Download Print this page

Sony BDV-E6100 Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Blu-ray Disc™/DVD
Home Theatre
System
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100
4-446-745-12(1) (GB-LT-LV-EE-RU-UA-KZ)
Reference Guide
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
Справочное руководство
Довідковий посібник
Анықтамалық нұсқаулық
GB
LT
LV
EE
RU
UA
KZ

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony BDV-E6100

  Summary of Contents for Sony BDV-E6100

 • Page 1 4-446-745-12(1) (GB-LT-LV-EE-RU-UA-KZ) Blu-ray Disc™/DVD Reference Guide Home Theatre Nurodymų vadovas System Uzziņu rokasgrāmata Viitejuhend Справочное руководство Довідковий посібник Анықтамалық нұсқаулық BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100...
 • Page 2 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame This appliance is classified as a CLASS 1 sources (for example, lighted candles).
 • Page 3 EU directives. the European Union and This product has been manufactured by or on other European behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan countries with separate Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries collection systems) related to product compliance based on...
 • Page 4: Copy Protection

  (such as eye strain, fatigue, or nausea) while commercially-produced film and videos and watching 3D video images. Sony recommends their soundtracks. When a prohibited use of that all viewers take regular breaks while an unauthorized copy is detected, a message watching 3D video images.
 • Page 5 Computer Entertainment Inc. registered trademarks owned by Bluetooth • “PlayStation” is a registered trademark of SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Sony Computer Entertainment Inc. Corporation is under license. Other • “Sony Entertainment Network logo” and trademarks and trade names are those of “Sony Entertainment Network”...
 • Page 6 ® • This product incorporates proprietary • Opera Devices SDK from Opera Software technology under license from Verance ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software Corporation and is protected by U.S. Patent ASA. All rights reserved. 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology.
 • Page 7 You agree that your non-exclusive license to GRACENOTE DISCLAIMS ALL use the Gracenote Data, the Gracenote WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, Software, and Gracenote Servers will INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, terminate if you violate these restrictions. If IMPLIED WARRANTIES OF your license terminates, you agree to cease any MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A and all use of the Gracenote Data, the...
 • Page 8 • Do not place metal objects in front of the front panel. It may limit reception of Precautions radio waves. • Do not place the system in a place where On safety medical equipment is in use. It may cause •...
 • Page 9 • Sony cannot be held liable in any way for – Locations where a wireless LAN is damages or other loss resulting from installed information leaks during – Around microwave ovens that are in communication using technology.
 • Page 10: Notes About Discs

  If you have any questions or problems circular discs (e.g., card, heart, or star concerning your system, please consult shape) may cause a malfunction. your nearest Sony dealer. Do not use a disc that has a commercially available accessory attached, such as a label or ring.
 • Page 11: Specifications

  Front L/Front R: 40 W + 40 W (at 3 ohms, 1 kHz, Amplifier Section 1% THD) POWER OUTPUT (reference) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Front L/Front R: BDV-E2100 (Except for United 40 W (per channel at 3 ohms, 1 kHz) Kingdom and Ireland models)
 • Page 12 Mass (approx.) Front: 0.49 kg (with speaker cord) FM Tuner Section Surround: 0.54 kg (with speaker cord) System Center (SS-CTB122) for BDV-E6100/ PLL quartz-locked digital synthesizer BDV-E4100/BDV-E3100 Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Dimensions (w/h/d) (approx.) Antenna (aerial) 240 mm ×...
 • Page 13 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Mass (approx.) Power consumption 0.5 kg (with speaker cord) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Subwoofer (SS-WSB123) for On: 95 W BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 Standby: 0.3 W (At power saving. For Dimensions (w/h/d) (approx.)
 • Page 14 ĮSPĖJIMAS Nemontuokite įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų arba sieninėje spintoje. Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS šaltinių (pvz., uždegtų žvakių). gaminys. Ši žymė yra įrenginio išorėje, Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte užpakalinėje dalyje.
 • Page 15 0,0005 % gyvsidabrio arba Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ paskelbia, kad daugiau nei 0,004 % švino. ši įranga atitinka esminius Direktyvos Tinkamai išmesdami maitinimo elementus 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias saugote aplinką...
 • Page 16 Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali technologija, apribojanti kai kurių kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa, komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo nuovargis ar pykinimas). „Sony“ įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams naudojimą. Nustačius, kad naudojama reguliariai daryti pertraukas.
 • Page 17 • N ženklas yra prekės ženklas arba ženklai. registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės • , XMB ir „xross media bar“ yra „Sony ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Corporation“ ir „Sony Computer • „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. ®...
 • Page 18 ® • Šiame gaminyje naudojama patentuota • „Opera Devices SDK“ sukurta „Opera Software ASA“. Autorių teisės priklauso technologija pagal „Verance Corporation“ „Opera Software ASA“, 1995–2013 m. suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV Visos teisės saugomos. patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus.
 • Page 19 Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija „GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus. NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis PERKAMUMO, TINKAMUMO naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO programinę...
 • Page 20: Atsargumo Priemonės

  • Priešais priekinį skydelį nestatykite metalinių daiktų. Dėl jų gali būti prasčiau Atsargumo priemonės priimamos radijo bangos. • Nestatykite sistemos vietoje, kurioje Sauga naudojama medicinos įranga. Kitaip • Jei į korpusą patektų koks nors daiktas galite sugadinti medicinos įrangą. arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš •...
 • Page 21 – Vietose, kuriose yra kitų į aplinką ir kitus veiksnius, todėl visada elektromagnetinių bangų būkite atsargūs, kai ryšį palaikote naudodami technologiją. • „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta žala arba kitų nuostolių nutekėjus informacijai, kai ryšys palaikomas naudojant technologiją. •...
 • Page 22: Pastabos Dėl Diskų

  Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų problemų, pasitarkite su artimiausiu diską. Naudojant nestandartinius ir ne „Sony“ pardavėju. apvalius diskus (pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės formos) gali įvykti gedimas. Nenaudokite disko su pritvirtintu Pastabos dėl diskų...
 • Page 23 Priekinis kairysis / priekinis dešinysis: Stiprintuvas 75 W ir 75 W (esant 3 omams, 1 kHz, 1 % THD) BDV-E6100 / BDV-E4100 / BDV-E3100 IŠVESTIES GALIA (norminė) BDV-E2100 (išskyrus Jungtinės Karalystės Priekinis kairysis / priekinis dešinysis / ir Airijos Respublikos modelius) erdvinio garso kairysis / erdvinio garso IŠVESTIES GALIA (nominali)
 • Page 24 HDMI skyrius skyrius Jungtis Ryšių sistema A tipo (19 kontaktų) specifikacijos 3.0 versija Išvestis BD / DVD / CD sistema specifikacijos 2 maitinimo Signalo formato sistema klasė NTSC / PAL Didžiausias ryšio diapazonas USB skyrius Tiesioginio matomumo linija apie 10 m (USB) prievadas: Dažnių...
 • Page 25 Svoris (apytiksl.) 0,5 kg (įskaitant garsiakalbio laidą) Priekinis: 1,3 kg (montuojamas ant Žemųjų dažnių garsiakalbis sienos su garsiakalbio laidu) (SS-WSB123), skirtas BDV-E6100/ 2,9 kg (visas garsiakalbis) BDV-E4100/BDV-E3100 Erdvinis: 1,4 kg (montuojamas ant sienos su garsiakalbio laidu) Matmenys (p / a / s) (apytiksl.) 3,0 kg (visas garsiakalbis) 225 mm ×...
 • Page 26 Bendroji informacija Maitinimo reikalavimai 220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz Energijos sąnaudos BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Įjungtas: 95 W Budėjimas: 0,3 W (energijos taup.) Informacijos apie nustatymą, žr. naudojimo instrukcijas, esančias šioje svetainėje: http://support.sony-europe.com/) BDV-EF1100: Įjungtas: 60 W Budėjimas: 0,3 W (energijos taup.) Informacijos apie nustatymą, žr.
 • Page 28 BRĪDINĀJUMS Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī. Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai. produkts.
 • Page 29 ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% un citiem saistītajiem noteikumiem.
 • Page 30 (piemēram, iespējams acu video, kā arī to skaņas ierakstu nepilnvarotu sasprindzinājums, nogurums vai nelabums). kopiju izmantošanu. Atklājot aizliegtas Sony visiem skatītājiem iesaka izmantot nepilnvarotas kopijas izmantošanu, tiks regulārus 3D video attēlu skatīšanās parādīts ziņojums un atskaņošana vai pārtraukumus. Nepieciešamo pārtraukumu kopēšana tiks pārtraukta.
 • Page 31 Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, • , XMB un xross media bar ir Sony un Sony Corporation šīs zīmes izmanto Corporation un Sony Computer saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un Entertainment Inc. preču zīmes.
 • Page 32 ® • Šajā produktā atbilstoši Verance • Opera Devices SDK nodrošina Opera Corporation licencei tiek izmantota Software ASA. Autortiesības 1995-2013 patentēta tehnoloģija, ko aizsargā ASV Opera Software ASA. Visas tiesības patents nr. 7 369 677 un citi izsniegti un paturētas. iesniegti ASV un pasaules patenti, kā...
 • Page 33 Jūs piekrītat, ka jūsu neekskluzīvā Gracenote GRACENOTE NOLIEDZ JEBKĀDAS datu, Gracenote programmatūras un GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN Gracenote serveru izmantošanas licence tiek PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET pārtraukta, ja pārkāpjat šos ierobežojumus. Ja NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM jūsu licence tiek pārtraukta, jūs piekrītat GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU pārtraukt jebkādu Gracenote datu, Gracenote PĀRDOŠANAI, NOTEIKTAM NOLŪKAM,...
 • Page 34: Piesardzības Pasākumi

  • Neturiet sistēmu un diskus blakus komponentiem ar spēcīgu magnētu, Piesardzības pasākumi piemēram, mikroviļņu krāsnīm vai lieliem skaļruņiem. Par drošību • Nelieciet uz sistēmas smagus • Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk priekšmetus. korpusā, atvienojiet sistēmu no rozetes • Nenovietojiet metāla objektus pie un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet priekšējā...
 • Page 35 Par disku tīrīšanu, disku/ sakariem objektīvu tīrītājiem • ierīces ir jāizmanto līdz aptuveni 10 metru attālumā citu no citas Nelietojiet tīrīšanas diskus un disku/ (attālums bez šķēršļiem). Efektīvais objektīvu tīrītājus (ieskaitot mitros un sakaru diapazons tālāk norādītajos izsmidzināmos). Tie var sabojāt aparātu. apstākļos var samazināties.
 • Page 36: Piezīmes Par Diskiem

  Neaiztieciet virsmu. pietiekama, tāpēc vienmēr uzmanieties, • Nelīmējiet uz diska papīru vai lenti. izmantojot tehnoloģijas sakarus. • Sony neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ko izraisa informācijas noplūde tehnoloģijas sakaru laikā. • Netiek garantēti sakari ar visām ierīcēm, kurām ir šai ierīcei...
 • Page 37 Specifikācijas • Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu. Noslaukiet disku virzienā no centra. Pastiprinātāja sadaļa BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (izņemot Apvienotās Karalistes un Īrijas modeļus) IZEJAS JAUDA (nominālā) Priekšējais K/priekšējais L: 75 W + 75 W (pie 3 omiem, 1 kHz, 1% THD) •...
 • Page 38 BDV-EF1100 sadaļa IZEJAS JAUDA (nominālā) Sakaru sistēma specifikācijas versija 3.0 Priekšējais K/priekšējais L: 40 W + 40 W (pie 3 omiem, 1 kHz, Izvade 1% THD) specifikācijas 2. jaudas klase IZEJAS JAUDA (atsauces) Maksimālais sakaru diapazons Tiešā redzamībā aptuveni 10 m Priekšējais K/priekšējais L: 40 W (uz kanālu pie 3 omiem, 1 kHz) Frekvenču josla...
 • Page 39 Skaļruņi Centrālais (SS-CTB121) modelim BDV-E2100 Priekšējais/ieskaujošās skaņas Izmēri (p/a/d; aptuveni) (SS-TSB123) modelim BDV-E6100 225 mm×84 mm×75 mm Masa (aptuveni) Priekšējais (SS-TSB123) modelim 0,5 kg (ar skaļruņa vadu) BDV-E4100 Izmēri (p/a/d; aptuveni) Zemfrekvenču skaļrunis (SS-WSB123) 100 mm×650 mm×100 mm (pie sienas modelim BDV-E6100/BDV-E4100/ piestiprināmā...
 • Page 40 Vispārīgi Enerģijas prasības 220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz Enerģijas patēriņš BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Ieslēgts: 95 W Gaidstāve: 0,3 W (enerģijas taupīšanas režīmā. Detalizētu informāciju par šo iestatījumu skatiet lietošanas instrukcijās, kas pieejamas šādā tīmekļa vietnē: http://support.sony-europe.com/) BDV-EF1100: Ieslēgts: 60 W Gaidstāve: 0,3 W (enerģijas taupīšanas režīmā.
 • Page 42 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või integreeritud kappi. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See (nt süüdatud küünlaid). märgistus asub välispinnal seadme tagapoolel.
 • Page 43 Ainult Euroopa ainult seadmetele, mida müüakse riikides, utiliseerimine (kehtib kus kehtivad EL-i direktiivid. Euroopa Liidus ja teistes Selle toote on tootnud Sony Corporation Euroopa riikides, kus on (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, eraldi toimivad 108-0075, Jaapan) või selle esindaja. Kui teil kogumissüsteemid)
 • Page 44 Osal inimestel võib 3D-videote vaatamisega filmide ja videote ning nende heliribade kaasneda ebamugavustunne (nt tuleb silmi volitamata koopiate kasutamise piiramiseks kissitada, tekib väsimus või iiveldus). Sony Cinavia tehnoloogiat. Kui tuvastatakse soovitab kõigil vaatajatel 3D-videote volitamata koopia keelatud kasutamine, vaatamisel regulaarseid pause teha. Vajalike kuvatakse teade ja taasesitus või kopeerimine...
 • Page 45 Entertainment Inc. registreeritud Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärk. kaubamärgid ning Sony Corporation • Sony Entertainment Networki logo ja Sony kasutab neid märke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende Entertainment Network on Sony omanikele.
 • Page 46 ® • See toode sisaldab ettevõtte Verance • Opera Devices SDK kuulub ettevõttele Corporation litsentsi alusel kasutatavat Opera Software ASA. Autoriõigused 1995– omandiõigustega kaitstud tehnoloogiat ja 2013, Opera Software ASA. Kõik õigused seda kaitseb USA patent 7 369 677 ja teised kaitstud.
 • Page 47 Nõustute, et teile Gracenote’i andmete, GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST Gracenote’i tarkvara ja Gracenote’i serverite OTSESTEST VÕI KAUDSETEST kasutamiseks antud lihtlitsents lõpetatakse, GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE kui neid piiranguid rikute. Kui teie litsents AINULT) KAUDSED GARANTIID lõpetatakse, nõustute lõpetama kõigi ja mis KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE JA tahes Gracenote’i andmete, Gracenote’i EESMÄRGILE VASTAVUSE, NIME JA...
 • Page 48 • Hoidke süsteem ja plaadid eemal komponentidest, mis sisaldavad tugevaid Ettevaatusabinõud magneteid (nt mikrolaineahjud või suured kõlarid). Ohutus • Ärge asetage süsteemi peale raskeid • Kui süsteemi korpusesse peaks sattuma esemeid. mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake • Ärge asetage esipaneeli ette süsteem seinakontaktist välja ja laske see metallesemeid.
 • Page 49 Puhastusplaadid, plaadi/läätse Side kaudu puhastid • -seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses Ärge kasutage puhastusplaate ega plaadi/ (nende vahel ei tohi olla takistusi). läätse puhasteid (sh niiskeid või Kasutatav sideulatus võib väheneda pihustatavaid). Need võivad põhjustada järgmistel tingimustel. seadme talitlushäireid.
 • Page 50: Märkused Plaatide Kohta

  • Ärge kleepige plaadi peale paberit ega tehnoloogia abil side loomisel alati kleeplinti. ettevaatlik. • Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest tehnoloogiaga side kasutamisel. • side ei ole alati kõigi -seadmetega, millel on selle seadmega sama profiil, garanteeritud.
 • Page 51 Puhastamine Spetsifikatsioonid • Enne plaadi esitamist puhastage see puhastuslapiga. Pühkige plaati keskosast väljapoole. Võimendi jaotis BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (v.a Ühendkuningriigi ja Iirimaa mudelitel) VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal) Eesmine V / eesmine P: 75 W + 75 W (3 oomi juures, 1 kHz, 1% THD) •...
 • Page 52 BDV-EF1100 jaotis VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal) Sidesüsteem spetsifikatsiooni versioon 3.0 Eesmine V / eesmine P: 40 W + 40 W (3 oomi juures, 1 kHz, Väljund 1% THD) spetsifikatsiooni võimsusklass 2 VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon) Maksimaalne sidevahemik Tööulatus umbes 10 m Eesmine V / eesmine P: 40 W (kanali kohta 3 oomi juures, 1 kHz) Sagedusriba 2,4 GHz riba...
 • Page 53 Kõlarid Keskmine (SS-CTB121) mudelil BDV-E2100 Eesmised / ruumiline heli (SS-TSB123) Mõõtmed (l/k/s) (umbes) mudelil BDV-E6100 225 mm × 84 mm × 75 mm Kaal (umbes) Eesmised (SS-TSB123) mudelil 0,5 kg (kõlari juhtmega) BDV-E4100 Mõõtmed (l/k/s) (umbes) Bassikõlar (SS-WSB123) mudelil 100 mm × 650 mm × 100 mm (seinale...
 • Page 54 Üldteave Nõuded toitele 220 V kuni 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Sees: 95 W Ooterežiimis: 0,3 W (elektrisäästmisel. Üksikasjad seadistuse kohta leiate järgmisel veebisaidil olevast kasutusjuhendist: http://support.sony-europe.com/) BDV-EF1100: Sees: 60 W Ooterežiimis: 0,3 W (elektrisäästmisel. Üksikasjad seadistuse kohta leiate järgmisel veebisaidil olevast...
 • Page 56 ВНИМАНИЕ Не устанавливайте это устройство в ограниченном пространстве, таком как книжная полка или встроенный шкаф. Чтобы уменьшить риск возгорания, не закрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертью, шторой и т. д. Не подвергайте устройство воздействию открытых источников огня (например, свечей). Это устройство классифицируется как Чтобы...
 • Page 57 Для пользователей в Европе Утилизация Только для Европы израсходованных Утилизация старого батарей (применимо электрического в Европейском Союзе и электронного и других европейских оборудования странах с отдельными (применимо системами сбора в Европейском Союзе отходов) и других европейских Этот символ на батарее или упаковке странах...
 • Page 58 Директивы ЕС. тошнота). Корпорация Sony рекомендует, Это устройство было произведено чтобы все зрители устраивали регулярные корпорацией Sony или от ее лица, перерывы при просмотре 3D-видео. Длина 1-7-1 Конан Минатоку Токио, 108-0075 и частота перерывов будет различной для Япония. Запросы, связанные с соответствием...
 • Page 59 © DTS, Inc. Все права защищены. Авторские права и торговые • Эта система использует технологию High- знаки Definition Multimedia Interface (HDMI™). • (Только для BDV-E6100/BDV-E4100/ Термины HDMI и мультимедийный BDV-E3100/BDV-E2100) интерфейс высокого разрешения Эта система использует адаптивный (HDMI), а также эмблема HDMI матричный...
 • Page 60 • N Mark является торговым знаком или торговыми знаками корпорации Sony зарегистрированным торговым знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах. и Sony Computer Entertainment Inc. • Android является торговым знаком • «PlayStation» является Google Inc. зарегистрированным торговым знаком...
 • Page 61 ® • Windows Media является • Opera Devices SDK от компании Opera зарегистрированным торговым знаком Software ASA. Opera Software ASA, или торговым знаком корпорации 1995-2013. Все права защищены. Microsoft в США и других странах. Данный продукт защищен определенными правами на интеллектуальную...
 • Page 62 Вы соглашаетесь с тем, что будете ПО Gracenote и каждый элемент данных использовать данные Gracenote, ПО Gracenote лицензируется «КАК ЕСТЬ». Gracenote и серверы Gracenote только для Компания Gracenote не делает никаких личных некоммерческих целей. Вы заявлений и не предоставляет никаких соглашаетесь...
 • Page 63: Меры Предосторожности

  • Не размещайте систему под наклоном. Она предназначена эксплуатации Меры предосторожности только в горизонтальном положении. • Храните систему и диски вдали от Безопасность компонентов с сильными магнитами, • Если какой-либо твердый или жидкий таких как микроволновые печи объект попадет в корпус, отключите и...
 • Page 64 Очистка Перемещение системы Очистите корпус, панель и регуляторы Перед перемещением системы убедитесь, мягкой тканью, слегка увлажненной что диск не вставлен в нее, и отсоедините слабым моющим средством. Не шнур питания от розетки. используйте абразивные материалы, Сведения об использовании чистящий порошок или растворители, например...
 • Page 65: Примечания О Дисках

  -устройство в следующих Если у вас возникли вопросы или местах: проблемы, связанные с системой, – в больницах, поездах, самолетах, на обратитесь к ближайшему дилеру Sony. заправках и в любых местах с воспламеняемыми газами; – рядом с автоматическими дверями или пожарной сигнализацией.
 • Page 66 • Перед воспроизведением очистите диск тканью для очистки. Протрите диск с центра по Усилитель направлению к краям. BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (кроме моделей для Великобритании и Ирландии) POWER OUTPUT (номинальное значение) Передний левый/Передний правый: 75 Вт + 75 Вт (3 Ом, 1 кГц, THD 1%) POWER OUTPUT (опорное...
 • Page 67 BDV-E2100 (только модели для Великобритании и Ирландии) Порт (USB): тип A (для подключения POWER OUTPUT (номинальное значение) USB-устройства, кард-ридера для карт Передний левый/Передний правый: памяти, цифрового фотоаппарата или 75 Вт + 75 Вт (3 Ом, 1 кГц, цифровой видеокамеры) THD 1%) POWER OUTPUT (опорное...
 • Page 68 Проводная FM-антенна Объемного звучания: 0,54 кг (с шнуром динамика) Динамики Центральный (SS-CTB122) для Передний/объемного звука BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 (SS-TSB123) для BDV-E6100 Размеры (приблиз.) 240 мм × 90 мм × 85 мм Передний (SS-TSB123) для Вес (приблиз.) BDV-E4100 0,58 кг (с шнуром динамика) Размеры...
 • Page 69 Общие Требования к питанию 220 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Энергопотребление BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Вкл: 95 Вт Режим ожидания: 0,3 Вт (В режиме экономии энергии. Дополнительные сведения об этой настройке см. в «Инструкциях по эксплуатации» на следующем веб-сайте: http://support.sony-europe.com/)
 • Page 70 УВАГА! Не встановлюйте цей пристрій в обмеженому просторі, зокрема на книжковій полиці або у вбудованій шафі. Щоб знизити ризик виникнення пожежі, не закривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертинами, шторами тощо. Бережіть пристрій від джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок). Цей пристрій є ЛАЗЕРНИМ ВИРОБОМ Щоб...
 • Page 71 Для клієнтів країн Європи Утилізація Тільки для країн Європи використаних батарей Утилізація старого (чинно для електричного Європейського Союзу й електронного та країн Європи із обладнання (чинно для системою роздільного Європейського Союзу збирання відходів) та країн Європи із Цей символ на батареї або пакуванні системою...
 • Page 72 інформація стосується лише обладнання, Деякі люди можуть відчувати дискомфорт проданого в країнах, де діють директиви ЄС. (наприклад, напруження очей, втому або Цей виріб виготовлено компанією Sony нудоту) під час перегляду Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 3D-відеозображень. Компанія Sony 108-0075 Japan (Японія)) або від її імені.
 • Page 73 DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO країн. DTS-HD, Символ, а також та CD є товарними знаками. поєднання DTS-HD та Символу • BRAVIA є товарним знаком Sony є зареєстрованими товарними Corporation. знаками DTS, Inc. До продукту • Термін AVCHD 3D/Progressive і логотип...
 • Page 74 • PlayStation є зареєстрованим товарним зареєстрованим товарним знаком NFC знаком Sony Computer Entertainment Inc. Forum, Inc. у Сполучених Штатах • Логотип Sony Entertainment Network та Америки та інших країнах. термін Sony Entertainment Network • Android є товарним знаком Google Inc.
 • Page 75 ® • Windows Media є товарним знаком або • Комплект засобів розробки Opera від зареєстрованим товарним знаком Opera Software ASA. © Opera Software Microsoft Corporation у Сполучених ASA, 1995—2013 рр. Усі права захищені. Штатах Америки та/або інших країнах. Цей виріб захищений певними правами інтелектуальної...
 • Page 76 Ви погоджуєтеся користуватися Даними Програмне забезпечення Gracenote і кожен Gracenote, Програмним забезпеченням компонент Даних Gracenote надаються Gracenote і Серверами Gracenote лише для в користування за ліцензією «ЯК Є». особистих некомерційних потреб. Ви Gracenote не робить жодних заяв і не дає погоджуєтеся...
 • Page 77: Запобіжні Заходи

  • Не розташовуйте систему під нахилом. За задумом розробників він має Запобіжні заходи працювати лише в горизонтальному положенні. Безпека • Тримайте систему та диски подалі від • Якщо твердий предмет або рідина пристроїв, які використовують сильні попаде всередину корпусу, відключіть магніти, наприклад, мікрохвильової...
 • Page 78 Чищення Переміщення системи Очищуйте корпус, панель і регулятори Перш ніж пересувати систему, за допомогою м’якої тканини, злегка переконайтеся, що до неї не вставлено змоченої в слабкому розчині миючого диска, та від’єднайте шнур живлення від засобу. Не використовуйте абразивні настінної розетки (мережі живлення). матеріали, порошки...
 • Page 79: Примітки Щодо Дисків

  • Не приклеюйте папір або плівку факторів, тому завжди будьте уважні на диск. при використанні технології • Sony не може бути притягнуто до відповідальності в будь-якому випадку за заподіяну шкоду або інші збитки в результаті витоку інформації під час зв’язку з використанням...
 • Page 80: Технічні Характеристики

  Технічні характеристики • Перед використанням очищуйте диски спеціальною тканиною. Витирайте диск у напрямку від Підсилювач об’ємного звучання середини до країв. BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 BDV-E2100 (за виключенням моделей для Великобританії та Ірландії) POWER OUTPUT (номінальні значення) Передній лівий/передній правий: 75 Вт + 75 Вт (3 Ом, 1 кГц, 1% THD) •...
 • Page 81 BDV-E2100 (лише моделі для Великобританії та Ірландії) (USB) порт: тип A (для підключення POWER OUTPUT (номінальні значення) запам’ятовувальних пристроїв USB, Передній лівий/передній правий: зчитувачів карт пам’яті, цифрових 75 Вт + 75 Вт (3 Ом, 1 кГц, фото- та відеокамер) 1% THD) POWER OUTPUT (рекомендовані...
 • Page 82 Центральний (SS-CTB121) для Динаміки BDV-E2100 Розміри (ш/в/г, прибл.) Передній/об’ємного звучання 225 мм × 84 мм × 75 мм (SS-TSB123) для BDV-E6100 Маса (прибл.) 0,5 кг (з кабелем динаміків) Передній (SS-TSB123) для BDV-E4100 Розміри (ш/в/г, прибл.) Сабвуфер (SS-WSB123) для 100 мм × 650 мм × 100 мм (настінна...
 • Page 83 налаштування див. інструкцію з експлуатації на веб-сайті: http://support.sony-europe.com/) Розміри (ш/в/г, прибл.) 430 мм × 50,5 мм × 296 мм (включно з частинами, що виступають) Маса (прибл.) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: 2,7 кг BDV-EF1100: 2,6 кг Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього...
 • Page 84 АБАЙЛАҢЫЗ Құрылғыны кітап сөресі немесе қабырға шкафы секілді шектеулі орынға қоймаңыз. Өрт қаупін азайту үшін құрылғының жел кіретін тесігін газетпен, үстел жапқышпен, пердемен, т.б. жаппаңыз. Құрылғыны жалаңаш жалын көздеріне Бұл құрылғы CLASS 1 LASER өнімі деп (мысалы, жанып тұрған отқа) тигізбеңіз. жіктеледі.
 • Page 85 ақпарат ЕО директиваларын батареяларды қолданатын елдерде ғана сатылатын қоқысқа тастау жабдық үшін қолданылады. (Бөлек жинау Бұл өнім Sony Corporation ұйымы арқылы жүйелері бар немесе соның атынан жасалды, 1-7-1 Еуропалық Одақта Konan Minato-ku Токио, 108-0075 жəне басқа да Жапония. Еуропалық Одақ заңнамасына...
 • Page 86 отырғанда қолайсыздықты (мысалы, көздің AACS (мазмұнға қосымша өту жүйесі) талуы, шаршауы немесе жүрек айнуы) жəне CSS (мазмұн шифрлау жүйесі) деп сезінуі мүмкін. Sony 3D бейнекескіндерін аталатын бұл жүйелерде ойнатуға, көріп отырған кезде барлық көрерменнің аналогтік шығысқа жəне басқа ұқсас тұрақты түрде үзіліс алуына кеңес береді.
 • Page 87 “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” аяқталмаған АҚШ жəне əлемдік жəне “CD” логотиптері — сауда белгілер. патенттер. DTS-HD, Symbol & • “BRAVIA” — Sony Corporation сауда DTS-HD жəне Symbol — DTS, Inc белгісі. тіркелген сауда белгілері. Өнімге бағдарламалық құрал кіреді. © DTS, •...
 • Page 88 Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген қатысты деректер. Gracenote музыка мен сауда белгілері жəне лицензия бойынша бейне тану технологиясы жəне соған Sony Corporation кез келген белгілері. қатысты деректердегі өндіріс стандарты. Басқа сауда белгілер жəне сауда атаулар — Қосымша ақпаратты www.gracenote.com тиісті иелерінің сауда атаулары.
 • Page 89 • Windows Media — Microsoft • Басқа барлық сауда белгілері — тиісті корпорациясының тіркелген сауда белгісі иелерінің сауда белгілері. немесе Америка Құрама Штаттарындағы • Басқа жүйе жəне өнім атаулары негізінен жəне/не басқа елдердегі сауда белгісі. өндірушілердің сауда белгілері немесе Бұл өнім Microsoft Corporation арнайы тіркелген...
 • Page 90 Бұл шектеулер бұзылған жағдайда сіз Gracenote бағдарламалық құралы жəне Gracenote деректерін, Gracenote Gracenote деректерінің кез келген тармағы бағдарламалық құралын жəне Gracenote үшін “AS IS” лицензия беріледі. Gracenote серверлерін пайдалану туралы ерекше корпорациясы Gracenote серверлерінен емес лицензияның тоқтатылуына келісесіз. алынған кез келген Gracenote деректерінің Егер...
 • Page 91 • Жүйені тегіс емес жерге қоймаңыз. Ол Сақтық шаралар тек көлденең жерде жұмыс істеуге арналған. • Жүйені жəне дисктерді Қауіпсіздік техникасы микротолқынды пештер немесе үлкен • Қатты зат немесе сұйықтық динамиктер сияқты қатты магнитті құрылғының корпусына түсетін болса, құрылғылардан алыс ұстаңыз. жүйені...
 • Page 92 Тазалаған кезде Жүйені жылжыту кезінде Корпусты, тақтаны жəне басқару Жүйені жылжытудан бұрын енгізілген құралдарын жуғыш құрал ерітіндісімен диск жоқ екеніне көз жеткізіңіз жəне аздап суланған жұмсақ матамен айнымалы ток сымын (электр сымы) тазалаңыз. Ысқышты, тазалағыш қабырғадағы розеткадан ажыратыңыз. ұнтақты немесе спирт не бензин сияқты Bluetooth байланысы...
 • Page 93 байланыс құру кезінде қауіпсіздікті дыбыс өшіп қалуы мүмкін. қамтамасыз ету үшін Bluetooth Егер жүйеңізге қатысты сұрақтарыңыз сипаттамасына сəйкес қауіпсіздік не қиындықтар болса, жергілікті Sony функцияларына қолдау көрсетеді. делдалына хабарласыңыз. Алайда, бұл қауіпсіздік параметр мазмұнына жəне басқа факторларға байланысты сəйкессіз болуы мүмкін, сондықтан...
 • Page 94 Тазалаған кезде Дискілер туралы • Ойнатудың алдында дискіні тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. ескертулер Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз. Дисктерді қолданғанда • Дискіні таза ұстау үшін дискіні шетінен ұстаңыз. Бетіне тиіспеңіз. • Дискке қағазды немесе таспаны жабыстырмаңыз. • Бензин, еріткіш сияқты ерітінді, сатып алынған...
 • Page 95 жəне Ирландия модельдері ғана) POWER OUTPUT (белгіленген) Алдыңғы С/алдыңғы О: Күшейткіш бөлімі 75 Вт + 75 Вт (3 Ом, 1 кГц, 1% THD болғанда) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100 POWER OUTPUT (сілтемелік) BDV-E2100 (Біріккен Корольдік Алдыңғы L/Алдыңғы R/Көлемді С/көлемді жəне Ирландия модельдерін О: қоспағанда) 100 Вт...
 • Page 96 2,4 ГГц ауқымы: 1-13 арналар FM сым антеннасы (жер үсті) Bluetooth бөлімі Динамиктер Байланыс жүйесі Алдыңғы/көлемді (SS-TSB123) Bluetooth сипаттамалық 3.0 нұсқасы үшін BDV-E6100 Шығыс Bluetooth сипаттамалық Power Class 2 Алдыңғы (SS-TSB123) үшін Максималды байланыс ауқымы BDV-E4100 Шолу сəулесі шамамен 10 м...
 • Page 97 Электр желісіне қойылатын талаптар Алдыңғы: 0,53 кг (динамик сымымен) 220 В – 240 В айнымалы ток, 50/60 Гц Көлемді: 0,62 кг (динамик сымымен) Қуат шығыны Алдыңғы/көлемді (SS-TSB121) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ үшін BDV-E2100 BDV-E2100: Қосулы: 95 Вт Алдыңғы (SS-TSB121) үшін Күту режимі: 0,3 Вт (Қуатты сақтауда.
 • Page 98 ©2013 Sony Corporation...

This manual is also suitable for:

Bdv-e2100Bdv-ef1100Bdv-e4100Bdv-e3100