Download Table of Contents Print this page
Hitachi CM12Y Handling Instructions Manual

Hitachi CM12Y Handling Instructions Manual

Disc cutter

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Kapmaskin
Skæremaskine
Kappemaskin
Katkaisusaha
Disc Cutter
CM 12Y
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Handling Instructions
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CM12Y

 • Page 1 Kapmaskin Skæremaskine Kappemaskin Katkaisusaha Disc Cutter CM 12Y Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå...
 • Page 2 17 mm 6 mm 7 mm...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Dammuppsamlingsslang Støvsamler-slange Støvsamlingsslange Slang Slange Slange Mellanlägg (B) Spændeskive (B) Underlagskive til slipeskive (B) Mellanlägg (C) Spændeskive (C) Underlagskive til slipeskive (C) Spindel Slibespindel Spindel Bult Bolt Bolt Diamanthjul Diamantskive Diamanthjul Vred Håndtag Knott Dra åt Fastgøre Stramme Lossa Løsne...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 5 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 6 Svenska 5) Service j) Använd inte skadade hjul. Före varje a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt användninginspektera hjulen för hack eller sprickor. elektriska verktyg och använd bara identiska Om elektriska verktyg eller hjul tappas, kontrollera reservdelar. eventuell skada eller installera ett oskadat hjul. Efter Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är inspektion och installation av hjul, placera dig själv säkert och fungerar som det ska.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska a) Vidmakthåll ett fast grepp om det elektriska verktyget j) Var extra försiktig när du gör ett "fick kap" i existerande och placera din kropp och arm så att du kan motstå väggar eller andra blinda utrymmen. rekylerande krafter. Använd alltid hjälphandtag, när Det utskjutande hjulet kan kapa gas-eller det finns, för maximal kontroll över rekyl och vattenledingar, elektriska ledningar eller objekt som...
 • Page 8 Svenska STANDARD TILLBEHÖR (1) Slang ................1 (2) Nyckel ................1 (3) Skyddsglasögon ............1 Rätt till ändringar av standard tillbehör förbehållels. EXTRA TILLBEHÖR – Säljes separat (1) Diamanthjul för torr sågning (segmenttyp) Hjuldia. (mm) Kodnr. Tjocklek (mm) Håldia. (mm) För betong och murbruk 985618 22,2...
 • Page 9 Om diamanthjulet pressas alltför hårt att följa den Reparationer, modifieringar och inspektioner av förmarkerade linjen kan detta inte bara överlasta Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi motorn och orsaka brännskador utan det kan också auktoriserad serviceverkstad. överhetta diamanthjulet och förkorta dess livslängd.
 • Page 10 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN50144. Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 93 dB (A) Normal, A-vägd ljudeffektnivå: 106 dB (A) Använd öronskydd. Normalt, vägt effectivvärde för acceleration: 7,5 m/s Undvik långvarig användning av maskinen ifall kroppen utsätts för vibrationer, eftersom vibrationsskador kan leda till allvarliga hälsoproblem.
 • Page 11 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 12 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Skiver i forkert størrelse kan ikke afskærmes samt Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt kontrolleres ordentligt. skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det i) Hulstørrelsen på skiver og flanger skal passe præcist er nemmere at styre.
 • Page 13 Dansk s) Anvend ikke skiver der behøver flydende Store arbejdsstykker har tendens til at hælde nedad pga. deres vægt. Understøtningen skal placeres under afkølingsmidler. Anvendelse af vand eller andre flydende arbejdsstykket i nærheden af skærelinjen samt i afkølingsmidler kan forårsage elektricitetsulykker eller nærheden af arbejdsstykkets kanter på...
 • Page 14: Før Ibrugtagning

  Dansk SPECIFIKATIONER Spænding (per område)* 230V Optagen effekt 2400 W –1 Omdr. ubelastet 5000 min Ydre diameter : 305 mm Diamantskives mål Tykkelse: 2,0 mm Hul-diamater: 22,2 mm/20 mm Max. skæredybde 100 mm Vægt (uden ledning og diamantskive) 11,5 kg * Kontroller navnepladen på...
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk Hvis der udøves et for stort tryk på diamantskiven MONTERING AF STØVSAMLER-SLANGEN for at få den på linie med markeringslinien under skæring, kan der ikke blot opstå overbelastning af Ved skæring i et materiale, der frembringer skærestøv, motoren og brandskade, men der vil også være skal støvsamler-slangen anvendes på...
 • Page 16 Kullet kan derpå let tages ud. 7. Liste over reservedele FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi...
 • Page 17 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 18 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Akselhullet til skiver og flenser må passe spindelen til Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe verktøyet. kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, Skiver og flenser med akselhull som ikke passer vil samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 19 Norsk b) Aldri plasser hånden din nær en roterende skive. SIKKERHETSEGLER VED BRUK AV Rekyl kan føre til at skiven kommer i kontakt med KAPPEMASKIN hånden din. c) Ikke posisjoner kroppen din i linje med og bak en 1. Det må ikke monteres annet verktøy enn roterende skive.
 • Page 20 Norsk TILLEGGSUTSTYR – Selges separat (1) Diamantskive til tørrskjæring (segmenttype) Type Skjærediam.(mm) Kodenr. Tykkelse (mm) Hulldiam. (mm) Betong og mur 985618 22,2 Slipende materialer 985619 (2) Skjæreskiver Type Skjærediam.(mm) Kodenr. Hulldiam.(mm) per pk. Metallskjorende skive 985609 22,2 985608 25,4 10 stk.. Murverkskjorende skive 985611 22,2...
 • Page 21 Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av også overopphete skiven og forkorte brukstiden. Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi Sikring av arbeidsstykket. Et arbeidsstykke festet autorisert serviceverksted. med tvinge eller i skrustikke er sikrere enn hvis det Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn holdes for hånd.
 • Page 22 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 23 Suomi Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin Älä käytä vahingoittuneita laikkoja. Ennen jokaista sitä ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita. käyttökertaa tarkasta, onko laikoissa lohkeamia tai säröjä. Jos sähkötyökalu tai laikka putoaa, tarkasta, 5) Huolto onko laikka vahingoittunut, tai vaihda se ehjään a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu laikkaan.
 • Page 24 Suomi Käytä erityistä varovaisuutta, teet TAKAISKU JA SIIHEN LIITTYVÄT ”taskuleikkausta” valmiisiin seiniin tai muille VAROITUKSET aukottomille alueille. Tunkeutuva laikka saattaa leikata kaasu- tai vesiputkia, Takaisku on puristuksiin tai kiinni jääneen pyörivän laikan sähköjohtoja tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa aiheuttama yht’äkkinen reaktio. Puristuksiin tai kiinni takaiskun.
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT Jännite (eroja maasta riippuen)* 230V Ottoteho 2400 W –1 Kuormittamaton nopeus 5000 min Ulkohalk. 305mm Timanttihiomalaikan mitat Paksuus 2,0mm Aukon halk. 22,2mm/20mm Maksimi katkaisusyvyys 100 mm Paino (ilman johtoa ja timanttihiomalaikkaa) 11,5 kg * Muista tarkistaa tuotteen nimikilpi, koska siinä saattaa olla eroja maasta riippuen. VAKIOVARUSTEET (1) Letku ................
 • Page 26 Suomi Jos leikkauksen aikana käytetään liiallista voimaa PÖLYNKERÄYSLETKUN ASENNUS timanttihiomalaikan sovittamiseen ennalta merkitylle viivalle, moottori saattaa kuormittua liikaa ja Leikattaessa leikkauspölyä synnyttävää ainetta on syytä aiheuttaa palovammoja ja timanttihiomalaikka käyttää pölynkeräysletkua seuraavalla tavalla: saattaa kuumentua liiallisesti, jolloin sen käyttöikä (1) Irrota kumisuojus ja asenna varusteisiin kuuluva lyhenee.
 • Page 27 Suomi 6. Hiiliharjan vaihto Pura harjan pää miinuspäisellä ruuvitaltalla. Hiiliharjan poisto käy silloin helposti. 7. Huolto-osalista HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
 • Page 28: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 29: Kickback And Related Warnings

  English dust mask or respirator must be capable of filtrating DISC CUTTER SAFETY WARNINGS particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing a) Read all safety warnings, instructions, illustrations loss. and specifications provided with this power tool. l) Keep bystanders a safe distance away from work Failure to follow all instructions listed below may area.
 • Page 30: Specifications

  English e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or PRECAUTIONS ON USING DISC CUTTER toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of 1. Never attach any tool except the diamond wheel control. or cutting wheel as specified by the manufacturer (see optional accessories).
 • Page 31: Prior To Operation

  English OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) (1) Diamond wheels for dry cutting (segment type) Type Wheel dia. (mm) Code No. Thickness (mm) Hole dia. (mm) For concrete and masonry 985618 22.2 For abrasive materials 985619 (2) Cutting wheels Type Wheel dia. (mm) Code No.
 • Page 32: Maintenance And Inspection

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power Take care not to allow the power cord to come into Tools must be carried out by a Hitachi Authorized contact with the diamond wheel during operation. Service Center. When the work is completed, turn the power off This Parts List will be helpful if presented with the and disconnect the power plug from the receptacle.
 • Page 35 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 36 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/ EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 27. 2. 2009 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents