Download  Print this page

Advertisement

Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartás-
szerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõ-
sül például az üzletekben, irodákban, mezõgaz-
dasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására, és a háztartásban
szokásos ideig használja.
Jelen használati utasításban különbözõ modelleket
írtunk le.
Ha egy tartozék nem alaptartozék, az
ügyfélszolgálatnál utólag megvásárolható.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
A készülék továbbadásakor adja oda vele
a használati utasítást is.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
Alapgép
1 Kioldó-gomb
A szerszámok levételéhez
2 5-fokozatú kapcsoló + turbókapcsolás
A készülék be- és kikapcsolásához és
a munkasebesség beállításához.
0/Off = kikapcsolva
1 = legalacsonyabb fordulatszám
5 = legnagyobb fordulatszám
M = turbókapcsolás (legnagyobb
fordulatszám), nyomja balra és tartsa meg
3 Nyílások a szerszámok behelyezéséhez
4 Zárral ellátott hátsó nyílás
tartozékok, pl. rudmixer behelyezéséhez
5 Nyitó-nyomógombok
tartozékok hátsó nyílásról való levételéhez.
Nyomja meg egyszerre mindkét
nyomógombot.
6 Szerszámok
a Keverõszár
b Dagasztószár
egyes modelleknél
c Botmixer
d Keverõpohár
e Univerzális aprító (külön használati utasítás)
Ha az univerzális aprító és a botmixer nem
alaptartozék, akkor azokat a vevõszolgálatnál
rendelheti meg.
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
Áramütés veszélye
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha
a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen
hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel
rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése
elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget és
a készülék meghibásodása esetén húzza ki
a dugós csatlakozót. A csatlakozóvezetéket ne
húzza végig éles széleken vagy forró felületen.
Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül,
akkor azt a gyártóval vagy annak
ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett
szakemberrel ki kell cseréltetni, a veszélyek
elkerülése érdekében. A készülék javíttatását csak
a vevõszolgálatunkkal végeztesse.
A botmixert ne fogja meg nedves kézzel, és ne
járassa üresben.
A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.
Csak egy típus szerszámait (pl. tésztagyúró)
helyezze be.
Soha ne használja egyszerre a szerszámokat és
a hátsó nyílásba helyezett tartozékot. Vigyázzon
a forró folyadékok feldolgozásakor. A folyadék
kifröccsenhet.
A készüléket ne merítse folyadékba.
Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva
marad.
hu
45

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: