Download  Print this page

Sharp HT-DV40H3 Operation Manual

Dvd cinema
Hide thumbs

Advertisement

ZESTAW KINA DOMOWEGO Z ODTWARZACZEM DVD
DOMACI KINO S DVD
ZOSTAVA DOMACEHO KINA A DVD
HAZIMOZI RENDSZER DVD-VEL
СИСТЕМА ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ З DVD
DVD CINEMA
MODEL
MODELL
MODEL
МОДЕЛЬ
MODEL
MODEL
HT-DV40H3
HT-DV50H3
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K POUŽITÍ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
OPERATION MANUAL
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Note:
This product is not compatible with MTP and AAC file systems.
MODEL : HT-DV40H3
SPEAKERS : CP-DV40H
SUBWOOFER : CP-SW40H
MODEL : HT-DV50H3
SPEAKERS : CP-DV50H
SUBWOOFER : CP-SW40H
Patrz strony od i do ii oraz od PL-1 do PL-68.
POLSKI
Viz strany iii až iv a CZ-1 až CZ-68.
Prosím, pozrite si strany v až vi a SK-1 až SK-68.
SLOVENSKY
MAGYAR
Lásd az vii - viii és HU-1 - HU-68 oldalakat.
Дивіться: сторінки від ix до x, а також від UA-1 до UA-
ENGLISH
Please refer to pages xi to xii and E-1 to E-68.
.
68

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp HT-DV40H3

  Summary of Contents for Sharp HT-DV40H3

 • Page 1 MODEL : HT-DV40H3 SPEAKERS : CP-DV40H SUBWOOFER : CP-SW40H ZESTAW KINA DOMOWEGO Z ODTWARZACZEM DVD DOMACI KINO S DVD ZOSTAVA DOMACEHO KINA A DVD HAZIMOZI RENDSZER DVD-VEL СИСТЕМА ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ З DVD MODEL : HT-DV50H3 DVD CINEMA SPEAKERS : CP-DV50H...
 • Page 2 HT-DV40H3 PL - WAŻNE INFORMACJE HT-DV50H3 Jeśli urządzenie jest przełączone do trybu czuwania, jego Urządzenie chronione jest amerykańskimi patentami o numerach 4 wewnętrzne elementy znajdują się pod napięciem. W takim przy- 631 603, 4 577 216, 4 819 098 i 4 907 093 udostępnionymi tylko padku urządzenie może zostać...
 • Page 3 Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi...
 • Page 4 HT-DV40H3 CZ - ŮLEŽITÉ INFORMACE HT-DV50H3 Pokud je tlačítko ON/STAND-BY nastaveno do polohy STAND- Licence pro patentové nároky na tento přístroj podle U.S. čísla pat- BY, zařízení je i přesto pod nápětím.Pokud je tlačítko ON/STAND- entů 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, a 4,907,093 je poskytnutá...
 • Page 5 Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpad- ponikatelské účely: kových koších! Obrat’te se na prodejce SHARP, který vás informuje o Použíté elektické a elektronické vybavení je třeba likvi- odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpo- dovat samostatně a v souladu s legislativou, která...
 • Page 6 HT-DV40H3 SK - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE HT-DV50H3 Keď je tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM) Prístroj podlieha patentom č. 4 631 603, 4 577 216,4 819 098 a 4 907 nastavený do polohy STAND-BY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM), 093 v USA, a je licencovaný len na obmedzené použitie.
 • Page 7 Pozor: Ak chcete zlikvidovat’ toto zariadenie, nep- znehodnotit’: oužívajte bežný kôš na odpadky! Obrát’te sa na vášho predajcu SHARP, ktorý vás infor- Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byt’ muje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byt’ úč- spracované oddelene a podľa platných zákonov, ktoré...
 • Page 8 HT-DV40H3 HU - SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK HT-DV50H3 A készülék USA szabadalmi száma: 4,631,603, 4,577,216, Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY helyzetben van, a 4,819,098, és 4,907,093, csak korlátozott megtekintés engedély- készülék belseje még hálózati feszültség alatt van.Ha az ON/ ezve. STAND-BY gomb STAND-BY (készenlét) módba van kapcsolva, bekapcsolhatja a készüléket a távvezérlővel vagy az időzítés...
 • Page 9 Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, selejtezni: ne a közönséges szemeteskukát használja! Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol A használt elektromos és elektronikus berendezéseket tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, külön, és a használt elektromos és elektronikus hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő...
 • Page 10 обладнання виконується в авторизованих сервісних Виготовлено за ліцензією фірми Dolby Laboratories. “Dolby”, центрах фірми Sharp. „Dolby Pro Logic”, подвійна літера D, Audistry та логотип Aud- istry - це торговельні знаки фірми Dolby Laboratories. Інформація про авторське право: Законом забороняється копіювати, розповсюджувати,...
 • Page 11 У випадку, коли продукт використовувався з ко- мерційною метою, і Ви плануєте його усунути: Увага: Якщо Ви хочете усунути даний пристрій, не викидайте його у звичайні контейнери для сміття! Сконтактуйтеся з представником фірми SHARP, який надасть інформацію про можливості повернення Спрацьоване електричне...
 • Page 12 HT-DV40H3 ENG - SPECIAL NOTES HT-DV50H3 When the ON/STAND-BY button is set at STAND-BY position, Apparatus Claims U.S. Patent Nos. 4,631,603, mains voltage is still present inside the unit. When the ON/ 4,577,216,4,819,098, and 4,907,093, licensed for limited viewing STAND-BY button is set at STAND-BY position, the unit may uses only.
 • Page 13 Attention: If you want to dispose of this equipment, want to discard it: please do not use the ordinary dustbin! Please contact your SHARP dealer who will inform you Used electrical and electronic equipment must be treat- about the take-back of the product. You might be...
 • Page 14 HT-DV50H3 Introduction ENGLISH Thank you for purchasing this SHARP product. To obtain the best performance from this product, please read this manual carefully. It will guide you in operating your SHARP product. This manual contains two different home cinema systems, and may not be available in all countries.
 • Page 15: Table Of Contents

  Contents HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Page Page General Information To play in the desired order (programmed play) ... 41 To play repeatedly (repeat play) ......42 Precautions .
 • Page 16: Precautions

  10 cm (4") specified is dangerous and may result in a fire or other type of accident causing damage. SHARP will not be held responsible for Do not place subwoofer system on the same surface as main unit any damage resulting from use of this unit with a voltage other than that which is specified.
 • Page 17: Controls And Indicators

  Controls and indicators HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Front panel Reference page 1. CD Compartment ....... . . 34 2.
 • Page 18 HT-DV40H3 Controls and indicators (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Display 4 5 6 7 8 9 10 11 Reference page 1. Chapter Indicator ....... . . 42 2.
 • Page 19 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Speaker system CP-DV40H (CP-DV40H) 1. Tweeter 2. Woofers 3. Bass Reflex Duct 4. Speaker Terminals Speaker grilles are removable: LEFT Make sure nothing comes into contact with the speaker diaphragms when you remove the speaker grilles. Speaker system (CP-DV50H) CP-DV50H 1.
 • Page 20 HT-DV40H3 Controls and indicators (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Remote control Reference page 1. Remote Control Transmitter ......20 2.
 • Page 21 4. Sound Space Buton ......31, 32, 33 Some models of SHARP TV may not be operable.
 • Page 22: Description Of Discs

  Description of discs HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Types of playable discs (*1): Playability depends on recording device or disc condition (special disc, scratches, dirt or dirt on pick up). The DVD player can play back discs bearing any of the following...
 • Page 23 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Discs that cannot be played Icons used on DVD discs DVDs without the region num- DVD+R Check the icons on the DVD case before playing your discs. ber on the back of the unit. DVD+RW Display Description...
 • Page 24: System Installation

  System installation HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Magnetically shielded speakers HT-DV40H3 The speakers can be placed beside or near the TV as they are magnetically shielded. However, uneven colours may appear on the Installation image: screen depending on the type of TV.
 • Page 25: System Connections

  System connections HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Make sure to unplug the AC power lead before making any connections. HT-DV40H3 Left speaker FM aerial Right speaker Left speaker RIGHT LEFT To a wall socket Subwoofer Purple E-12...
 • Page 26 HT-DV40H3 System connections (continued) HT-DV50H3 ENGLISH HT-DV50H3 Left speaker Right speaker FM aerial Left speaker To a wall socket Subwoofer Purple E-13...
 • Page 27 Stand hole Driving screws SHARP designed the speakers so you may hang them on the wall. Use proper screws (not supplied). See below for size and type. 3.2 mm (1/8") 3 Connect the other end to the main unit.
 • Page 28: Installing The Speakers

  HT-DV40H3 System connections (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Installing the speakers Horizontal position : Fix the pattern paper and fix two screws into the wall with a distance of Align the deco back cover to the hole on the speaker. 160 mm (6-5/16") in between.
 • Page 29 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH CP-DV50H 4 Connect the wire without insulation tube to the speakers minus (-) terminal, and the wire with red insulation tube to the speakers 1 Route the speaker wire through a stand hole and attach the bottom cabinet to stand.
 • Page 30 HT-DV40H3 System connections (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Subwoofer External FM aerial 1 Connect the wire without insulation tube to the SUBWOOFER Use an external FM aerial if you require better reception. Consult your dealer. minus (-) terminal, and the wire with purple insulation tube to the SUBWOOFER plus (+) terminal.
 • Page 31: Connecting To A Conventional Tv/Monitor

  Connecting to a conventional TV/monitor HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Notes: Caution: Change the TV input in accordance with the connected socket. Turn off all other equipment before making connections. Do not connect other equipment between the TV and this unit. If they are connected via a VCR, pictures may be distorted.
 • Page 32: Audio Connection To Other Equipment

  Audio connection to other equipment HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Connection for the digital tuner sound (or other You can hear the sound of other equipment via this product. Connect the DVD player, VCR or digital tuner to a TV directly to receive the optical digital equipment such as an MD player) images (refer to the operation manual of each equipment).
 • Page 33: Remote Control

  Remote control HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Battery installation Notes concerning use: Replace the batteries if the operating distance is reduced or if the 1 Open the battery cover. operation becomes erratic. Purchase 2 “AA” size batteries 2 Insert the supplied batteries according to the direction (UM/SUM-3, R6, HP-7 or similar).
 • Page 34: Changing The Set Up Menu

  Turn on the TV. Set the TV to the correct input, eg. “AV1”, “VIDEO”, etc. Turn on the unit by pressing the ON/STAND-BY button. The SHARP startup screen appears. Note: Startup screen will be displayed when both S-Video cable and SCART cable are connected to the TV.
 • Page 35 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Set up menu Selectable parameters (* indicates default setting) Description SYSTEM TV SYSTEM NTSC Select the correct colour system (TV standard). PAL* (for details, see page 26) SET UP AUTO VIDEO S-VIDEO Select “S-VIDEO or SCART or COMP. P-SCAN SCART* ON or COMP.
 • Page 36 CHINESE RUSSIAN ITALIAN DivX [R] REGISTRATION SHARP provide you the DivX registration code that CODE allows you to rent and purchase videos using the DivX service. Please go to www.divx.com/vod for * * * * * * * * more information.
 • Page 37 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Set up menu Selectable parameters (* indicates default setting) Description VIDEO BRIGHTNESS To adjust TV screen brightness level. SET UP CONTRAST To adjust TV screen contrast level. To adjust TV screen hue level. E-24...
 • Page 38 HT-DV40H3 Changing the set up menu (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Set up menu Selectable parameters (* indicates default setting) Description SATURATION To adjust TV screen saturation level. HDMI OUTPUT 480P/576P To select HDMI resolution. 720P* 1080 I DIGITAL DYNAMIC Dynamic Range Control can be set from OFF to FULL.
 • Page 39: Language Setting

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH TV display setting Refer pages 21 - 25 “Changing the set up menu” and follow the changing steps provided. Indicator Setting DVD disc type Unit setting 4:3 PS When playing a wide image (16:9) NTSC NTSC disc, the left and right sides of the image are cut (pan scan) to display a natural-looking 4:3 size image.
 • Page 40: Changing The Set Up Menu

  HT-DV40H3 Changing the set up menu (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Rating setting Password setting From the set up menu, select “SYSTEM SET UP”, “PASSWORD” Select “SYSTEM SET UP” on the Set up menu screen (see and choose “----- ”. steps 1 - 6 on page 21).
 • Page 41: General Control

  General control HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Volume auto fade-in If you turn off and on the main unit with volume set to 34 or higher, the volume starts at 20 and fades in to the last set level. If you turn off and on the main unit with the volume level set to less than 34, the volume starts at the last level volume setting.
 • Page 42: Setting The Clock (Remote Control Only)

  Setting the clock (Remote Control only) HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Press the button to adjust the hour and then press the MEMORY/DIMMER button. Press the button once to advance the time by 1 hour. Hold it down to advance continuously. Press the button to adjust the minutes and then press the MEMORY/DIMMER button.
 • Page 43: Enjoying Surround Sound (Sound Mode)

  Enjoying surround sound (sound mode) HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Preset sound modes and sound image Voice of narration comes out from the centre; you can hear cheers and feel You can enjoy normal stereo sounds. the atmosphere in the theatre with a wide sound field like 5.1ch.
 • Page 44 HT-DV40H3 Enjoying surround sound (sound mode) (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Preset sound mode Dolby Virtual Speaker (DVS) sound mode Select any of the 8 preset modes already set to the optimal sound The Dolby Virtual Speaker (DVS) creates virtual surround sound quality levels.
 • Page 45 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Audistry sound mode Enjoy a variety of sounds by each or any combination of the 4 modes. The Dolby Virtual Speaker creates multichannel-like Press the SHIFT and desired mode button simultaneously. sound effects. Press it again to cancel.
 • Page 46: Enjoying Surround Sound (Sound Mode)

  HT-DV40H3 Enjoying surround sound (sound mode) (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Notes: When setting each mode of Audistry to “ON”, the preset sound SOUND SPACE mode setting is cancelled. (Sound stage expansion) When setting the SOUND SPACE or MONO TO STEREO mode to “ON”, the DVS setting is also cancelled.
 • Page 47: Playing A Disc

  Turn on the TV, and switch the input to the “VIDEO 1”, “VIDEO 2”, etc. accordingly. Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. “SHARP” startup screen appears on the TV screen. NO DISC Press the DVD/CD button on the remote control.
 • Page 48: Various Disc Functions

  HT-DV40H3 Playing a disc (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Various disc functions Playback will begin from track 1. After the last track on the disc is played, the unit will stop automatically. Function Main Remote Operation unit control To remove the disc: In the stop mode, press the button.
 • Page 49: To Resume Playback After Stopping (Resume Play)

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To resume playback after stopping To interrupt playback Press the (DVD/CD ) button. (resume play) To resume playback from the same point, press the (DVD/CD You can resume playback from the point playback is stopped. ) button.
 • Page 50: Basic Operation

  Basic operation HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Fast forward/Fast reverse (search) You can search the desired point as you play the disc. Whilst a disc is playing, press and hold the button. The scanning speed will change as follows at each press of the button.
 • Page 51: To Start Playback From The Desired Point (Direct Play)

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To start playback from the desired point To play by specifying time (time search): You can play back from the desired point by specifying the time. (direct play) To select and play the desired title and chapter: Press DIRECT button.
 • Page 52: Useful Operation

  Useful operation HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Slow motion play You can slow down the playback speed. Whilst a disc is playing, press the SLOW button repeatedly to select the desired speed. The speed changes as follows: SF 1/2 SF 1/2 SF 1/3...
 • Page 53: To Change The Angle

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To change the angle To play the contents between the specified points repeatedly (A-B repeat) You can change the angle of view when playing a DVD disc that contains scenes recorded from multiple angle. When “ ” is displayed in the upper left corner of the TV...
 • Page 54: To Play In The Desired Order (Programmed Play)

  HT-DV40H3 Useful operation (continued) HT-DV50H3 ENGLISH To play in the desired order (programmed play) Select “PLAY” at the PROGRAM menu by pressing button and press ENTER button on remote control to start play. You can play back the desired tracks in a specific order.
 • Page 55: To Play Repeatedly (Repeat Play)

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To play repeatedly (repeat play) To change the display on TV screen You can display or hide the operation indicators on the TV screen. Whilst a disc is playing, press the ON SCREEN button. (The display You can play a chapter (track) or a title repeatedly by specifying it is changed at each press.)
 • Page 56: To Change The Subtitle Language

  HT-DV40H3 Useful operation (continued) HT-DV50H3 ENGLISH MP3/WMA: To change the subtitle language Title, Artist and Album name is displayed if it is recorded on the disc. You can change the subtitle language or hide subtitles during Display content can be changed by pressing the CLEAR/ playback.
 • Page 57: Listening To A Cd Or Mp3/Wma Disc

  Listening to a CD or MP3/WMA disc HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH This system can play back a standard CD, CD-R/RW in the CD The following playback functions are the same as DVD format and CD-R/RW with MP3 or WMA files, but cannot record on operations.
 • Page 58: Advanced Cd Or Mp3/Wma Disc Playback

  Advanced CD or MP3/WMA disc playback HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To play in random order (random play) Use the Direct Search buttons on the remote control to select the desired track whilst playing The tracks on the disc play back can be played in random order or in the stop mode.
 • Page 59: Divx And Jpeg Disc Operation

  DivX and JPEG disc operation HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Playback on the DivX and JPEG menu screen Page Playing a disc ........34 - 36 To locate the beginning of a chapter track (skip) .
 • Page 60: Zoom Function

  HT-DV40H3 DivX and JPEG disc operation (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Zoom function Rotating a picture During playback, press the ZOOM button. During playback, press the button. Each press of the ZOOM button cycles through the zoom The image rotates as below: setting as follows: button : 90 degree rotation in a clockwise direction.
 • Page 61: Playback On Usb Memory Device

  Playback on USB memory device To remove USB memory device HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Playback on USB memory device To remove USB memory device Press the button. You can play USB recorded in JPEG, MP3 and WMA formats. Disconnect USB memory device from the USB terminal.
 • Page 62: To Remove Usb Memory Device

  Repeat play (REMOTE CONTROL ONLY) Notes: Repeat play can play single track and all track sequence SHARP will not be held liable for the loss of data whilst the USB continuously. memory device is connected to the audio system. Files compressed in MP3 and / or WMA format can be played back when connected to the USB terminal.
 • Page 63: Listening To The Radio

  Listening to the radio HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To cancel random playback, press again the SHIFT and RANDOM buttons, so that the random indicator will disappear. Notes: If you press the button during random play, you can move to the track selected next by the random operation.
 • Page 64 HT-DV40H3 Listening to the radio (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Notes: When radio interference occurs, auto scan tuning may stop Within 30 seconds, press the MEMORY/DIMMER button to automatically at that point. store that station in memory. Auto scan tuning will skip weak signal stations.
 • Page 65: Using The Radio Data System (Rds)

  Using the Radio Data System (RDS) HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Information provided by RDS RDS is a broadcasting service which a growing number of FM stations provide. These FM stations send additional signals Each time the RDS DISP button is pressed, the display will along with their regular programme signals.
 • Page 66 HT-DV40H3 Using the Radio Data System (RDS) (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Using the Auto Station Programme Memory To stop the ASPM operation before it is complete: Press the SHIFT and RDS ASPM button whilst it is scanning (ASPM) for stations. Whilst in the ASPM operation mode, the tuner will automatically The stations which are already stored in memory will be kept there.
 • Page 67: Notes For Rds Operation

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To recall stations in memory Notes: The same station name can be stored in different channels. To specify programmed types and select stations (PTY search): In a certain area or during certain time periods, the station names You can search a station by specifying the programme type (news, may temporarily be different.
 • Page 68 HT-DV40H3 Using the Radio Data System (RDS) (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Notes: Descriptions of the PTY (Programme Type) codes, TP (Traffic If the display has stopped flashing, start again from step 2. If the Programme) and TA (Traffic Announcement). unit finds a desired programme type, the corresponding channel...
 • Page 69 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH LIGHT M Classical music for general, rather than specialist COUNTRY Songs which originate from, or continue the musical appreciation. Examples of music in this category tradition American Southern State are instrumental music, and vocal or choral works.
 • Page 70: Playing Karaoke

  Playing karaoke HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH You can enjoy karaoke to DVDs, video CDs, audio CDs and MP3 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. Discs by connecting separately available microphone to this unit. Set the MIC VOL control to MIN to protect the speakers from shock noise and to avoid disturbing noises.
 • Page 71 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH To change the audio mode/Bi-LANGUAGE To change general stereo source to karaoke setting source Sound of the playback source can be switched among the STEREO, Even ordinary discs not recorded specifically for karaoke can be L-CH, R-CH, and V-CANCEL (VOCAL CANCEL) modes.
 • Page 72: Timer And Sleep Operation (Remote Control Only)

  Timer and sleep operation (Remote Control only) HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Timer playback: The unit turns on and plays the desired source (DVD/CD, USB, TUNER, OPTICAL 1, OPTICAL 2, AUX IN, SCART) at a preset time. This unit has 2 types of timer: ONCE TIMER and DAILY TIMER.
 • Page 73 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Within 10 seconds, press the button to select Switch input with the button, and then press the “ONCE SET” or “DAILY SET”, and press the MEMORY/ MEMORY/DIMMER button. DIMMER button. To select the timer playback source: DVD/CD, USB, OPTICAL 1, OPTICAL 2, AUX IN, SCART or TUNER.
 • Page 74 HT-DV40H3 Timer and sleep operation (Remote Control only) (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Checking the timer setting in the timer stand-by mode: When the preset time is reached, playback will start. 1 Press the CLOCK/TIMER button. 2 Within 10 seconds, press the button to select “ONCE”...
 • Page 75: Sleep Operation

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH Sleep operation To cancel the sleep operation: Press the ON/STAND-BY button whilst “SLEEP” is indicated. The radio, discs and USB can all be turned off automatically. To cancel the sleep operation without setting the unit to the stand-by Play back the desired sound source.
 • Page 76: Headphone Connection

  ENGLISH Many potential problems can be resolved by the owner without calling a service technician. If something is wrong with this product, check the following before calling your authorised SHARP dealer or service centre. General Symptom Possible cause The power is not turned Is the unit unplugged? No sound is heard.
 • Page 77: Dvd Player

  HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH DVD player Symptom Possible cause Symptom Possible cause Images cannot be Are the video and audio cables played back. (Sound connected improperly? Even though a disc is Is the disc loaded upside down? is not heard.) Is a disc other than a DVD (region loaded, “No Disc”...
 • Page 78 HT-DV40H3 Troubleshooting chart (continued) HT-DV50H3 ENGLISH Remote control Note: If neither operation above restores the unit, clear all the memory by Symptom Possible cause resetting it. The remote control does Is the AC power lead of the unit not operate.
 • Page 79: Maintenance

  Should the same message Periodically wipe the cabinet with a soft cloth and a diluted soap appear, contact your authorised SHARP dealer or service centre. solution, then with a dry cloth. Caution: Do not use chemicals for cleaning (petrol, paint thinner, etc.).
 • Page 80: Specifications

  HT-DV50H3 ENGLISH As part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.
 • Page 81 HT-DV40H3 HT-DV50H3 ENGLISH DVD player CP-DV50H Speaker Signal system PAL/NTSC colour Type 2-way type speaker system 2.5 cm (1") tweeter Supported disc DVD (with the same region number at the 6.5 cm (2-1/2") woofer (x 3) types back of the unit), audio CD, CD-R, CD-RW, JPEG, DivX (version 3.0 ~ 6.0)
 • Page 82 NOTATKI/POZNÁMKY/POZNÁMKY/JEGYZETEK/НОТАТКИ/MEMO...
 • Page 83 NOTATKI/POZNÁMKY/POZNÁMKY/JEGYZETEK/НОТАТКИ/MEMO...
 • Page 84 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg TINSZA309AWZZ 07L R AS 2...
 • Page 85 HT-DV40H3/HT-DV50H3 DVD CINEMA...

This manual is also suitable for:

Ht-dv50h3Cp-dv40hCp-sw40hCp-dv50h