Download  Print this page

Sony BDV-E6100 Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Blu-ray Disc™/DVD
Home Theatre
System
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100
4-446-745-12(1) (GB-HU-CZ-SK-RO-BG)
Reference Guide
Referencia útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Ghid de referinţă
Справочно ръководство
GB
HU
CZ
SK
RO
BG

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony BDV-E6100

  Summary of Contents for Sony BDV-E6100

 • Page 1 4-446-745-12(1) (GB-HU-CZ-SK-RO-BG) Blu-ray Disc™/DVD Reference Guide Home Theatre Referencia útmutató System Referenční příručka Referenčná príručka Ghid de referinţă Справочно ръководство BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100...
 • Page 2 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame This appliance is classified as a CLASS 1 sources (for example, lighted candles).
 • Page 3 EU directives. the European Union and This product has been manufactured by or on other European behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan countries with separate Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries collection systems) related to product compliance based on...
 • Page 4: Copy Protection

  (such as eye strain, fatigue, or nausea) while commercially-produced film and videos and watching 3D video images. Sony recommends their soundtracks. When a prohibited use of that all viewers take regular breaks while an unauthorized copy is detected, a message watching 3D video images.
 • Page 5 Computer Entertainment Inc. registered trademarks owned by Bluetooth • “PlayStation” is a registered trademark of SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Sony Computer Entertainment Inc. Corporation is under license. Other • “Sony Entertainment Network logo” and trademarks and trade names are those of “Sony Entertainment Network”...
 • Page 6 ® • This product incorporates proprietary • Opera Devices SDK from Opera Software technology under license from Verance ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software Corporation and is protected by U.S. Patent ASA. All rights reserved. 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology.
 • Page 7 You agree that your non-exclusive license to GRACENOTE DISCLAIMS ALL use the Gracenote Data, the Gracenote WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, Software, and Gracenote Servers will INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, terminate if you violate these restrictions. If IMPLIED WARRANTIES OF your license terminates, you agree to cease any MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A and all use of the Gracenote Data, the...
 • Page 8 • Do not place metal objects in front of the front panel. It may limit reception of Precautions radio waves. • Do not place the system in a place where On safety medical equipment is in use. It may cause •...
 • Page 9 Bluetooth technology. with a Bluetooth connection • Sony cannot be held liable in any way for – Locations where a wireless LAN is damages or other loss resulting from installed information leaks during –...
 • Page 10: Notes About Discs

  If you have any questions or problems circular discs (e.g., card, heart, or star concerning your system, please consult shape) may cause a malfunction. your nearest Sony dealer. Do not use a disc that has a commercially available accessory attached, such as a label or ring.
 • Page 11: Specifications

  Front L/Front R: 40 W + 40 W (at 3 ohms, 1 kHz, Amplifier Section 1% THD) POWER OUTPUT (reference) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Front L/Front R: BDV-E2100 (Except for United 40 W (per channel at 3 ohms, 1 kHz) Kingdom and Ireland models)
 • Page 12 Mass (approx.) Front: 0.49 kg (with speaker cord) FM Tuner Section Surround: 0.54 kg (with speaker cord) System Center (SS-CTB122) for BDV-E6100/ PLL quartz-locked digital synthesizer BDV-E4100/BDV-E3100 Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Dimensions (w/h/d) (approx.) Antenna (aerial) 240 mm ×...
 • Page 13 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Mass (approx.) Power consumption 0.5 kg (with speaker cord) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Subwoofer (SS-WSB123) for On: 95 W BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Standby: 0.3 W (At power saving. For Dimensions (w/h/d) (approx.)
 • Page 14 Ez a jelzés a doboz belsejében, a lézer- FIGYELMEZTETÉS védőházon található. A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében). A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő...
 • Page 15 0,0005% higanyt vagy 0,004% címekhez. ólmot tartalmaz. A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv segít megelőzni a környezet és az emberi alapvető követelményeinek és egyéb rá...
 • Page 16 Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban megerőltetése, fáradtság vagy émelygés) lévő filmek, videók és filmzenék nem okozhat a térhatású képek nézése. A SONY azt hivatalos másolatainak használatát. Amikor ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen a készülék egy nem hivatalos másolat szüneteket a térhatású...
 • Page 17 Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. Corporation védjegye. • Az N Mark jel az NFC Forum, Inc. védjegye • Az „XMB” és az „xross media bar” a Sony vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Corporation és a Sony Computer Egyesült Államokban és más országokban.
 • Page 18 ® • A termék olyan saját tulajdonú technológiát • Az Opera Devices SDK az Opera Software ASA vállalattól származik. Copyright alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance 1995-2013 Opera Software ASA. Minden Corporation engedélyével történik, jog fenntartva. és amelyre a 7 369 677 számú és számú és egyéb egyesült államokbeli, valamint azon kívüli megadott és folyamatban levő...
 • Page 19 Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos A GRACENOTE KIZÁR MINDENNEMŰ licence, amely engedélyezi a Grancenote KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK kiszolgálók használatát, visszavonásra kerül KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, ezen korlátozások megszegésekor. AZ ADOTT CÉLÚ, JOGCÍMŰ Ön beleegyezik, hogy a licenc visszavonásakor FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE beszünteti a Grancenote adatok, a Gracenote...
 • Page 20 • Ne helyezzen fémből készült tárgyakat az előlapi kijelző elé, mert ezek Óvintézkedések akadályozhatják a rádióhullámok vételét. • Ne tegye a rendszert olyan helyre, ahol Biztonság egészségügyi berendezés üzemel, mivel ez • Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék megzavarhatja a berendezés működését. •...
 • Page 21 • A Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli A tv színe LAN IEEE 802.11b/g) ugyanazt Ha a tv-képernyőn a hangsugárzók a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. közelében elszíneződés jelentkezik, Amikor Bluetooth-eszközét egy vezeték kapcsolja ki a tv-készüléket, majd nélküli LAN működésre képes eszköz 15–30 perc múlva kapcsolja be ismét.
 • Page 22: Megjegyzések A Lemezekkel Kapcsolatban

  • A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a Bluetooth-technológiát Megjegyzések használó kommunikáció során a lemezekkel kapcsolatban bekövetkező információkiszivárgásból adódó károkért és vesztességekért. • A Bluetooth-kommunikáció nem A lemezek kezelése feltétlenül garantált az ezzel az egységgel • A lemezt a tisztán tartása érdekében azonos profilú...
 • Page 23: Műszaki Adatok

  Bal első/Jobb első: 40 W + 40 W (3 Ω, 1 kHz, Erősítő 1% THD esetén) KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Bal első/Jobb első: BDV-E2100 (kivéve az egyesült 40 W (csatornánként, 3 Ω, 1 kHz esetén) királyságbeli és írországi modelleket) Mélysugárzó: KIMENŐ...
 • Page 24 Hangsugárzók Kommunikációs rendszer Első/hátsó (SS-TSB123) – BDV-E6100 Bluetooth-specifikáció, 3.0-s verzió Kimenet Első (SS-TSB123) – BDV-E4100 Bluetooth-specifikáció, Power Class 2 Méret (szélesség/magasság/mélység) Legnagyobb kommunikációs hatótáv (hozzávetőleg) Látótávolság kb. 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm Frekvenciasáv (falra szerelt rész) 2,4 GHz-es sáv...
 • Page 25 Áramellátási követelmények 220–240 VAC, 50/60 Hz Méret (szélesség/magasság/mélység) Teljesítményfelvétel (hozzávetőleg) 225 mm × 84 mm × 75 mm BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Tömeg (kb.) Bekapcsolva: 95 W 0,5 kg (hangsugárzó-vezetékkel) Készenlét: 0,3 W (energiatakarékos Mélysugárzó (SS-WSB123) – módban) A beállítással kapcsolatban BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 a következő...
 • Page 26 Toto označení je umístěno na ochranném UPOZORNĚNÍ krytu laseru uvnitř pouzdra. Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň. V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně...
 • Page 27 Evropské unii a dalších zakoupená v zemích podléhajících evropských zemích se směrnicím EU. systémem odděleného Tento přístroj vyrobila společnost Sony sběru odpadu) Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Tento symbol na baterii nebo 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jejím obalu značí, že s baterií poskytnutou jménem.
 • Page 28 Některé osoby mohou při sledování 3D videa za účelem omezení používání zaznamenat problémy (například pálení očí, neautorizovaných kopií některých komerčně únavu nebo nevolnost). Společnost Sony vyprodukovaných filmů a videí a jejich doporučuje všem divákům dělat při sledování zvukových stop. Pokud systém zjistí, 3D videa pravidelné...
 • Page 29 (Pouze BDV-EF1100) • „AVCHD 3D/Progressive“ a logo „AVCHD Tento systém obsahuje technologii Dolby* 3D/Progressive“ jsou ochranné známky Digital a systém DTS** Digital Surround společností Panasonic Corporation a Sony System. Corporation. * Vyrobeno v licenci společnosti Dolby • , „XMB“ a „xross media bar“ jsou Laboratories.
 • Page 30 účelem ochrany svých práv na použití těchto značek ze strany společnosti duševní vlastnictví a obsahu, na nějž se Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní autorská práva vztahují. Toto zařízení ochranné známky a obchodní názvy jsou používá technologii PlayReady pro přístup majetkem příslušných vlastníků.
 • Page 31 ® • Opera Devices SDK vyvinula společnost Berete na vědomí, že vaše nevýhradní licence Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 k používání dat Gracenote, softwaru Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena. Gracenote a serverů Gracenote pozbude platnosti, pokud uvedená omezení porušíte. Jestliže vaše licence pozbude platnosti, zavazujete se ukončit veškeré...
 • Page 32 SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY. SPOLEČNOST GRACENOTE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU GRACENOTE ANI ŽÁDNÉHO ZE SERVERŮ GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ...
 • Page 33: Bezpečnostní Opatření

  • Nepokládejte na systém těžké předměty. • Před čelní panel nepokládejte kovové Bezpečnostní opatření předměty. Mohly by zhoršit příjem rádiových vln. Bezpečnost • Neinstalujte přehrávač tam, kde se • Pokud se do krytu dostane jakýkoliv používají lékařská zařízení. Mohlo by pevný...
 • Page 34 Bluetooth nachází osoba, kovový pomocí technologie Bluetooth. předmět, stěna nebo jiná překážka. • Společnost Sony nenese žádnou – V místech, kde je instalována odpovědnost za škody či jiné ztráty bezdrátová síť LAN způsobené v důsledku úniku informací...
 • Page 35: Poznámky K Diskům

  V případě dotazů nebo potíží týkajících se standardních nebo kruhových disků (např. systému se obraťte na nejbližšího prodejce ve tvaru pohlednice, srdce nebo hvězdy) společnosti Sony. může způsobit poruchu. Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno běžně dostupné příslušenství, jako Poznámky k diskům například štítek nebo kroužek.
 • Page 36: Technické Údaje

  Přední levý/pravý: 40 W + 40 W (3 ohmy, 1 kHz, Zesilovač celkové harmonické zkreslení 1 %) VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Přední levý/pravý: BDV-E2100 (kromě modelů pro 40 W (na 1 kanál při 3 ohmech, 1 kHz) Spojené království a Irsko) Subwoofer: VÝSTUPNÍ...
 • Page 37 87,5 – 108,0 MHz (po 50 kHz) Přední: 0,49 kg (včetně Anténa reproduktorového kabelu) FM anténa Prostorový: 0,54 kg (včetně reproduktorového kabelu) Středový (SS-CTB122) pro BDV-E6100/ BDV-E4100/BDV-E3100 Rozměry (š×v×h) (přibližně) 240 mm × 90 mm × 85 mm Hmotnost (přibližně) 0,58 kg (včetně reproduktorového kabelu)
 • Page 38 Požadavky na napájení 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 – 240 Vstř, 50/60 Hz Hmotnost (přibližně) Spotřeba energie 0,5 kg (včetně reproduktorového kabelu) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Subwoofer (SS-WSB123) pro Zapnuto: 95 W BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Pohotovostní režim: 0,3 W (V úsporném Rozměry (š×v×h) (přibližně)
 • Page 40 Toto zariadenie je klasifikované ako VAROVANIE LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 3R. Po otvorení ochranného krytu lasera sa zo zariadenia uvoľní viditeľné aj neviditeľné Zariadenie neinštalujte v stiesnených laserové žiarenie, a preto dbajte na to, aby ste priestoroch, napríklad v knižnici alebo sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
 • Page 41 Európskej únii smernice EÚ. a ostatných európskych Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou krajinách so zavedeným alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, separovaným zberom) 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Tento symbol na batérii alebo jej balení Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre znamená, že s batériou dodávanou s týmto...
 • Page 42 (ako sú presilenie očí, únava alebo nevoľnosť). komerčných filmov a videí a ich zvukových Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky stôp. Ak sa odhalí zakázané použitie osoby sledujúce trojrozmerný obraz robili neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa pravidelné...
 • Page 43 USA č.: 5 956 674, 5 974 380, Entertainment Inc. 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 • Logo Sony Entertainment Network a Sony 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných Entertainment Network sú ochrannými patentov vydaných alebo čakajúcich...
 • Page 44 PlayReady™. Toto zariadenie používa ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., technológiu PlayReady na prístup k obsahu a spoločnosť Sony Corporation používa chránenému pomocou technológie takéto známky na základe licencie. Ostatné PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie ochranné známky a obchodné názvy patria nedokáže správne presadzovať...
 • Page 45 • Všetky ostatné ochranné známky sú Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto ochrannými známkami príslušných obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na vlastníkov. používanie údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná. • Ostatné názvy systémov a produktov sú vo Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte všeobecnosti ochrannými známkami alebo s ukončením akéhokoľvek používania údajov...
 • Page 46 Softvér Gracenote a každá položka údajov Gracenote sú licencované pre vás „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia a záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote v súvislosti so servermi Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu kategórií...
 • Page 47: Preventívne Opatrenia

  • Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so silnými magnetmi, ako sú Preventívne opatrenia mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory. Bezpečnosť • Na systém neumiestňujte ťažké • V prípade vniknutia akéhokoľvek predmety. predmetu alebo kvapaliny do zariadenia • Pred predný panel neukladajte kovové odpojte systém od elektrickej siete a pred predmety.
 • Page 48 Čistiace disky a čističe diskov Komunikácia alebo šošoviek • Zariadenia Bluetooth by sa mali používať vo vzdialenosti približne 10 metrov Nepoužívajte čistiace disky ani čističe (vzdialenosť bez prekážok) od seba. diskov alebo šošoviek (vrátane Efektívny komunikačný rozsah sa môže kvapalných alebo typov v spreji). Môže to skrátiť...
 • Page 49: Poznámky O Diskoch

  ďalších faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou technológie Bluetooth vždy opatrní. • Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné straty • Disk nevystavujte priamemu slnečnému vyplývajúcu z úniku informácií počas svetlu ani zdrojom tepla, napríklad...
 • Page 50: Technické Parametre

  Technické parametre • Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiacej tkaniny. Disk utierajte od stredu smerom von. Zosilňovač BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (okrem modelov pre Spojené kráľovstvo a Írsko) VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny) Predný Ľ/predný P: 75 W + 75 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD) •...
 • Page 51 Drôtová anténa FM Terminál LAN (100) Reproduktory Konektor 100BASE-TX Predný/na priestorový zvuk Bezdrôtová sieť LAN (SS-TSB123) pre model BDV-E6100 Súlad so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n Predný (SS-TSB123) pre model Frekvencia a kanály BDV-E4100 Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13 Približné...
 • Page 52 úspory energie. Podrobné informácie o nastavení nájdete v návode na použitie káblom) na nasledujúcej webovej lokalite: Stredný reproduktor (SS-CTB122) pre http://support.sony-europe.com/) modely BDV-E6100/BDV-E4100/ BDV-EF1100: BDV-E3100 Zapnuté: 60 W Pohotovostný režim: 0,3 W (V režime Približné rozmery (š/v/h) úspory energie. Podrobné informácie 240 mm ×...
 • Page 54 Acest aparat este clasificat ca fiind un produs AVERTISMENT LASER din CLASA 3R. Asiguraţi-vă că evitaţi expunerea directă a ochilor la radiaţiile laser vizibile şi invizibile ce sunt emise atunci când Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu carcasa de protecţie a laserului este deschisă. închis, cum ar fi o bibliotecă...
 • Page 55 Se adaugă simbolurile chimice pentru service sau garanţie. mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau Prin prezenta, Sony Corporation declară că 0,004% plumb. acest echipament este în conformitate cu Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate cerinţele de bază...
 • Page 56 La detectarea utilizării oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat imagini video 3D. Sony recomandă tuturor un mesaj, iar redarea sau copierea va fi utilizatorilor să facă pauze regulate atunci întreruptă.
 • Page 57 înregistrate deţinute de • „PlayStation” este marcă comercială Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor înregistrată a Sony Computer Entertainment astfel de mărci de către Sony Corporation se Inc. face în baza unei licenţe. Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin •...
 • Page 58 ® • Acest produs utilizează tehnologii brevetate • Opera Devices SDK de la Opera Software sub licenţă de la Verance Corporation şi este ASA. Drepturi de autor 1995-2013 Opera protejat prin brevetul S.U.A. 7.369.677 şi Software ASA. Toate drepturile rezervate. prin alte brevete din S.U.A.
 • Page 59 Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ în cazul în care încălcaţi aceste restricţii. Dacă LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE licenţa dvs.
 • Page 60: Măsuri De Precauţie

  • Nu păstraţi sistemul şi discurile în apropierea componentelor cu magneţi Măsuri de precauţie puternici, precum cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni Cu privire la siguranţă mari. • Dacă în carcasă cad obiecte solide sau • Nu puneţi obiecte grele pe sistem. lichide, deconectaţi sistemul de la priză...
 • Page 61 Cu privire la discurile de curăţare, Despre comunicaţia produsele de curăţare pentru • Dispozitivele Bluetooth trebuie utilizate la discuri/lentile o distanţă de maximum 10 metri (distanţă fără obstacole) unul de altul. Nu folosiţi discuri de curăţare sau Raza de comunicaţie efectivă poate fi produse de curăţare pentru discuri/ redusă...
 • Page 62: Note Cu Privire La Discuri

  • Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe comunicaţii cu ajutorul tehnologiei suprafaţa discului. Bluetooth. • Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii ce rezultă din scurgerea de informaţii în timpul comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei Bluetooth.
 • Page 63 • Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă de curăţat. Ştergeţi discul pornind dinspre centru Secţiunea amplificator către margine. BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (Cu excepţia modelelor pentru Marea Britanie şi Irlanda) PUTERE DE IEŞIRE (nominală) Frontal stânga/Frontal dreapta: 75 W + 75 W (la 3 ohmi, 1 kHz, 1% THD) PUTERE PRODUSĂ...
 • Page 64 BDV-EF1100 Secţiunea PUTERE DE IEŞIRE (nominală) Sistem comunicaţii Specificaţia Bluetooth versiunea 3.0 Frontal stânga/Frontal dreapta: 40 W + 40 W (la 3 ohmi, 1 kHz, Ieşire Specificaţia Bluetooth clasa de putere 2 1% THD) PUTERE PRODUSĂ (de referinţă) Rază maximă de comunicare Spaţiu liber, aprox.
 • Page 65 Boxe Central (SS-CTB121) pentru BDV-E2100 Frontal/surround (SS-TSB123) pentru Dimensiuni (l/î/a) (aprox.) BDV-E6100 225 mm × 84 mm × 75 mm Greutate (aprox.) Frontal (SS-TSB123) pentru BDV-E4100 0,5 kg (cu cablu boxă) Dimensiuni (l/î/a) (aprox.) 100 mm × 650 mm × 100 mm (piesă...
 • Page 66 Standby: 0,3 W (în modul de economisire a energiei. Pentru detalii cu privire la setarea televizorului, consultaţi Instrucţiunile de utilizare de pe site-ul web următor : http://support.sony- europe.com/) Dimensiuni (l/î/a) (aprox.) 430 mm × 50,5 mm × 296 mm, inclusiv părţile ieşite în afară...
 • Page 68 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не монтирайте устройството в затворено пространство, като например библиотека или вграден шкаф. За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на Това...
 • Page 69 За потребители в Европа Изхвърляне на Само за Европа използвани батерии Изхвърляне на старо (приложимо за електрическо държавите от и електронно Европейския съюз оборудване и други държави (приложимо за в Европа със системи държавите от за разделно събиране Европейския съюз на...
 • Page 70 прилагащи директивите на ЕС. дискомфорт (като например напрежение Този продукт е произведен от или от името в очите, умора или гадене), докато гледат на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku 3D видеоизображения. Sony препоръчва Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията всички зрители да правят редовни...
 • Page 71 Защита срещу копиране Авторски права и търговски марки • Консултирайте се относно системите за разширена защита на съдържание, • (само за BDV-E6100/BDV-E4100/ използвани както с Blu-ray Disc, така BDV-E3100/BDV-E2100) и с DVD носители. Тези системи, Тази система използва Dolby* Digital наричани...
 • Page 72 „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ са или регистрирани търговски марки, или търговски марки. търговски марки на Gracenote, Inc. • „BRAVIA“ е търговска марка на Sony в САЩ и/или други държави. Corporation. • „AVCHD 3D/Progressive“ и логотипът на „AVCHD 3D/Progressive“ са търговски...
 • Page 73 • Този продукт включва собствена • DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA технология под лиценз от Verance CERTIFIED™ са търговски марки, Corporation и е защитен с патент на САЩ търговски марки за услуги или знаци за 7 369 677 и други издадени и предстоящи съответствие...
 • Page 74 Съгласявате се, че ще използвате данните Получавате лиценз за софтуера на от Gracenote, софтуера на Gracenote Gracenote и всеки елемент от данните от и сървърите на Gracenote само за своя Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. собствена употреба и с нетърговска цел. Gracenote не...
 • Page 75: Предпазни Мерки

  • Не поставяйте системата близо до източници на топлина, като например Предпазни мерки радиатори и въздуховоди, или изложена на директна слънчева За безопасност светлина, висока запрашеност, • В случай че в корпуса попадне предмет механични вибрации или удари. или течност, изключете системата от •...
 • Page 76 За регулирането на силата на ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА звука Внимание: тази система може да показва Не увеличавайте силата на звука, докато неподвижно видеоизображение или слушате участък с много ниско ниво на изображение на екранния дисплей входния сигнал или без аудиосигнали. върху телевизионния екран Ако...
 • Page 77 осъществявате комуникация посредством технологията Bluetooth. Ако това се случи, пробвайте следните мерки за отстраняване на проблема: • Sony не може да носи отговорност по – Използвайте това устройство на никакъв начин за щети или други разстояние поне 10 метра от...
 • Page 78: Забележки Относно Дисковете

  За почистването Забележки относно • Преди възпроизвеждане почиствайте диска с кърпа за почистване. дисковете Избърсвайте диска от центъра навън. За поддръжката на дисковете • За да поддържате диска чист, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността. • Не залепвайте хартия или тиксо върху диска.
 • Page 79 Преден Л/преден Д: 40 W + 40 W (при 3 ома, 1 kHz, Секция на усилвателя 1% ОХИ) ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Преден Л/преден Д: BDV-E2100 (с изключение на 40 W (за канал на 3 ома, 1 kHz) моделите за Обединеното кралство...
 • Page 80 Секция Високоговорители Комуникационна система Предeн/съраунд (SS-TSB123) за Bluetooth спецификация, версия 3.0 BDV-E6100 Изход Bluetooth спецификация Power Class 2 Предни (SS-TSB123) за BDV-E4100 Максимален обхват на комуникация Размери (ш/в/д) (приблиз.) Пряка видимост приблиз. 10 m 100 мм × 650 мм × 100 мм (частта за...
 • Page 81 225 мм × 84 мм × 75 мм 220 V – 240 V променлив ток, 50/60 Hz Тегло (приблиз.) Консумация на електроенергия 0,5 кг (с кабел на високоговорител) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Събуфер (SS-WSB123) за Във включено състояние: 95 W BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 В режим на готовност: 0,3 W Размери...
 • Page 82 ©2013 Sony Corporation...

This manual is also suitable for:

Bdv-e2100Bdv-ef1100Bdv-e4100Bdv-e3100