Download  Print this page

Advertisement

Betjening
Grundmodel med redskab
Apparat og redskaber skal rengøres grundigt før
ibrugtagning første gang.
Med redskaberne opnås et særligt godt resultat
til følgende anvendelser:
Piskeris til ...
... sovs, piskede æggehvider, kartoffelpure,
creme, mayonnaise, flødeskum og let dej som
f eks. rørdej.
Piskeriset er ikke egnet til at røre tung dej.
Dejkrog til ...
... faste masser som f.eks. mørdej, gærdej og
kartoffeldej samt til blanding af tung dej af hakket
kød, pastadej eller brøddej.
Den max. forarbejdningsmængde er 500 g
mel og ingredienser.
Vigtige råd
Er hækåbningen åben, kan apparatet
kun bruges med momentfunktion.
Trinfunktionen 1–5 er ude af funktion.
Låsen til hækåbningen kan kun åbnes
og lukkes, når kontakten står på 0/Off.
Træk hele ledningen ud.
Sæt det ønskede redskab på
grundmodellen og tryk det rigtigt fast.
Kunststofdelenes form på redskaberne
skal overholdes for at undgå
forvekslinger (se Fig. 3)!
Sæt stikket i.
Kom fødevarerne i en egnet beholder.
Stik redskabet ned i beholderen og stil
apparatet på det ønskede trin.
Trin 1, 2:
til at indarbejde og blande.
Trin 3, 4, 5:
til at ælte og piske.
Når arbejdet er færdigt, stilles kontakten
på 0/Off og redskabet løsnes med
udkastningstasten og tages af.
l_pW
rÇâ~ëíåáåÖëí~ëíÉå=â~å=âìå=~âíáîÉêÉëI=Üîáë=
âçåí~âíÉå=ëí™ê=é™=MLlÑÑK
_Éã‹êâW
dêìåÇãçÇÉääÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ëäìââÉíI=Ñ›ê=ÇÉå=
í~ÖÉë=çé=~Ñ=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK
áââÉ=~ääÉ=ãçÇÉääÉê
Blenderstav
Apparatet er beregnet til at fremstille
mayonnaise, sovs, suppe, blandede drinks,
babymad ogsmåhakning af æg, kogt frugt
oggrønt.
Vigtige råd
Er hækåbningen åben, kan apparatet
kun bruges med momentfunktion.
Trinfunktionen 1–5 er ude af funktion.
Låsen til hækåbningen kan kun åbnes
og lukkes, når kontakten står på 0/Off.
Skub låsen til hækåbningen helt op.
Sæt blenderstaven i og tryk den på plads.
Kom de ønskede fødevarer i bægeret.
Stil kontakten på momentfunktion
(mod venstre) og hold den fast.
Når arbejdet er færdigt, tages blenderstaven
af ved at trykke på de to sikkerhedstaster
påsamme tid.
Luk låsen til hækåbningen.
_Éã‹êâW
cçê=~í=ìåÇÖ™=ëí‹åâ=çÖ=ëéê›àí=í‹åÇÉë=Ñ›êëí=Ñçê=
~éé~ê~íÉíI=å™ê=ÄäÉåÇÉêëí~îÉå=Éê=ÇóââÉí=åÉÇ=
á Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK
Efter arbejdet/rengøring
_Éã‹êâ>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
Træk stikket ud.
Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
Sæt redskabet og blenderstaven
i opvaskemaskinen eller rengør det/den
med en børste under rindende vand.
Bemærk: Ved rivning af f.eks. rødkål opstår
der en rød belægning, som fjernes med et par
dråber spiseolie eller citronsaft.
Kablet kan vikles op, før apparatet stilles
fra (Fig. 7).
Afhjælpning af fejl
Kontakten kan ikke bevæges hen på trin 1 til 5.
Afhjælpning:
Er hækåbningen åben, fungerer trinfunktionen
1 til 5 ikke. Låsen skal være helt lukket.
da
19

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: