Download Print this page

Advertisement

Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatž
Instrukcja obs ugi
Használati utasítás
Erfpfzby pf egjnht]f
Bzcnherwby
gj ärcgkefnfwbb
TW 47...
TW 701..
TW 703..
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ar

Advertisement

   Summary of Contents for Siemens TW 47 Series

 • Page 1

  Gebrauchsanleitung Instrucciones de uso Operating instructions Instruções de serviço Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Notice d’utilisation Kullanma talimatž Istruzioni per l’uso Instrukcja obs ugi Gebruiksaanwijzing Használati utasítás Brugsanvisning Erfpfzby pf egjnht]f Bruksanvisning Bzcnherwby Bruksanvisning gj ärcgkefnfwbb Käyttöohje TW 47... TW 701.. TW 703..

 • Page 3

  TW 703.. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren! Bild 3 TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. Reinigen und Entkalken " Sicherheitshinweise Stromschlag Gefahr Hinweise zur Entsorgung Vor dem ersten Gebrauch Wasser kochen Bilder 1-2...

 • Page 4: Safety Instructions

  TW 703.. Please keep the operating instructions in a safe place! Fig. 3 TW 47... TW 701.. TWK 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Cleaning and descaling Safety instructions Risk of electric shock Before using for the first time Disposal Boiling water Fig.

 • Page 5

  Conservez soigneusement la notice Guarantee d'utilisation. TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Consignes de sécurité Risque d'électrocution Avant la première utilisation Faire bouillir de l'eau Fig. 1-2...

 • Page 6

  Garantie TW 703.. Fig. 3 Nettoyage et détartrage Mise au rebut...

 • Page 7: Istruzioni Di Sicurezza

  TW 703.. Si prega di conservare con cura le istruzioni per l'uso! Figura 3 TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Istruzioni di sicurezza Pulire e decalcificare Pericolo di scariche elettriche Al primo impiego Smaltimento Bollire acqua Figura 1-2...

 • Page 8

  Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren Garanzia a.u.b. TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Veiligheidsvoorschriften Gevaar van elektrische schok Vóór het eerste gebruik Water koken Afbeeldingen 1-2...

 • Page 9

  Garantie TW 703.. Afbeelding 3 Reinigen en ontkalken Afvoeren van afval...

 • Page 10

  Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted! TW 47... TW 701.. TW 703.. Rengøring og afkalkning TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Sikkerhedshenvisninger Fare for stød Bortskaffelse Før ibrugtagning første gang Garanti Kogning af vand Fig. 1-2 TW 703.. Fig.

 • Page 11

  TW 703.. Bruksanvisningen må oppbevares omhyggelig! Bilde 3 TWK 47... TWK 70.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. Rengjøring av avkalking " Sikkerhetshenvisninger Mulig fare for strømstøt Avskaffing Før første gangs bruk Koking av vann Bilde 1-2 Garanti...

 • Page 12

  TW 703.. Spara bruksanvisningen! OBS! Se bild 3 TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Rengöring och avkalkning Säkerhetsanvisningar Risk för stötar! Förpackningsmaterialet och ev. gammal produkt Före första användningen Så gör man Se bild 1-2 Konsumentbestämmelser...

 • Page 13

  TW 703.. Säilytä käyttöohje huolellisesti! Kuva 3 TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Puhdistus ja kalkinpoisto Turvallisuusohjeita Sähköiskun vaara Ennen ensimmäistä käyttöä Veden keittäminen Kierrätysohjeita Kuva 1-2 Takuu...

 • Page 14

  Hervir agua Guarde las instrucciones de uso del aparato Fig. 1-2 para una posible consulta posterior. TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. TW 703.. " " Fig. 3 TW 703.. " Advertencias generales de seguridad ¡Peligro de descargas eléctricas! Limpieza y descalcificación Antes de usar el aparato por primera vez...

 • Page 15

  Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados Garantía...

 • Page 16

  Guardar as instruções de serviço em local seguro. TW 703.. TW 47... TW 701.. Fig. 3 TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " Instruções de segurança Limpeza e descalcificação Perigo de choque eléctrico Antes da primeira utilização Ferver água Fig.

 • Page 17

  Ðáñáêáëïýìå íá öõëÜîåôå êáëÜ ôéò ïäçãßåò Reciclagem ÷ñÞóçò! TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. Garantia " Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç ÂñÜóéìï íåñïý Åéêüíåò...

 • Page 18

  ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ TW 703.. Åéêüíá Êáèáñéóìüò êáé áöáëÜôùóç Áðüóõñóç –...

 • Page 19

  Kullanma kžlavuzunu itinalž bir åekilde okuyunuz ve ileride lazžm olma ihtimalinden dolayž saklayžnžz. TW 703.. TW 47... TW 701.. Resim 3 TW 703.. " " TW47... TW 701.. " " TW 703.. " Güvenlik bilgileri Temizlenmesi ve kireçten aržndžržlmasž Elektrik çarpma tehlikesi Žlk kullanžmdan önce Su kaynatžlmasž...

 • Page 20

  Instrukcjê u¿ytkowania proszê przechowaæ Giderilmesi starannie! TW 47... TW 701.. – TW 703.. TW 47... TW 701.. Garanti " " TW 703.. " Wskazówki bezpieczeñstwa Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym Przed pierwszym u¿yciem Gotowanie wody Rysunek 1–2...

 • Page 21

  Usuwanie opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia TW 703.. Rysunek 3 Gwarancja Czyszczenie i usuwanie kamienia...

 • Page 22

  TW 703.. A használati utasítást gondosan õrizze meg! 3. ábra TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " A készülék tisztítása és vízkõtelenítése Biztonsági útmutató Áramütés veszélye Tennivalók az elsõ használat elõtt Újrahasznosítás Víz forralása 1.–2.

 • Page 23

  Vjky, gfptnt uhbökbdj egßndfztnj pf Garanciális feltételek egjnht]f! Egßndfztnj pf egjnht]f jgbcdf hfpkbxzb vjltkb: TW 47... åæå TW 701.. ¢eµ pe¨ºæa¹op TW 703.. c pe¨ºæa¹op µa ¸ac¹po¼­a¸e ¸a ¹e¯ÿepa¹ºpa¹a ÿoª 90 Pfnjgkyqnt cfvj djlf, d zbrfrßd ckexfq cegf (jcnfdy vfpzj b vjöt lf rbgzt) bkb vkyrj (pfufhy b vjöt lf rbgzt).

 • Page 24

  Ufhfzwby TW 703.. Cütvf Gjxbcndfzt b ghtvfüdfzt zf dfhjdbnbnt jnkfufzby ŵx­½pæø¸e ¸a o¹ÿaª½ýå¹e...

 • Page 25

  Ÿc¹pº®ýå÷ ÿo ÿpå¯e¸e¸å÷ xpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e! TW 47... TW 701.. TW 703.. TW 703.. Påcº¸®a TW 47... TW 701.. " " TW 703.. " š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯. Ñåc¹®a å ºªaæe¸åe ¸a®åÿå ¥epeª ÿep­o¼ õ®cÿæºa¹aýåe¼ Žåÿøñe¸åe ­oª¾...

 • Page 26

  š¹åæåµaýåø šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø...

 • Page 28

  Gültig in der Bundesrepublik Deutschland BeachtenSie unser weiteres Kundendienst Angebot: 5650011724 – 0806 de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, Siemens-Electrogeräte GmbH el, tr, pl, hu, bg, ru, ar Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany...

This manual also for:

Tw 701 series, Tw 703 series, Tw 47 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: