Download  Print this page

HP LASERJET ENTERPRISE M601 Installation Manual

Hide thumbs
   

Advertisement

LASERJET ENTERPRISE M601, M602, M603
Installation Guide
EN
Vodič kroz instalaciju
HR
Průvodce instalací
CS
Telepítési útmutató
HU
Podręcznik instalacji
PL
Ghid de instalare
RO
Vodič za instalaciju
SR
Inštalačná príručka
SK
Priročnik za namestitev
SL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for HP LASERJET ENTERPRISE M601

  Summary of Contents for HP LASERJET ENTERPRISE M601

  • Page 1 LASERJET ENTERPRISE M601, M602, M603 Installation Guide Vodič kroz instalaciju Průvodce instalací Telepítési útmutató Podręcznik instalacji Ghid de instalare Vodič za instalaciju Inštalačná príručka Priročnik za namestitev...
  • Page 2 10° - 32.5°C (50° - 91°F) 10% - 80% Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the product. Proizvod postavite na čvrstu površinu do koje ne dopire izravno sunčevo svjetlo, u dobro prozračenom prostoru bez prašine. Pro umístění...
  • Page 4 Caution! Do not connect the USB cable until prompted during software installation (CD). Oprez! Ne priključujte USB kabel dok se to od vas ne zatraži tijekom instaliranja softvera (CD). Pozor! Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni během instalace softwaru (z disku CD). Figyelem! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a szoftver telepítése közben (CD), amíg erre a program nem kéri.
  • Page 5 Connect the power cord between the product and a grounded ac outlet. Turn on the product. On the control panel, set the language and the date/time. Caution: Make sure your power source is adequate for the product voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.
  • Page 7 For more product and problem-solving information go to the Pentru mai multe informaţii despre produs şi despre rezolvarea User Guide or problemelor, consultaţi ghidul utilizatorului sau accesaţi www.hp.com/support/lj600QSeries www.hp.com/support/lj600QSeries Dodatne informacije o proizvodu i rješavanju problema Dodatne informacije o proizvodu i rešavanju problema potražite u korisničkom priručniku ili na adresi...
  • Page 8 The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

This manual is also suitable for:

Laserjet enterprise m603Laserjet enterprise m602