Silvercrest SHBS 1000 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard clippers
Hide thumbs Also See for SHBS 1000 A1:
Table of Contents
 • Polski

  • Wprowadzenie

   • Informacje O Niniejszej Instrukcji Obsługi
   • Prawo Autorskie
   • Ograniczenie OdpowiedzialnośCI
   • Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
   • Zastosowane Wskazówki Ostrzegawcze
  • Bezpieczeństwo

   • Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa
  • Zakres Dostawy

   • Utylizacja Opakowania
  • Opis Urządzania

  • Przed Uruchomieniem

   • Ładowanie Akumulatora
   • Praca Z Wykorzystaniem Zasilacza Wtyczkowego
  • Obsługa I Praca

   • Przedłużenie ŻywotnośCI Akumulatorów
   • Strzyżenie Włosów
   • Strzyżenie Bez Nakładki
   • Cieniowanie Włosów
   • Przycinanie Konturów U Nasady Włosów, Na Karku I Bakach
   • Przystrzyganie I Strzyżenie
  • Czyszczenie I Pielęgnacja

  • Utylizacja

   • Utylizacja Urządzenia
   • Utylizacja Baterii I Akumulatorów
  • Załącznik

   • Dane Techniczne
   • Wskazówki Dotyczące Deklaracji ZgodnośCI
   • Gwarancja
   • Serwis
   • Importer
 • Slovenščina

  • Uvod

   • Informacije O Navodilih Za Uporabo
   • Avtorske Pravice
   • Omejitev Odgovornosti
   • Predvidena Uporaba
   • Opozorila, Uporabljena V Navodilih
  • Varna Uporaba

   • Osnovni Varnostni Napotki
  • Vsebina Kompleta

   • Odstranitev Embalaže Med Odpadke
  • Pred Prvo Uporabo

   • Polnjenje Akumulatorskih Baterij
   • Uporaba Z Električnim Napajalnikom
  • Opis Naprave

  • Uporaba in Delovanje Naprave

   • Podaljšanje Življenjske Dobe Akumulatorskih Baterij
   • Striženje las
   • Striženje Brez Nastavkov
   • Tanjšanje las
   • Oblikovanje Kontur ob Robu Lasišča, Na Vratu in Pri Zalizkih
   • Prirezovanje in Striženje Brade
  • ČIščenje in Vzdrževanje

  • Odstranjevanje Med Odpadke

   • Odstranitev Naprave Med Odpadke
   • Odstranjevanje Odpadnih Baterij/Akumulatorjev
  • Priloga

   • Tehnični Podatki
   • Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti
   • Proizvajalec
   • Servis
   • Garancijski List
 • Čeština

  • Úvod

   • Informace K Tomuto Návodu K Obsluze
   • Autorské Právo
   • Omezení Ručení
   • Použití V Souladu S UrčeníM
   • Použitá Výstražná Upozornění
  • Bezpečnost

   • Základní Bezpečnostní Pokyny
  • Rozsah Dodávky

   • Likvidace Obalu
  • Popis Přístroje

  • Před SpuštěníM

   • Nabíjení Akumulátorů
   • Provoz Se SíťovýM Zdrojem
  • Obsluha a Provoz

   • Prodloužení Životnosti Akumulátoru
   • Stříhání Vlasů
   • Stříhání Bez Nástavců
   • Prořídnutí Vlasů
   • Stříhání Kontur Na Koříncích Vlasů, Šíji a Kotletkách
   • Zastřihování a Stříhání Vousů
  • ČIštění a Údržba

  • Likvidace

   • Likvidace Přístroje
   • Likvidace Baterií/Akumulátorů
  • Dodatek

   • Technická Data
   • Informace O Prohlášení O Shodě
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozce
 • Slovenčina

  • Úvod

   • Informácie K Tomuto Návodu Na Použitie
   • Autorské Právo
   • Obmedzenie Zodpovednosti
   • Použitie Podľa Určenia
   • Použité Výstražné Upozornenia
  • Bezpečnosť

   • Základné Bezpečnostné Pokyny
  • Obsah Dodávky

   • Likvidácia Obalových Materiálov
  • Popis Prístroja

  • Pred UvedeníM Do Prevádzky

   • Nabíjanie Akumulátora
   • Prevádzka so SieťovýM Adaptérom
  • Obsluha a Prevádzka

   • Predĺženie Životnosti Akumulátora
   • Strihanie Vlasov
   • Strihanie Bez Nadstavca
   • Prestrihávanie Vlasov
   • Strihanie Obrysov Na Vlasovej Čiare, Šiji a Kotletkách
   • Úprava a Strihanie Fúzov
  • Čistenie a Údržba

  • Likvidácia

   • Likvidácia Prístroja
   • Likvidácia Batérií / Akumulátorov
  • Dodatok

   • Technické Údaje
   • Pokyny K Vyhláseniu O Zhode
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozca
 • Deutsch

  • Einführung

   • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
   • Urheberrecht
   • Haftungsbeschränkung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Lieferumfang

   • Entsorgung der Verpackung
  • Gerätebeschreibung

   • De at Ch
  • Vor der Inbetriebnahme

   • Aufl Aden der Akkus
   • Betrieb mit dem Steckernetzteil
  • Bedienung und Betrieb

   • Akku-Lebensdauer Verlängern
   • Haare Schneiden
   • Schneiden ohne Aufsatz
   • Haare Ausdünnen
   • Schneiden von Konturen an Haaransatz, Nacken und Koteletten
   • Bart Trimmen und Schneiden
  • Reinigung und Pfl Ege

  • Entsorgung

   • Gerät Entsorgen
   • Batterien / Akkus Entsorgen
  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur Konformitätserklärung
   • Garantie
   • Service
   • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1
HAIR & BEARD CLIPPERS
Operating instructions
APARAT ZA STRIŽENJE LAS IN BRADE
Navodila za uporabo
STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV
A BRADY
Návod na obsluhu
IAN 86722
MASZYNKA DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW I BRODY
Instrukcja obsługi
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ
Návod k obsluze
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 1000 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS MASZYNKA DO STRZYŻENIA Operating instructions WŁOSÓW I BRODY Instrukcja obsługi APARAT ZA STRIŽENJE LAS IN BRADE ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ Navodila za uporabo Návod k obsluze STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 13 SHBS 1000 A1...
 • Page 5: Introduction

  The appliance is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SHBS 1000 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  If the hazardous situation is not avoided, it could lead to damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SHBS 1000 A1...
 • Page 7: Safety

  - if a defect occurs, - before cleaning the appliance, - if you do not intend using the appliance for longer periods, - after every use. When removing, pull the power unit itself and not the cable. SHBS 1000 A1...
 • Page 8 Only plug the power supply unit into an easily reachable power socket so that you can pull the power supply unit out of the power socket quickly in an emergency. ■ Do not cover the power supply unit to avoid inadmissible warming. SHBS 1000 A1...
 • Page 9: Scope Of Delivery

  The packaging protects the appliance from transport damage. Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging material that is no longer needed in accordance with applicable local regulations. SHBS 1000 A1...
 • Page 10: Appliance Description

  fl ashes and 60 minutes is displayed. ♦ Once the batteries are completely recharged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. SHBS 1000 A1...
 • Page 11: Operation With The Power Supply Unit

  / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Click the selected cut length add-on onto the trimmer block from behind. Ensure that both pins in the cut length add-on correctly locate into the side cutouts in the trimmer head holder. SHBS 1000 A1...
 • Page 12: Trimming Without Add-Ons

  NOTE ► Depending on how you hold your hair and beard trimmer and the resulting angle, the cut length can vary from the lengths stated in this operating manual and marked on the add-on/appliance. SHBS 1000 A1...
 • Page 13: Thinning Your Hair

  Clean the housing exclusively with a soft damp cloth and a mild dishwashing liquid. ♦ Switch the hair and beard trimmer off by pressing the ON - OFF switch ♦ Disconnect the cable from the appliance and pull the power supply unit of the power socket. SHBS 1000 A1...
 • Page 14: Disposal

  / city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that bat- teries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. SHBS 1000 A1...
 • Page 15: Appendix

  With regard to conformity with essential requirements and other relevant provisions, this appliance complies with the guidelines of the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. SHBS 1000 A1...
 • Page 16: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 86722 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 86722 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 17 SHBS 1000 A1...
 • Page 18 Importer ............. . . 27 SHBS 1000 A1...
 • Page 19: Wprowadzenie

  Inne lub wykraczające poza powyższe użytkowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowa- nia niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. SHBS 1000 A1...
 • Page 20: Zastosowane Wskazówki Ostrzegawcze

  Wskazówka ostrzegawcza tego stopnia zagrożenia oznacza możliwą szkodę materialną. Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych. ► Instrukcji w niniejszej wskazówce ostrzegawczej należy przestrzegać, by uniknąć szkód materialnych. WSKAZÓWKA ► Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia. SHBS 1000 A1...
 • Page 21: Bezpieczeństwo

  Zasilacz wtyczkowy należy wyciągnąć z gniazdka, - kiedy wystąpi usterka, - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, - gdy urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, - po każdym użyciu. Należy przy tym chwytać bezpośrednio za zasilacz wtyczkowy, a nie za kabel. SHBS 1000 A1...
 • Page 22 Mogłoby w ten sposób dojść do uszkodzenia izolacji kabla. ■ Zasilacz wtyczkowy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazda, aby w razie usterki można było szybko wyjąć zasilacz z gniazda. ■ Nie zakrywać zasilacza wtyczkowego, by nie spowodować jego przegrzania. SHBS 1000 A1...
 • Page 23: Zakres Dostawy

  Elementów opakowania nie dawaj dzieciom do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Utylizacja opakowania Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Przywracanie opakowania do obiegu materiałów oszczędza surowce naturalne i zmniejsza zanieczyszczenie odpadami. Zbędne materiały opakowania utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami. SHBS 1000 A1...
 • Page 24: Opis Urządzania

  60 minut. ♦ Przy całkowicie naładowanych akumulatorach można korzystać z urządzenia w czasie do 60 minut bez konieczności podłączania go do sieci. SHBS 1000 A1...
 • Page 25: Praca Z Wykorzystaniem Zasilacza Wtyczkowego

  10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Załóż wybraną nakładkę grzebieniową od tyłu na zespół tnący . Uważaj przy tym, aby oba bolce nakładki grzebieniowej zatrzasnęły się prawidłowo w bocznych zagłębieniach uchwytu głowicy tnącej. SHBS 1000 A1...
 • Page 26: Strzyżenie Bez Nakładki

  , ustawiając żądaną długość. WSKAZÓWKA ► W zależności od pozycji trzymania maszynki do strzyżenia włosów i brody oraz wynikającego z tego kąta długości strzyżenia mogą odbiegać od długości opisanych w niniejszej instrukcji obsługi lub wskazanych na nakładce/urządzeniu. SHBS 1000 A1...
 • Page 27: Cieniowanie Włosów

  Nie stosuj żadnych agresywnie działających ani szorujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy. ► Obudowę maszynki czyść wyłącznie lekko wilgotną szmatką z delikatnym płynem do mycia. ♦ Wyłącz maszynkę do strzyżenia włosów i brody za pomocą przełącznika WŁ./WYŁ. SHBS 1000 A1...
 • Page 28: Utylizacja

  Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii/ akumulatorów w punkcie zbiorczym swojej gminy lub dzielnicy, ewentualnie do ich oddania sprzedawcy. Obowiązek ten został wprowadzony, aby baterie/ akumulatory były usuwane w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w rozładowanym stanie. SHBS 1000 A1...
 • Page 29: Załącznik

  10°C do 40°C Wskazówki dotyczące deklaracji zgodności Niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i pozostałymi ważnymi przepisami europejskiej dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycz- nej 2004/108/EC, oraz dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC. Pełny oryginalny tekst deklaracji zgodności jest dostępny u importera. SHBS 1000 A1...
 • Page 30: Gwarancja

  Wszystkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 86722 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 31 SHBS 1000 A1...
 • Page 32 Garancijski list ............41 SHBS 1000 A1...
 • Page 33: Uvod

  človeške lase in dlake – ne pa tudi za umetne lase ali živalske dlake. Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. SHBS 1000 A1...
 • Page 34: Opozorila, Uporabljena V Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materialno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko povzroči materialno škodo. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. NAPOTEK ► Napotek označuje dodatne informacije, ki olajšajo delo z napravo. SHBS 1000 A1...
 • Page 35: Varna Uporaba

  Električni napajalnik izvlecite iz vtičnice: – kadar se pojavi motnja, – preden napravo začnete čistiti, – kadar naprave dlje časa ne uporabljate, – po vsaki uporabi. Pri tem vlecite neposredni za električni napajalnik in ne za kabel. SHBS 1000 A1...
 • Page 36 Pazite, da kabla ne stisnete med vrata omare ali ga speljete čez vročo površino. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje izolacija kabla. ■ Električni napajalnik priključite samo v zlahka dosegljivo vtičnico, da ga lahko v primeru motnje hitro izvlečete iz nje. ■ Električnega napajalnika ne prekrivajte, da preprečite nedovoljeno segrevanje. SHBS 1000 A1...
 • Page 37: Vsebina Kompleta

  Obstaja nevarnost zadušitve. Odstranitev embalaže med odpadke Embalaža napravo varuje pred poškodbami med prevozom. Povratek embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in zmanjšano nastajanje odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. SHBS 1000 A1...
 • Page 38: Opis Naprave

  . Akumulatorski bateriji sta v celoti napolnjeni, kadar prikazovalnika napolnjenosti na prikazu za nadzor polnjenja več ne utripata in je prikazan čas 60 minut. ♦ S popolnoma napolnjenima akumulatorskima baterijama lahko napravo brez priključitve na električno omrežje uporabljate do približno 60 minut. SHBS 1000 A1...
 • Page 39: Uporaba Z Električnim Napajalnikom

  7–9 mm/10–12 mm/16–18 mm/22–24 mm/28–30 mm). ♦ Izbrani nastavek za dolžino reza od zadaj nataknite na nastavek za stri- ženje . Pazite na to, da se oba zatiča nastavka za dolžino reza pravilno zaskočita v stranskih vdolbinah držala strižne glave. SHBS 1000 A1...
 • Page 40: Striženje Brez Nastavkov

  2,5 mm. Za natančno prilagoditev dolžine reza potisnite drsno stikalo želeno dolžino. NAPOTEK ► Odvisno od položaja aparata za striženje las in brade ter kota, pod katerim aparat držite, lahko dolžine reza odstopajo od dolžin, navedenih v navodilih za uporabo oz. označenih na nastavku/napravi. SHBS 1000 A1...
 • Page 41: Tanjšanje Las

  Ohišje naprave očistite izključno z rahlo vlažno krpo in blagim čistilom. ♦ Aparat za striženje las in brade izklopite s pritiskom na stikalo za VKLOP/ IZKLOP ♦ Kabel odklopite od naprave in električni napajalnik izvlecite iz vtičnice. SHBS 1000 A1...
 • Page 42: Odstranjevanje Med Odpadke

  Baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Vsak porabnik je po zakonu dolžan oddati baterije/akumulatorje na zbirališču svoje občine/svoje četrti ali v trgovini. Ta obveznost je namenjena temu, da se baterije/ akumulatorji lahko odstranijo na okolju prijazen način. Baterije/akumulatorje oddajajte samo izpraznjene. SHBS 1000 A1...
 • Page 43: Priloga

  Opombe v zvezi z izjavo o skladnosti Ta naprava je skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi evropske direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC ter direktive 2006/95/EC o nizkonapetostnih napravah. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. SHBS 1000 A1...
 • Page 44: Proizvajalec

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SHBS 1000 A1...
 • Page 45 SHBS 1000 A1...
 • Page 46 Dovozce ............. . . 55 SHBS 1000 A1...
 • Page 47: Úvod

  Jiné nebo z toho vyplývající použití není považováno za použití v souladu s urče- ním. Nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo z použití v rozporu s určením, jsou vyloučeny. Riziko nese v plném rozsahu sám uživatel. SHBS 1000 A1...
 • Page 48: Použitá Výstražná Upozornění

  Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může vést ke hmotným škodám. ► Za účelem zabránění hmotným škodám je proto zapotřebí následovat pokynů v tomto výstražném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují manipulaci s přístrojem. SHBS 1000 A1...
 • Page 49: Bezpečnost

  ■ Vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky - pokud dojde k poruše, - před čištěním, - v případě, že přístroj nebudete používat delší dobu, - po každém použití. Tahejte přitom přímo za síťový zdroj, nikoliv za kabel. SHBS 1000 A1...
 • Page 50 V opačném případě by mohlo dojít k poškození izolace kabelu. ■ Síťový zdroj zastrčte do snadno přístupné zásuvky, aby bylo v případě poruchy možno síťový zdroj rychle vytáhnout ze zásuvky. ■ K zamezení nepřípustného ohřátí síťový zdroj nikdy nezakrývejte. SHBS 1000 A1...
 • Page 51: Rozsah Dodávky

  Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušením. Likvidace obalu Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných předpisů. SHBS 1000 A1...
 • Page 52: Popis Přístroje

  . Akumulátory jsou úplně nabité, pokud již sloupky v neblikají a zobrazí se 60 minut. kontrolním ukazateli nabití ♦ S plně nabitými akumulátory můžete přístroj používat až cca 60 minut bez zapojení do elektrické sítě. SHBS 1000 A1...
 • Page 53: Provoz Se Síťovým Zdrojem

  (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Zvolený nástavec pro délku střihu zastrčte zezadu na střižnou sadu . Dbejte na to, aby oba kolíky nástavce pro délku střihu správně zapadly do bočních prohlubní držáku holicí hlavy. SHBS 1000 A1...
 • Page 54: Stříhání Bez Nástavců

  UPOZORNĚNÍ ► V závislosti na držení zastřihovače vlasů a vousů a na úhlu, jenž z toho vyplývá, se délka střihu může lišit od délek uvedených v tomto návodu k obsluze, resp. od délek označených na nástavci/přístroji. SHBS 1000 A1...
 • Page 55: Prořídnutí Vlasů

  Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch. ► Kryt přístroje čistěte výhradně mírně navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem. ♦ Zastřihovač vlasů a vousů vypněte stisknutím vypínače ♦ Odpojte kabel od přístroje a vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky. SHBS 1000 A1...
 • Page 56: Likvidace

  Baterie/akumulátory se nesmí házet do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své obci nebo městské čtvrti. Tato povinnost slouží k tomu, aby byly baterie/akumulá- tory odevzdány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité. SHBS 1000 A1...
 • Page 57: Dodatek

  Tento přístroj byl přezkoušen vzhledem na shodu se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnice EMC č. 2004/108/EC, jakož i směrnice pro nízkonapěťové přístroje č. 2006/95/EC a je schválen. Kompletní originál Prohlášení o shodě je k dostání u dovozce. SHBS 1000 A1...
 • Page 58: Záruka

  Případné škody a nedostatky, zjištěné už při koupě, se musí hlásit hned po vybalení výrobku, nejpozdějí však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 86722 Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 59 SHBS 1000 A1...
 • Page 60 Dovozca ............. . 69 SHBS 1000 A1...
 • Page 61: Úvod

  Smie sa používať len na strihanie ľudských vlasov, to znamená nie umelých vlasov alebo zvieracej srsti. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s účelom použitia. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené použitím v rozpore s účelom použitia sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ. SHBS 1000 A1...
 • Page 62: Použité Výstražné Upozornenia

  čuje možné vecné škody. Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Riaďte sa pokynmi v tomto výstražnom upozornení, aby ste zabránili vecným škodám UPOZORNENIE ► Upozornením sú označené dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchá- dzanie s prístrojom. SHBS 1000 A1...
 • Page 63: Bezpečnosť

  Pre sieťovú prevádzku používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou dodávky. ■ Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky - ak sa vyskytne porucha, - pred čistením prístroja, - ak prístroj dlhší čas nepoužívate, - po každom použití. Pritom ťahajte priamo za sieťový adaptér a nie za kábel. SHBS 1000 A1...
 • Page 64 Inak by sa mohla poškodiť izolácia kábla. ■ Sieťový adaptér zastrčte iba do dobre dosiahnuteľnej zásuvky, aby sa mohol sieťový adaptér v prípade poruchy rýchlo vytiahnuť zo zásuvky. ■ Sieťový adaptér neprikrývajte, aby sa zabránilo nedovolenému zohriatiu. SHBS 1000 A1...
 • Page 65: Obsah Dodávky

  Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Likvidácia obalových materiálov Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí suroviny a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestnych platných predpisov. SHBS 1000 A1...
 • Page 66: Popis Prístroja

  . Akumulátory sú úplne nabité, keď pruhy v kontrolke viac neblikajú a indikátor minút ukazuje 60 minút. nabíjania ♦ S úplne nabitými akumulátormi môžete prístroj prevádzkovať až ca 60 minút bez pripojenia na elektrickú sieť. SHBS 1000 A1...
 • Page 67: Prevádzka So Sieťovým Adaptérom

  28 - 30 mm). ♦ Zastrčte vhodný nadstavec na nastavenie dĺžky strihania zozadu na strihací blok . Dávajte pozor na to, aby obidva kolíky nadstavca na nastavenie dĺžky strihania zaskočili správne do bočných vyhĺbení držiaka strihacej hlavy. SHBS 1000 A1...
 • Page 68: Strihanie Bez Nadstavca

  želanú dĺžku. UPOZORNENIE ► V závislosti od držania zastrihávača na vlasy a fúzy a z toho vyplývajú- ceho uhla sa môžu dĺžky strihania odlišovať od dĺžok uvedených v tomto návode na použitie, resp. dĺžok označených na nadstavci/prístroji. SHBS 1000 A1...
 • Page 69: Prestrihávanie Vlasov

  Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch prístroja. ► Kryt čistite výlučne mierne navlhčenou utierkou a jemným čistiacim pros- triedkom. ♦ Zastrihávač na vlasy a fúzy vypnite stlačením zapínača/vypínača ♦ Vytiahnite kábel z prístroja a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. SHBS 1000 A1...
 • Page 70: Likvidácia

  Batérie/akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Každý spotre- biteľ je zo zákona povinný odovzdať batérie a akumulátory v zbernom stredisku v obci, mestskej štvrti alebo v obchode. Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory odovzdávajte len vo vybitom stave. SHBS 1000 A1...
 • Page 71: Dodatok

  2 x NiMH (AAA) 1000 mAh Teplota okolia 10°C až 40°C Pokyny k vyhláseniu o zhode Tento prístroj spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy smernice 2004/108/EC o elektromagnetickej kompatibilite, ako aj smernice 2006/95/EC o nízkom napätí. Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu. SHBS 1000 A1...
 • Page 72: Záruka

  Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 86722 Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 73 SHBS 1000 A1...
 • Page 74 Importeur ............. . 83 SHBS 1000 A1...
 • Page 75: Einführung

  Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 1000 A1...
 • Page 76: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 1000 A1...
 • Page 77: Sicherheit

  Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose - wenn eine Störung auftritt, - bevor Sie das Gerät reinigen, - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, - nach jedem Gebrauch. Ziehen Sie dabei am Steckernetzteil direkt und nicht am Kabel. SHBS 1000 A1...
 • Page 78 ■ Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose an, damit im Störungsfall das Steckernetzteil schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. ■ Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden. SHBS 1000 A1...
 • Page 79: Lieferumfang

  Es besteht Erstickungsgefahr. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SHBS 1000 A1...
 • Page 80: Gerätebeschreibung

  Die Akkus sind voll geladen, wenn die Balken in der Ladekontrollanzeige nicht mehr blinken und 60 Minuten angezeigt werden. ♦ Mit voll geladenen Akkus können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. SHBS 1000 A1...
 • Page 81: Betrieb Mit Dem Steckernetzteil

  (4 - 6 mm / 7 - 9 mm / 10 - 12 mm / 16 - 18 mm / 22 - 24 mm / 28 - 30 mm). ♦ Stecken Sie den gewählten Schnittlängen-Aufsatz von hinten auf den Schneid- satz . Achten Sie darauf, dass die beiden Stifte des Schnittlängen-Aufsatzes richtig in den seitlichen Vertiefungen der Scherkopfhalterung einrasten. SHBS 1000 A1...
 • Page 82: Schneiden Ohne Aufsatz

  Länge. HINWEIS ► Je nach Haltung des Haar- und Bartschneiders und dem daraus resultierenden Winkel können die Schnittlängen zu den in dieser Bedienungsanleitung ge- nannten bzw. zu den auf dem Aufsatz/Gerät markierten Längen abweichen. SHBS 1000 A1...
 • Page 83: Haare Ausdünnen

  Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel. ♦ Schalten Sie den Haar- und Bartschneider durch Drücken des EIN- / AUS- Schalters aus. ♦ Trennen Sie das Kabel vom Gerät und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose. SHBS 1000 A1...
 • Page 84: Entsorgung

  Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. SHBS 1000 A1...
 • Page 85: Anhang

  10°C bis 40°C Hinweise zur Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SHBS 1000 A1...
 • Page 86: Garantie

  IAN 86722 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 86722 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 86722 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SHBS 1000 A1...
 • Page 87 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2013 · Ident.-No.: SHBS1000A1122012-3 IAN 86722...

Table of Contents