Download  Print this page

Advertisement

sv
Montering och start
Motordelen och verktygen
Torka ren motordelen med fuktig duk och diska
tillbehören grundligt före första användningen.
Doppa aldrig motordelen i vatten och rengör
den aldrig i diskmaskin. Tillbehören ger mycket
bra resultat i följande fall:
Visparna för ...
... att blanda och vispa såser, äggvita,
potatismos, krämer, majonnäs, grädde och lätta
degar som t.ex. sockerkakssmet.
Visparna får inte användas till tunga degar och
smeter.
Degkrokarna för ...
... kakdegar med fast konsistens som t.ex.
mördeg, liten mat- eller vetebrödsdeg och för att
blanda köttfärssmet.
Maximal barbetningsmängd är 500 g
vetemjöl och ingredienser.
Viktigt
När locket över drivuttaget på elvispens
baksida står öppet kan vispen endast
köras i momentläge. Det går inte att
använda hastigheterna 1–5.
Strömbrytaren måste stå i läge 0/Off
för att locket ska kunna öppnas resp.
stängas.
Börja med att rulla ut nätsladden helt och
hållet.
Sätt in önskat tillbehör (degkrokar eller
vispar) i drivuttagen på motordelen och tryck
fast dem ordentligt.
Observera utformningen av plastdetal-
jerna på tillbehören så att du sätter fast
resp. tillbehör i rätt drivuttag (se bild 3)!
Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Lägg livsmedlet i lämpligt kärl.
Placera elvispen med tillbehören i kärlet och
ställ in önskad hastighet med strömbrytaren.
Använd hastighet 1, 2:
för att blanda och vända ned.
Använd hastighet 3, 4, 5:
för att knåda och vispa kraftigt.
När arbetet är färdigt: Skjut strömbrytaren till
läge 0/Off och lossa tillbehören genom att
trycka på knappen bredvid strömbrytaren.
lÄë>
qáääÄÉÜ∏êÉå=â~å=Ä~ê~=äçëë~ë=å®ê=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=
ëí™ê=á=ä®ÖÉ=MLlÑÑK
24
lÄëW
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ãçíçêå=Ñ∏êëí=áåå~å=íáääÄÉÜ∏êÉå=äóÑíë=
ìéé=ìê=ÇÉí=ëçã=Ää~åÇ~ëLîáëé~ë=ÉíÅK
m™=îáëë~=î~êá~åíÉê
Mixerstav
För att blanda och mixa majonnäs, såser,
soppor, drinkar, barnmat och för att krossa is,
puréa kokt frukt och kokta grönsaker.
Viktigt
När locket över drivuttaget på elvispens
baksida står öppet kan vispen endast
köras i momentläge. Det går inte att
använda hastigheterna 1–5.
Strömbrytaren måste stå i läge 0/Off
för att locket ska kunna öppnas resp.
stängas.
Fäll upp locket över drivuttaget på elvispens
baksida till stoppet.
Sätt fast mixerstaven. Tryck fast den
ordentligt.
Lägg det förberedda livsmedlet
i mixerbägaren.
Skjut strömbrytaren åt vänster till
momentläget och håll fast den i det läget.
När arbetet är färdigt: Lossa mixerstaven
genom att trycka samtidigt på båda
knapparna i motordelens sidor.
Stäng locket över drivuttaget på elvispens
baksida.
lÄëW
råÇîáâ=ëí®åâ=ÖÉåçã=~íí=ëí~êí~=ã~ëâáåÉå=Ñ∏êëí=
å®ê=ãáñÉêëí~îÉåë=âåîÇÉä=éä~ÅÉê~íë=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~=
Ää~åÇ~ëK
Efter arbetet/Rengöring
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Torka av motordelen med en fuktig duk.
Torka därefter ordentligt torrt.
Tillbehören (degkrokar och vispar) och
mixerstaven kan rengöras i diskmaskin eller
med borste under rinnande vatten.
Obs! Plastdetaljer kan missfärgas när t.ex.
rödkål bearbetas men denna missfärgning
försvinner om du gnuggar den med lite matolja.
Sladden kan rullas runt motordelen för
förvaring (se bild 7).

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: