Download  Print this page

Advertisement

da
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht.
bestemmelserne i det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet indeholder
bestemmelser mht. retur og brug af
gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr, der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan
kommunen kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved
indsendelse til reparation, hvis denne ønskes
udført på garanti. Medfølger købsnota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod
beregning. Indsendelse til reparation.
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker,
kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
20
Ændringer forbeholdes.
no
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse
av vanlige mengder for husholdningen og ikke
for industrielt bruk. Rom med husholdnings-
preget bruk kan være f. eks. bruk i medar-
beiderkjøkken i butikker, på kontorer,
landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,
såsom bruk av gjester i pensjonater, små
hoteller eller lignende oppholdsenheter.
Apparatet må kun brukes for mengder og tider
som vanlige i husholdningen.
I denne bruksanvisningen blir forskjellige
modeller beskrevet.
Dersom tilbehøret ikke leveres med, kan det
kjøpes hos kundeservice.
Bruksanvisningen må oppbevares.
Dersom apparatet blir gitt videre til andre,
må bruksanvisningen følge med.
En oversikt
Klaff ut siden med billedtekster.
Basismaskin
1 Utkasttast
For å ta av verktøyet
2 5 trinns bryter + momentkopling
For å slå apparatet på og av og for
å tilpassearbeidshastigheten.
0/off = avslått
1 = laveste turtall
5 = høyeste turtall
M = momentkopling (høyeste turtall) trykk
mot venstre og hold fast
3 Åpning for å sette inn verktøy
4 Åpning bak med lokk
for å sette inn verktøy, f eks. hurtigmikser
stav
5 Frigjøringstaster
for å kunne ta ut tilbehør fra åpningen bak.
Må begge tastene trykkes samtidig.
6 Verktøy
a Rørepinne
b Eltekrok

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: