt a vízbe nyúlna, előbb feltétlenül húzza ki a hálózati adaptert a dugaljzatból.
 • Page 51: Az Üzembevétel Előtt

  Biztonság / Az üzembevétel előtt Tűz kitörésének az elkerülése végett vegye figyelembe: J H asználat után, vagy tisztításhoz húzza ki a hálózati adaptert az dugaljzatból. J A készüléket sohase felügyelet nélkül és csak a típustáblán megadott adatoknak megfelelően üzemeltesse. J H úzza ki a hálózati adapter a dugaljzatból - ha zavarok lépnek fel, - mielőtt a készüléket tisztítja,...
 • Page 52: Az Akkuk Feltöltése

  Az üzembevétel előtt Az akkuk feltöltése Q Az első használat előtt a haj- / szakállnyírót minimum 3 órám keresztül fel kell tölteni. A következő feltöltési eljárások alkalmával 90 perces feltöltési idő elegendő. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék teljesen fel legyen töltve, mielőtt azt a dugós tápegység nélkül használja.
 • Page 53: Kezelés

  Az üzembevétel előtt / Kezelés Dugós tápegységgel való üzemelés: Ha a haj- / szakállnyíró a lemerült vagy legyengült akkuk miatt nyírás közben leállna, a nyírást csatlakoztatott dugós tápegységgel folytatni lehet. j D ugja a dugós tápegység kábeldugóját a haj- / szakállnyíró alsó oldalán található...
 • Page 54: Tippek

  Kezelés Tippek Q A levágni való hajnak tisztának és száraznak kell lenni. j F ésülje át jól a hajat, hogy ezáltal az esetleges csomókat eltávolítsa. j T erítse a betarkarókendőt, vagy egy másik kendőt a tarkó és a nyak köré annak a megakadályozására, hogy a levágott haj a gallér vagy a ruha nyakrésze alá...
 • Page 55: Feltét Nélküli Vágás

  Kezelés Vágáshossz-feltét Vágási hosszúság* 6 (mm) a vágáshossz finom beállításánál (mm) 4 - 6 7 - 9 10 - 12 10,0 10,7 11,4 12,0 16 - 18 16,0 16,7 17,4 18,0 22 - 24 22,0 22,7 23,4 24,0 28 - 30 28,0 28,7 29,4...
 • Page 56: A Haj Ritkítása

  Kezelés Utalás: A hajvágó tartása és az abból eredő szög függvényében a vágási hajhosszúság eltérhet az ebben a Használati utasításban megadott ill. a feltéten / készüléken megjelölt hajhossztól. A haj ritkítása Q Ezzel a funkciónak az alkalmazásával lecsökkenti a haj dússágát úgy, hogy a hajnak csak egy részét fogja be és vágja le.
 • Page 57: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás Tisztítás és ápolás Q ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVESZÉLY! j A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó dugaljzatból. j S ohase fogja meg a tápegységet nedves kézzel, amikor a csatlakozó dugót a csatlakozó dugaljzatba dugja, ill. abból kihúzza. j T artsa a tápegységet és a csatlakozó...
 • Page 58: Mentesítés

  Tisztítás és ápolás / Mentesítés j A vágószettnek a tartóból való kioldásához nyomja meg a hüvelykujjaival elülről a a nyírófej fogazatát (lásd a B ábrát). j T ávolítsa el a vágószettből a mellékelt tisztító kefe segítségével a benne maradt hajmaradékokat. j A z elvégzett tisztítás után dugja vissza a vágószett tartóken-...
 • Page 59: Garancia És Szerviz

  Mentesítés / Garancia és szerviz A törvény tiltja az akkuknak / elemeknek a szemétbe történő mentesítését. Kérjük mentesítse az akkukat / elemeket a visz- szajuttatási rendeszeren keresztül vagy a kereskedelemben található gyűjtőtartályokba. Kérjük, hogy az élettartama lejártakor ne dobja a készüléket (elemek / akkuk nélkül) a szemetes kukába.
 • Page 60: Konformitás

  Garancia és szerviz / Konformitás - az illetéktelen beavatkozások miatt keletkezett károk. - nem originál cserealkatrészek alkalmazása miatt bekövetkezett károk. - szakszerűtlen kezelésből eredő károk. - vis major általi károk. - az ápolási utalások figyelmen kívül hagyásából származó károk. - az elemek. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a készülék szakszerűtlen alkalmazásának a következményeiért.
 • Page 61 Kazalo Uvod Namen uporabe ..............Stran 63 Obseg dobave ...............Stran 64 Opis delov ................Stran 64 Tehnični podatki ..............Stran 65 Varnost .................Stran 65 Splošna varnostna opozorila ..........Stran 66 Pred začetkom uporabe Polnjenje akumulatorskih baterij ..........Stran 69 Uporaba Podaljšanje življenjske dobe akumulatorskih baterij ....Stran 71 Nasveti ..................Stran 71 Striženje las ................Stran 72 Striženje brez nastavka ............Stran 73...
 • Page 62 V teh navodilih za uporabo se uporabljajo sledeči piktogrami / simboli: Navodila za uporabo preberite! Poškodovana naprava, omrežni kabel ali vtič pomenijo smrtno nevarnost zaradi električnega udara. Redno preverjajte stanje naprave, omrežnega kabla, omrežnega vtiča. Upoštevajte opozorila in varnostne napotke! Pozor, nevarnost električnega udara! Nevarna električna napetost –...
 • Page 63: Namen Uporabe

  Uvod Aparat za striženje las Uvod Q Drage stranke, zahvaljujemo se vam za vaš nakup in vam želimo veliko zadovoljstva z vašim novim aparatom za striženje las / brade. S tem aparatom za striženje las / brade in njegovimi enostavno zamen- ljivimi nastavki za dolžine striženja lahko strižete različne dolžine in čiste konture.
 • Page 64: Obseg Dobave

  Uvod Obseg dobave Q 1 aparat za striženje las / brade 1 polnilna postaja 1 omrežni napajalnik 6 nastavkov za dolžine striženja 1 nastavek za redčenje 1 ščetka za čiščenje 1 škarje 1 glavnik 1 olje za strižno glavo 1 potovalni etui 1 frizersko ogrinjalo 1 navodilo za uporabo Opis delov...
 • Page 65: Tehnični Podatki

  , 1.000 mA Zaščitni razred: Okoliški pogoji: dovoljeno samo za uporabo v notranjih prostorih Aparat za striženje las / brade: Model: SHBS 1000 A1 Artikel št.: 9133711 Akumulatorska baterija: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1.000 mAh Vhod: 4,5 V , 1.000 mA Dovoljena temperatura okolice: +10 °C do +40 °C...
 • Page 66: Splošna Varnostna Opozorila

  Varnost Splošna varnostna opozorila J T a naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci), ki so omejene v telesnih, senzoričnih ali duševnih zmogljivostih ali jim primanj- kuje izkušenj in / ali znanja, razen v primeru, če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali pa so od te osebe dobili navodila o tem, kako se napravo uporablja.
 • Page 67 Varnost Za zagotavljanje brezhibnega delovanja je treba upoštevati: J N apravo uporabljajte samo skladno s podatki na ploščici z oznako tipa, da omogočite optimalno delovanje. J A parata za striženje las ne izpostavljajte temperaturam pod +10 °C ali nad +40 °C. J N apravo po vsaki uporabi temeljito očistite.
 • Page 68 Varnost c POZOR! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Če je naprava padla v vodo, omrežni adapter obvezno najprej izvlecite iz vtičnice, preden posežete v vodo. c POZOR! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Omrežnega adapterja nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami, še posebno kadar ga vtikate v vtičnico oz. vlečete iz vtičnice. J O mrežni adapter primite za ohišje, kadar ga vlečete iz vtičnice.
 • Page 69: Pred Začetkom Uporabe

  Varnost / Pred začetkom uporabe J O mrežni adapter potegnite iz vtičnice - kadar se pojavijo motnje, - preden napravo čistite, - kadar naprave dlje časa ne uporabljate, - po vsaki uporabi. Pri tem omrežnega adapterja ne vlecite direktno za kabel. J Č...
 • Page 70 Pred začetkom uporabe j P riključitev kabla omrežnega napajalnika na polnilno postajo aparata za striženje las / brade. j P reprečite nevarnost poškodb oseb in povzročitve škode na napravi! Prepričajte se, da je naprava izklopljena, preden polnite akumulatorski bateriji. j O mrežni napajalnik (široko območje napetosti 100 - 240 V) vtaknite v vtičnico, ki je skladna z določili naprave.
 • Page 71: Podaljšanje Življenjske Dobe Akumulatorskih Baterij

  Pred začetkom uporabe / Uporaba j O mrežni napajalnik (široko območje napetosti 100 - 240 V) vtaknite v vtičnico, ki je skladna z določili naprave. j P o 1 - 2 sekundah lahko napravo vklopite s pritiskom na stikalo za VKLOP / IZKLOP .
 • Page 72: Striženje Las

  Uporaba Striženje las Q Nasvet: Najprej začnite z daljšim nastavkom in lase postopoma krajšajte na želeno dolžino. Nastavki za dolžine striženja j V zemite nastavek za dolžine striženja (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm), ki ustreza želeni dolžini striženja.
 • Page 73: Striženje Brez Nastavka

  Uporaba Nastavek za dolžine Dolžina striženja* striženja 6 (mm) pri natančnem nastavljanju dolžin (mm) 22 - 24 22,0 22,7 23,4 24,0 28 - 30 28,0 28,7 29,4 30,0 * Prosimo upoštevajte, da dolžina striženja lahko odstopa od navedbe dolžine striženja, odvisno od kota striženja. j V edno strizite samo majhne predele.
 • Page 74: Redčenje Las

  Uporaba / Čiščenje in nega Redčenje las Q S to funkcijo zmanjšate volumen las, tako da zajamete in odstrižete le en del las. Za redčenje las nastavek za redčenje od spredaj nataknite na strižni vložek . S to funkcijo zmanjšate volumen las. Striženje kontur na robu lasišča, Q zatilju in zalizcih...
 • Page 75: Čiščenje Ohišja

  Čiščenje in nega j N apajalnika nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami, kadar ga vtikate v vtičnico oz. vlečete iz vtičnice. j N apajalnik in priključna napeljava naj bosta vedno suha. OPOZORILO! Aparata za striženje las / brade se za čiščenje ne sme potapljati v vodo ali druge tekočine, ker naprava ni vodotesna.
 • Page 76: Odstranjevanje

  Čiščenje in nega / Odstranjevanje Nasvet: Za zmanjšanje trenja med rezila občasno dajte eno do dve kapljici priloženega olja za strižno glavo (pribor) in ga enakomerno razporedite. Uporabljate lahko tudi vsako brezkislinsko olje (npr. olje za šivalne stroje). Odvečno olje odstranite s krpo. Odstranjevanje Q Ta aparat za striženje las / brade vsebuje dve akumulatorski...
 • Page 77: Garancija In Servis

  Odstranjevanje / Garancija in servis Embalažni materiali so surovine in primerni za takojšnjo predelavo. V interesu varovanja okolja jih zavrzite skladno s predpisi. Garancija in servis Q Pristojna služba za pomoč strankam v vaši državi je navedena v priloženi dokumentaciji o garanciji. Naša naprava je bila izredno skrbno izdelana.
 • Page 78: Skladnost

  Skladnost Skladnost Q CE znak je bil na izdelek pritrjen v skladu z naslednjimi Evropskimi direktivami: Direktiva o nizkonapetostni električni opremi (2006 / 95 / EC) Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2004 / 108 / EC) Izjava o skladnosti je shranjena pri distributerju: LUTTER &...
 • Page 79: Garancijski List

  Garancijski list LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D-85748 Garching bei München GERMANY Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Lutter & Partner, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materi- alu ali izdelavi oz.
 • Page 81 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..........Strana 83 Rozsah dodávky ..............Strana 84 Popis dílů ................Strana 84 Technické údaje ..............Strana 85 Bezpečnost ..............Strana 85 Všeobecné bezpečnostní pokyny ........Strana 86 Před uvedením do provozu Nabíjení akumulátorových článků ........Strana 89 Obsluha Prodloužení...
 • Page 82 V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! Poškozený přístroj, síťový kabel nebo zástrčka představují riziko ohrožení života elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav zařízení, síťového kabelu, síťové zástrčky. Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor na zranění...
 • Page 83: Úvod

  Úvod Strojek na vlasy Úvod Q Milá zákaznice, milý zákazníku, děkujeme vám za nákup a přejeme vám mnoho radostí s vaším novým zastřihovačem vlasů / vousů. Tímto zastřihovačem vlasů / vousů a jeho vyměnitelnými nástavci pro délku zástřihu můžete střihat různé délky zástřihu a čisté obrysy. Navíc je k dispozici posuvný...
 • Page 84: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky Q 1 zastřihovač vlasů / vousů 1 nabíječka 1 zástrčný napájecí díl 6 nástavců pro délku zástřihu 1 nástavec k prostřihování 1 čisticí kartáček 1 nůžky 1 hřeben 1 olej na nůžky 1 cestovní pouzdro 1 kadeřnická pláštěnka 1 návod k obsluze Popis dílů...
 • Page 85: Technické Údaje

  4,5 V , 1.000 mA Ochranná třída: Podmínka okolí: Povoleno jen pro vnitřní prostory Zastřihovač vlasů / vousů: Model: SHBS 1000 A1 Č. sort. položky: 9133711 Akumulátorové články: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1.000 mAh Vstup: 4,5 V , 1.000 mA Přípust.
 • Page 86: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny J T oto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly oso- by (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí, kromě toho, dohlíží-li na ně osoba kompetentní pro jejich bezpečnost nebo obdrží-li od ní...
 • Page 87 Bezpečnost J S třihací strojek na vlasy nevystavujte teplotám pod +10 °C nebo přes +40 °C. J Z ařízení po každém použití důkladně vyčistěte. K zabránění životunebezpečného úrazu elektrickým proudem mějte na paměti: J P o použití nebo k čištění vytáhněte síťový adaptér. c POZOR! NEBEZPEČÍ...
 • Page 88 Bezpečnost J S íťový adaptér uchopte na pouzdru, chcete-li jej ze zásuvky vytáhnout. J M ontáž ochranného zařízení proti chybnému proudu se jmenovitým spouštěcím proudem ne větším než 30 mA nabízí přídavnou ochranu před úrazem elektrickým proudem. Montáž nechejte provést jen elektrotechnickým odborníkem.
 • Page 89: Před Uvedením Do Provozu

  Bezpečnost / Před uvedením do provozu J P oužijte jen dodaný originální síťový adaptér pro síťový provoz. J S íťový adaptér připojte jen k dobře přístupné zásuvce. J S íťový adaptér nepřikryjte, aby se zabránilo nedovolenému zahřátí. Před uvedením do provozu Q Zastřihovač...
 • Page 90 Před uvedením do provozu hodnoty v % pro stav nabíjení. Po dosažení nabíjecí kapacity cca. 20 % změní indikace stavu nabíjení barvu na modrou a přísluš- ná hodnota v % pro nabíjecí kapacitu bliká, pokud se nedosáhne příslušného nabíjecího stavu. Akumulátorové články jsou úplně nabité, nebliká-li už...
 • Page 91: Obsluha

  Obsluha Obsluha Q Prodloužení životnosti Q akumulátorových článků Pro delší životnost akumulátorových článků se doporučuje kompletní vybití před opětným nabití. Ke kompletnímu vybití zařízení provozujte zařízení až k úplnému klidovému stavu. Tipy Q Vlasy, které se mají stříhat, by měly být čisté a suché. j P ročešte je pečlivě...
 • Page 92 Obsluha Upozornění: Prostřednictvím posuvného spínače můžete požadovanou délku zástřihu nástavců pro délku zástřihu jemněji odstupňovat. Zvolíte-li např. nástavec pro délku zástřihu délku vlasů 22 - 24 mm a chcete-li vlasy zastřihnout na 22 mm, pak posuňte posuvný spínač pro jemné seřízení délky co nejdále nahoru (0,5 mm).
 • Page 93: Střihání Bez Nástavce

  Obsluha Střihání bez nástavce Q POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Střižná hlava je velmi špičatá. Bez nástavce pro délku zástřihu lze vlasy zastřihnout na délku v rozmezí 0,5 mm až 2,5 mm. K jemnému nastavení délky zástřihu posuňte posuvný spínač na požadovanou délku. Upozornění: Vždy podle držení...
 • Page 94: Trimování A Střihání Vousů

  Obsluha / Čistění a ošetřování Trimování a střihání vousů Q j S tupeň délky zástřihu zvolte podle požadované délky vousů. j N yní zkraťte stupňovitě své vousy. Čistění a ošetřování Q NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! j P řed čištěním zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. j N ikdy neuchopte napájecí...
 • Page 95: Zlikvidování

  Čistění a ošetřování / Zlikvidování j P ak nástavce dobře osušte. j P řitlačte palcem proti zubům střižné hlavy, aby se sada ostří uchycení uvolnila (viz obr. B). j P řiloženým čisticím kartáčkem odstraňte zbytky vlasů ze sady ostří j Z astrčte zástrčný...
 • Page 96: Záruka A Servis

  Zlikvidování / Záruka a servis Zákonem je zakázáno odhodit akumulátorové články / baterie do odpadu. Akumulátorové články / baterie laskavě zlikvidujte prostřednictvím systému zpětného odebrání nebo k tomu dané sběrné nádoby v obchodě. Zařízení (bez baterií / akumulátorových článků) nedejte na konci jeho životnosti do kontejneru na odpad.
 • Page 97: Konformita

  Záruka a servis / Konformita - Škody způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů. - Škody způsobené neodborným zacházením. - Škody způsobené vyšší mocí. - Škody způsobené nedodržováním pokynů k ošetřování. - Baterie. Rovněž nemůžeme převzít záruku za následky neodborného použití zařízení. Konformita Q V souhlasu s následujícími evropskými směrnicemi byla na výrobku umístěna značka CE:...
 • Page 99 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia ..........Strana 101 Obsah dodávky ..............Strana 102 Opis dielov ................ Strana 102 Technické údaje ..............Strana 103 Bezpečnosť ..............Strana 103 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ......Strana 104 Pred uvedením do prevádzky Nabíjanie akumulátorov ........... Strana 107 Obsluha Predĺženie životnosti akumulátorov ........
 • Page 100 V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly: Prečítajte si návod na používanie! Poškodený prístroj, sieťová šnúra alebo zástrčka znamenajú smrteľné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav prístroja, sieťovej šnúry a zástrčky. Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny! Pozor na úraz elektrickým prúdom! Nebezpečné...
 • Page 101: Používanie Podľa Určenia

  Úvod Strojček na strihanie vlasov Úvod Q Milá zákazníčka, milý zákazník! Ďakujeme vám za váš nákup a želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým strojčekom na strihanie vlasov a brady. Pomocou tohto strojčeka na strihanie vlasov a brady a jeho ľahko vymeniteľných nadstavcov môžete strihať...
 • Page 102: Obsah Dodávky

  Úvod Obsah dodávky Q 1 strojček na strihanie vlasov a brady 1 nabíjačka 1 zástrčkový sieťový diel 6 nadstavcov na rôzne dĺžky strihu 1 prerieďovací nadstavec 1 čistiaca kefka 1 nožnice 1 hrebeň 1 olej na rezné nástroje 1 cestovné puzdro 1 kadernícka pláštenka 1 návod na obsluhu Opis dielov...
 • Page 103: Technické Údaje

  4,5 V , 1 000 mA Trieda ochrany: Okolitá podmienka: Schválené len pre vnútorné priestory Strojček na strihanie vlasov a brady: Model: SHBS 1000 A1 Č. výrobku: 9133711 Akumulátory: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1 000 mAh Vstup: 4,5 V , 1 000 mA Povolená...
 • Page 104: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnosť Všeobecné bezpečnostné upozornenia J T ento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, sen- zorickými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a / alebo vedomosťami, s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť, alebo ak od tejto osoby dostanú...
 • Page 105 Bezpečnosť Kvôli zaručeniu bezproblémovej prevádzky treba dodržať nasledovné: J P rístroj prevádzkujte iba v súlade s údajmi na výrobnom štítku, aby ste umožnili optimálne fungovanie. J S trojček na vlasy nevystavuje teplotám pod +10 °C alebo nad +40 °C. J P rístroj po každom použití dôkladne očistite. Kvôli zabráneniu životu nebezpečného zásahu elektrickým prúdom treba dodržať...
 • Page 106 Bezpečnosť c POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU PRÚDOM! Ak prístroj spadne do vody, bezpodmienečne vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky skôr, než budete siahať do vody. c POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU PRÚDOM! Sieťového adaptéra sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, najmä vtedy, keď ho zasúvate do zásuvky alebo keď ho z nej vyťahujete. J K eď...
 • Page 107: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Bezpečnosť / Pred uvedením do prevádzky J S ieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky vtedy - ak sa vyskytne porucha, - skôr než prístroj začnete čistiť, - ak prístroj dlhší čas nepoužívate, - po každom použití. Pritom ťahajte priamo za sieťový adaptér, nie za kábel. J A k zistíte poškodenie kábla, sieťového adaptéra, krytu alebo inej časti, nesmie sa prístroj ďalej používať.
 • Page 108 Pred uvedením do prevádzky j P repojte kábel zástrčkového sieťového dielu s nabíjačkou strojčeka na strihanie vlasov a brady. j Z abráňte riziku poranenia a poškodení strojčeka! Zabezpečte, aby bol strojček vypnutý, skôr ako budete nabíjať akumulátory. j Z ástrčkový sieťový diel (široký rozsah napätia 100 - 240 V) zapojte do zásuvky zodpovedajúcej zadaniam strojčeka.
 • Page 109: Obsluha

  Pred uvedením do prevádzky / Obsluha j P o 1 - 2 sekundách môžete strojček zapnúť stlačením zapínača / vypínača . Ak sa strojček hneď nerozbehne, znovu ho vypnite a počkajte cca 1 minútu, kým ho opäť zapnete. j A k chcete akumulátory nabíjať takýmto spôsobom bez použitia nabíjačky , tak len vtedy, ak je strojček vypnutý.
 • Page 110 Obsluha Nadstavce na rôzne dĺžky strihu j V ezmite nadstavec dĺžky strihu vhodný pre požadovanú dĺžku strihu (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm).
 • Page 111: Strihanie Bez Nadstavca

  Obsluha j V ždy strihajte len menšie partie. j S trojčekom na strihanie vlasov a brady pomaly prechádzajte cez vlasy. j S trojček pritom držte tak, aby zvolený nadstavec dĺžky strihu podľa možnosti plocho priliehal. j S trihajte vždy od tylu smerom k hornej časti hlavy, resp. od čela a spánkov smerom nahor do stredu hlavy.
 • Page 112: Strihanie Kontúr Vlasov Nad Čelom, Na Zátylku A Kotletách

  Obsluha / Čistenie a údržba Strihanie kontúr vlasov nad čelom, Q na zátylku a kotletách j S trojček otočte tak, aby jeho zadná strana smerovala nahor. j H ranu strihacej súpravy bez nadstavca dĺžky strihu priložte na požadovanú výšku vlasov nad čelom. j Z apnutý...
 • Page 113: Čistenie Krytu

  Čistenie a údržba Čistenie krytu Q j K ryt čistite jemne navlhčenou handričkou. Čistenie strojčeka na strihanie vlasov a brady Q j V ypnite strojček na strihanie vlasov a brady stlačením zapínača / vypínača j O dpojte kábel od strojčeka a vytiahnite zástrčkový sieťový diel zo zásuvky.
 • Page 114: Likvidácia

  Likvidácia Likvidácia Q Tento strojček na strihanie vlasov a brady obsahuje dva akumulátory NiMH. Pri likvidácii akumulátorov by mali byť akumulátory vybité. j O dpojte strojček od napájacieho zdroja. j Z apnite strojček a nechajte ho v prevádzke dovtedy, kým sa sám nevypne.
 • Page 115: Záruka A Servis

  Záruka a servis Záruka a servis Q Číslo kompetentnej servisnej horúcej linky nájdete v priloženom záručnom doklade. Náš prístroj bol vyrobený s maximálnou starostlivosťou. Ak však aj napriek tomu dôjde k jeho výpadku, preberáme samozrejme v rámci našich záručných podmienok záruku za bezchybné vlastnosti a fungo- vanie výrobku.
 • Page 116: Zhoda

  Zhoda Zhoda Q Znak CE bol na výrobok umiestnený v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami: Smernica o nízkom napätí (2006 / 95 / EC) Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (2004 / 108 / EC) Vyhlásenie o zhode je uložené vo firme, ktorá výrobok uvádza do obehu: LUTTER &...
 • Page 117 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ........Seite 119 Lieferumfang ................Seite 120 Teilebeschreibung ...............Seite 120 Technische Daten ..............Seite 121 Sicherheit ................Seite 121 Allgemeine Sicherheitshinweise .........Seite 122 Vor der Inbetriebnahme Aufladen der Akkus.............Seite 125 Bedienung Akku-Lebensdauer verlängern ..........Seite 127 Tipps ..................Seite 127 Haare schneiden ..............Seite 128 Schneiden ohne Aufsatz .............Seite 129 Haare ausdünnen ...............Seite 130 Schneiden von Konturen an Haaransatz, Nacken...
 • Page 118 In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder ein beschädigter Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker. Achtung! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Vorsicht! Stromschlaggefahr! Gefährliche elektrische Spannung –...
 • Page 119: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Einleitung Haarschneider Einleitung Liebe Kundin, lieber Kunde, wir bedanken uns für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haar- / Bartschneider. Mit diesem Haar- / Bartschneider und seinen leicht auswechselbaren Schnittlängen-Aufsätzen können Sie verschiedene Schnittlängen und saubere Konturen schneiden. Zusätzlich steht ein Schiebeschalter für die Längen-Feinjustierung zur Verfügung.
 • Page 120: Lieferumfang

  Einleitung Lieferumfang 1 Haar- / Bartschneider 1 Ladestation 1 Steckernetzteil 6 Schnittlängen-Aufsätze 1 Ausdünn-Aufsatz 1 Reinigungsbürste 1 Schere 1 Kamm 1 Scheröl 1 Reiseetui 1 Frisierumhang 1 Bedienungsanleitung Teilebeschreibung Schneidsatz mit titanbeschichtetem Klingenblock und Keramik- Schneidmesser Schiebeschalter für Schnittlängen-Feinjustierung 0,5 mm / 1,2 mm / 1,9 mm / 2,5 mm EIN- / AUS-Schalter (ON / OFF) Ladekontrollanzeige (FULL - CHARGE, 100% / 80% / 60% / 40% / 20%)
 • Page 121: Technische Daten

  Ausgang: 4,5 V , 1.000 mA Schutzklasse: Umgebungsbedingung: Nur für Innenräume zugelassen Haar- / Bartschneider: Modell: SHBS 1000 A1 Artikel - Nr.: 9133711 Akkus: 2 x NiMH, HR6 (AA) 1.000 mAh Eingang: 4,5 V , 1.000 mA Zul. Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C...
 • Page 122: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sicherheit Allgemeine Sicherheitshinweise Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhiel- ten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 • Page 123 Sicherheit Zur Gewährleistung des einwandfreien Betriebs ist zu beachten: Betreiben Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild, um eine optimale Funktion zu ermöglichen. Setzen Sie den Haar- und Bartschneider nicht Temperaturen unter +10° C oder über +40° C aus. Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jeder Anwendung.
 • Page 124 Sicherheit c VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie unbedingt zuerst das Steckernetz- teil aus der Steckdose, bevor Sie ins Wasser greifen. c VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit nassen Händen an, besonders wenn Sie es in die Steckdose stecken bzw.
 • Page 125: Vor Der Inbetriebnahme

  Sicherheit / Vor der Inbetriebnahme Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose – wenn eine Störung auftritt, – bevor Sie das Gerät reinigen, – wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, – nach jedem Gebrauch. Ziehen Sie dabei am Steckernetzteil direkt und nicht am Kabel. Sollte ein Schaden am Kabel, am Steckernetzteil, am Gehäuse oder an anderen Teilen festgestellt werden, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
 • Page 126 Vor der Inbetriebnahme Das Gerät ist mit 2 NiMH-Akkus und Überladeschutz ausgestattet, damit können die Akkus ohne Gefahr einer Überladung nachgeladen werden. j V erbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Ladestation des Haar- / Bartschneiders. j V ermeiden Sie Verletzungsgefahr und Beschädigungen des Geräts! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Akkus aufladen.
 • Page 127: Akku-Lebensdauer Verlängern

  Vor der Inbetriebnahme / Bedienung j U m Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es mit dem Stromnetz verbinden. j S tecken Sie das Steckernetzteil (Weitspannungsbereich 100 - 240 V) in eine den Gerätevorgaben passende Steckdose. j N ach 1 - 2 Sekunden können Sie das Gerät durch Drücken des EIN- / AUS-Schalters...
 • Page 128: Haare Schneiden

  Bedienung Haare schneiden Tipp: Beginnen Sie zuerst mit einem längeren Aufsatz und kürzen Sie das Haar schrittweise auf die gewünschte Länge. Schnittlängen-Aufsätze Nehmen Sie den für die gewünschte Schnittlänge passenden Schnittlängen-Aufsatz (4 - 6 mm /7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm).
 • Page 129: Schneiden Ohne Aufsatz

  Bedienung Schnittlängen- Schnittlänge* bei Aufsatz 6 (mm) Längen-Feinjustierung (mm) 22 - 24 22,0 22,7 23,4 24,0 28 - 30 28,0 28,7 29,4 30,0 * Bitte beachten Sie, dass die Schnittlänge je nach Schnittwinkel von der Schnittlängenangabe abweichen kann. Schneiden Sie immer nur kleinere Partien. Führen Sie den Haar- / Bartschneider langsam durch das Haar.
 • Page 130: Haare Ausdünnen

  Bedienung / Reinigung und Pflege Haare ausdünnen Mit dieser Funktion verringern Sie das Volumen der Haare, indem nur ein Teil der Haare erfasst und abgeschnitten wird. Zum Ausdünnen der Haare den Ausdünn-Aufsatz von vorne auf den Schneidsatz stecken. Mit dieser Funktion verringern Sie das Volumen der Haare.
 • Page 131: Reinigung Des Gehäuses

  Reinigung und Pflege Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit nassen Händen an, wenn Sie es in die Steckdose stecken bzw. aus dieser herausziehen. Halten Sie Steckernetzteil und Anschlussleitung immer trocken. WARNUNG! Der Haar- / Bartschneider darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden, da das Gerät nicht wasserdicht ist.
 • Page 132: Entsorgung

  Reinigung und Pflege / Entsorgung Stecken Sie die Stecklasche des Schneidsatzes nach erfolgter Reinigung in die Aufnahmeöffnung der Scherkopfhalterung zurück (siehe Abb. C). Den Schneidsatz durch leichten Druck von hinten wieder einrasten lassen (siehe Abb. D). Tipp: Um die Reibung zu reduzieren, geben Sie gelegentlich ein bis zwei Tropfen Scheröl (Zubehör) zwischen die Klingen und verteilen Sie es gleichmäßig.
 • Page 133: Garantie Und Service

  Entsorgung / Garantie und Service Bitte geben Sie das Gerät (ohne Batterien / Akku) am Ende seiner Lebensdauer nicht in Müllcontainer. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung als Elektronikschrott. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und wieder verwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß.
 • Page 134: Konformität

  Garantie und Service / Konformität – Schäden durch Nichteinhaltung der Pflegehinweise, – Batterien. Ebenso können wir keine Haftung für die Folgen einer unsachgemäßen Anwendung des Gerätes übernehmen. Konformität In Übereinstimmung mit folgenden europäischen Richtlinien wurde auf dem Produkt das CE-Zeichen angebracht: Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) EMV-Richtlinie (2004 / 108 / EC) Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:...
 • Page 137 IAN 61924 Lutter & Partner GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D-85748 Garching bei München L&P Art.-Nr. 9133711 © by OrFGen Marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2010 ·...

Table of Contents