Download Print this page

Kenwood AQUAMATIK CM750 SERIES Instructions Manual page 12

Kenwood water dispenser user manual
Hide thumbs

Advertisement

KENWOOD CM750 SERIES
service
Wanneer het snoer beschadigd is, moet dit, om veiligheidsredenen,
G
worden vervangen door een erkende Kenwood reparateur.
Vervangen van
G
Gebruik uitsluitend waterfiltercassettes van Kenwood. Deze zijn
waterfiltercassettes
verkrijgbaar bij de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, grotere
supermarkten en winkels voor elektronische apparatuur.
Indien u hulp nodig heeft bij:
het gebruik van uw apparaat
G
G
service of reparaties
Neem dan contact op met uw dealer bij wie u het apparaat eeft gekocht.
10
NL

Advertisement

loading