Download Table of Contents Print this page
Miele CS 1418 Operating And Installation Manual

Miele CS 1418 Operating And Installation Manual

Scales
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

CS 1418
en-GB Scales
da-DK Bordvægt
no-NO Vekt
pl-PL
Waga kuchenna Instrukcja u¿ytkowania i monta¿u
Operating and installation instructions
Brugs- og monteringsanvisning
Bruks- og monteringsanvisning
-
M.-Nr. 07 228 840

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele CS 1418

 • Page 1 CS 1418 en-GB Scales Operating and installation instructions da-DK Bordvægt Brugs- og monteringsanvisning no-NO Vekt Bruks- og monteringsanvisning pl-PL Waga kuchenna Instrukcja u¿ytkowania i monta¿u M.-Nr. 07 228 840...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents en-GB ............3 Guide to the appliance .
 • Page 3: En-Gb

  en-GB Guide to the appliance Scales Display Sensor for On/Off and for setting the scales to 0 Battery compartment (underneath the appliance) Building-in frame Weighing area Load bearing capacity: 10 kg / 22 lb. Weight displayed in 5 g / 0.2 oz steps Minimum weight: 15 g / 0.6 oz.
 • Page 4: Warning And Safety Instructions

  While the appliance is under – Hostels and guest houses. guarantee, repairs should only be undertaken by a service technician These scales are not intended for authorised by Miele. Otherwise the outdoor use. guarantee is invalidated. Packaging, e.g. cling film, polystyrene and plastic wrappings, must be kept out of the reach of babies and young children.
 • Page 5 en-GB Do not drop pots, pans or other objects on the ceramic surface. Even a light object could cause the ceramic surface to crack or break in certain circumstances. Do not place hot pans on the area around the display. The electronic unit underneath could get damaged.
 • Page 6: Disposal

  en-GB Disposal Your old appliance Electrical and electronic appliances Packing material often contain materials which, if handled or disposed of incorrectly, The transport and protective packing has been selected from materials which could be potentially hazardous to are environmentally friendly for human health and to the environment.
 • Page 7: Changing From Metric To Imperial Measurements

  en-GB Changing from metric to Switching on and weighing imperial measurements ^ Touch the ON/OFF sensor s. The weight can be displayed in kg or in "8.8.8.8.8" will appear in the display first lb/oz. of all, followed automatically by "0" (kg) or "0.00"...
 • Page 8: Over Loading / Under Loading

  en-GB Over loading / under loading Only use the lever supplied to lift the If the item being weighed is more than scales from the building-in frame. 10 kg / 22 lb, the fault message "E" will Do not use any metal implements as appear in the display.
 • Page 9: Cleaning And Care

  Miele offer a range of cleaning and Clean the appliance using an E-Cloth or conditioning products. See "Optional with a solution of washing-up liquid and accessories". hot water applied with a soft sponge. Stubborn soiling should be soaked first.
 • Page 10: Optional Accessories

  Optional accessories Miele offer a comprehensive range of useful accessories as well as cleaning and conditioning products for your Miele appliances. These can be ordered online at: or from Miele (see back cover for contact details). Ceramic and stainless steel hob cleaner 250 ml...
 • Page 11: Appliance And Building-In Dimensions

  en-GB Appliance and building-in dimensions 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 Spring clamps Casing depth Preparing the worktop ^ Make the worktop cut-out for one or several appliances in accordance with the building-in diagrams. ^ Seal the cut surfaces with a suitable heat-resistant sealant to avoid swelling caused by moisture.
 • Page 12: Installation Of Several Appliances

  en-GB Installation of several appliances When installing two or more appliances next to each other a spacer bar must be used between each one. See "Fixing the spring clamps and spacer bars". Worktop cut-out Worktop cut-out - two appliances - three appliances To calculate the cut-out width (D) required: Add up the widths of each appliance (e.g.
 • Page 13 en-GB Spring clamps Spacer bars Gaps between spacer bars and worktop Cover strips The illustration shows a worktop cut-out with spring clamps and spacer bars for 3 appliances. An additional spacer bar is required for each additional appliance. The position for securing each additional spacer bar will depend on the width of appliance B (288mm / 380mm / 576mm).
 • Page 14: Fixing The Spring Clamps And Spacer Bars

  en-GB Fixing the spring clamps and spacer bars Wooden worktops ^ Position the spring clamps supplied and spacer bars on the top edge of the cut-out in the positions marked. ^ Secure the spring clamps and spacer bars with the 3.5 x 25 mm screws supplied.
 • Page 15 en-GB Granite and marble worktops The screws are not required for granite or marble worktops. ^ Apply silcone to the side edges and the lower edges of spring clamps and spacer bars ^ Then fill gap between the spacer ^ Position and secure the spring bars and the worktop with silicone.
 • Page 16: Installing The Appliance(S)

  en-GB ^ Starting at the front, position the next Installing the appliance(s) appliance in the worktop cut-out. ^ Starting at the front, position the building-in frame in the worktop Once installed, the building-in frame cut-out. can only be removed using a special ^ Using both hands, press down tool.
 • Page 17: General Installation Tips

  en-GB General installation tips Tiled worktop Seal between the appliance and the worktop Grout lines and the hatched area underneath the surface of the The sealing strip under the edge of the appliance must be smooth and even. If top part of the appliance provides a they are not, the appliance will not sit sufficient seal for the worktop.
 • Page 18: After Sales Service, Data Plate, Guarantee

  Please note that telephone calls may be monitored and recorded to improve our service (UK only). When contacting Miele, please quote the model and serial number of your appliance. These are given on the data plate. Space in which to stick the extra data plate supplied with the appliance. Ensure that the model number is the same as the one on the front of these instructions.
 • Page 19: Da-Dk

  Indholdsfortegnelse da-DK ............20 Beskrivelse af bordvægten .
 • Page 20: Beskrivelse Af Bordvægten

  da-DK Beskrivelse af bordvægten Vægt Display Berøringsfelt til Tænd/Sluk og tara Batterirum (på undersiden af vægten) Indbygningsdel Vejeområde Vejning af op til 10 kg / 22 lb. Måling i trin a 5 g / 0,2 oz. Min. vægt: 15 g / 0,6 oz. Medfølgende tilbehør Specialværktøj Anvendes til at løfte vægten ud af indbygningsdelen...
 • Page 21: Råd Om Sikkerhed Og Advarsler

  Personer, som på grund af be- Reparation inden reklamationsfri- grænsninger i fysisk eller psykisk for- stens udløb bør kun foretages af Miele måen eller på grund af manglende er- Teknisk Service, da eventuelle efterføl- faring eller uvidenhed ikke er i stand til gende skader ellers ikke er omfattet af at betjene vægten sikkert, må...
 • Page 22: Inden Vægten Tages I Brug

  da-DK Bortskaffelse af emballagen Inden vægten tages i brug ^ Klæb det medfølgende typeskilt ind i Emballagen beskytter vægten mod transportskader. Emballagematerialer- afsnittet Typeskilt. ne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæs- ^ Sæt de medleverede batterier i. Se sige hensyn og kan således genbru- afsnittet Batterier udskiftes.
 • Page 23: Vægtenhed Indstilles

  da-DK Vægtenhed indstilles Vægten tændes og betjenes ^ Berør feltet Tænd/Sluk s. Der kan vælges mellem visning i kg og lb/oz. I displayet vises først 8.8.8.8.8, og der- næst automatisk 0 (kg) eller 0.00 (lb/oz), afhængig af indstilling. Vægten er nu klar til brug. ^ Anbring så...
 • Page 24: Overvægt / Undervægt

  da-DK Overvægt / undervægt Hvis madvarernes vægt er over veje- området på maks. 10 kg / 22 lb, vises fejlmeldingen E i displayet. Hvis vægten er under vejeområdets underste grænse på 0,015 kg / 0,6 oz, vises ganske vist en værdi i displayet, men denne er ikke pålidelig, da vægten ikke kan veje så...
 • Page 25: Rengøring Og Vedligeholdelse

  - grill- og ovnspray vende et plejemiddel til rustfrit stål - hårde børster og skuresvampe (f.eks. Miele Stålrens, som kan købes (f.eks. grydesvampe) eller brugte ved telefonisk henvendelse til vor reser- svampe, der indeholder rester af vedelsekspedition på...
 • Page 26: Ekstra Tilbehør

  Miele-sortimentet omfatter også rengørings- og plejemidler til denne vægt. Disse produkter kan bestilles via vor hjemmeside. Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. Miele Glaskeramisk kogepladerens og Stålrens, 250 ml Fjerner groft snavs, kalkpletter og lette misfarvninger Miele Stålrens, 250 ml...
 • Page 27: Indbygningsmål

  da-DK Indbygningsmål 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 Spændfjedre Indbygningshøjde Bordpladen forberedes ^ Foretag udskæring i bordpladen til et eller flere produkter som vist på skit- sen. ^ På køkkenbordplader af træ forseg- les skærefladen med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks for at forhindre, at træet "rejser sig"...
 • Page 28: Indbygning Af Flere Produkter

  da-DK Indbygning af flere produkter Ved indbygning af mere end et produkt skal der mellem de enkelte produkter monteres en afstandsliste Se afsnittet Montering af spændfjedre og afstandslister. Udskæring i bordpladen Udskæring i bordpladen - to produkter - tre produkter Ved indbygning af tre produkter består Ved indbygning af to produkter består bredden på...
 • Page 29 da-DK Eksempler på beregning af udskæringen i bordpladen ved indbygning af tre produkter Produktets bredde Produktets Produktets bredde Udskæring i minus 8 bredde minus 8 bordpladen 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Alle mål er angivet i mm.
 • Page 30 da-DK Spændfjedre Afstandslister Mellemrum mellem liste og bordplade Tætningsprofil Montering af spændfjedrene og afstandslisterne vises på illustrationen for 3 produkter. For hvert yderligere produkt kræves en ekstra afstandsliste. Placering af den eks- tra afstandsliste afhænger af produktbredde B (288 mm / 380 mm / 576 mm).
 • Page 31: Montering Af Spændfjedre Og Afstandslister

  da-DK Montering af spændfjedre og afstandslister Køkkenbordplade i træ ^ Anbring de medfølgende spændfjed- og afstandslisterne på de markerede steder på den øverste kant i udskæringen. ^ Fastgør spændfjedrene og afstandsli- sterne med de medfølgende skruer 3,5 x 25 mm.
 • Page 32 da-DK Køkkenbordplade i natursten Skruerne er ikke nødvendige til køk- kenbordplader af natursten. ^ Forsegl med silikone langs spænd- fjedrenes og afstandslisternes kanter i siderne og forneden. ^ Udfyld mellemrummet mellem li- ^ Anbring og fastgør spændfjedrene sterne og bordpladen med silikone og afstandslisterne med kraftig, (en tube medfølger).
 • Page 33: Produkt / Produkter Monteres

  da-DK ^ Læg næste produkt ned i udskærin- Produkt / produkter monteres gen i bordpladen med fronten først. ^ Læg indbygningsdelen ned i ud- skæringen i bordpladen med fronten Indbygningsdelen kan løftes op med først. et specialværktøj. ^ Tryk med begge hænder indbyg- Den kan også...
 • Page 34: Service / Reklamationsfrist

  43 27 13 10 15 år eller telefax 43 27 13 09 Miele er kendt for sin dag til dag-ser- vice Mieles reklamationsfrist En stor fordel, da ventetiden på, at De efterfølgende bestemmelser om re- Miele produktet igen er klar efter et klamationsfrist omfatter udelukkende fa- driftsstop, yderst sjældent overskrider...
 • Page 35 Miele autoriserede teknikere. Mieles reklamationsfrist indebærer: – Fejl eller skader opstået som følge af For store produkter betaler Miele alle erhvervsmæssig eller anden brug af udgifter til reservedele, arbejdsløn og produkter, der er beregnet til private rejseudgifter for tekniker.
 • Page 36 Lov om køb år 2002. Reklamationsfri- sten fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købelo- ven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklama- tion over for forhandleren.
 • Page 37: Generelle Indbygningsanvisninger

  Service / reklamationsfrist Generelle Køkkenbordplade belagt med fliser indbygningsanvisninger Fugerne og det skraverede område Der må ikke anvendes tætningsmiddel, under produktets bæreflade skal være medmindre det udtrykkeligt angives. glatte og jævne, så rammen slutter ens- Tætningslisten under kanten på pro- artet til, og tætningslisten under kanten duktets overdel sikrer, at produktet slut- på...
 • Page 38: Typeskilt

  Service / reklamationsfrist Typeskilt Klæb det medfølgende typeskilt ind her. Kontroller venligst, at modelbetegnelsen passer med informationerne på forsiden af denne brugsanvisning.
 • Page 39: No-No

  Innhold no - NO ............40 Beskrivelse av vekten .
 • Page 40: Beskrivelse Av Vekten

  no - NO Beskrivelse av vekten Vekt Display Sensorfelt for på/av og tara Batterirom (på undersiden av vekten) Innbyggingskar Veieområde Maks. belastning: 10 kg / 22 lb. Måling i 5 g / 0,2 oz.-skritt Minste vekt: 15 g / 0,6 oz. Standardutstyr Spesialverktøy For å...
 • Page 41: Sikkerhetsregler

  Emballasjedeler (f.eks. folie, styro- en, skal kun foretas av servicefolk som por), kan være farlige for barn. Fare for er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke kvelning! Oppbevar forpakningsdeler noe garantiansvar ved påfølgende ska- utenfor barns rekkevidde og kast dem der.
 • Page 42 no - NO Pass på at ingen gjenstander eller kokekar faller ned på vekten. Også lette gjenstander (f.eks. en saltbøsse) kan forårsake sprekker eller brudd i veieflaten. Sett aldri varme gryter eller panner i display-området. Elektronikken under displayet kan bli skadet.
 • Page 43: Kassering

  Gamle apparatet inneholder ofte verdi- fulle stoffer. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se www.miele.no. Sørg for at apparatet oppbevares bar- nesikkert til det kjøres bort. Batterier Lever batteriene på offentlig miljøsta- sjon/avfallsanlegg.
 • Page 44: Skifte Av Vektenhet

  no - NO Skifte av vektenhet Innkobling og veiing ^ Berør sensorfeltet PÅ/AV s. Vekten kan vises i kg eller lb/oz. I displayet vises først "8.8.8.8.8", deret- ter automatisk "0" (kg) hhv. "0.00" (lb/oz). Nå er vekten klar til bruk. ^ Legg det som skal veies mest mulig midt på...
 • Page 45: Overvekt / Undervekt

  no - NO Overvekt / undervekt Bruk kun det vedlagte Hvis vekten på matvarene ligger over spesialverktøyet til å heve vekten. veieområdet på maks. 10 kg / 22 lb, vi- Metallgjenstander forårsaker riper. ses feilmeldingen "E" i displayet. Hvis vekten på matvarene ligger under Lever batteriene på...
 • Page 46: Rengjøring Og Stell

  Fjern evt. matrester eller væske omgå- - flekk- og rustfjerner, ende. - skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, Ved behov kan du bruke et Miele ren- gjøringsmiddel for glasskeramikk og universalstein, rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). - løsemiddelholdige rengjøringsmidler, - maskinoppvaskmiddel, Pass på...
 • Page 47: Ekstrautstyr

  Mieles sortiment inneholder forskjellige rengjørings- og pleie- midler tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk. De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Miele- forhandler. Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og lette misfarging- Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml...
 • Page 48: Apparat- Og Innbyggingsmål

  no - NO Apparat- og innbyggingsmål 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 Klemfjærer Innbyggingshøyde Klargjøring av benkeplaten ^ Skjær ut benkeplaten for ett eller flere apparater iht. målskissen. ^ For benkeplater av tre: forsegl snitt- flatene med spesiell lakk, silikongum- mi eller støpeharpiks, for å...
 • Page 49: Innbygging Av Flere Apparater

  no - NO Innbygging av flere apparater Ved innbygging av flere enn ett apparat, må det monteres en mellomlist mellom de enkelte apparatene. Se kapittel "Festing av klemfjærer og mellomlister". Utskjæring i benkeplaten Utskjæring i benkeplaten - to apparater - tre apparater Ved innbygging av tre apparater, er Ved innbygging av to apparater, er bredden på...
 • Page 50 no - NO Utregningseksempler for utskjæring i benkeplaten ved innbygging av tre ap- parater Apparatbredde Apparat- Apparatbredde Utskjæring i minus 8 bredde minus 8 benkeplaten 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Alle mål i mm.
 • Page 51 no - NO Klemfjærer Mellomlister Mellomrom mellom list og benkeplate Deksel Festingen av klemfjærene og mellomlistene vises for tre apparater på teg- ningen. For hvert ekstra apparat er en ekstra mellomlist nødvendig. Posisjonen for festing- en av en ekstra mellomlist, er avhengig av apparatbredden B (288mm / 380mm / 576mm).
 • Page 52: Festing Av Klemfjærer Og Mellomlister

  no - NO Festing av klemfjærer og mellomlister Benkeplate av tre ^ Legg de medfølgende klemfjærene og mellomlistene på de merke- de stedene på den øvre kanten i ut- skjæringen. ^ Fest klemfjærene og mellomlistene med de vedlagte skruene 3,5 x 25 mm.
 • Page 53 no - NO Benkeplate av naturstein Skruene behøves ikke for benkepla- ter av naturstein. ^ Smør silikon på sidekantene og un- derkanten av klemfjærene og mel- lomlisten ^ Fyll mellomrommet mellom listene ^ Posisjoner og fest klemfjærene og benkeplaten med silikon. mellomlistene med kraftig, dob- beltsidig tape...
 • Page 54: Innsetting Av Apparatet/Apparatene

  no - NO ^ Legg det neste apparatet, start med Innsetting av forsiden, i utskjæringen i benkepla- apparatet/apparatene ten. ^ Legg innbyggingskaret, begynn med forsiden, ned i utskjæringen i benke- Innbyggingskaret kan tas ut med platen. spesialverktøy. Det kan også trykkes ut nedenfra. ^ Trykk innbyggingskaret jevnt nedover Vær oppmerksom på...
 • Page 55: Generelle Innbyggingsråd

  no - NO Generelle innbyggingsråd Flislagt benkeplate Tetning mellom apparat og benke- plate Fugen og det skraverte området un- der bæreflaten til innbyggingskaret må være glatt og jevn, slik at rammen lig- Tetningsbåndet under kanten på appa- ger jevnt og tetningsbåndet under kant- ratets overdel sikrer tilstrekkelig tetning en til apparatets øvre del gir tilstrekkelig tetning mot benkeplaten.
 • Page 56: Service/Typeskilt

  Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt: – Miele-forhandleren eller – Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer. Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
 • Page 57: Pl-Pl

  Spis treœci pl-PL ............57 Opis urz¹dzenia.
 • Page 58: Opis Urz¹Dzenia

  pl-PL Opis urz¹dzenia Waga Wyœwietlacz Panel dotykowy - w³./wy³. i tara Zasobnik bateryjny (od spodu urz¹dzenia) Wanna do zabudowy Zakres wagowy Noœnoœæ: 10 kg / 22 lb. Pomiar w krokach 5 g / 0,2 oz. Obci¹¿enie minimalne: 15 g / 0,6 oz. Wyposa¿enie dostarczone wraz z urz¹dzeniem Specjalne narzêdzie Do podniesienia wagi z wanny do zabudowy...
 • Page 59: Wskazówki Bezpieczeñstwa I Ostrze¿Enia

  pl-PL Wskazówki bezpieczeñstwa i Proszê uwa¿aæ, ¿eby przez szczeli- nê do wanny do zabudowy nie dosta³y ostrze¿enia siê ¿adne p³yny. Elektronika wagi mog³aby zostaæ uszkodzona. Jeœli do Przed pierwszym u¿yciem nale¿y wanny do zabudowy dostanie siê ciecz, uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê u¿ytko- nale¿y j¹...
 • Page 60 pl-PL Naprawy wagi w czasie trwania okresu gwarancyjnego mog¹ byæ prze- prowadzane wy³¹cznie przez serwis au- toryzowany przez producenta, w prze- ciwnym razie w przypadku wyst¹pienia kolejnych usterek nie bêd¹ respektowa- ne roszczenia z tytu³u umowy gwaran- cyjnej. Zwróciæ uwagê na to, ¿eby na wagê nie spad³y ¿adne przedmioty ani naczy- nia kuchenne.
 • Page 61: Przed Pierwszym U¿Yciem

  pl-PL Utylizacja Stare urz¹dzenie Stare urz¹dzenia zawieraj¹ jeszcze Opakowanie transportowe wartoœciowe materia³y. Proszê siê do- wiedzieæ w Pañstwa Urzêdzie Gminy o Opakowanie chroni urz¹dzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. mo¿liwoœæ ponownego wykorzystania Materia³y opakowaniowe zosta³y spe- starego urz¹dzenia. cjalnie dobrane pod k¹tem ochrony œro- Proszê...
 • Page 62: W³¹Czanie I Wa¿Enie

  pl-PL Przestawianie jednostek W³¹czanie i wa¿enie ciê¿aru ^ Nacisn¹æ przycisk dotykowy W£./WY£. s. Ciê¿ar mo¿e byæ wskazywany w kg lub lb/oz. Na wyœwietlaczu pojawia siê najpierw "8.8.8.8.8", nastêpnie "0" (kg) ew. "0.00" (lb/oz). Waga jest teraz gotowa do wa¿enia. ^ Po³o¿yæ wa¿on¹ rzecz w miarê mo¿li- woœci poœrodku powierzchni wa¿e- nia.
 • Page 63: Nadwaga / Niedowaga

  pl-PL Nadwaga / niedowaga Podnosiæ wagê wy³¹cznie za po- Jeœli wa¿ony ciê¿ar przekracza maksy- moc¹ narzêdzia dostarczonego wraz malny zakres pomiarowy (10 kg / 22 lb), z urz¹dzeniem, przedmioty metalo- wówczas na wyœwietlaczu pojawia siê we mog¹ spowodowaæ zarysowania. komunikat b³êdu "E". Jeœli natomiast ciê¿ar wa¿onego pro- Zu¿yte baterie nale¿y przekazaæ...
 • Page 64: Czyszczenie I Konserwacja

  œrodek do czyszczenia powierzchni - œrodków czyszcz¹cych o dzia³aniu szklano-ceramicznych i stali szlachet- szoruj¹cym, jak np. proszki i mleczka nej Miele (patrz rozdzia³ "Wyposa¿enie do szorowania, pumeks, dodatkowe"). Proszê pamiêtaæ, ¿eby - œrodków zawieraj¹cych rozpuszczal- stosowaæ ten œrodek wy³¹cznie w kie- niki, runku szlifowania.
 • Page 65: Wyposa¿Enie Dodatkowe

  Asortyment firmy Miele obejmuje œrodki do czyszczenia i kon- serwacji dopasowane do Pañstwa urz¹dzenia. Produkty te mo¿na zamówiæ w internecie. Mo¿na je równie¿ nabyæ w serwisie Miele albo w specjali- stycznych punktach sprzeda¿y Miele. Œrodek do czyszczenia szk³a ceramicznego i stali szlachetnej 250 ml...
 • Page 66: Wymiary Urz¹Dzenia I Wymiary Do Zabudowy

  pl-PL Wymiary urz¹dzenia i wymiary do zabudowy 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 Zaciski sprê¿ynowe Wysokoœæ zabudowy Przygotowanie blatu roboczego ^ Wykonaæ wyciêcie w blacie roboczym na jedno lub kilka urz¹dzeñ zgodnie z ry- sunkiem wymiarowym.
 • Page 67: Zabudowa Kilku Urz¹Dzeñ

  pl-PL Zabudowa kilku urz¹dzeñ Przy zabudowie wiêcej ni¿ jednego urz¹dzenia pomiêdzy ka¿dym urz¹dzeniem nale¿y zamontowaæ listwê poœredni¹ Patrz rozdzia³ "Mocowanie zacisków i listew poœrednich". Wyciêcie w blacie roboczym Wyciêcie w blacie roboczym - dwa urz¹dzenia - trzy urz¹dzenia Przy zabudowie trzech urz¹dzeñ sze- Przy zabudowie dwóch urz¹dzeñ...
 • Page 68 pl-PL Przyk³ad obliczenia wyciêcia w blacie roboczym dla trzech urz¹dzeñ Szerokoœæ urz¹dze- Szerokoœæ Szerokoœæ urz¹dze- Wyciêcie w blacie nia minus 8 urz¹dzenia nia minus 8 roboczym 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Wszystkie wymiary podane s¹ w mm.
 • Page 69 pl-PL Zaciski sprê¿ynowe Listwy poœrednie Przestrzeñ pomiêdzy listw¹ i blatem roboczym Zaœlepka Mocowanie zacisków sprê¿ynowych i listew poœrednich zosta³o przedstawio- ne na rysunku dla 3 urz¹dzeñ. Dla ka¿dego kolejnego urz¹dzenia wymagana jest dodatkowa listwa poœrednia. Miejsce zamocowania dodatkowej listwy poœredniej zale¿y od szerokoœci urz¹dze- nia B (288 mm / 380 mm / 576 mm).
 • Page 70 pl-PL Mocowanie zacisków i listew poœrednich Blat roboczy z drewna ^ Przy³o¿yæ dostarczone zaciski sprê- ¿ynowe i listwy poœrednie oznaczonych miejscach na górnej krawêdzi wyciêcia w blacie. ^ Zamocowaæ zaciski sprê¿ynowe i li- stwy poœrednie za pomoc¹ dostar- czonych wraz z urz¹dzeniem œrub 3,5 x 25 mm.
 • Page 71 pl-PL Blat roboczy z kamienia naturalnego Do blatów z kamienia naturalnego œruby nie s¹ potrzebne. ^ Zakleiæ boczne krawêdzie i doln¹ kra- wêdŸ zacisków sprê¿ynowych i li- stew poœrednich silikonem. ^ Wype³niæ silikonem przestrzeñ ^ Ustawiæ i zamocowaæ zaciski sprê¿y- miêdzy listwami i blatem roboczym.
 • Page 72 pl-PL ^ W³o¿yæ nastêpne urz¹dzenie w wy- Zak³adanie urz¹dzenia / ciêcie w blacie roboczym, zaczy- urz¹dzeñ naj¹c od przodu. ^ W³o¿yæ wannê do zabudowy w wyciê- cie w blacie roboczym, zaczynaj¹c Podniesienie wanny z wyciêcia mo¿e od przodu. zostaæ dokonane za pomoc¹ specjal- nego narzêdzia.
 • Page 73 pl-PL Ogólne wskazówki monta¿owe Blat roboczy z p³ytek ceramicznych. Uszczelnienie pomiêdzy urz¹dzeniem i blatem roboczym Fugi i zakreskowany obszar pod po- wierzchni¹ przylegania górnej czêœci urz¹dzenia musz¹ byæ g³adkie i p³askie, Taœma uszczelniaj¹ca pod krawêdzi¹ ¿eby ramka równomiernie przylega³a a górnej czêœci urz¹dzenia zapewnia wy- taœma uszczelniaj¹ca pod krawêdzi¹...
 • Page 74 W przypadku usterek, których nie mo¿na usun¹æ samodzielnie, proszê powiado- miæ: – sprzedawcê urz¹dzeñ firmy Miele lub – serwis fabryczny Miele pod numerem telefonu: 22 54 33 630 Serwis wymaga podania modelu i numeru fabrycznego Pañstwa urz¹dzenia. Obie te informacje znajduj¹ siê na do³¹czonej tabliczce znamionowej.
 • Page 76 0112 M.-Nr. 07 228 840 / 03...

Table of Contents