Download Print this page

Onderhoud En Reiniging - Kenwood AQUAMATIK CM750 SERIES Instructions Manual

Kenwood water dispenser user manual
Hide thumbs

Advertisement

Onderhoud
waterfiltercassette
niet vergeten
reiniging
kan, deksel
filterhouder, permanent filter
en doorstroomregelaar
stroomgedeelte
draaibare filterhouder
ontkalken
ontkalken
KENWOOD CM750 SERIES

onderhoud en reiniging

Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, moet u altijd eerst de
G
stekker uit het stopcontact halen.
Dompel het apparaat niet onder in water, en zorg dat het snoer en de
G
stekker niet nat worden.
G
Wanneer u deze cassette gebruikt in plaats van de doorstroomregelaar,
moet u de cassette iedere maand vervangen. Om de cassette uit het
apparaat te halen, draait u de cassette en trekt u deze vervolgens omhoog.
Kijk bij paragraaf 'Service' op pagina 10 hoe u de waterfiltercassettes
moet vervangen.
Voordat u de cassette in het apparaat plaatst, moet u deze gedurende
1
tien minuten onderdompelen in water, totdat er geen luchtbellen meer
verschijnen.
Nadat u dit heeft ingepast, doet u twee delen water door de machine
2
(zonder koffie).
Onderstaande delen (behalve het centrale gedeelte) zijn
G
vaatwasmachinebestendig.
G
Haal het deksel van de kan
G
Was de onderdelen af en maak ze goed droog. De door
stroomregelaar hoeft u slechts af en toe te reinigen. Vergeet niet de
regelaar terug te zetten in het apparaat.
G
Reinig het stroomgedeelte met een vochtige doek en wrijf het daarna
droog. Gebruik geen schuurmiddel: dit kan krassen op het plastic
veroorzaken.
Haal de houder als volgt uit het apparaat: draai de houder naar buiten,
1
til hem op en trek de onderkant los
Was de houder af en wrijf hem droog.
2
Wanneer u de doorstroomregelar gebruikt in plaats van de
waterfiltercassette, zult u het apparaat regelmatig moeten ontkalken.
Wanneer het langer gaat duren voordat de koffie helemaal is
doorgelopen, betekent dit dat er kalkaanslag op het apparaat zit.
Koop een geschikt ontkalkingsmiddel.
1
Zet de doorstroomregelaar in het apparaat, in plaats van de
2
waterfiltercassette.
Ontkalk het apparaat.
3
Wanneer u klaar bent met ontkalken, moet u enkele kannen water door
4
het apparaat laten lopen, om het goed te reinigen. Vul hiervoor het
reservoir tot de maximumaanduiding. Wanneer u een waterfiltercassette
wilt gebruiken, plaats deze dan pas in het apparaat wanneer u klaar
bent met reinigen.
Was de onderdelen af.
5
9
, reinig het en wrijf het goed droog.
NL

Advertisement

loading

  Related Content for Kenwood AQUAMATIK CM750 SERIES