Download Print this page

Sony BDV-E6100 Reference Manual

Blu-ray disc/dvd home theatre system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Blu-ray Disc™/DVD
Home Theatre
System
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100
4-446-745-
(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL)
Reference Guide
Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Referentni vodič
Referentni priručnik
Упатство со препораки
Udhëzuesi i referencave
GB
SI
CR
BS
SR
MK
AL

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony BDV-E6100

  Summary of Contents for Sony BDV-E6100

 • Page 1 4-446-745- (1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL) Blu-ray Disc™/DVD Reference Guide Home Theatre Referenčni priročnik System Referentni priručnik Referentni vodič Referentni priručnik Упатство со препораки Udhëzuesi i referencave BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100...
 • Page 2 Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame This appliance is classified as a CLASS 1 sources (for example, lighted candles).
 • Page 3 EU directives. This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on This symbol on the battery or on the...
 • Page 4 (such as eye strain, fatigue, or nausea) while commercially-produced film and videos and watching 3D video images. Sony recommends their soundtracks. When a prohibited use of that all viewers take regular breaks while an unauthorized copy is detected, a message watching 3D video images.
 • Page 5 Computer Entertainment Inc. registered trademarks owned by Bluetooth • “PlayStation” is a registered trademark of SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Sony Computer Entertainment Inc. Corporation is under license. Other • “Sony Entertainment Network logo” and trademarks and trade names are those of “Sony Entertainment Network”...
 • Page 6 ® • This product incorporates proprietary • Opera Devices SDK from Opera Software technology under license from Verance ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software Corporation and is protected by U.S. Patent ASA. All rights reserved. 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology.
 • Page 7 You agree that your non-exclusive license to GRACENOTE DISCLAIMS ALL use the Gracenote Data, the Gracenote WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, Software, and Gracenote Servers will INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, terminate if you violate these restrictions. If IMPLIED WARRANTIES OF your license terminates, you agree to cease any MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A and all use of the Gracenote Data, the...
 • Page 8 • Do not place metal objects in front of the front panel. It may limit reception of Precautions radio waves. • Do not place the system in a place where medical equipment is in use. It may cause • Should any solid object or liquid fall into a malfunction of medical equipment.
 • Page 9 • Sony cannot be held liable in any way for – Locations where a wireless LAN is damages or other loss resulting from installed information leaks during – Around microwave ovens that are in communication using technology.
 • Page 10: Notes About Discs

  If you have any questions or problems circular discs (e.g., card, heart, or star concerning your system, please consult shape) may cause a malfunction. your nearest Sony dealer. Do not use a disc that has a commercially available accessory attached, such as a label or ring.
 • Page 11: Specifications

  POWER OUTPUT (rated) Specifications Front L/Front R: 40 W + 40 W (at 3 ohms, 1 kHz, 1% THD) POWER OUTPUT (reference) Front L/Front R: 40 W (per channel at 3 ohms, 1 kHz) Subwoofer: POWER OUTPUT (rated) 70 W (at 6 ohms, 80 Hz) Front L/Front R: 75 W + 75 W (at 3 ohms, 1 kHz, Inputs (Analog)
 • Page 12 Communication system Specification version 3.0 Output Specification Power Class 2 Maximum communication range Dimensions (w/h/d) (approx.) Line of sight approx. 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm (wall- Frequency band mounted part) 2.4 GHz band 260 mm × 1,200 mm × 260 mm (whole Modulation method speaker) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
 • Page 13 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Mass (approx.) Power consumption 0.5 kg (with speaker cord) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: On: 95 W Standby: 0.3 W (At power saving. For Dimensions (w/h/d) (approx.) details on the setting, refer to the 225 mm ×...
 • Page 14 Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro. Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte virom odprtega Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta ognja (na primer prižganih sveč).
 • Page 15 Evropo informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU. Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave v imenu tega podjetja.
 • Page 16 (naprezanje oči, utrujenost njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku ali slabost). Družba Sony priporoča, da si med omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek gledanjem videov 3D redno privoščite odmor. zazna prepovedano uporabo nepooblaščene Dolžina in pogostost potrebnih odmorov sta...
 • Page 17 • »PlayStation« je zaščitena blagovna znamka in tovarniška imena so blagovne znamke podjetja Sony Computer Entertainment Inc. njihovih lastnikov. • »Sony Entertainment Network« in logotip • Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti »Sony Entertainment Network« sta blagovni MPEG Layer-3 z licenco združenj znamki podjetja Sony Corporation.
 • Page 18 ® • Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo • Naprave SDK Opera podjetja Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera na podlagi licence podjetja Verance Software ASA. Vse pravice pridržane. Corporation in je zaščiten s patentom v ZDA 7.369.677 in drugimi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah, določeni deli te tehnologije pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami...
 • Page 19 Strinjate se, da vaša neizključna licenca za PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA uporabo podatkov Gracenote, programske JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA, opreme Gracenote in strežnikov Gracenote VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA preneha veljati, če prekršite te omejitve. Če NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE vaša licenca preneha veljati, se strinjate, da PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, boste v celoti prenehali uporabljati podatke...
 • Page 20: Previdnostni Ukrepi

  • Sistema in ne postavljajte v bližino plošč komponent z močnim magnetnim Previdnostni ukrepi delovanjem, kot je mikrovalovna pečica ali večji zvočniki. • Na sistem ne polagajte težkih predmetov. • Če v ohišje sistema pade predmet ali če • Pred sprednjo ploščo ne postavljajte vanj uide tekočina, izključite sistem, kovinskih predmetov.
 • Page 21 – okrog mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi; – na mestih, kjer so prisotni drugi Ne uporabljajte čistil za plošče ali elektromagnetni valovi. sredstev za čiščenje plošč/leč (vključno • Naprave in brezžična povezava s sredstvi na vodni osnovi ali LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak z razpršilniki).
 • Page 22: Opombe Glede Plošč

  • Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali izgubo, ki je Opombe glede plošč posledica uhajanja informacij v času komunikacije prek tehnologije • Komunikacija z vsemi • Če želite, da plošča ostane čista, se je napravami , ki imajo enak dotikajte le ob robovih.
 • Page 23: Tehnični Podatki

  IZHODNA MOČ (nazivna) Tehnični podatki Sprednji L/sprednji D: 40 W + 40 W (pri 3 ohmih, 1 kHz, 1 % THD) IZHODNA MOČ (referenčna) Sprednji L/sprednji D: 40 W (na kanal pri 3 ohmih, 1 kHz) Globokotonec: IZHODNA MOČ (nazivna) 70 W (pri 6 ohmih, 80 Hz) Sprednji L/sprednji D: 75 W + 75 W (pri 3 ohmih, 1 kHz,...
 • Page 24 Komunikacijski sistem Specifikacija , različica 3.0 Izhod Specifikacija , razred moči 2 Največji obseg za komunikacijo Mere (d/š/g) (pribl.) Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm Frekvenčni pas (stenski del) Pas 2,4 GHz 260 mm ×...
 • Page 25 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Teža (pribl.) Poraba energije 0,5 kg (s kablom zvočnika) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Vklopljeno: 95 W Stanje pripravljenosti: 0,3 W (v načinu Mere (d/š/g) (pribl.) varčevanja z energijo) Podrobnosti 225 mm ×...
 • Page 26 Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 3R. Kada se otvori zaštitno kućište lasera, emitira se vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje, pa obavezno izbjegavajte Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, izravno izlaganje očiju. kao što je polica za knjige ili ugradbeni Ova oznaka smještena je unutar zaštitnog ormarić.
 • Page 27 Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% oprema u skladu s osnovnim zahtjevima žive ili 0,004% olova.
 • Page 28 Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa ograničava korištenje neovlaštenih kopija mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju, nekih komercijalnih filmova i videozapisa te umor ili mučnina). Sony svim gledateljima njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije preporučuje uzimanje redovitih stanki zabranjena upotreba neovlaštene kopije, tijekom gledanja 3D videozapisa.
 • Page 29 Wi-Fi ® VIDEO” i “CD” zaštitni su znakovi. Alliance registrirani su znakovi tvrtke • “BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Wi-Fi Alliance. Corporation. • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ • “AVCHD 3D/Progressive” i logotip i Wi-Fi Protected Setup™ znakovi su tvrtke “AVCHD 3D/Progressive”...
 • Page 30 ® • U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička • SDK uređaja Opera tvrtke Opera Software tehnologija licencirana od tvrtke Verance ASA. Autorska prava 1995. – 2013. Opera Corporation i zaštićena patentom U.S. Software ASA. Sva prava pridržana. Patent 7.369.677 i drugim patentima Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi, kao i autorskim pravima i zaštitom industrijskih...
 • Page 31 Pristajete na to da, ako prekršite ta GRACENOTE SE ODRIČE SVIH ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI na podatke, softver i poslužitelje tvrtke IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU Gracenote samo u osobne i nekomercijalne OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI prestanak djelomičnog i potpunog korištenja POSEBNU NAMJENU, NASLOVA...
 • Page 32: Mjere Opreza

  • Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče. To može ograničiti prijam Mjere opreza radiovalova. • Ne stavljajte sustav na mjesta na kojima se upotrebljava medicinska oprema. • Ako u kućište uređaja dospije neki To može uzrokovati kvar medicinske predmet ili tekućina, isključite uređaj iz opreme.
 • Page 33 • uređaji moraju koristiti na međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara (bez prepreka). Učinkoviti Nemojte koristiti diskove za čišćenje komunikacijski raspon može se skratiti i sredstva za čišćenje diskova/leća u sljedećim uvjetima: (uključujući tekuća sredstva – ako se između uređaja s i raspršivače).
 • Page 34: Napomene O Diskovima

  čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije pomoću tehnologije. • Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije pomoću • Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj tehnologije.
 • Page 35 Specifikacije • Prije reprodukcije očistite disk krpom. Disk brišite od središta prema rubu. IZLAZNA SNAGA (stvarna) Prednji lijevi/prednji desni zvučnik: 75 W + 75 W (pri 3 oma, 1 kHz, • Nemojte koristiti otapala kao što su 1% THD) benzin i razrjeđivač, sredstva za čišćenje IZLAZNA SNAGA (nazivna) dostupna na tržištu ili antistatičke Prednji lijevi / prednji desni / lijevi surround /...
 • Page 36 IZLAZNA SNAGA (stvarna) Komunikacijski sustav specifikacija, verzija 3.0 Prednji lijevi/prednji desni zvučnik: 40 W + 40 W (pri 3 oma, 1 kHz, Izlaz 1% THD) specifikacija, klasa snage 2 IZLAZNA SNAGA (nazivna) Maksimalni komunikacijski raspon Linija vidljivosti pribl. 10 m Prednji lijevi/prednji desni zvučnik: 40 W (po kanalu na 3 oma, 1 kHz) Frekvencijski pojas...
 • Page 37 Dimenzije (š/v/d) (pribl.) 240 mm × 90 mm × 85 mm Težina (pribl.) 0,58 kg (sa zvučničkim kabelom) Dimenzije (š/v/d) (pribl.) 100 mm × 650 mm × 100 mm (dio za postavljanje na zid) Dimenzije (š/v/d) (pribl.) 260 mm × 1200 mm × 260 mm 225 mm ×...
 • Page 38 2,7 kg (sa zvučničkim kabelom) Preduvjeti napajanja 220 V – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz Potrošnja energije BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Uključeno: 95 W Stanje pripravnosti: 0,3 W (U načinu za uštedu energije. Pojedinosti o toj postavci potražite u uputama za upotrebu na sljedećem web-mjestu:...
 • Page 40 Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili ugradni ormarić. Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog Ovaj je uređaj klasificiran kao laserski plamena (na primjer upaljenim svijećama).
 • Page 41 Hemijski simboli za živu (Hg) ili garantnom listu. olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više Sony korporacija izjavljuje da je uređaj od 0,0005% žive ili 0,004% olova. u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete relevantnim pravilima Direktive 1999/5/EC.
 • Page 42 3D video slika. Sony preporučuje da filmova i video snimaka i muzike u njima. svi gledatelji prave redovne pauze prilikom Kada se otkrije zabranjeno korištenje gledanja 3D video slika.
 • Page 43 Sony korporacije je Inc. zaštićeno licencom. Ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena su u vlasništvu njihovih • “Sony Entertainment Network logo” i “Sony vlasnika. Entertainment Network” su zaštićeni znakovi Sony korporacije. • MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
 • Page 44 ® • Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju • Opera Devices SDK kompanije Opera pod licencom kompanije Verance Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Corporation i zaštićen je patentom SAD Software ASA. Sva prava zadržana. br. 7.369.677 drugim SAD i svjetskim patentima, izdanim i na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i trgovinskih tajni za određene aspekte takve tehnologije.
 • Page 45 Izjavljujete da ćete koristiti Gracenote Gracenote softver i svaka stavka Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote podataka daje se pod licencom u “VIĐENOM servere isključivo za vašu osobnu STANJU.” Gracenote ne daje nikakve izjave ili nekomercijalnu svrhu. Izjavljujete da neće garancije, izričite ili implicirane, u pogledu dodjeljivati, kopirati, transferirati ili prenositi tačnosti Gracenote podataka sa Gracenote...
 • Page 46: Mjere Predostrožnosti

  • Sistem i diskove držite dalje od komponenata s jakim magnetima, kao što Mjere predostrožnosti su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici. • Ne stavljajte teške predmete na sistem. • Ne stavljajte metalne predmete ispred • Ako u kućište uređaja dospije neki čvrsti prednje ploče.
 • Page 47 • uređaji se trebaju koristiti unutar 10 metara (neometane udaljenosti) razmaka. Efektivni Nemojte koristiti diskove za čišćenje komunikacijski domet može postati kraći ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva pod sljedećim uslovima. (uključujući i ona u tečnom obliku – Kada se osoba, metalni predmet, zid ili ili u spreju).
 • Page 48: Napomene O Diskovima

  • Nemojte lijepiti papir ili traku na disk. faktora. Stoga uvijek pažljivo komunicirajte koristeći tehnologiju. • Sony ne može biti odgovoran za bilo kakve kvarove ili druge gubitke nastale “curenjem” informacija tokom komunikacije putem tehnologije.
 • Page 49 Specifikacije • Prije reproduciranja, očistite disk krpicom za čišćenje. Disk brišite od središta ka ivici. IZLAZNA SNAGA (nominalna) Prednji L/Prednji R: 75 W + 75 W (na 3 oma, 1 kHz, 1% THD) • Nemojte koristiti otapala poput benzina, IZLAZNA SNAGA (referentna) razrjeđivač, komercijalno dostupna Prednji lijevi/prednji desni/surround lijevi/ sredstva za čišćenje ili anti-statičke...
 • Page 50 IZLAZNA SNAGA (nominalna) Komunikacijski sistem specifikacijska verzija 3.0 Prednji L/Prednji R: 40 W + 40 W (na 3 ohms, 1 kHz, Izlaz 1% THD) specifikacija, klasa napajanja 2 IZLAZNA SNAGA (referentna) Maksimalna komunikacijska udaljenost Vidna udaljenost od oko 10 m Prednji L/Prednji R: 40 W (po kanalu pri 3 oma, 1 kHz) Frekvencijski opseg...
 • Page 51 Dimenzije (š/v/d) (približno) 225 mm × 84 mm × 75 mm Masa (približno) 0,5 kg (s kablom zvučnika) Dimenzije (š/v/d) (približno) 100 mm × 650 mm × 100 mm (dio namijenjen za postavljanje na zid) Dimenzije (š/v/d) (približno) 260 mm × 1.200 mm × 260 mm (š/v/d) 225 mm ×...
 • Page 52 Zahtjevi za napajanje 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Potrošnja električne energije BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Uključeno: 95 W Režim pripravnosti: 0,3 W (u režimu štednje električne energije. Za detalje o postavkama pogledajte uputstva za upotrebu na sljedećoj web lokaciji: http://support.sony-europe.com/)
 • Page 54 Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera u kućištu uređaja. Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).
 • Page 55 0,004% olova. garantnom listu. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u sprečavanju mogućih štetnih posledica po u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
 • Page 56 (na primer, naprezanje očiju, pojava snimaka, kao i njihovih zvučnih zapisa. Kada se zamora ili mučnine). Sony preporučuje svim otkrije zabranjena upotreba neovlašćene korisnicima da prave redovne pauze prilikom kopije, prikazaće se poruka a reprodukcija ili gledanja 3D video snimaka.
 • Page 57 Sony Computer Entertainment Inc. zaštićeni znakovi kompanije Bluetooth SIG, • „Sony Entertainment Network logo“ Inc. i Sony Corporation ih koristi po licenci. Svi ostali zaštićeni znakovi su robne marke i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni njihovih vlasnika.
 • Page 58 ® • Ovaj proizvod sadrži patentiranu • Opera Devices SDK kompanije Opera tehnologiju po licenci kompanije Verance Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Corporation i zaštićen je patentom 7.369.677 Software ASA. Sva prava zadržana. u SAD i ostalim patentima koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama, dok su određeni aspekti ove tehnologije zaštićeni autorskim pravima i poslovnom tajnom.
 • Page 59 Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca GRACENOTE SE ODRIČE SVIH za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote GARANCIJA, IZRIČITIH ILI softvera i Gracenote servera biti ukinuta PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete PODRAZUMEVANE GARANCIJE u potpunosti prestati da koristite Gracenote O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE...
 • Page 60: Mere Opreza

  • Sistem i diskove držite dalje od uređaja sa jakim magnetima kao što su mikrotalasne Mere opreza pećnice ili veliki zvučnici. • Ne stavljajte teške predmete na sistem. • Ne stavljajte metalne predmete ispred • Ako u kućište uređaja dospe bilo kakav uređaja.
 • Page 61 • uređaje bi trebalo da koristite na udaljenosti do 10 metara i između njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Nemojte da koristite diskove za čišćenje Stvarni opseg za komunikaciju može da ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva bude manji u sledećim slučajevima: (uključujući ona u tečnom obliku ili –...
 • Page 62 • Nemojte lepiti papir ili traku na disk. sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije. • Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije. • Ne možemo da garantujemo •...
 • Page 63 IZLAZNA SNAGA (nominalna) Specifikacije Prednji levi/prednji desni: 40 W + 40 W (na 3 oma, 1 kHz, 1% THD) IZLAZNA SNAGA (referentna) Prednji levi/prednji desni: 40 W (po kanalu na 3 oma, 1 kHz) Subwoofer: IZLAZNA SNAGA (nominalna) 70 W (na 6 oma, 80 Hz) Prednji levi/prednji desni: 75 W + 75 W (na 3 oma, 1 kHz, Ulazi (analogni)
 • Page 64 Sistem za komunikaciju specifikacija, verzija 3.0 Izlaz specifikacija, klasa napajanja 2 Maksimalni opseg komunikacije Dimenzije (š/v/d) (približno) Optička vidljivost od približno 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm (deo koji se Frekventni pojas montira na zid) 2,4 GHz 260 mm ×...
 • Page 65 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V–240 V AC, 50/60 Hz Težina (približno) Potrošnja energije 0,5 kg (sa kablom za zvučnik) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Kada je uređaj uključen: 95 W Režim mirovanja: 0,3 W (u režimu za Dimenzije (š/v/d) (približno) uštedu energije) Za detalje o ovom...
 • Page 66 Не монтирајте ја направата во затворен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф. За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не го изложувајте апаратот на извори на отворен...
 • Page 67 Само за Европа Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Овој симбол на производот или на Кај определени батерии овој симбол може неговата...
 • Page 68 прашања со услугата или гаранцијата. упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа производ или содржината на дискот опрема е во согласност со суштинските Blu-ray што е репродуцирана со овој...
 • Page 69 San Diego, CA, 92138, USA. софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани. • Овој систем вклучува технологија на меѓуврска за мултимедиуми со висока • (BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ дефиниција (HDMI™). BDV-E2100 само) Називите HDMI и HDMI High-Definition Овој систем е опремен со Dolby* Digital Multimedia Interface и...
 • Page 70 ® „AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени Alliance се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance. знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation. • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ се знаци на • , „XMB“ и „xross media bar“ се...
 • Page 71 • Windows Media е или регистриран • DLNA™, логото DLNA и DLNA заштитен знак или заштитен знак на CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци Microsoft Corporation во Соединетите за услуга или сертификациски знаци на Американски Држави и/или во други Digital Living Network Alliance. ®...
 • Page 72 Се сложувате дека ќе ги користите Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote, софтверот на податоците на Gracenote ви се Gracenote и серверите на Gracenote само за лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote лична, некомерцијална употреба. Се не дава презентации или гаранциии, сложувате...
 • Page 73: Мерки За Претпазливост

  • Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи Мерки за претпазливост само во хоризонтална положба. • Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни • Ако цврст објект или течност падне во магнети, како...
 • Page 74 Чистете ја кутијата, плочата Пред да го поместите системот, и контролите со мек материјал малку обезбедете да нема вметнат диск натопен со слаб раствор на детергент. Не и исклучете го кабелот за напојување со користете каков било вид абразивно наизменична струја (довод на струја) од перниче, прашок...
 • Page 75 комуникација со користење на проблемот на следните начини: технологијата – Користете го главниов уред барем • Sony не е одговорен на никој начин за 10 метри подалеки од уредот со штетите и другите загуби што безжичен LAN. настанаке како резултат на...
 • Page 76: Забелешки За Дисковите

  Забелешки за дисковите • Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор. • За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеви. Не допирајте ја површината. • Не лепете хартија или леплива лента на...
 • Page 77 ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално) Спецификации Напред Л/Напред Д: 40 W + 40 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD) ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца) Напред Л/Напред Д: 40 W (по канал со 3 оми, 1 kHz) Сабвуфер: ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално) 70 W (со 6 оми, 80 Hz) Напред...
 • Page 78 Систем за комуникација , верзија со спецификации 3.0 Излез , спецификации за класа за напојување 2 Димензии (ш/в/д) (приближно) Максимален опсег за комуникација 100 mm × 650 mm × 100 mm Видна линија приближно 10 m (дел поставен на ѕид) Појас...
 • Page 79 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Маса (приближно) Потрошувачка на струја 0,5 kg (со кабел на звучникот) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Вклучено: 95 W Во мирување: 0,3 W (Во режим на Димензии (ш/в/д) (приближно) штедење.) За...
 • Page 80 Kjo pajisje klasifikohet si produkt CLASS 3R LASER. Kur hapet kapaku mbrojtës i lazerit emetohen rreze të dukshme dhe të padukshme lazer, prandaj sigurohuni që të shmangni Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të ekspozimin e drejtpërdrejtë e syve. kufizuar, si në...
 • Page 81 Vetëm për Evropën Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret tregon se ky produkt nuk duhet të...
 • Page 82 (si p.sh. lodhje sysh, dobësi ose marrje e BE-së. mendsh) gjatë shikimit të pamjeve 3D. Sony Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari rekomandon që të gjithë shikuesit të bëjnë të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku pushime të...
 • Page 83 • , “XMB” dhe “xross media bar” janë tregtare të regjistruara të DTS, Inc. marka tregtare të Sony Corporation dhe Produkti përfshin softuerin. © DTS, Sony Computer Entertainment Inc. Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
 • Page 84 PlayReady për të pasur akses në nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të i këtyre markave nga Sony Corporation përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni është me licencë. Të gjitha markat e tjera akses në...
 • Page 85 ® • SDK për pajisje Opera nga Opera Software Ju bini dakord se licenca juaj joekskluzive për ASA. Të drejtat e autorit 1995-2013 Opera të përdorur Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote do të Software ASA. Të gjitha të drejtat të ndërpritet në...
 • Page 86 GRACENOTE HEQ DORË NGA ÇDO GARANCI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULL DHE MOS- SHKELJE. GRACENOTE NUK GARANTON REZULTATET QË DO TË PËRFTOHEN NGA PËRDORIMI NGA ANA JUAJ I SOFTUERIT TË...
 • Page 87: Masat Paraprake

  • Mbajeni sistemin dhe disqet larg komponentëve me magnete të forta, siç Masat paraprake janë furrat me mikrovalë ose altoparlantët e mëdhenj. • Mos vendosni objekte të rënda mbi • Nëse brenda në mobilie bie diçka e fortë sistem. ose lëng, sistemi duhet të hiqet nga priza •...
 • Page 88 • Pajisjet duhet të përdoren brenda afërsisht 10 metra (distancë pa Mos përdorni disqe pastruese ose pengesa) nga njëra-tjetra. Rrezja efikase pastrues disqesh/lentesh (duke përfshirë e komunikimit mund të shkurtohet në llojet e lëngshme ose me spërkatje). Këto kushtet e mëposhtme. mund të...
 • Page 89: Shënime Mbi Disqet

  • Mos ngjisni letër ose shirit mbi disk. kryeni komunikimin duke përdorur teknologjinë • Sony nuk është përgjegjës për asnjë mënyrë dëmtimi apo humbje tjetër si rezultat i rrjedhjes së informacionit gjatë komunikimit duke përdorur teknologjinë...
 • Page 90 Specifikimet • Përpara luajtjes, pastroni diskun me një pëlhurë pastrimi. Fshijeni diskun duke filluar nga qendra drejt skajeve. DALJA E FUQISË (nominale) I përparmë majtas / I përparmë djathtas: 75 W + 75 W (në 3 om, 1 kHz, 1% THD) DALJA E FUQISË...
 • Page 91 DALJA E FUQISË (nominale) Sistemi i komunikimit Versioni i specifikimit 3.0 I përparmë majtas / I përparmë djathtas: 40 W + 40 W (në 3 om, 1 kHz, Dalje 1% THD) Kategoria e fuqisë së specifikimit 2 DALJA E FUQISË (e referuar) Rrezja maksimale e komunikimit I përparmë...
 • Page 92 Përmasat (gj/l/th) (afërsisht) 240 mm × 90 mm × 85 mm Masa (afërsisht) 0,58 kg (me kordonin e altoparlantit) Përmasat (gj/l/th) (afërsisht) 100 mm × 650 mm × 100 mm (pjesa Përmasat (gj/l/th) (afërsisht) e montuar në mur) 225 mm × 84 mm × 75 mm 260 mm ×...
 • Page 93 Furnizimi me energji 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Konsumi i energjisë BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Ndezur: 95 W Në gatishmëri: 0,3 W (në kursimin e energjisë. Për hollësi rreth cilësimit, drejtojuni Udhëzimeve të Përdorimit të faqes vijuese të internetit: http://support.sony-europe.com/)
 • Page 94 ©2013 Sony Corporation...

This manual is also suitable for:

Bdv-e4100Bdv-ef1100Bdv-e3100Bdv-e2100