Download  Print this page

Advertisement

sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
avses t. ex. fikarum för anställda i en affär, ett
kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
företag samt när gäster på ett pensionat, litet
hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av
stavmixern.
Extra tillbehör som inte medföljer finns att köpa
hos kundtjänst.
Spara bruksanvisningen. Låt den följa med
produkten vid ett ev. ägarbyte.
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
Motordel
1 Knapp
med vilken tillbehören lossas
2 Strömbrytare med 5 hastigheter +
momentläge
För att starta och stänga av vispen samt
variera hastigheten.
0/Off = avstängd
1 = lägsta varvtalet
5 = högsta varvtalet
M = momentläge (högsta varvtalet) tryck åt
vänster och håll fast i det läget
3 Drivuttag där tillbehören sätts fast
4 Drivuttag med lock på vispens baksida
där extra tillbehör sätts fast, t.ex. mixerstav
5 Knappar med vilka tillbehöret lossas
för att lossa det extra tillbehöret från
drivuttaget på elvispens baksida.
Tryck samtidigt båda knapparna.
6 Tillbehör
a Grovvisp
b Degkrok
m™=îáëë~=î~êá~åíÉê
c Mixerstav
d Mixerbägare
d Minihackare
(se separat bruksanvisning)
Säkerhetsanvisningar
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Håll barn under uppsikt för att förhindra att de
leker med produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med
reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet
och kunskap använda produkten utan att ha
uppsikt över dem eller att de fått instruktioner
om hur produkten ska användas av en person,
som ansvarar för deras säkerhet.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget sedan
du använt färdigt produkten samt vid ett
eventuellt fel. Låt inte sladden ligga över vassa
kanter eller komma i kontakt med heta
kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas
ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig
person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras
av service.
Ta inte i elvispen med våta händer och låt inte
maskinen gå på tomgång.
Använd endast originaltillbehör.
Använd bara ett sorts tillbehör åt gången
(t.ex. degkrokarna).
Använd aldrig degkrokarna eller visparna och
stavmixern samtidigt. Var försiktig när heta
vätskor bearbetas så att det inte stänker.
Doppa aldrig elvispens motordel i vatten.
Efter ett ev. strömavbrott fortsätter elvispen
automatiskt.
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ>
Stäng alltid av elvispen när du vill byta tillbehör
eller sätta fast mixerstaven – observera att
tillbehören fortsätter rotera en kort stund sedan
elvispen stängts av. Ta aldrig i mixerstavens
knivar med händerna. Stoppa aldrig in handen
mellan visparna eller degkrokarna när elvispen är
igång. Ta aldrig i mixerstavens knivar med
händerna när du rengör dem. Använd en borste.
sv
23

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: