Download Print this page

Kenwood AQUAMATIK CM750 SERIES Instructions Manual page 8

Kenwood water dispenser user manual
Hide thumbs

Advertisement

KENWOOD CM750 SERIES
veiligheid
Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat. Laat ook nooit het
G
snoer over de rand van het werkblad of aanrecht hangen, een kind zou
het kunnen grijpen en het apparaat naar beneden trekken.
G
Maak geen gebruik van de Aquamatik, wanneer het snoer, de stekker
of het apparaat zelf op enigerlei wijze beschadigd is. Laat het altijd
eerst nakijken of repareren: zie paragraaf 'service' op blz. 10.
G
Dompel het apparaat nooit onder in water en voorkom dat het snoer of
de stekker nat wordt.
Kijk uit voor ontsnappende stoom en raak nooit het warmhoudplaatje
G
aan.
G
Dit koffiezetapparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Voordat u de stekker in het stopkontakt steekt
G
Kontroleer altijd eerst of de spanning van het stopkontakt overeenkomt
met de gegevens op het typeplaatje aan de onderzijde van het
apparaat.
Dit apparaat beantwoordt aan EG-richtlijn
G
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
1
Was alle onderdelen goed af: zie paragraaf 'onderhoud en reiniging' op
2
blz. 9.
Stop overtollig snoer in de uitsparing aan de achterzijde van het
3
apparaat.
Laat eerst twee potten water (zonder koffie) door het apparaat lopen
4
voor extra reiniging. Vul hiervoor het reservoir tot de maximum
aanduiding: zie paragraaf 'koffie zetten'.
6
.
89/336/EEC
NL

Advertisement

loading